Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  CEREÁLIE NESTLÉ

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY SOUTĚŽE

   

  OBJEDNATEL SOUTĚŽE

  Objednatelem Soutěže je společnost Nestlé Česko s.r.o, Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, IČ 457 99 504, DIČ CZ45799504.

  ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

  Organizátorem Soutěže je společnost Univerzální zasilatelství, a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, IČ 158 87 812, DIČ CZ15887812.

  TECHNICKÝ SPRÁVCE

  Technickým správcem je společnost Promotigo Limited (součást NDL Group), 12, Deane House Studios, Greenwood Place, London NW5 1LB.

  DALŠÍ ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

  Dalším organizátorem Soutěže je společnost DJP Marketing & Promotions Ltd., 107 Bell Street, NW1JTL Londýn, která zabezpečuje organizaci hlavní výhry spolu s komunikací s výhercem.

  NÁZEV SOUTĚŽE

  UNO

  MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE

  Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“) v období od 14. 01. 2019 do 04. 03. 2019.

  1. Registrací do soutěže soutěžící a zaškrtnutím příslušného políčka potvrzuje, že dobrovolně souhlasí s pravidly této soutěže a potvrzuje, že  se s nimi seznámil a že jedná v jejich souladu. Dále registrací do soutěže a zaškrtnutím dalšího příslušného políčka soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti Nestlé Česko s.r.o, se sídlem v Praze 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ: 143 20, IČ 457 99 504, DIČ CZ45799504, jakožto objednatel, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je Technický správce, společnosti Promotigo Limited (součást NDL Group), 12, Deane House Studios, Greenwood Place, London NW5 1LB  a prostřednictvím dalšího zpracovatele, kterým je organizátor soutěže Univerzální zasilatelství, a.s., V Olšinách 449/41, 100 00 Praha 10, IČ 158 87 812, DIČ CZ15887812, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 85648, dále prostřednictvím CPW S.A., švýcarská společnost se sídlem na adrese Chemin du Viaduct 1, 1OO8 Prilly, Švýcarsko, a také i prostřednictvím dalšího organizátora DJP Marketing & Promotions Ltd. 107 Bell Street, NW1JTL Londýn, Anglie pro účely této Soutěže a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do 2 let od poskytnutí údajů, pokud souhlas nebude odvolán dříve. V případě hlavní výhry se samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů bude ve stejném rozsahu vyžadovat i od všech ostatních účastníků, se kterými se výherce rozhodne rodinný výlet uskutečnit.
  2. Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění), zejména, že má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. Soutěžící se má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na Organizátora nebo na Objednatele, a pokud jim nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ  170 00, na který se však může soutěžící obrátit i přímo. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat bez nároku na požadování úhrady nákladů souvisejících s poskytnutím informace.
  3. Tento souhlas he dobrovolný a může být kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu           [email protected]. Odvoláním svého souhlasu bude soutěžící vyřazen ze soutěže, a zároveň ztrácí nárok na výhru v soutěži. Výslovně se uvádí, že soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci soutěže, nemůže být do soutěže zařazen a jeho osobní údaje budou vymazány.
  4. Dále soutěžící dává výslovný souhlas pořadateli či organizátorovi se záznamem textového obsahu údajů uvedených v rámci registrace, e-mailové adresy odesílatele, data a času přijetí u došlých e-mailů.
  5. Soutěžící souhlasí se zasíláním informačních e-mailů týkajících se této soutěže.
  6. Soutěžící dává souhlas k případnému zveřejnění svých osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení a název obce na soutěžních stránkách, Facebook a Instagram stránkách a dalších komunikačních kanálech Objednatele.
  7. Soutěžící dává souhlas ke zpracování osobních údajů na účely této soutěže v rozsahu uvedeném v soutěžních pravidlech.

  Kontaktujte nás

  Jaké jsou zdravotní a nutriční výhody bezlepkových kukuřičných lupínků Nestlé?

  Bezlepkové kukuřičné vločky nejsou jen zdravou volbou pro lidi, kteří chtějí omezit obsah lepku ve svém jídelníčku, trpí celiakií nebo intolerancí na lepek. Jsou také obohacené o vitamíny B, kyselinu listovou a železo.

  Je „rostlinný olej“ totéž jako „palmový olej“?

  Označování sezónních olejů, tedy olejů, které nejsou dostupné po celý rok, je běžnou praxí v potravinářském průmyslu. Konkrétně uvádění rostlinných olejů používaných v potravinářských výrobcích je nyní v Evropě povinné. Není již tedy možné použít na etiketě označení „rostlinný olej“.

  Je lepší jíst bezlepkové výrobky nebo výrobky obsahující lepek, jako například pšenici?

  Lidé s celiakií nebo neceliatickou citlivostí na lepek se mu musí vyhýbat, ale i ostatní se někdy mohou rozhodnout, že chtějí lepek vyřadit ze svého jídelníčku. Celozrnné potraviny mohou být vhodné pro každého (kromě těch, kteří potřebují speciální stravu), protože obsahují živiny, které se přirozeně nacházejí ve všech 3 částech obiloviny. Stravovací doporučení v mnoha zemích podporují konzumaci celozrnných potravin jako části každodenního příjmu obilovin.

  Měly by děti a dospělí jíst stejné porce?

  Protože děti a mládež mají během dne jinou spotřebu energie než dospělí, potřebují i jiné porce, díky nimž dosáhnou referenční hodnoty příjmu živin. Obecně se doporučuje, aby snídaně dodávaly kolem 20 % denního příjmu energie. Pro dítě ve věku 4 – 8 let doporučujeme porci 25 – 30 g jako součást vyvážené snídaně, pro dospělého je to však v průměru 30 – 45 g. Zjistěte více o velikosti porcí

  Kolik celozrnných obilovin potřebujeme každý den sníst?

  Udělejte to jednoduše: udělejte z obilovin základ své stravy a vždy, když můžete, vyberte si celozrnné obiloviny místo rafinovaných. Americké stravovací zásady doporučují 3 porce (48 g) denně. Vždy, když hledáte snídaňové cereálie, chléb, těstoviny, rýži nebo mouku, hledejte slovo „celozrnné“. Nejlepší je, pokud se v seznamu složení nachází co nejvýše.