Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  Vilkår og betingelser

  Vilkår og betingelser:

  Disse vilkår og betingelser styrer [NBCs gratis familieaktivitetskampagne, der tilbyder 1 gratis adgangskupon pr. unik kode] ("kampagnen"). Disse vilkår og betingelser har forrang i tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelse med andre meddelelser vedrørende kampagnen, herunder reklame- eller kampagnematerialer. Deltagere i kampagnen accepterer at være bundet af disse vilkår og betingelser.

  Arrangør: Nestlé Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 Copenhagen S

  Administrator: TLC Marketing UK Ltd, 19 Harcourt Street, London, W1H 4HF

  1. Berettigelse: Kampagnen er åben for alle danske beboere, uanset statsborgerskab i alderen 18 år eller derover, med undtagelse af medarbejdere hos arrangøren og administratoren og deres respektive associerede selskaber eller agenter, den nærmeste familie af sådanne medarbejdere og enhver anden person forbundet med denne kampagne ("deltagere").
  2. Sådan deltager du: Deltagere skal købe en kampagnepakke og registrere koden på pakken på nestle-cereals.com/days-out mellem 01.03.2018 og 27.05.2018 ("kampagneperioden"). Efter validering vil deltagere modtage en unik aktivitetskode til brug på www.tlcmarketing-rewards.com/days-out, hvor de skal tilmelde sig og bruge koden til at downloade deres kupon senest 27.06.2018. Kampagnepakker: Havre Cheerios, Multigrain Cheerios og Nesquik. Bemærk venligst, at TLC ikke er et associeret Nestlé-selskab, og du kan se brugsvilkårene for TLC-websiden her.
  3. Hver deltager skal besøge nestle-cereals.com/days-out og indtaste deres oplysninger, herunder den unikke kode, der findes i pakken. Klik her for arrangørens fortrolighedspolitik. Efter udfyldelse, vil deltagere modtage en unik aktivitetskode og blive dirigeret til administratoren på www.tlcmarketing-rewards.com/days-out, hvor de også skal registrere deres fornavn, postnummer og e-mailadresse, samt indtaste deres unikke aktivitetskode for validering. Klik her for administratorens fortrolighedspolitik. Deltagere vil derefter kunne gennemse listerne over deltagende oplevelsespartnere ("lokaliteter") for at vælge deres lokalitet og downloade deres 'gratis adgangskupon' ("tilbuddet"). Bemærk venligst, at TLC ikke er et associeret Nestlé-selskab, og du kan se brugsvilkårene for TLC-websiden her.
  4. Hver unik aktivitetskode gælder kun for download af 1 gratis adgangskupon. Når du har downloadet din kupon, vil din unikke aktivitetskode ikke længere være gyldig.
  5. Kun én 'gratis adgangskupon' er tilgængelig pr. unik aktivitetskode, pr. person, pr. husstand, pr. lokalitet. I tilfælde, hvor deltagere køber yderligere kampagnepakker, kan yderligere krav registreres og indløses på alternative lokaliteter.
  6. Den 'gratis adgangskupon' vil enten gælde for gratis adgang for 1 voksen eller for 1 barn. Dette vil variere pr. partner og vil være angivet i vilkårene og betingelserne for hver lokalitet. Nogle børneaktiviteter kan kræve tilstedeværelse af forælder/værge og/eller opsyn. Hvor tilstedeværelse af forælder/værge er påkrævet for gratis adgang for et barn, skal forælderen/værgen købe deres egen billet.
  7. Hver 'gratis adgangskupon' kan kun bruges én gang og vil ikke blive brugt i forbindelse med andre kampagnetilbud eller rabatter, særlige fordele, overnatningspakker, online-, gruppe- eller årlige kuponer. Tilbuddet er med forbehold for tilgængelighed. I tilfælde af, at tilbuddet ikke er tilgængeligt, vil deltagere få tilbudt en gratis adgangskupon til en anden lokalitet som erstatning.
  8. Deltagere skal aflevere deres 'gratis adgangskupon' på deres valgte lokalitet for at komme ind. Nogle lokaliteter kan acceptere fremvisning af en digital kupon. Hvis dette er tilfældet, vil dette være angivet tydeligt i lokalitetens hovedvilkår på kampagnewebstedet.
  9. Hver 'gratis adgangskupon' har en gennemsnitlig værdi af 110 DKK og er gyldig i 6 måneder fra datoen for download. Nogle lokaliteter kan tilbyde gyldighed på mere end 6 måneder til brug af kuponen - dette vil være tydeligt angivet i vilkårene og betingelserne, hvis relevant.
  10. Hverken arrangøren eller dens agenter eller distributører kan acceptere erstatningsansvar for mistede, stjålne eller beskadigede lokalitetskuponer. Mistede eller stjålne lokalitetskuponer vil ikke blive erstattet.
  11. Kun originale 'gratis adgangskuponer' Fotokopierede, scannede, beskadigede eller ulæselige kuponer accepteres ikke. 'Gratis adgangskuponer' skal indløses og afleveres ved adgang.
  12. Listen over lokaliteter kan ændres, og booking-begrænsninger kan gælde. Hver lokalitet kan have særlige begrænsninger. Se venligst tlcmarketing-rewards.com/days-out for alle oplysninger. Bemærk venligst, at TLC ikke er et associeret Nestlé-selskab, og du kan finde flere oplysninger på TLC-websiden her.
  13. Den 'gratis adgangskupon' har ingen pengeværdi, kan ikke videresælges, auktioneres eller udveksles og kan ikke indløses helt eller delvist for kontanter.
  14. Nogle lokaliteter kan kræve, at deltagere kontakter lokaliteten for at forudbestille deres adgang. I dette tilfælde skal deltagere kontakte lokaliteten direkte for at bekræfte, at de har en gratis adgangskupon. Hvis dette er tilfældet, vil dette være angivet tydeligt i lokalitetens hovedvilkår på kampagnewebstedet.
  15. Eventuelle yderligere omkostninger, der afholdes under denne kampagne i forbindelse med deltagelse, såsom internetomkostninger, porto, omkostninger til ankomst og afgang og andre tillægstjenester, der går ud over de pågældende beskrevne tjenester, er ikke inkluderet i tilbuddet og skal betales af deltagere separat.
  16. Deltagende oplevelsespartnere forbeholder sig ret til at ændre åbningstider. Tilbuddet kan være underlagt visse sæsonbestemte omstændigheder, der ikke er tilgængelige hos visse partnere. Hver partneroplevelse er underlagt vilkår og betingelser.
  17. Kun fuldstændige tilmeldinger accepteres. Arrangøren påtager sig intet ansvar for eventuelle krav, der mistes, er ufuldstændige, ulæselige eller beskadigede, eller som ikke når arrangøren inden afslutningen af kampagneperioden af enhver årsag.
  18. Kampagnen vil ikke være åben for dig, og dit krav vil blive anset for ugyldigt, hvis:
   ● Du ikke har købt en kvalificerende kampagnepakke i løbet af kampagneperioden
   ● Du ikke har udfyldt alle ønskede indtastningsfelter korrekt på kampagnewebstedet
   ● Du ikke har tilmeldt dig før kampagnens udløb, og/eller du på enhver måde har undladt at overholde disse vilkår og betingelser som vurderet af arrangøren efter vedkommendes skøn.
  19. Arrangøren forbeholder sig ret til at tilbyde et erstatningstilbud af samme eller større værdi og til at trække kampagnen tilbage til enhver tid, som nødvendigt på grund af omstændigheder uden for arrangørens rimelige kontrol.
  20. Hvis du af en eller anden årsag støder på et problem, skal du besøge kampagnens <Ofte Stillede Spørgsmål> eller kontakte Nestle Consumer Services her. For spørgsmål vedrørende belønning / lokaliteter, bedes du kontakte TLC Marketing via kontaktformularen her Bemærk venligst, at TLC ikke er et associeret Nestlé-selskab, og du kan finde flere oplysninger på TLC-websiden her.
  21. Enhver person, der deltager i denne kampagne, gør det med fuld accept af disse vilkår og betingelser.
  22. Hvis tilladt ved lov, vil hverken arrangøren, administratoren, deres agenter eller distributører under nogen omstændigheder være ansvarlige eller erstatningsansvarlige for at kompensere køberen eller anden indehaver, eller acceptere ethvert erstatningsansvar for personligt tab eller skade, der finder sted på lokaliteten; og de kan heller ikke fremsætte nogen garanti for kvaliteten og/eller tilgængeligheden af de tjenester, der tilbydes af lokaliteten, og kan heller ikke holdes erstatningsansvarlige for ethvert personligt tab eller skade som følge deraf. Dine lovbestemte rettigheder er upåvirkede.
  23. I tilfælde af omstændigheder uden for arrangørens rimelige kontrol eller på anden måde, hvor svig, misbrug og/eller en fejl (menneskelig eller computer) påvirker eller kan påvirke den korrekte afvikling af denne kampagne, og kun hvis omstændighederne gør det uundgåeligt, forbeholder arrangøren sig ret til at annullere eller ændre kampagnen eller disse vilkår og betingelser på ethvert tidspunkt, men vil altid bestræbe sig på at minimere effekten for deltagere for at undgå unødig skuffelse.
  24. Eventuelle spørgsmål vedrørende den retlige fortolkning af reglerne vil blive afgjort i henhold til dansk ret, og danske domstole har eksklusiv kompetence.
  25. "Administratoren" er ansvarlig for opfyldelsen af tilbuddet. Eventuelle data indsamlet under opfyldelsen af kampagnen af TLC Marketing vil kun blive anvendt til validering af krav og til opfyldelsen, medmindre vi har dit samtykke. Dine personlige oplysninger vil til enhver tid blive holdt fortrolige. Klik her for administratorens fortrolighedspolitik. Du kan anmode om adgang til dine personlige oplysninger, eller få eventuelle unøjagtigheder rettet, ved at sende en e-mail til [email protected]. Ved at deltage i kampagnen accepterer du brugen af dine personlige oplysninger som beskrevet her. Bemærk venligst, at TLC ikke er et associeret Nestlé-selskab, og du kan finde flere oplysninger på TLC-websiden her.
  26. Al korrespondance vedrørende dette tilbud skal rettes til TLC Marketing UK LTD, 19 Harcout Street, London, W1H 4HF mærket "NBC Promotion".
  27. Arrangørens afgørelse vedrørende ethvert aspekt af kampagnen er endelig og bindende.

  Snakmed os

  Hvordan finder jeg fødevarer med fuldkorn?

  To ting, man kan huske på: • Kig efter ordet "fuldkorn" på varedeklarationen. • På fødevarer, der indeholder mere end én ingrediens, bør fuldkorn stå blandt de øverste på listen. Jo længere op af listen man kommer, jo mere fuldkorn indeholder produktet. Og kig efter den procentvise andel af fuldkorn. Dette bør du også kunne se på listen over ingredienser. Det er let at se, hvis et morgenmadsprodukt fra Nestlé indeholder fuldkorn: Du skal blot kigge efter det grønne banner og fuldkornsmærket øverst på pakken.

  Hvad er forskellen mellem fuldkorn og raffinerede korn?

  Fuldkorn indeholder flere næringsstoffer end raffinerede korn, fordi alle kornets dele er bibeholdt - kerne, skaldele (klid), frøhvide og kim - sammen med fibre, vitaminer, mineraler og phytonæringsstoffer. Når man fremstiller raffinerede korn, fjernes de fleste af skaldelene og kimen. Derfor indeholder fuldkorn flere næringsstoffer end raffinerede korn. Få mere at vide

  Hvad er gluten?

  Den generelle betegnelse for proteiner, der findes i diverse kornsorter, som f.eks. hvede. Gluten holder sammen på dejen som en slags lim og gør den elastisk.

  Hvor meget fuldkorn bør jeg spise hver dag?

  Gør det enkelt: Gør korn til en vigtig del af din kost, og vælg så vidt muligt fuldkorn fremfor forarbejdede korn. U.S Dietary Guidelines anbefaler tre portioner (48 g) om dagen. Så kig efter "fuldkorn" på varedeklarationen og gerne som en af de øverste ingredienser på listen, når du kigger efter morgenmadsprodukter til morgenmaden, brød, pasta, ris eller mel.