Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  Vilkår og betingelser

  Arrangør:

  Nestlé Danmark A/S; Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S, Denmark. (Send venligst ikke besvarelser til denne addresse)

  1. Denne kampagne er tilgængelig for indbyggere bosat i Sverige, Finland, Norge og Danmark, 18 år eller over, eksklusiv medarbejdere fra Arrangøren og deres direkte familie, Arrangørens repræsentanter, affilierede virksomheder eller professionelle rådgivere i forbindelse med denne kampagne. 

  2. Kampagne periode: Deltagere skal købe en kampagne pakke og registrere koden fra pakken på www.nestle-cereals.com/golden-cereal imellem 01.03.2019 og 24.05.2019. 

  3. Køb af en kampagne pakke er nødvendig for at deltage. Deltagere skal beholde deres kampagne pakke eller købsbevis for verifikation til Arrangøren når præmierne uddeles. Kampagnepakkerne er lavet i begrænset antal og er kun tilgængelige så længe lager haves.  

  4. Internet adgang er nødvendigt for at deltage.

  5. For at deltage: I løbet af Kampagne Perioden, køb en kampagne pakke og tjek inde i pakken for den unikke 12-cifrede kode (”Kampagne Kode”). Gå til hjemmesiden www.nestle-cereals.com/golden-cereal og tilgå kampagne hjemmesiden. Hvor efterspurgt, indtast din 12-cifrede kode, svar på spørgsmålet og udfyld de personlige detaljer. De personlige detaljer inkluderer navn, e-mail og telefon nummer. Når du deltager i Golden Cereal kampagnen, deltager du automatisk i konkurrencen om både hovedpræmien og de ugentlige præmier. Kampagne pakker: Havre Cheerios 375g., Multigrain Cheerios 375g., Nesquik 375g. og Fitness Original 375g.. 

  6. Præmier: Der er i alt tretten præmier der kan vindes med en total værdi på 16.000 EUR for deltagerne i Sverige, Finland, Norge og Danmark tilsammen. Præmierne er delt i én hovedpræmie med en værdi på 10.000 EUR og tolv ugentlige præmier med en værdi på 500 EUR hver. Pengepræmien vil blive sendt til vinderen igennem en bank overførsel inden for 60 dage efter vinderen  verifiseres af Arrangøren og vinderen leverer deres bank detaljer (uanset hvad der sker senest). Præmierne vil blive overført til vinderen i DKK i overenstemmelse med den daglige valutakurs på betalingsdatoen. Vinderen skal have en gyldig dansk bankkonto og vil blive spurgt om bevis af alder og ID for verifikationsformål forudgående for præmietildelingen. Personlig indkomstskat relateret til pengepræmien skal betales af vinderen. Det er vinderens ansvar at informere SKAT og betale skatten inden forfaldstidspunktet. 

  7. Præmierne kan ikke forhandles eller overdrages.  

  8. Valg af vindere: Vinderne af både hovedpræmien og de ugentlige præmier vil blive udvalgt af Arrangøren baseret på de bedste svar af spørgsmålet på hjemmesiden. Den ugentlige vinder af 500 EUR vil blive udvalgt inden for 7 arbejdsdage efter hver endt uge i kampagne perioden. Vinderen af de 10.000 EUR vil blive udvalgt inden for 7 arbejdsdage efter kampagnen slutter. Hver vinder vil blive informeret over email eller telefon inden for 3 arbejdsdage efter udvælgelsen og vil have 14 dage til at acceptere præmien på skrift, ellers vil præmien blive trukket tilbage og tildelt til næste kvalificerede deltager, udvalgt imellem de korrekte bidrag som var modtaget inden sidste frist.  Hvis den oprindeligt udvalgte vinder ikke er i stand til at modtage præmien, af en hvilken som helst grund, vil Arrangøren tilbyde præmien til maksimum to reserver, udvalgt og informeret på samme måde og med samme vilkår og tidsfrister for tilbagemelding. 

  9. Personlige detaljer vil udelukkende blive brugt med hensigt til at administrere denne kampagne og vil ikke blive gemt. Arrangøren forbeholder sig retten til at bruge svarene til salgsfremmende formål. I sådanne tilfælde vil respondenterne være anonyme. Arrangørens privatlivspolitik kan ses på: https://www.nestle.dk/info/yourdata. Arrangøren skal sørge for de passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod uatoriseret eller ulovlig behandling af personoplysninger og imod utilsigtet tab, ødelæggelse eller beskadigelse af personoplysninger. Arrangøren er en del af et globalt joint venture ledet af CPW S.A., en schweizisk virksomhed med registreret adresse: Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly, Schweiz. Af denne grund kan CPW S.A. have adgang til det data, der behandles i forbindelse med kampagnen, og kan involvere tredjeparts dataprocessorer. For at sikre overholdelsen af deres forpligtelser i henhold til Databeskyttelsesforordningen (GDPR) er Arrangøren og CPW S.A. fælles kontrollanter af sådanne data.

   

  10. Ingen deltagere må bruge deres computer til at aktivere flere koder (f.eks. ved brug af datamanipulation). I tilfælde af at eventuelle problemer eller uklarheder omkring en deltagers ret til at deltage opstår, vil den pågældende persons deltagelse blive diskvalificeret, og enhver tildelt præmie vil være ugyldig.

   

  11. Kampagne Koder skal indtastes online præcist som de vises på pakken. Hver Kampagne Kode er unik, og kan kun bruges én gang. Forsøg på at indtaste den samme Kampagne Kode mere end én gang, brugen af koder fra ikke-kampagne pakker, eller brugen af enhver anden Kampagne Kode der ikke er beregnet til brug i denne kampagne, kan resultere i diskvalifikation og alle relaterede deltagelser vil blive erklæret ugyldige. Deltagere kan deltage så mange gange de ønsker, forudsat at der anvendes en ny, ægte og unik kampagnekode for hver deltagelse. Hvis du ikke kan læse din kampagnekode på grund af en oprigtig udskrivningsfejl, kan du kontake kundeservice (kontaktoplysninger findes på emballagen eller på adressen: www.nestle.dk/info) for en substituerende kode. Enhver anmodning om en substituerende kode skal være modtaget af kundeservice senest d. 20.05.2019. Hvis oprigtig, vil en substituerende kode blive sendt til dig.

  12. Arrangøren forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at diskvalificere enhver deltager som ændrer ved Kampagne Kodens indløsningsprocess eller kampagne aktiviteten, eller som handler på en måde som Arrangøren anser for at være i strid med vilkårene og betingelserne, eller handler på nogen måde som Arrangøren anser for at være forstyrrende for håndteringen af kampagnen.

  13. Ufuldstændige, ulovlige, fejlagtige eller sene deltagelser, eller deltagelser der ikke er i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, accepteres ikke. Arrangøren påtager sig intet ansvar for forsinkede deltagelser, ufuldstændige, eller tabte af tekniske årsager eller på anden måde. Deltageren har ansvaret for at de korrekte kontaktoplysninger er indtastet.

  14. Arrangørens beslutning er endelig, og der vil ikke blive indgået i nogen korrespondance.

  15. Vinder-navn publikation: Navn og land for vinderne af konkurrencen vil blive gjort tilgængelig på skriftlig anmodning via e-mail til: [email protected], der skal modtages imellem d. 05.07.2019 og d. 05.09.2019 med ”Golden Cereal Winning” i overskriften på e-mailen.

  Ansvar:

  16. Arrangøren påtager sig intet ansvar for Kampagne Koder der er beskadiget eller ødelagt grundet den måde produktemballagen åbnes.

  17. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for ødelæggelser, tab eller skader pådraget en deltager af kampagnen eller som følge af accept af Præmien, med undtagelse af ethvert ansvar, der ikke kan udelukkes ved lov (herunder personskade, død og svig), i så fald er ansvaret begrænset til lovens mindste tilladelse. Arrangøren er ikke ansvarlig for eventuelle fejl ved præmiernes levering til den rette vinder på grund af fejl i vinderens bankoplysninger, som leveret af vinderen.

  18. Hverken Arrangøren, dens agenter eller nogen, der er professionelt forbundet med kampagen, påtager sig ethvert ansvar eller forpligtigelse for:

  a) Enhver forkert eller unøjagtig kodeindtastning, eller for defekter, fejl eller mangler i elektroniske dataoverførsler.

  b) Enhver uautoriseret adgang til, eller tyveri, destruktion eller ændring af Kampagne Koder på ethvert tidspunkt i forbindelse med denne kampagne.

  c) Kommunikationslinjesvigt uanset årsag med hensyn til udstyr, systemer, netværk, linjer, satellitter, servere, computere eller udbydere, der anvendes i ethvert aspekt af denne kampagne.

  d) Utilgængelighed eller uopnåelighed af internet eller hjemmeside eller en kombination deraf.

  e) Uautoriseret adgang til eller tyveri, destruktion eller ændring af vindende Kampagne Koder eller Kampagne Koder på ethvert tidspunkt under denne kampagnes drift

  19. Hvis der opstår en handling, udeladelse, begivenhed eller omstændighed, som er uden for Arrangørens rimelige kontrol, og som forhindrer Arrangøren i at overholde disse vilkår og betingelser, er Arrangøren ikke ansvarlig for manglende opfyldelse eller forsinkelse i opfyldelsen af sine forpligtelser. Arrangøren forbeholder sig retten til at annullere eller ændre kampagnen, og under sådanne omstændigheder vil altid bestræbe sig på at minimere effekten for deltagerne for at undgå unødig skuffelse.

  20. Deltagerne accepterer at være bundet af disse vilkår og betingelser.

  21. Eventuelle spørgsmål vedrørende den juridiske fortolkning af reglerne vil være baseret på dansk lov, og retten i Danmark vil have enekompetence.

  Snakmed os

  Hvordan finder jeg fødevarer med fuldkorn?

  To ting, man kan huske på: • Kig efter ordet "fuldkorn" på varedeklarationen. • På fødevarer, der indeholder mere end én ingrediens, bør fuldkorn stå blandt de øverste på listen. Jo længere op af listen man kommer, jo mere fuldkorn indeholder produktet. Og kig efter den procentvise andel af fuldkorn. Dette bør du også kunne se på listen over ingredienser. Det er let at se, hvis et morgenmadsprodukt fra Nestlé indeholder fuldkorn: Du skal blot kigge efter det grønne banner og fuldkornsmærket øverst på pakken.

  Hvad er forskellen mellem fuldkorn og raffinerede korn?

  Fuldkorn indeholder flere næringsstoffer end raffinerede korn, fordi alle kornets dele er bibeholdt - kerne, skaldele (klid), frøhvide og kim - sammen med fibre, vitaminer, mineraler og phytonæringsstoffer. Når man fremstiller raffinerede korn, fjernes de fleste af skaldelene og kimen. Derfor indeholder fuldkorn flere næringsstoffer end raffinerede korn. Få mere at vide

  Hvad er gluten?

  Den generelle betegnelse for proteiner, der findes i diverse kornsorter, som f.eks. hvede. Gluten holder sammen på dejen som en slags lim og gør den elastisk.

  Hvor meget fuldkorn bør jeg spise hver dag?

  Gør det enkelt: Gør korn til en vigtig del af din kost, og vælg så vidt muligt fuldkorn fremfor forarbejdede korn. U.S Dietary Guidelines anbefaler tre portioner (48 g) om dagen. Så kig efter "fuldkorn" på varedeklarationen og gerne som en af de øverste ingredienser på listen, når du kigger efter morgenmadsprodukter til morgenmaden, brød, pasta, ris eller mel.