Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  1. Denne kampagne er tilgængelig for personer bosat i Danmark, 18 år eller over, eksklusiv medarbejdere fra Arrangøren og deres direkte familie, Arrangørens repræsentanter, affilierede virksomheder eller professionelle rådgivere i forbindelse med denne kampagne.

  2. Kampagne periode: Deltagere skal købe en kampagne pakke, registrere koden fra pakken www.nestle-cereals.com/enjoy-sport og indtaste deres personlige oplysninger på hjemmesiden imellem 06.09.2021 og 31.10.2021

  3. Køb af en kampagne pakke er nødvendig for at deltage. Kampagne pakke: Fitness Original 375g.. Kampagnepakkerne er lavet i begrænset antal og er kun tilgængelige så længe lager haves. Deltagere skal gå til www.nestle-cereals.com/enjoy-sport, indtaste koden fra pakken, og indtaste deres personlige oplysninger (navn, e-mail, telefon nummer, fødselsdato og køn)

  4. Internet adgang er nødvendigt for at deltage.

  5. Nærmere om deltagelse: I løbet af Kampagne Perioden, køb en kampagne pakke og tjek bagsiden af pakken for den 5-cifrede kode (”Kampagne Kode”). Gå til hjemmesiden www.nestle-cereals.com/enjoy-sport for at tilgå kampagne hjemmesiden. Hvor efterspurgt, indtast den 5-cifrede kode og indtast dine personlige detaljer. De personlige detaljer inkluderer navn, e-mail, telefon nummer, fødselsdato og køn. Når du har udfyldt dine personlige detaljer er du automatisk med i konkurrencen om de ugentlige præmier, samt de samlede præmier.

  6. Præmierne: Der er i alt 10 præmier i konkurrencen, som alle kan vindes af deltagere fra Danmark. Der er 7 ugentlige præmier, og 3 præmier der bliver trukket umiddelbart efter kampagnen slutter. Præmien er SONY WIRELESS HEADPHONES WF-SP800N. Værdien af præmien er 1500DKK. Vinderen skal være over 18 år, og skal kunne dokumentere dette med ID. Der er betalt præmieafgift.

  7. Valg af vindere: Vinderne af præmierne vælges tilfældigt ved lodtrækning af konkurrencearrangøren blandt alle deltagere. Hver uge vil én vinder blive valgt, og efter konkurrencen er slut  udvælges der yderligere 3 vindere. Alle vindere vil modtage en email indenfor 7 dage efter, at vinderen er blevet valgt og har derefter 14 hverdage til at bekræfte, på skrift, at de vil modtage præmien. Ved at deltage i konkurrencen accepterer du, at vi kontakter dig via den angivne e-mail adresse eller telefon, hvis du vinder. Hvis dette ikke accepteres, vil præmien blive trukket tilbage og kan gives videre til enanden tilfældigt udvælgt vinder, som deltog i konkurrencen før fristen (før kampagnen blev afsluttet). Hvis den først valgte vinder ikke kan modtage sin præmie, uanset årsagen, tilbyder konkurrencearrangøren prisen til maksimalt to reserver, der er valgt og kontaktet på den måde, der er beskrevet ovenfor, og med de samme betingelser for at reagere, som tidligere beskrevet.

  8. Arrangøren vil sende præmien til den adresse som er opgivet af vinderen, uden leveringsomkostninger for vinderen.

  9. Nestlé Danmark A/S indsamler og behandler dine personoplysninger i forbindelse med din deltagelse i konkurrencen om 10 x SONY WIRELESS HEADPHONES WF-SP800N. Dine personoplysninger vil ikke blive videregivet, og du har ret til indsigt i de indsamlede oplysninger samt ret til at gøre indsigelse overfor behandlingen af oplysningerne. Du har ligeledes krav på at få urigtige oplysninger rettet eller slettet. Dette kan ske ved at kontakte os på [email protected]. Dine personoplysninger (for eksempel dit navn, dit telefonnummer eller din e-mailadresse), vil Arrangøren bruge i overensstemmelse med privatlivspolitikken på denne hjemmeside. Læs mere om vores privatlivserklæring på: https://www.nestle-cereals.com/dk/dk/dineoplysninger.

  10. Kampagne Koder skal indtastes online præcist som de vises på pakken. Kampagne koden er identisk på alle kampagne pakker. Deltagere er begrænset til at deltage max én gang per email-adresse, per 24 timer. Brug af koder fra ikke-kampagne pakker, eller brugen af enhver anden kampagne kode der ikke er beregnet til brug i denne kampagne, vil resultere i diskvalifikation og alle relaterede deltagelser vil blive erklæret ugyldige. Deltagere kan deltage så mange gange de ønsker i kampagne perioden, men begrænset til hver 24. time, per email. Hvis du ikke kan læse din kampagnekode på grund af en oprigtig udskrivningsfejl, kan du kontakte kundeservice ([email protected]) for en substituerende kode. Gælder også øvrige spørgsmål til kampagnen. Enhver anmodning om en substituerende kode skal være modtaget af kundeservice senest d. 25.10.2021. Hvis oprigtig, vil en substituerende kode blive sendt til dig.

  11. Arrangøren forbeholder sig ret til, efter eget skøn, at diskvalificere enhver deltager som ændrer ved Kampagne Kodens indløsningsprocess eller kampagne aktiviteten, eller som handler på en måde som Arrangøren anser for at være i strid med vilkårene og betingelserne, eller handler på nogen måde som Arrangøren anser for at være forstyrrende for håndteringen af kampagnen.

  12. Ufuldstændige, ulovlige, fejlagtige eller sene deltagelser, eller deltagelser der ikke er i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser, accepteres ikke. Arrangøren påtager sig intet ansvar for forsinkede eller ufuldstændige deltagelser som følge af tekniske årsager eller på anden måde. Deltageren har ansvaret for at de korrekte kontaktoplysninger er indtastet.

  13. Offentliggørelse af vindere: Vindernes navn og land offentliggøres på www.nestle-cereals.com/enjoy-sport 14 dage efter kampagneperioden slutter. Ved at deltage i konkurrencen, samtykker du til denne offentliggørelse.

  Ansvar:

  14. Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig for tab eller skader, som en deltager pådrager sig i forbindelse med denne kampagne eller som følge af accept af præmierne. Arrangøren er heller ikke ansvarlig for eventuelle fejl ved præmiernes levering til den rette vinder på grund af fejl i vinderens adresse, som er oplyst af vinderen.

  15. I det omfang loven tillader det, påtager Arrangøren sig ikke ansvaret for:

  a) Enhver forkert eller unøjagtig kodeindtastning, eller for defekter, fejl eller mangler i elektroniske dataoverførsler.

  b) Enhver uautoriseret adgang til, eller tyveri, destruktion eller ændring af Kampagne Koder på ethvert tidspunkt i forbindelse med denne kampagne.

  c) Kommunikationslinjesvigt uanset årsag med hensyn til udstyr, systemer, netværk, linjer, satellitter, servere, computere eller udbydere, der anvendes i ethvert aspekt af denne kampagne.

  d) Manglende forbindelse eller adgang til internet eller hjemmeside eller en kombination deraf.

  16. Hvis der opstår en handling, udeladelse, begivenhed eller omstændighed, som er uden for Arrangørens rimelige kontrol, eller hvor svig, misbrug og/eller fejl (af menneskelig eller teknologisk art) i øvrigt påvirker den korrekte gennemførelse af denne kampagne eller præmietildeling, og kun hvis omstændighederne gør det uundgåeligt, forbeholder Arrangøren sig retten til at annullere eller ændre kampagnen eller dens vilkår og betingelser. Arrangøren vil under sådanne omstændigheder altid bestræbe sig på at minimere effekten for deltagerne for at undgå unødig skuffelse.

  17. Deltagerne accepterer at være underlagt disse vilkår og betingelser.

  18. Eventuelle spørgsmål vedrørende den juridiske fortolkning af reglerne vil være baseret på dansk ret, og Danske domstole vil have enekompetence til at afgøre alle tvister vedrørende denne kampagne og disse vilkår.

  Arrangør:

  Nestlé Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S, Danmark. (Send venligst ikke besvarelser til denne adresse)

  Tlf: 80 300 100

  [email protected]

  Snakmed os

  Hvordan finder jeg fødevarer med fuldkorn?

  To ting, man kan huske på: • Kig efter ordet "fuldkorn" på varedeklarationen. • På fødevarer, der indeholder mere end én ingrediens, bør fuldkorn stå blandt de øverste på listen. Jo længere op af listen man kommer, jo mere fuldkorn indeholder produktet. Og kig efter den procentvise andel af fuldkorn. Dette bør du også kunne se på listen over ingredienser. Det er let at se, hvis et morgenmadsprodukt fra Nestlé indeholder fuldkorn: Du skal blot kigge efter det grønne banner og fuldkornsmærket øverst på pakken.

  Hvad er forskellen mellem fuldkorn og raffinerede korn?

  Fuldkorn indeholder flere næringsstoffer end raffinerede korn, fordi alle kornets dele er bibeholdt - kerne, skaldele (klid), frøhvide og kim - sammen med fibre, vitaminer, mineraler og phytonæringsstoffer. Når man fremstiller raffinerede korn, fjernes de fleste af skaldelene og kimen. Derfor indeholder fuldkorn flere næringsstoffer end raffinerede korn. Få mere at vide

  Hvad er gluten?

  Den generelle betegnelse for proteiner, der findes i diverse kornsorter, som f.eks. hvede. Gluten holder sammen på dejen som en slags lim og gør den elastisk.

  Hvor meget fuldkorn bør jeg spise hver dag?

  Gør det enkelt: Gør korn til en vigtig del af din kost, og vælg så vidt muligt fuldkorn fremfor forarbejdede korn. U.S Dietary Guidelines anbefaler tre portioner (48 g) om dagen. Så kig efter "fuldkorn" på varedeklarationen og gerne som en af de øverste ingredienser på listen, når du kigger efter morgenmadsprodukter til morgenmaden, brød, pasta, ris eller mel.