Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  Kampanjan säännöt

  Kampanjan säännöt

  Nämä ehdot koskevat [NBC:n perhetapahtumakampanjaa, jossa yhdellä yksilöllisellä koodilla voi lunastaa yhden ilmaisen pääsylipun] (”kampanja”). Mikäli näiden ehtojen ja minkä tahansa muun kampanjaa koskevan viestinnän (mainokset ja myynninedistämismateriaalit mukaan lukien) välillä ilmenee ristiriitoja tai epäjohdonmukaisuuksia, nämä ehdot ovat määrääviä. Kampanjan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä ehtoja.

  Kampanjan järjestäjä: Soumen Nestlé Oy, PL 50, 02151 Espoo

  Kampanjan toteuttaja: TLC Marketing UK Ltd, 19 Harcourt Street, London, W1H 4HF

  1. Osallistumiskelpoisuus: Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa, kansalaisuudesta riippumatta, asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt, lukuun ottamatta järjestäjän ja toteuttajan työntekijöitä, kumppaneita ja edustajia sekä tällaisten työntekijöiden sekä muuten tähän kampanjaan liittyvien henkilöiden perheenjäseniä (”osallistujat”).
  2. Osallistuminen: Osallistujien on ostettava yksi kampanjapakkaus ja rekisteröitävä pakkauksessa oleva koodi osoitteessa nestle-cereals.com/days-out 01.03.2018 ja 27.05.2018 välisenä aikana (”kampanja-aika”). Vahvistuksen yhteydessä osallistujat saavat yksilöllisen tapahtumakoodin käytettäväksi osoitteessa www.tlcmarketing-rewards.com/days-out, missä heidän on rekisteröidyttävä ja ladattava ilmaislippunsa viimeistään 27.06.2018. Kampanjapakkaukset: Kaura Cheerios, Multigrain Cheerios ja Nesquik. Huomaa, että TLC ei ole Nestlén osakkuusyhtiö. Näet TLC:n verkkosivustoa koskevat ehdot täältä.
  3. Jokaisen osallistujan on käytävä osoitteessa nestle-cereals.com/days-out ja ilmoitettava omat tietonsa sekä pakkauksesta löytyvä yksilöllinen koodi. Tutustu kampanjan järjestäjän tietosuojakäytäntöön tästä. Tietojen antamisen jälkeen osallistujat saavat yksilöllisen tapahtumakoodin, ja heidät ohjataan kampanjan toteuttajan sivustolle osoitteeseen www.tlcmarketing-rewards.com/days-out, missä heidän on rekisteröitävä etunimensä, postinumeronsa ja sähköpostiosoitteensa ja annettava yksilöllinen tapahtumakoodinsa vahvistusta varten. Tutustu kampanjan toteuttajan tietosuojakäytäntöön tästä. Tämän jälkeen osallistujat voivat selata kampanjaan osallistuvia kumppaneita (”tapahtumia”) valitakseen tapahtuman ja ladatakseen ’ilmaisen pääsylipun’ (”tarjous”). Huomaa, että TLC ei ole Nestlén osakkuusyhtiö. Näet TLC:n verkkosivustoa koskevat ehdot täältä.
  4. Kullakin yksilöllisellä tapahtumakoodilla voidaan ladata ainoastaan yksi ilmaislippu. Kun olet ladannut lippusi, yksilöllinen tapahtumakoodisi ei enää ole voimassa.
  5. Jokaista yksilöllistä tapahtumakoodia, henkilöä, kotitaloutta ja tapahtumaa kohden on ainoastaan yksi ’ilmainen pääsylippu’. Jos osallistujat ostavat enemmän kuin yhden kampanjapakkauksen, he voivat rekisteröityä ja lunastaa edun toiseen tapahtumaan.
  6. Ilmaisen pääsylipun’ voi käyttää joko yksi aikuinen tai yksi lapsi. Tämä vaihtelee kumppanin mukaan ja määritellään kunkin tapahtuman ehdoissa. Joissakin lasten tapahtumissa edellytetään vanhemman/huoltajan läsnäoloa ja/tai valvontaa. Jos lapsen ilmaiseen sisäänpääsyyn edellytetään vanhemman/huoltajan läsnäoloa, vanhemman/huoltajan on ostettava oma pääsylippunsa.
  7. Jokainen ’ilmainen pääsylippu’ voidaan käyttää vain kerran, eikä sen käyttäminen ole mahdollista yhdessä muiden kampanjatarjousten tai -alennusten, erikoisetujen, yöpymispakettien tai verkko-, ryhmä- tai vuosilippujen kanssa. Tarjous on voimassa saatavuuden mukaan. Mikäli tarjousta ei ole saatavilla, osallistujille tarjotaan korvaavaa ilmaislippua toiseen tapahtumaan.
  8. Osallistujien on luovutettava ’ilmainen pääsylippunsa’ valitsemassaan tapahtumassa päästäkseen sisään. Joissakin tapahtumissa digitaalisen ilmaislipun esittäminen riittää. Jos näin on, asiasta ilmoitetaan selkeästi tapahtuman ehdoissa, jotka löytyvät kampanjasivustolta.
  9. Jokainen ’ilmainen pääsylippu’ ovat keskimäärin 15 euroa arvoinen ja se on voimassa 6 kuukautta latauksen päivämäärästä. Joissakin kohteissa voimassaoloaika saattaa olla yli 6 kuukautta – tämä on selkeästi mainittu sovellettavissa ehdoissa.
  10. Kampanjan järjestäjä, sen edustajat tai jakelijat eivät ole vastuussa kadonneista, varastetuista tai vahingoittuneista tapahtumalipuista. Kadonneita tai varastettuja tapahtumalippuja ei korvata.
  11. Vain alkuperäiset ’ilmaiset pääsyliput’ hyväksytään. Kopioituja, skannattuja, vahingoittuneita tai lukukelvottomia lippuja ei hyväksytä. ’Ilmaiset pääsyliput’ on lunastettava ja luovutettava sisäänpääsyn yhteydessä.
  12. Tapahtumaluettelo saattaa muuttua ja varausrajoituksia saatetaan soveltaa. Kutakin tapahtumaa saattavat koskea erityiset rajoitukset. Katso lisätietoja osoitteesta tlcmarketing-rewards.com/days-out. Huomaa, että TLC ei ole Nestlén osakkuusyhtiö. Näet TLC:n verkkosivustoa koskevat ehdot täältä.
  13. Ilmaisella pääsylipulla’ ei ole rahallista arvoa, eikä sitä voi myydä, huutokaupata tai vaihtaa, eikä lunastaa käteisenä kokonaan tai osittain.
  14. Joidenkin tapahtumien kohdalla osallistujien on ehkä tehtävä varaus etukäteen. Tässä tapauksessa osallistujien on otettava yhteyttä suoraan tapahtumapaikkaan ja vahvistettava, että heillä on ilmaislippu. Jos näin on, asiasta ilmoitetaan selkeästi tapahtuman ehdoissa, jotka löytyvät kampanjasivustolta.
  15. Mitkään tähän kampanjaan osallistumisesta mahdollisesti aiheutuvat lisäkulut, kuten internetmaksut, postimaksut ja matkoista aiheutuvat kulut sekä muut lisäpalvelut, jotka eivät sisälly kuvattuihin palveluihin, eivät sisälly tarjoukseen, vaan osallistujien on maksettava ne erikseen.
  16. Kampanjaan osallistuvat kumppanit pidättävät oikeuden aukioloaikojensa muuttamiseen. Tietyissä kausiluonteisissa olosuhteissa tarjous ei ehkä ole saatavilla kaikilla kumppaneilla. Tähän sovelletaan kunkin kampanjaan osallistuvan kumppanin omia ehtoja.
  17. Vain täydelliset rekisteröitymiset hyväksytään. Kampanjan järjestäjä ei ole vastuussa mistään kadonneista, puutteellisista, lukukelvottomista, turmeltuneista tai kampanja-ajan jälkeen vastaanotetuista lunastuspyynnöistä, oli syy mikä tahansa.
  18. Et voi osallistua kampanjaan ja lunastuspyyntösi katsotaan pätemättömäksi, jos:
   ● et ole ostanut osallistumiseen oikeuttavaa kampanjapakkausta kampanja-aikana
   ● et ole täyttänyt kaikkia kampanjasivustolla vaadittuja kenttiä oikein
   ● et ole osallistunut ennen kampanja-ajan päättymistä ja/tai kampanjan järjestäjä on yksinomaisen harkintansa mukaan katsonut sinun rikkoneen näitä ehtoja jollakin muulla tavalla.
  19. Kampanjan järjestäjä varaa oikeuden tarjota arvoltaan vastaavan tai arvokkaamman korvaavan edun sekä keskeyttää kampanjan koska tahansa, mikäli olosuhteet, joita se ei kohtuudella pysty hallitsemaan, niin vaativat.
  20. Mikäli kohtaat ongelmia, käy kampanjan <UKK>-osiossa tai ota yhteyttä Nestlen asiakaspalveluun tästä. Jos sinulla on etua/tapahtumia koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä TLC Marketingiin yhteydenottolomakkeella tästä. Huomaa, että TLC ei ole Nestlén osakkuusyhtiö. Näet TLC:n verkkosivustoa koskevat ehdot täältä.
  21. Kaikki tätä kampanjaa hyödyntävät henkilöt hyväksyvät nämä ehdot täysin.
  22. Siinä määrin kuin lainsäädäntö sen sallii, kampanjan järjestäjä, kampanjan toteuttaja, edellä mainittujen edustajat tai jakelijat eivät missään tilanteessa ole vastuussa tai korvausvelvollisia ostajalle tai muulle asianomistajalle, eivätkä vastaa mistään tapahtumassa ilmenneistä henkilökohtaisista menetyksistä tai vahingoista. Ne eivät myöskään voi taata tapahtumapaikalla tarjottujen palveluiden laatua, eivätkä ole vastuussa mistään siitä johtuvista henkilökohtaisista menetyksistä tai vahingoista. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.
  23. Tilanteissa, joissa olosuhteet, joita kampanjan järjestäjä ei kohtuudella voi hallita tai joissa petos, väärinkäyttö ja/tai virhe (ihmisen tai tietokoneen) vaikuttaa tai saattaisi vaikuttaa tämän kampanjan asianmukaiseen toteutumiseen, ja ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseiset olosuhteet sitä edellyttävät, kampanjan järjestäjä varaa oikeuden tämän kampanjan ja näiden ehtojen perumiseen tai muuttamiseen missä tahansa vaiheessa, mutta pyrkii aina minimoimaan osallistujiin kohdistuvat vaikutukset tarpeettomien pettymysten välttämiseksi.
  24. Näihin sääntöihin sovelletaan Suomen lakia ja Suomen tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta.
  25. ”Kampanjan toteuttaja” on vastuussa tarjouksen toteuttamisesta. Kaikkia tietoja, joita TLC Marketing kerää kampanjan toteuttamisen yhteydessä, käytetään ainoastaan lunastuspyyntöjen vahvistamiseen ja täyttämiseen, ellei meillä ole sinun suostumustasi. Henkilötietosi säilyvät luottamuksellisina kaikissa tilanteissa. Tutustu kampanjan toteuttajan tietosuojakäytäntöön tästä. Voit pyytää pääsyä henkilötietoihisi tai virheellisten tietojen korjaamista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]. Osallistumalla kampanjaan hyväksyt, että henkilötietojasi käytetään tässä kuvatulla tavalla. Huomaa, että TLC ei ole Nestlén osakkuusyhtiö. Näet TLC:n verkkosivustoa koskevat ehdot täältä.
  26. Kaikki tätä tarjousta koskeva viestintä on osoitettava TLC Marketing UK LTD, 19 Harcout Street, London, W1H 4HF ja merkittävä ”NBC-kampanja” merkinnällä. Huomaa, että TLC ei ole Nestlén osakkuusyhtiö. Näet TLC:n verkkosivustoa koskevat ehdot täältä.
  27. Kampanjan järjestäjän päätös mihin tahansa kampanjaa koskevaan seikkaan liittyen on lopullinen ja sitova.

  Ollaan yhteydessä

  Mitä on kokojyvävilja?

  "Kokojyvä" merkitsee, että kaikki viljan osat on säilytetty: leseet, alkio ja siemenvalkuainen. Nämä viljan kolme osaa sisältävät erilaisia ravintoaineita, ja kullakin on tärkeä osa viljan kasvussa ja terveellisyydessä.

  Paljonko täysjyväviljaa minun tulisi syödä päivässä?

  Helppo periaate on käyttää viljaa ruokavalion perustana ja valita täysjyvävilja jalostetun sijaan aina kuin mahdollista. Amerikkalaisissa ravintosuosituksissa viitemäärä on 3 annosta (48 g) päivässä.

  Miksi muroihin lisätään sokeria?

  Se makeuttaa viljaa ja tuo muroihin makua, rousketta, suutuntumaa ja väriä.