PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “Lion King of the Jingle” 

  Članak 1

  Organizator nagradnog natječaja pod nazivom “Lion King of the Jingle” (dalje: Natječaj) je Nestlé Adriatic d.o.o., Većeslava Holjevca 40, 10010 Zagreb, OIB: 00183562417 (dalje: Organizator). Natječaj se provodi u svrhu promocije Organizatora te njegovog brenda - Nestlé žitnih pahuljica za doručak: LION žitne pahuljice 400g, LIONWILD CRUSH žitne pahuljice 360 g. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje u pravilima se naziva Sudionik. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) bit će objavljena na www.nestle-cereals.com/kingofthejingle.

  Članak 2

  Nagradni natječaj traje od 1.8.2022. godine u 00:00 sati do 5.8.2022.. godine u 23:59 sati, a odvija se putem www.nestle-cereals.com/ kingofthejingle i TikTok društvene platforme.

  Članak 3

  Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj na dan zaključenja nagradnog natječaja. Pravo sudjelovanja imaju samo osobe starije od 18 godina. Za sudjelovanje osobe mlađe od 18 godina suglasnost mora dati roditelj ili osoba koja je u skladu sa zakonom ovlaštena o njoj se starati i zastupati ju. Maloljetnik je dužan prilikom prijave dati tražene podatke svog roditelja odnosno staratelja kako bi Organizator prikupio potrebnu suglasnost za sudjelovanje maloljetne osobe. U Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, osobito zaposlenici Organizatora, te članovi njihovih užih obitelji.

  Članak 4

  Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju sudionik mora na objaviti na svom Tik Tok profilu video svoje jutarnje rutine dok pjeva uz Lion Jingle, objaviti oznaku #lionkingofthejingle.

  Sudionik koji se ne registrira u skladu sa pravilima ili se naknadno utvrdi da prijava nije valjana biti će automatski isključen iz sudjelovanja na Natječaju, odnosno neće se uzeti u obzir za dodjelu nagrade ukoliko je već proglašen dobitnikom. Isto će se postupati i prema onom sudioniku koji je dao netočne podatke. Ukoliko se ova činjenica utvrdi, ta osoba odmah gubi pravo na daljnje sudjelovanje, odnosno dodjelu nagrade ukoliko je u međuvremenu osvoje. Osoba koja daje netočne ili tuđe podatke, isključivo odgovara za takvu zloupotrebu podataka. Organizator zadržava pravo ne uzeti u obzir podnesene sadržaje koji odražavaju rasnu, spolnu ili neku drugu vrstu diskriminacije ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Hrvatske. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja.

  Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka konkretne društvene stranice.

  Članak 5

  Cilj Natječaja je odabir i nagrađivanje 18 Sudionika koji su objavili najkreativniji video na svom Tik Tok profilu po slobodnoj ocjeni i izboru tročlanog žirija kojeg odredi Organizator. Žiri će po završetku natječaja odabrati 18 dobitnika nagrade, s najkreativnijim videima. Odabir najkreativnijih videa će biti zasnovan na sljedećim kriterijima: kreativnost, originalost, i umjetničko izražavanje. Najbolje 3 prijave osvajaju glavnu nagradu a slijedećih 15 najboljih prijava osvajaju utješnu nagradu.

  Imena svih dobitnika biti će objavljena u roku od petnaest (15) radnih dana nakon završetka nagradnog natječaja i to na www.nestle-cereals.com/ kingofthejingle stranici. Dobitnik glavne nagrade osvaja jedne (1) JBL Bežične slušalice, a dobitnik utješne nagrade osvaja jedan (1) paket Lion žitnih pahuljica 400g.

  Organizator će kontaktirati dobitnike putem tik tok profila kojim su objavili video. Dobitnik je dužan odgovorom u roku od sedam (7) dana dostaviti svoje osobne podatke (ime i adresu) potrebne za organizaciju dostave i preuzimanja nagrade. Ako se dobitnik u navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu. Ukoliko se u bilo kojem trenutku sve do preuzimanja nagrade utvrdi da postoje razlozi za eliminaciju sudionika odnosno gubitak prava na nagradu (nedavanje podataka, pogrešni podaci, nevaljana prijava, neispunjavanje uvjeta natječaja i sl.), Organizator će u najkraćem roku organizirati novo izvlačenje kako bi takva preostala nagrada ili više njih bila dodijeljena drugom valjanom Sudioniku po izboru žirija. Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika prestaju sve obveze Organizatora prema Sudioniku odnosno Dobitniku. Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrada nije zamjenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu. Svaki Sudionik može osvojiti najviše jednu nagradu. Nagrade će biti dostavljene dobitnicima koji dostave svoje podatke u skladu s gore navedenim u roku od trideset (30) dana od datuma objave dobitnika na www.nestle-cereals.com/ kingofthejingle.

  Članak 6

  Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na poslani sadržaj, u opsegu u kojem je sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. Za maloljetne osobe pristanak za korištenje prava mora dati roditelj odnosno osoba ovlaštena skrbiti o maloljetniku. Sudionik jamči da sa prijavljenim sadržajem u cijelosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Sudionik koji je podnio prijavu sadržaja (u bilo kojem obliku). Prijavom sadržaja na Natječaj Sudionik pristaje da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika natječaja te osniva i prenosi na Organizatora neograničeno besplatno pravo iskorištavanja postavljenog sadržaja u bilo kojem obliku i isključivo za internu upotrebu.

  Članak 7

  Organizator će pregledati sve zaprimljene prijave i zadržava pravo u bilo kojem trenutku sve do trenutka dodijele nagrade diskvalificirati sudionika ako:

  • Sudionik prekrši Pravila;
  • Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 7 dana ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
  • Je takav sadržaj već prijavljen na Natječaju;
  • prijavljeni sadržaj se ne pridržava teme Natječaja;
  • jedna ili više osoba koje su označene u sadržaju zatraže uklanjanje sadržaja iz Natječaja iz bilo kojeg razloga;
  • Prijavljeni sadržaj nije autorsko djelo Sudionika koji prijavljuje;
  • Sudionik se koristi lažnim profilom za prijavu na Natječaj; lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu sudjelovanja u Natječaju;
  • prijavljeni sadržaj je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom.
  • Ako se ustanovi da je dao netočne podatke o sebi ili roditelju (skrbniku) ukoliko je maloljetan;
  • Sudionik ne pruži dokaz o potrebnim suglasnostima osoba osobito maloljetnika za korištenje njegovih osobnih podataka u roku od 24 sata na upit Organizatora;

  Članak 8

  Prijavom na Natječaj Sudionik potvrđuje da je upoznat sa Pravilima i uvjetima prikupljanja i obrade njegovih osobnih podataka. Organizator će za potrebe sudjelovanja na Natječaju od Sudionika prikupljati Ime i prezime, grad, telefon i e-mail adresu. Svi osobni podaci Sudionika koji se prikupe tijekom Natječaja isključivo se koriste u svrhu provođenja i realizacije Natječaja. Organizator će od dobitnika prikupiti i dodatne osobne podatke: adresu kako bi osvojenu nagradu mogao isporučiti dobitniku. Osobni podaci sudionika i dobitnika čuvaju se najduže 2 mjeseca od završetka Natječaja, poslije čega se trajno brišu. Organizator će ime, prezime i grad dobitnika objaviti na mrežnoj stranici. Sudionik je slobodan u svakom trenutku tražiti od Organizatora da prestane sa obradom njegovih osobnih podataka slanjem maila na info@hr.nestle.com i prihvaća da takvo uskraćivanje može rezultirati nemogućnošću sudjelovanja na Natječaju. Pored toga, pravo na pristup podacima, ispravak podataka, brisanje i ograničenje obrade ili prenosivost podataka ostvaruje se podnošenjem pisanog zahtjeva na e-mail adresu Priređivača nagradne igre info@hr.nestle.com ili datasecurity@hr.nestle.com. Prigovor na obradu podataka može se uputiti nadležnom tijelu - Agenciji za zaštitu osobnih podataka RH. Osobne podatke Sudionika i Dobitnika u ime Organizatora će obrađivati

  • Agencija Masterplan, Savska opatovina 28, Zagreb, 10000 Zagreb, OIB:46360089758,
  • Qualifio SA 16 Place de l’Université 3rd floor 1348 Louvain-La-Neuve, Belgium,VAT: BE 0822.741.924

  koje pomaže Organizatoru u realiziranju Natječaja, na osnovu ugovora koji je zaključen između Organizatora i Agencije. Organizator će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika u skladu sa važećom regulativom. Organizator može osobne podatke Sudionika prenositi i u okviru Nestle grupe što podrazumjeva i zemlje izvan Evropskog gospodarskog prostora ukoliko je osiguran odgovarajući nivo zaštite osobnih podataka sukladno s važećim propisima. Smatra se da je Sudionik prikupio privolu trećih osoba čije osobne podatke je dostavio unutar svog sadržaja u slučaju da te osobe nisu Sudionici Natječaja.

  Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontakt podatke o sebi. Sudionik je suglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se u skladu sa odredbom člana 7 Pravila.

  Sudionik može dobiti detaljnije informacije o obradi osobnih podataka od strane Organizatora putem Obavijesti o privatnosti objavljenoj na službenim stranicama Organizatora.

  Članak 9

  Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici www.nestle-cereals.com/ kingofthejingle. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je Općinski sud u Zagrebu. Pravila se primjenjuju počevši od dana objavljivanja na internet stranici­­­­­ www.nestle-cereals.com/ kingofthejingle.

  Razgovarajmo

  Kako da nađem namirnice sa cjelovitim zrnom?

  Dovoljno je da upamtite dvije stvari: • Potražite oznake na kojima se riječ 'cjelovito' nalazi ispred naziva žitarice, na primjer „cjelovito zrno pšenice“ ili „kruh od cjelovitog zrna“. • Kod namirnica s više od jednoga sastojka, važno je da su cjelovita zrna navedena pri vrhu popisa sastojaka. Što su cjelovita zrna više na popisu, više ih je u sastavu. Obratite pozornost na postotak cjelovitog zrna. I to je navedeno na popisu sastojaka. Lako je prepoznati sadrže li žitne pahuljice Nestlé cjelovito zrno: samo potražite zelenu traku i kvačicu uz simbol cjelovitog zrna na vrhu kutije.

  Koje su Nestlé žitne pahuljice napravljene sa cjelovitim zrnom?

  Sve Nestlé žitne pahuljice obilježene zelenom trakom na kutiji sadrže cjelovito zrno - to je naše jamstvo cjelovitog zrna. Sadrže najmanje 8 grama cjelovitog zrna po porciji od 30 grama. Na svakom pakiranju nalazi se popis sastojaka s navedenom točnom količinom. Do kraja 2015. godine cjelovita zrna učinili smo glavnim sastojkom svih Nestlé žitnih pahuljica omiljenih među djecom.

  Jesu li Nestlé žitnim pahuljicama dodani vitamini i minerali?

  Da, većinu svojih žitnih pahuljica 'obogaćujemo' vitaminima i mineralima, ali se količina razlikuje od države do države i ovisi o tome je li takvo obogaćivanje dopušteno. Prilikom dodavanja vitamina ili minerala žitnim pahuljicama pazimo na to da njihov udio iznosi najmanje 15 % od preporučenog dnevnog unosa (PU) te hranjive tvari.

  Koja je razlika između cjelovitog zrna i prerađenog zrna?

  'Cjelovito' zrno sadrži više hranjivih tvari od 'prerađenog' zrna jer su očuvani svi dijelovi zrna - jezgra, ljuska, endosperm i klica - zajedno sa svojim vlaknima, vitaminima, mineralima i fitonutrijentima. Prerađeno zrno ostaje bez klice i većeg dijela ljuske. Cjelovita zrna stoga sadrže više hranjivih tvari od prerađenih zrna. Saznajte više