• Nestle Cereals Nestle Cereals

JÁTÉKSZABÁLYZAT

A Nestlé Gabonapelyhek „UNO Nyereményjáték” nyereményjátékának hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata

 

1. A Cereal Partners Hungária Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-563225; adószáma: 12187199-2-43) (továbbiakban Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki vásárol legalább egy darab, „UNO Nyereményjáték” promóciós csomagolású Nestlé gabonapelyhet, és a Játék időtartama alatt feltölt legalább 1 db, a promóciós csomagolású gabonapehely belső oldalán található kódot a www.nestle-cereals.com/UNO weboldalon. A játékban való részvételhez internetelérés szükséges.

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos kifejezetten elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot.

A nyeremény átvételéhez a nyertes kódot tartalmazó eredeti csomagolás megőrzése szükséges.

 

2. A Játékból ki vannak zárva a Nestlé Hungária Kft., a Cereal Partners Hungária Kft., az R-Polita Group Kft. dolgozói és alvállalkozói és ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

3. Játék időtartama: 2019. február 15. 06:00 óra – 2019. április 15. 23:59:59 óra.

A Játékban a 2019. február 15. 06:01 óra előtti és a 2019. április 15 23:59:59 utáni kódfeltöltések nem vesznek részt.

 

4. A Játékban részt vevő termékek:

A játékban kizárólag az alábbi, „UNO Nyereményjáték” promóciós csomagolású Nestlé gabonapelyhek vesznek részt:

 • NESQUIK 225g
 • NESQUIK 450g
 • CINI MINIS 250g
 • CINI MINIS 450g
 • CHOCAPIC 250g
 • CHOCAPIC 450g
 • COOKIE CRISP 225g
 • COOKIE CRISP 425g
 • LION 230 g
 • LION 425g

 

5. Játék menete:

I. Nyerő időpontok: A Játék ideje alatt a promócióban résztvevő Nestlé gabonapelyhek (a promócióban résztvevő termékek listája a 4. pontban olvasható) csomagolásának belső felületén található tizenkét jegyű kódot talál a Játékos. A www.nestle-cereals.com/UNO weboldalon (továbbiakban „Weboldal”) lépjen a főoldalra.  Töltse fel a csomagolás belsejéről leolvasott tizenkét jegyű kódot a megfelelő mezőkbe. A kód feltöltését követően Játékos az oldalon azonnali értesítést kap, hogy a feltöltött érvényes pályázattal nyert vagy sem. Ha a Játékos nyert a következő adatok megadása szükséges: Vezetéknév, Keresztnév, Email cím. Az adatok megadása után a nyeremény megerősítése a megadott Email címen 1 munkanapon belül megtörténik.

II. Előre sorsolt időpontokhoz tartozó nyeremények: A Játék során a Szervező összesen 500 db előre sorsolt nyerő időpontot határoz meg. A kódok feltöltésére a játékosoknak a promóció ideje alatt minden nap 00:01-23:59-ig van lehetőségük, ezen az időintervallumon kívül a kódfeltöltések ideiglenesen szünetelnek a weboldalon a következő napi nyitásig. A nyerő időpontok eloszlása a játék időtartama alatt nem egyenletes, illetve az adott játéknap folyamán is véletlenszerű. Azon Játékos, akinek kódfeltöltése az előre sorsolt időpontban vagy azt követően ahhoz legközelebb történik, megnyeri az ahhoz az időponthoz tartozó nyereményt. Időpont egyezés esetén (ha két vagy több játékos század másodpercre pontosan ugyanazzal az időponttal nyer) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt külön sorsolással kisorsolja azon játékosok között, akik ugyanazon időpontban töltöttek fel kódot.

III. A nyerő időpontokkal megnyerhető ajándékok az alábbiak: UNO® Extreme kártyajáték. Az előre sorsolt időpontokhoz kötődő, Játékban megnyerhető nyeremények száma összesen: 500 darab (azaz ötszáz db). Az előre sorsolt nyerő időpontok kisorsolása véletlenszerűség elvét lehetővé tevő számítógépes sorsolóprogram útján történik, 2019. 01. 22. napján 09:30 órakor, az R-Polita Group Kft. (Bp. 1125, Diós árok 10/A.) székhelyén közjegyző jelenlétében. Az előre sorsolt nyerő időpontok a Játékosok számára titkosak. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet az R-Polita Group Kft. (Bp. 1125, Diós árok 10/A.) elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A sorsolás nem nyilvános.

Az UNO Extreme kártyajáték nyeremény tekintetében pótnyertesek nem kerülnek meghatározásra.

IV. Nyerő időpontok és a fődíj: Amennyiben a Játékos nyerő kóddal rendelkezik, automatikusan részt vesz a fődíj sorsolásán. Nem nyerő kód esetén is van lehetőség a fődíj megnyerésére kódfeltöltést követően - amennyiben nem nyert kártyajátékot – kitöltheti adataival (Keresztnév, Vezetéknév, E-mail) a megjelenő adatközlő felületet és a „MEGADOM AZ ADATAIM” gombra kattintva elküldheti jelentkezését a fődíjsorsolásra.

V. Fődíj: A Játék végén a promócióban résztvevők között 1, azaz egy darab fődíj kerül kisorsolásra.

A promócióban megnyerhető bármelyik nyeremény átvételének feltétele az eredeti csomagolás bemutatása, így a csomagolást kérjük, őrizze meg, mert az a nyeremény átvételének feltétele!

 

6. Nyeremények:

I. Fődíj (utazás): A nyereményjáték végén 1 db utazás (Fődíj) kerül kisorsolásra, amely egy legfeljebb 4 fős (amely legfeljebb 4 főből minimum 1 fő 18. életévét betöltött) 3 éjszakás utazás Londonba.

Az utazás tartalmazza:

Legfeljebb 4 db retúr repülőjegy (a Szervező által választott légitársasággal) London és Budapest között, transzfer a hotelba oda-visszafelé, három éjszaka szállás egy négycsillagos szállodában reggelivel, , továbbá 4 db jegyet az új Aladdin musicalre a London’s West Endben, 200 font értékű szolgáltatás a Hamley’s Toy Store nevű játékboltban a Regent Street-en; Hopp On/Hopp Off városnéző túrát a városban és jegyeket a London Eye-ra; ebéd a Planet Hollywood étteremben a Piccadilly Circus-ön; délutáni tradicionális angol teázás a Sanderson Hotelben.A nyertesnek és utastársaiknak rendelkezniük kell (az utazás időpontjában is) érvényes személyazonosító okmányokkal. Az utazást a promóció lezárásától számított 12 hónapon belül kell igénybe vennie a Nyertesnek azzal a feltétellel, hogy az utazás időpontja előtt legalább 3 hónappal előre köteles jelezni az utazás tervezett időpontját a szervezőnél, figyelembe véve, hogy kiemelt időszakokban (Karácsony, Húsvét és nyári szünet) nem foglalható a nyereményút. Amennyiben a rendelkezésre álló 12 hónap alatt a nyeremény nem kerül felhasználásra, úgy az elvész és a továbbiakban nincs lehetőség a nyereményutazás igénybevételére. A nyertes a fenti határidők figyelembevételével a nyeremény átvételét követően 3 időpontot jelölhet meg az utazás megkezdésére Szervező részére, melyek közül Szervező egy időpontot visszaigazol Nyertes számára. Amennyiben az utazás visszaigazolásra került Szervező részéről és a Nyertes, valamint utastársaik lefoglalt utazási iratokkal rendelkeznek, úgy bárminemű változtatás a nyeremény kapcsán (név, időpont, etc.) kizárólag a Nyertes költségére módosítható.

A nyeremény – ide értve annak valamennyi elemét külön-külön is - készpénzre nem váltható és nem átruházható! Váratlan esemény (Vis maior esemény) bekövetkezése esetén Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt olyan díjjal helyettesítse, melyet Szervező azonos értékűnek ítél meg.

Minden egyéb költségről, melyet nem tartalmaz az utazási csomag - beleértve a nyereményben foglaltakon kívüli étkezést, biztosítást és a kiadások költségei - a Nyertes saját maga gondoskodik.

A nyeremény mellé zsebpénzt, további juttatást nem biztosít a Szervező.

A Játékos a játékban való részvétellel tudomásul veszi, hogy a Fődíj utazás programját a Szervező biztosítja és szervezi nem a nyertessel egyeztetve.

A Fődíj nem váltható készpénzre, másra át nem ruházható, azzal, hogy nem minősül a nyeremény átruházásának, ha Nyertes Játékos a fődíj nyereményt a Ptk. 8:1§ (1) 1. pont szerinti közeli hozzátartozója részére ajánlja fel. Szervező a Fődíj nyereménynek a jelen pont szerinti felajánlása esetén kizár minden felelősséget a nyereményre való jogosultsághoz kapcsolódó igény, vita, jogvita esetére.

A Nyeremény részleteinek módosítása nem igényelhető. A Szervező fenntartja a jogot a Fődíj részleteinek megváltoztatására.

II. További nyeremények (UNO kártyajáték): A promóció ideje alatt 500 db (azaz ötszáz darab) UNO Extreme! kártyajáték nyerhető meg. A nyeremény 45 napon belül kiszállításra kerül a kiszállítási cím megerősítését követően.

A nyeremény meghatározott, és nem átruházható. Sem a nyeremény egésze, sem egy része készpénzre nem váltható. A Szervező fenntartja a változtatás jogát, azonos, vagy magasabb értékben. A Szervező beleegyezése nélkül a nyertes nem ruházhatja át másra a nyeremény átvételének jogát

 

7. Fődíj-sorsolás:

I. Fődíj: 1 nyertes kerül kisorsolásra a Játék végén. A sorsolás nem nyilvános, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással, számítógépes program segítségével történik, közjegyző jelenlétében.

A fődíj sorsolásán részt vesz minden, a Játékban legalább egy érvényes kódot feltöltő, olyan Játékos, aki a fődíj kisorsolásában való részvételi szándékát a korábban leírtak alapján jelezte és adatait a játék weboldal erre a célra kialakított adatközlő felületén megadta. Minél több kódot tölt fel egy Játékos, annál nagyobb eséllyel indul a fődíjért. A Játékosnak, amennyiben a feltöltött kóddal nem nyer, minden esetben jeleznie kell az erre kialakított adatközlő felületen a fődíjért való pályázás szándékát, pályázata csak ebben az esetben kerül figyelembe vételre a fődíj tekintetében.

A fődíj-sorsolás helyszíne és időpontja:

2019. április 23. 11:00 óra; R-Polita Group Kft. 1125 Budapest, Diós árok 10/A

 

8. A fődíj (utazás) nyertesének értesítésének menete:

A fődíj nyertese a sorsolást követően Email útján értesítést kap nyereményéről 7 munkanapon belül. A nyertesnek az Email megérkezésének időpontjától számított 10 munkanapon belül visszajelzést kell adnia a jogosultságáról, azaz a nyertes kóddal rendelkező eredeti csomagolást be kell mutatnia Szervezőnek a Szervező által kért formában (amely lehet fotó Email útján vagy a Szervező Játékossal közölt döntése alapján postai úton történő beküldés), mert ez a nyeremény átvételének feltétele, illetve nyilatkozniuk kell a nyeremény elfogadásáról. Amennyiben a nyertes az Email kézbesítésétől számított 10 munkanapon belül nem elérhető, vagy a visszajelzési kötelezettségének nem tesz eleget a megadott határidőt figyelembe véve, a Szervezőnek jogában áll a soron következő jogosultra átruházni a nyereményt. Szervező a Fődíj tekintetében amennyiben a Fődíj első nyertes felé történő átadása meghiúsul Nyertes fél miatt, összesen további 3, azaz három pótnyertest értesíthet. Amennyiben az első pótnyertes nem jogosult a nyereményre, vagy nem tett eleget a nyeremény elfogadásával kapcsolatos visszajelzési kötelezettségének, úgy ezt követően a második pótnyertes kerül kiértesítésre és így tovább. Amennyiben a harmadik pótnyertes sem felel meg a Fődíj átvételének szabályaihoz és pályázata érvénytelenítésre kerül, úgy Szervező további nyerteseket nem értesít a Fődíj vonatkozásában és a nyereményt visszavonja.

A Fődíj Nyereményt a nyertes Játékos kizárólag személyesen veheti át, a Szervezővel előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen. A személyes átvétel költségét a nyertes játékos viseli. A nyertes játékos köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására a jelen pontban írtak szerint megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Fődíj Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervezőt nem terheli felelőséggel. Játékos tudomásul veszi, a Szervező Fődíj átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. Játékos együttműködési kötelezettsége keretében köteles a repülőjegy foglaláshoz megadni a nyereményúton résztvevők nevét, születésük pontos dátumát, az utazáshoz igénybe vett azonosító okiratuk számát, továbbá telefonos elérhetőségüket.

 

9. Az UNO nyertesek értesítésének menete:

Az UNO kártyajáték nyereményre jogosult Játékos azonnali, képernyőn megjelenő értesítést kap a Weboldal felületén a nyereményéről, amikor feltölti pályázatát. A nyertesek csak hiánytalanul kitöltött szállítási információk megadásával (ügyfélszolgálattal történő egyeztetést követően), valamint a  nyertes kóddal rendelkező eredeti csomagolás bemutatásával kapják kézhez nyereményüket, melyről Emailen keresztül kap tájékoztatást Szervező részéről. A nyerteseknek az Email megérkezését követően 10 munkanapon belül kell visszaigazolniuk nyereményüket ahhoz, hogy átvehessék azt.

Amennyiben az UNO kártyajáték nyereményre jogosult Játékos nem fogadja el a nyereményét, az nem lesz felajánlva a soron következő játékosoknak. A hiánytalan szállítási információk megadása a Játékos felelőssége.

A nyeremények a kártyjajáték tekintetében postai úton kerülnek kézbesítésre. A Magyar Posta kétszer kísérli meg a kézbesítést. Ezt követően a körzethez tartozó postán még 10 napig átvehető a kapott postai értesítő ellenében, személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával. Amennyiben csomagodat nem veszed át, visszaérkezik Szervezőhöz és a nyeremény átvétele meghiúsul.

 

10. A Játékban való részvétel egyéb feltételei:

A jelen nyereményjátékra készült promóciós csomagolásban található kódok egyediek és csak a csomagolásban található kóddal teljesen megegyező pályázat elfogadható. Egy kódot egy Játékos csak egyszer tölthet fel, illetve egy kód csak egyszer tölthető fel. Egy kódot Szervező csak egy alkalommal fogad el érvényes pályázatnak. Ennek megfelelően amennyiben ugyanazt a kódot több játékos is feltölti, nyertesség esetén a nyeremény átvételére azon személy jogosult, aki a nyertes kódot tartalmazó csomagolást a Szervező részére bemutatja.

Amennyiben a csomagolásban található kód nyomdai hiba folytán olvashatatlan, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a jelen játékszabályzatban megjelölt ügyfélszolgálati elérhetőségeken Szervezővel!

Szervező nem vállal felelősséget azon promóciós kódokért, melyek megsérültek a csomagoláson.

Nyertesség esetén a kód bemutatása történhet a nyertes, eredeti csomagolást és a nyertes a kódot bemutató fényképek [email protected] Email címre történő beküldésével, illetve a Szervező Játékossal közölt döntése alapján postai úton történő beküldés útján. A fényképes hitelesítési mód feltétele, hogy a fényképen a nyertes kód valamennyi karaktere jól olvasható legyen, visszaélés gyanúja tekintetében megkérdőjelezhetetlen minőségben érkezzen. Egyéb esetben Szervező felkérheti a nyertest egy második fotó készítésére. Amennyiben a Játékos a Szervező ezirányú második megkeresését követően sem tud a jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelelő fényképet küldeni, a Szervező kizárólag az eredeti csomagolást tudja bizonyító erejűnek elfogadni. A fényképek minőségének megítélése tekintetében a Szervező döntése az irányadó. A kód bemutatása történhet továbbá a nyertes kódot tartalmazó eredeti csomagolás postai úton való beküldésével (Postacím: R-Polita Group Kft. 1125 Budapest, Diós Árok 10/A). Utóbbi esetben, a félreértések elkerülése érdekében a Szervező javasolja tértivevénnyel feladni a nyertes kódot tartalmazó csomagolást. Amennyiben a Szervező  a postai utat választja, javasolja továbbá, hogy a Játékos ebben az esetben is készítsen fotót a nyertes kódot tartalmazó csomagolásról, amit szükség esetén be tud mutatni a Szervezőnek. Amennyiben az előző feltételek 10 munkanapon belül nem teljesülnek, a nyertes Játékos pályázata kizárásra kerül a kártyajáték nyeremények és a fődíj tekintetében is.

 

11. A Résztvevő tudomásul veszi:

 • hogy az „UNO NYEREMÉNYJÁTÉK” Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
 • hogy Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

Ha a Játékos a pályázat beküldése (kódfeltöltés) közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező az e pontban írtakból fakadó, játékkal kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

 

12. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű. A Szervező kizárja a játékra regisztráló résztvevők, Szervezővel és a Játék lebonyolításában részt vevő, fent megnevezett társaságokkal szembeni igény érvényesítésének lehetőségét, a Szervező bármely a Játékban hozott döntésével kapcsolatban. Szervező továbbá kizárja a beküldés során a játékba regisztráló személy által szolgáltatott hibás, illetve hamis adatokból eredő minden felelősségét. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

 

13. Szervező jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá esetlegesen megtegye a szükséges jogi lépéseket azzal a Játékossal szemben, aki

a) a nyereményjáték internetoldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,

b) visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. Email címmel).

 

14. A Szervező nem vállal felelősséget az ajándékok kézbesítésének késedelméből, elmaradásából eredő problémákért. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért Szervező nem vállal felelősséget. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik (pl. utazási vagy postaköltség a csomagolás bemutatása miatt). A Játékos pályázata elküldésével tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával/szolgáltatójával szemben érvényesítheti.

 

15. A Szervező a nyertesek névsorát a promóciós weboldalon hozza nyilvánosságra a nyereményjáték lezártát követően, illetőleg a Nestlé Fogyasztói Szolgálat 06-80-442-881-es, ingyenesen hívható telefonszámán teszi elérhetővé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg.

 

16. A Játékos a Játékban való részvétellel:

 • tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget.
 • feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, email címét, továbbá nyertessége esetén nevét és lakóhelyét (kizárólag a településnév feltüntetésével) a nyerteslista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;
 • tudomásul veszi, hogy a Fődíj átadásáról kép, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjátékhoz, továbbá későbbi reklám/promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül;
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során a jelen szabályzatban meghatározott célból felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa szolgáltatott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa;
 • tudomásul veszi és hozzájárul, hogy nyertesség esetén neve, elérhetősége, személyi igazolványának, lakcímkártyájának másolata, egyéb az utazáshoz szükséges személyes adatok az utazás megvalósulása érdekében a Szervező részére átadásra kerüljön
 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy az utazásban résztvevő személyek adatai a promóció lebonyolítása céljából, továbbá feldolgozásra kerüljenek,
 • kijelenti és szavatol azért, hogy amennyiben a nyereményt felajánlja közeli hozzátartozója részére, nyilatkozni arról, hogy a közeli hozzátartozó személyes (kapcsolattartási) adatait a Szervező rendelkezésére bocsátani jogosult
 • tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen 14. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel. Szervező tájékoztatja a játékban résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót jogosult igénybe venni.
 • Adatfeldolgozó: RPolita Group Kft., 1125 Budapest, Diós árok 10/A

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező vonatkozó érvényű adatkezelési nyilatkozata elolvasható a https://www.nestle.hu/info/yourdata weboldalon. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1095, Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címen vagy az [email protected] email címen.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a korábban direktmarketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos).

A játékosnak promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a Szervező, Lebonyolító a promóció lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. A Szervező adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatokat 8 évig őrzi meg.

Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az

adatkezelőtől, adatfeldolgozótól:

a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról),

b) személyes adatai helyesbítését, és

c) személyes adatai törlését (zárolását).

 

Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz).

Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit kérjük, küldje a következő címekre: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800 Vevey Svájc vagy e-mailen a [email protected] címre.

Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: [email protected], telefon: +41 21 924 1111

Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el.

Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön számára.

Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.:5

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:+36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: [email protected]

honlap:www.naih.hu

 

17. A résztvevő tudomásul veszi, hogy az „UNO Nyereményjáték” promócióban való részvétele előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen részt vevő bármely más személy terhére.

 

18. A Játékról információk találhatóak a www.nestle-cereals.com/UNO promóciós weboldalon. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a Nestlé Fogyasztói Szolgálat számán (06-80-442-881) és a www.nestle-cereals.com/UNO weboldalon érhető el.

 

19. Az UNO a Mattel, Inc. bejegyzett védjegye, és kizárólag jelen promóciós célokra engedélyezett használata Szervező részéről. A Mattel, Inc. nem szponzora jelen promóciónak.

 

20. A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

 

21. Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat, illetve a nyeremények változtatásának jogát fenntartja.

 

Budapest, 2019. január 07. napja

 

Cereal Partners Hungária Kft.

Szervező

  Gabonapehely márkák& Termékek

  Beszélgessünk

  Igyekeztünk megválaszolni a lehető összes kérdést. Itt mindent kereshetsz:

  Hol találok teljes értékű gabonával készült ételeket?

  Egy dolgot tarts észben: • Mindig keresd a "teljes" szót a címkén, mint "teljes értékű". Könnyű eldönteni, hogy egy Nestlé reggeli gabonapehely teljes értékű gabonával készült-e: csak keresd a zöld csíkot és a teljes értékű gabonát jelző pipát a doboz tetején.

  Mennyi teljes értékű gabonát kell ennem naponta?

  Egyszerűen mondva: az irányelv az, hogy a gabonafélék alkossák a táplálkozásunk alapját, ezen belül pedig a teljes értékű gabonából készült ételeket részesítsük előnyben a finomított gabonából készült ételekkel szemben, amikor csak lehetséges. Tehát, amikor reggeli gabonapelyhet, kenyeret, tésztát, rizst vagy lisztet veszel, keresd a "teljes értékű" szót az összetevők között, lehetőleg az elsők között. 

  Mennyi a teljes értékű gabona az egyes gabonapelyhekben?

  Az adott gabonatípustól függ, hogy az elkészült gabonapehelyhez mennyi teljes értékű gabonát használunk fel. Hogyha pedig egy doboz gabonapehely sok egyéb összetevőt is tartalmaz, mint pl. a gyümölcs, magvak, csokoládé, akkor ennyivel kevesebb a gabonatartalma is. Ha szeretnél még többet megtudni a teljes értékű gabonatartalomról, nézd meg termékeink csomagolását, vagy látogasd meg a "Gabonapelyheink" menüpontot.

  Kiknek ajánljuk a gluténmentes Nestlé CORN FLAKES fogyasztását?

  A Nestlé CORN FLAKES B-vitaminnal, folsavval és vassal dúsított, emellett pedig gluténmentes, így azoknak ajánljuk, akik szeretnék elkerülni a glutént a táplálkozásukban, azaz a lisztérzékenyeknek és a glutén intoleranciával küzdőknek.

  Mutasd az összes GYIK-otPress to see all FAQs

  Szeretnénk hallani a véleményedet a Nestlé gabonapelyhekkel kapcsolatban, hozzászólásod fontos nekünk!

  Visszaküldési cím

  Hogyha elégedetlen vagy a termékkel, küldd vissza ide:

  Nestlé Fogyasztói Szolgálat
  1388 Budapest
  Pf. 85

  Ügyfélszolgálat

  Hívd Ügyfélszolgálatunkat ezen az ingyenesen hívható számon:

  06 80 44 28 81

  A szám hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között hívható.

  Facebook

  Lépj kapcsolatba velünk a Facebookon:

  Nestlé Gabonapelyhek