Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  Vilkår og betingelser

  Vilkår og betingelser

  Følgende vilkår og betingelser gjelder for [NBC kampanjen for gratis familieaktiviteter, som tilbyr 1 gratis adgangskupong per unike kode] («Kampanjen»). Disse vilkår og betingelser har forrang i tilfelle motstrid eller uoverensstemmelser med andre meddelelser vedrørende Kampanjen, inkludert reklame- eller reklamemateriell. Deltakere i Kampanjen er enige om å være bundet til disse vilkår og betingelser.

  Annonsør: Nestlé Norge A/S, Fornebuveien 7-9, 1366 Lysaker

  Administrator: TLC Marketing UK Ltd, 19 Harcourt Street, London, W1H 4HF

  1. Valgbarhet: Kampanjen er åpen for alle norske innbyggere, uavhengig av statsborgerskap, i alderen 18 år eller eldre, unntatt annonsørens ansatte og administratoren og deres respektive tilknyttede selskaper eller agenter, de nærmeste familiemedlemmene til slike ansatte og eventuelle andre personer knyttet til denne kampanjen («Deltakere»).
  2. Hvordan du deltar: Deltakere må kjøpe en kampanjepakke og registrere sin i-pakke-kode på nestle-cereals.com/days-out fra 01.03.2018 til 27.05.2018 («Kampanjeperioden»). Ved validering vil deltakerne få en unik aktivitetskode for bruk på www.tlcmarketing-rewards.com/days-out hvor de må registrere seg og laste ned kupongen sin senest 27.06.2018. Kampanjepakker: Havre Cheerios, Multigrain Cheerios og Nesquik. Vær oppmerksom på at TLC ikke er et Nestlé-datterselskap og du kan konsultere vilkår for bruk av TLC-nettstedet her.
  3. Hver kvalifiserende deltaker må besøke nestle-cereals.com/days-out og angi detaljene sine, inkludert den unike koden som finnes i pakken. Klikk her for annonsørens personvernregler Ved fullføring vil deltakerne få en unik aktivitetskode og bli sendt til administratoren på www.tlcmarketing-rewards.com/days-out hvor de må registrere fornavn, postnummer og e-postadresse, i tillegg til å oppgi sin unike aktivitetskode for validering. Klikk her for administratorens personvernregler. Deltakerne vil da kunne bla gjennom oppføringene til deltagende erfaringspartnere («Steder») for å velge stedet deres og laste ned «Gratis adgangskupong» («Tilbudet»). Vær oppmerksom på at TLC ikke er et Nestlé-datterselskap og du kan kontakte dem her.
  4. Hver unike aktivitetskode er gyldig for nedlasting av kun 1 gratis adgangskupong. Når du har lastet ned kupongen din, vil den unike aktivitetskoden din ikke lenger være gyldig.
  5. Kun én «Gratis adgangskupong» er tilgjengelig per unike aktivitetskode, per person, per husholdning, per sted. I de tilfellene deltakerne kjøper ekstra kampanjepakker, kan flere krav registreres og innløses på alternative aktiviteter.
  6. «Gratis adgangskupong» vil enten være for 1 gratis voksenadgang eller 1 gratis barneadgang. Dette vil variere per partner og vil bli fastsatt i vilkårene og betingelsene for hvert sted. Noen barneaktiviteter vil kunne kreve foreldre-/vergedeltakelse og/eller tilsyn. Når forelder/verge er påkrevd for gratis barneadgang, må forelder/verge kjøpe sin egen billett.
  7. Hver «Gratis adgangskupong» er gyldig for engangsbruk og kan ikke bli brukt i forbindelse med andre kampanjer eller rabatter, spesielle fordeler, overnattingspakker, på nett, grupper eller årskuponger. Tilbudet er gjenstand for tilgjengelighet. I tilfelle tilbudet ikke er tilgjengelig, vil deltakere bli tilbudt en erstatning for gratis påmelding på et alternativt sted.
  8. Deltakere må overlevere sin «Gratis adgangskupong» på sitt valgte sted for å få adgang. Noen steder kan godta presentasjonen av en digital kupong. Hvis dette er tilfelle, vil dette bli tydelig angitt i stedets nøkkelvilkår på kampanjenettsiden.
  9. Hver «Gratis adgangskupong» har en gjennomsnittlig verdi på NOK 140 og gjelder i 6 måneder fra nedlastingsdato. Enkelte steder kan utvide kupongens gyldighetstid til over 6 måneder – noe som i så fall vil gå klart frem av vilkårene deres.
  10. Verken annonsøren, eller dets agenter eller distributører, kan akseptere ansvar for tapte, stjålne eller skadede stedskuponger. Tapte eller stjålne stedskuponger vil ikke bli erstattet.
  11. Kun originale «Gratis adgangskuponger» vil bli akseptert. Fotokopierte, skannede, skadede eller uleselige kuponger vil ikke bli akseptert. «Gratis adgangskuponger» må innløses og overgis ved inngang.
  12. Listen over stedene kan endres, og bestillingsrestriksjoner kan gjelde. Hvert sted kan ha spesielle begrensninger. Vennligst se tlcmarketing-rewards.com/days-out for fullstendige detaljer. Vær oppmerksom på at TLC ikke er et Nestlé-datterselskap og du kan konsultere vilkår for bruk av TLC-nettstedet her.
  13. «Gratis adgangskupongen» har ingen pengeverdi, kan ikke videreselges, auksjoneres eller byttes, og kan ikke innløses helt eller delvis for kontanter.
  14. Enkelte steder kan kreve at deltakerne kontakter lokalet for å bestille adgangen sin på forhånd. I dette tilfellet bør deltakerne kontakte lokalet direkte for å bekrefte at de har en gratis adgangskupong. Hvis dette er tilfelle, vil dette bli tydelig angitt i stedets nøkkelvilkår på kampanjenettsiden.
  15. Eventuelle tilleggskostnader som kan påløpe i denne kampanjen i forbindelse med deltakelse, som internettkostnader, porto, kostnader for ankomst og avreise og andre tilleggstjenester som går utover de beskrevne tjenestene, er ikke inkludert i tilbudet og må betales av deltakerne.
  16. Deltakende opplevelsespartnere forbeholder seg retten til å endre åpningstider. Tilbudet kan under visse sesongmessige forhold være utilgjengelig hos noen av partnere. Underlagt vilkårene og betingelsene for hver partneropplevelse.
  17. Kun fullstendige registreringer vil bli akseptert. Annonsøren aksepterer intet ansvar for eventuelle krav som er tapt, ufullstendige, uleselig eller ødelagt, eller som av en eller annen grunn ikke når slutten av kampanjeperioden.
  18. Kampanjen vil ikke være åpen for deg, og kravet ditt vil bli vurdert som ugyldig hvis:
   ● Du ikke har kjøpt en kvalifiserende kampanjepakke i kampanjeperioden
   ● Du ikke har fullført alle forespurte registreringsfelt på annonsørens nettside på riktig måte
   ● Du ikke har entret før kampanjeperiodens slutt og/eller du på en eller annen måte har mislyktes i å overholde disse vilkårene og betingelsene som bestemt av annonsøren.
  19. Annonsøren forbeholder seg retten til å tilby en erstatning av lik eller større verdi samt trekke tilbake kampanjen når som helst om nødvendig grunnet omstendigheter utenfor sin rimelige kontroll.
  20. Hvis du av en eller annen årsak støter på et problem, vennligst besøk kampanjens <FAQ> eller kontakt Nestle Forbrukertjenester her. For spørsmål angående belønning/steder, vennligst kontakt TLC Marketing via kontaktskjemaet her. Vær oppmerksom på at TLC ikke er et Nestlé-datterselskap og du kan konsultere vilkår for bruk av TLC-nettstedet her.
  21. Alle personer som benytter seg av denne kampanjen gjør det ved å fullstendig akseptere disse vilkår og betingelser.
  22. I den grad loven tillater det, vil ikke annonsøren, administratoren, deres agenter eller distributører under noen omstendigheter være ansvarlig for å kompensere kjøperen eller annen innehaver, eller ta ansvar for personlig tap eller skade som oppstår på stedet. De kan heller ikke garantere kvaliteten og/eller tilgjengeligheten til tjenestene som tilbys av stedet, og heller ikke holdes ansvarlig for noe som resulterer i personlig tap eller skade. Dine lovbestemte rettigheter er upåvirket.
  23. I tilfelle av omstendigheter utenfor annonsørens rimelige kontroll, eller på annen måte der bedrageri, misbruk og/eller en feil (av menneske eller datamaskin) påvirker eller kan påvirke den riktige driften av denne kampanjen, og bare der forholdene gjør dette uunngåelig, forbeholder annonsøren seg retten til å kansellere eller endre kampanjen eller disse vilkårene og betingelsene, på ethvert tidspunkt, men vil alltid forsøke å minimere effekten for deltakerne for å unngå unødig skuffelse.
  24. Eventuelle spørsmål om rettslig tolkning av reglene vil være basert på norsk lov og norske domstoler vil ha eksklusiv domsmyndighet.
  25. «Administratoren» er ansvarlig for å oppfylle tilbudet. Alle data som samles inn i anledning kampanjen av TLC Marketing vil kun bli brukt til validering av krav og for oppfyllelse, med mindre vi har ditt samtykke. Dine personlige opplysninger vil alltid være konfidensielle. Klikk her for administratorens personvernregler. Du kan be om tilgang til personopplysningene dine, eller få unøyaktigheter korrigert ved å sende en e-post til [email protected]. Ved å delta i Kampanjen, godtar du bruken av dine personlige data som beskrevet her. Vær oppmerksom på at TLC ikke er et Nestlé-datterselskap og du kan kontakte dem her.
  26. All korrespondanse vedrørende dette tilbudet skal rettes til TLC Marketing UK LTD, 19 Harcout Street, London, W1H 4HF merket «NBC Promotion». Vær oppmerksom på at TLC ikke er et Nestlé-datterselskap og du kan kontakte dem her.
  27. Annonsørens beslutning om et hvilket som helst aspekt av kampanjen er endelig og bindende.

  La ossprate

  Hva er fullkorn?

  “Fullkorn” betyr at alle delene av kornet er til stede: skallet, kjernen og kimen. Disse tre delene av et korn inneholder forskjellige næringsstoffer, noe som spiller en viktig rolle i å hjelpe planten med å vokse og holde seg frisk.

  Hva er gluten?

  Det generelle navnet for proteinet som finnes i kornartene i frokostblandinger, som hvete. Det holder maten sammen (det engelske ordet "glue" kommer herfra) og gir brøddeigen sin elastisitet.

  Hvor mye fullkorn må jeg spise hver dag?

  Gjør det enkelt: La korn være grunnlaget i dietten din og bruk fullkorn framfor behandlet korn overalt der det er mulig. Helsedirektoratets kostholdsråd anbefaler 70-90 gr fullkorn hver dag. Så når du ser etter frokostblandinger, brød, pasta, ris eller mel for baking eller matlaging hjemme, se etter ordene "hel" eller "full", helst blant de første ingrediensene på listen.

  Hvorfor tilsettes det sukker i frokostblandinger?

  Fordi det gjør kornet søtere, og gir smak, sprøhet, tekstur og farge til frokostblandingen. En porsjon på 30 g utgjør bare rundt 8 % av hele det daglige inntaket av sukker og energi.