Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  Vilkår og betingelser

  Arrangør:

  Nestlé Norge A/S; Fornebuveien 7-9, 1366 Lysaker, Norge (Det er ikke mulig å delta ved å sende bidrag til konkurransen til denne adressen)

  1. Gjeldende kampanje er tilgjengelig for innbyggere over 18 år, i Norge, Finland, Sverige og Danmark. Ansatte i Nestlé deres nærmeste familie, og ansatte som på noen måte er tilknyttet Nestlé er ekskludert fra å delta.

  2. Kampanje-periode: Det er et krav at deltagerene kjøper en kampanje-pakke og registrerer koden de finner i pakken på www.nestle-cereals.com/golden-cereal mellom 01.03.2019 og 24.05.2019.

  3. Å kjøpe en kampanje-pakke er et krav for å kunne delta. Deltagerne skal beholde både pakken med den originale koden i og kvitteringen for å kunne verifisere kjøpet og gyldig deltagelse for arrangøren når det skal utdeles premier. Kampanje-pakkene er laget i et begrenset antall og kun tilgjengelig så lenge lageret holder. 

  4. Tilgang til internett er nødvendig for å kunne delta.

  5. For å delta: Kjøp en kampanje-pakke i kampanje-perioden og se deretter etter den 12-sifrede koden (“Kampanje-koden”) inne i pakken. Gå til www.nestle-cereals.com/golden-cereal og videre til kampanjens egen side der du blir bedt om å inntaste din 12-sifrede kode. I tillegg til å taste inn koden vil du bli stillet et spørsmål og bedt om å oppgi dine personlige opplysninger. Disse omfatter navn, e-mail og telefonnummer. Når du har fullført registreringen deltar du både i konkurransen om hovedpremien og de ukentlige premiene. Kampanje-pakkene er: Havre Cheerios 375g., Cheerios Multigrain 375g., Nesquik 500g. og Fitness Original 375g..

  6. Premier: Det deles ut i alt tretten premier til sammen for deltagere i Norge, Finland, Sverige og Danmark, til en samlet verdi av 16.000 EUR. Premiene er inndelt i en hovedpremie på 10.000 EUR som deles ut en gang og 12 ukentlige premier på 500 EUR hver. Premiene utbetales ved bankoverføring til vinnerens konto innenfor 60 dager etter at konkurransen er avsluttet og vinneren har verifisert deltagelsen på tidligere beskrevet måte og sendt arrangøren sine kontoopplysninger. Begge disse krav skal være innfridd før premien kan utbetales. Premien utbetales til vinneren i NOK i forhold til den gjeldene valutaen på dagen overførselen skjer. For å kunne motta pengene skal vinneren ha en gyldig bankkonto i Norge og vedkommende vil bli bedt om å vise legitimasjon som bevis på alder og identitet for at arrangøren skal kunne verifisere vinneren før premien blir utbetalt. Premier på over 10.000 NOK regnes som personlig inntekt og er derfor skattepliktige. Vinneren har personlig ansvaret for å ta kontakt med skatteetaten for å registrere og betale skatt av premien i overenstemmelse med skatteetatens frister.

  7. Premiene kan hverken forhandles eller overføres til andre.

  8. Valg av vinnere: Vinneren av både hovedpremien og de 12 ukentlige premiene blir valgt av arrangøren på grunnlag av svaret deltagerne gir på spørsmålet de blir stillet når de registrerer koden fra kampanje-pakken. Den ukentlige vinneren av 500 EUR vil bli valgt innenfor 7 arbeidsdager etter utgangen av hver uke i perioden kampanjen er aktiv. Vinneren av hovedpremien på 10.000 EUR vil bli valgt innenfor 7 arbeidsdager etter at kampanjen er avsluttet og det ikke lenger er mulig å delta. Alle vinnerne vil motta en e-mail eller en telefon innenfor 3 dager etter at vinneren er valgt og har deretter 14 arbeidsdager til å bekrefte, på skrift, at de vil motta premien. Hvis de ikke gjør det vil premien bli trukket tilbake og kan gis videre til den neste verdige vinneren i rekken av de som deltok i konkurransen før fristen (før kampanjen ble avsluttet). Hvis vinneren som var førstevalget av en eller annen grunn ikke kan motta premien vil arrangøren gi premien videre til maksimalt to andre på listen, under de samme omstendighetene for frist for å svare og skriftlig tilbakemelding, som tidligere beskrevet.

  9. Personlige opplysninger vil utelukkende bli brukt til administrasjon av kampanjen og vil ikke bli lagret. Arrangøren forbeholder seg retten til å bruke svarene i forbindelse med markedsføring, men deltagerene vil i disse sammenhengene være anonyme. Arrangørens privatlivspolitikk kan leses på www.nestle.no/info/yourdata. Arrangøren plikter seg til å ta alle nødvendige tekniske og organisatoriske forhåndsregler mot uhensiktsmessig behandling av personlige informasjoner og for å hindre tekniske feil som medfører at personlige informasjoner ved uhell blir destruert eller på annen måte går tapt eller blir skadet. Arrangøren er en del av et globalt joint venture ledet av CPW S.A., et sveitsisk selskap med registrert kontor i Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly, Sveits. På bakgrunn av dette kan CPW S.A. få tilgang til dataene som er mottatt i forbindelse med  denne kampanjen, og kan ta i bruk en tredjepartsleverandør. For å sikre overholdelse av sine forpliktelser i henhold til EUs personvernforordning (GDPR), er Arrangøren og CPW S.A. felles kontrollører av slike data.

  10. Det medfører øyeblikkelig diskvalifikasjon hvis det blir oppdaget at deltagere i konkurransen har brukt teknisk manipulasjon til å kunne delta i konkurransen flere ganger. Hvis det blir oppdaget juks etter at vedkommende har mottatt en premie, vil premien bli gjort ugyldig og trukket tilbake.

  11. Kampanje-kodene skal tastes inn på akkurat samme måte som de står på innsiden av pakken. Hver eneste kode er helt unik og kan kun brukes en gang. Hvis man prøver å taste inn den samme koden mer enn den gang, forsøker å bruke koder fra pakker som ikke er en del av kampanjen eller man forsøker å bruke andre kampanje-koder som ikke er ment til denne konkurransen, risikerer man å bli diskvalifisert og eksisterende bidrag til konkurransen vil bli erklært ugyldige. Man kan delta så mange ganger man vil, så lenge man har en ny, unik kode hver gang. Hvis du har fått en pakke med en kode du ikke kan lese på grunn av en feil i produksjonen kan du kontakte kundeservice (kontaktinformasjonene står på pakken og kan i tillegg finnes på www.nestle.no/info) for å få en ny kode som erstatning. Den 20.05.2019 er den siste dagen man kan be om erstatning for en uleselig kode. Hvis kundeservice vurderer at det dreier seg om en faktisk feil i produksjonen som gjør at koden er uleselig vil du motta en ny kode.

  12. Arrangøren forbeholder seg retten til å øyeblikkelig diskvalifisere ethvert forsøk på å manipulere bruk av retten til erstatning for uleselige koder, manipulasjon med kampanjens øvrige forløp, eller oppfører seg på måter arrangøren vurderer fremviser oppførsel som går på kompromiss med disse vilkårene og betingelsene eller på annen måte er forstyrrende for kampanjens forløp.

  13. Bidrag som er ufullstendige, ulovlige, levert for sent eller som på annen måte ikke lever opp til disse vilkår og betingelser vil ikke bli godkjent. Arrangøren påtar seg intet ansvar for at bidrag kan være forsinket, ufullstendige eller forsvunnet på grunn av tekniske, eller andre relaterte, årsaker. Deltageren er selv ansvarlig for at de personlige opplysningene de oppgir er fullstendige og korrekte.

  14. Arrangørens beslutning er endelig og det vil ikke være mulig å inngå i dialog om beslutningen.

  15. Offentliggjørelse av vinnerens navn: Vinnernes navn og landet de er bosatt i vil bli gjort tilgjengelige ved skriftlig forespørsel til [email protected] og mottas mellom 05.07.2019 og 05.09.2019 med “Golden Cereal Winning” som overskrift i mailen.

  Ansvar:

  16. Arrangøren påtar seg ikke ansvaret for skader på kampanje-koder som skyldes måten pakken er åpnet på.

  17. Arrangøren påtar seg ikke ansvaret for skade, tap eller ødeleggelse deltagerne opplever som følge av bidraget deres i konkurransen eller som resultat av å ha akseptert en av premiene, bortsett fra ansvar som ved lov ikke kan fraskrives (herunder personlig skade, død og svindel), og i disse tilfellene strekker ansvaret seg til minimumet tillat ved lov. Arrangøren er ikke ansvarlig for feil vedrørende innbetaling av premien på vinnerens konto som følge av feil i informasjonen i forhold til vinnerens konto-opplysninger, som opplyst av vinneren.

  18. Hverken arrangøren eller andre direkte eller indirekte aktører profesjonelt tilknyttet konkurransen påtar seg ansvar eller forpliktelse for følgende:

  a) Noen som helst form for uriktig eller unøyaktig bidrag til konkurransen, eller for defekte, mislykkede eller feil i elektroniske dataoverførsler.

  b) Noen som helst form for uautorisert tilgang til, tyveri, destruksjon eller endring av kampanje-koder på noe som helst tidspunkt i kampanjen.

  c) Feil i kommunikasjon med siden, uavhengig av årsak og med tanke på alle typer utstyr, systemer, nettverk, satellitter, servere, maskiner eller leverandører brukt på noe tidspunkt i konkurransen.

  d) At deltagelse i konkurransen er utilgjengelig på bakgrunn av problemer med internett eller tekniske problemer med hjemmesiden eller en kombinasjon av de to.

  e) Enhver uautorisert tilgang til eller tyveri, destruksjon eller endring av kampanje-koder tilhørende vinnerne, eller kampanje-koder i det hele tatt, på noe som helst tidspunkt i kampanjen.

  19. Hvis en handling, utelatelse, hendelse eller omstendighet oppstår som er utenfor arrangørens rimelige kontroll og medfører at arrangøren er hindret i å følge de beskrevne vilkår og betingelser, vil arrangøren ikke kunne bli holdt ansvarlig for manglende eller forsinket handling i forbindelse med sine forpliktelser. Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse eller endre kampanjen under disse forholdene og vil alltid gjøre sitt aller beste for å hindre at deltagerne i konkurransen får en negativ opplevelse eller føler skuffelse som følge av dette.

  20. Deltagere i konkurransen godtar å være bundet av disse vilkårene og betingelsene når de sender inn bidraget sitt.

  21. Vilkårene i denne kampanjen er underlagt norsk lov.

   

  La ossprate

  Hva er fullkorn?

  “Fullkorn” betyr at alle delene av kornet er til stede: skallet, kjernen og kimen. Disse tre delene av et korn inneholder forskjellige næringsstoffer, noe som spiller en viktig rolle i å hjelpe planten med å vokse og holde seg frisk.

  Hva er gluten?

  Det generelle navnet for proteinet som finnes i kornartene i frokostblandinger, som hvete. Det holder maten sammen (det engelske ordet "glue" kommer herfra) og gir brøddeigen sin elastisitet.

  Hvor mye fullkorn må jeg spise hver dag?

  Gjør det enkelt: La korn være grunnlaget i dietten din og bruk fullkorn framfor behandlet korn overalt der det er mulig. Helsedirektoratets kostholdsråd anbefaler 70-90 gr fullkorn hver dag. Så når du ser etter frokostblandinger, brød, pasta, ris eller mel for baking eller matlaging hjemme, se etter ordene "hel" eller "full", helst blant de første ingrediensene på listen.

  Hvorfor tilsettes det sukker i frokostblandinger?

  Fordi det gjør kornet søtere, og gir smak, sprøhet, tekstur og farge til frokostblandingen. En porsjon på 30 g utgjør bare rundt 8 % av hele det daglige inntaket av sukker og energi.