Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  Vilkår og betingelser

  1. Gjeldende kampanje er tilgjengelig for innbyggere over 18 år i Norge. Ansatte i Nestlé deres nærmeste familie, og ansatte som på noen måte er tilknyttet Nestlé er ekskludert fra å delta.

  2. Kampanje-periode: Det er et krav at deltagerene kjøper en kampanje-pakke og registrerer koden de finner i pakken på www.nestle-cereals.com/xboxgames og fyll ut personlig informasjon mellom 01.11.2021 og 09.01.2022. 

  3. For å delta: Å kjøpe en kampanje-pakke er et krav for å kunne delta. Kampanje-pakker er: Nesquik Alphabet 325g., Nesquik 375g., og Lion 350g.. Kampanje-pakken er laget i et begrenset antall og kun tilgjengelig så lenge lageret holder. For å delta, gå inn på www.nestle-cereals.com/xboxgames, skriv inn koden du finner på pakken og fyll ut personlig informasjon (navn, e-mail, fødselsdato, og kjønn).

  4. Tilgang til internett er nødvendig for å kunne delta.

  5. Mer informasjon om deltakelse: Kjøp en kampanje-pakke i kampanje-perioden og se deretter etter den 6-sifrede koden (“Kampanje-koden”) inne i pakken. Gå til www.nestle-cereals.com/xboxgames og videre til kampanjens egen side der du blir bedt om å taste inn din 6-sifrede kode. I tillegg til å taste inn koden vil du bli bedt om å oppgi dine personlige opplysninger (kun til bruk for å kontakte eventuelle vinnere). Disse omfatter navn, e-mail fødselsdato, kjønn og telefonnummer, og skal brukes til å kontakte eventuelle vinnere. Når du har fullført registreringen deltar du både i konkurransen om premien og de ukentlige premiene. Kampanje-kodene skal tastes inn på akkurat samme måte som de står på pakken. Koden er identisk i alle kampanjeforpakninger. Deltakere kan delta en gang innenfor en 24 timers periode med samme epostadresse. Forsøk på å benytte koder som ikke er med i kampanjen vil resultere i diskvalifikasjon, og alle relaterte innleverte svar vil bli ugyldige. Deltakerne kan delta så mange ganger de vil, men bare en gang i døgnet. Hvis du har fått en pakke med en kode du ikke kan lese på grunn av en feil i produksjonen kan du kontakte kundeservice ([email protected]) for å få en ny kode som erstatning. Den 04.01.2022 er den siste dagen man kan be om erstatning for en uleselig kode. Hvis kundeservice vurderer at det dreier seg om en faktisk feil i produksjonen som gjør at koden er uleselig vil du motta en ny kode.

  6. Premier: Præmienrne er 11 x Xbox Console Series S, 3750 x Xbox Game Pass og 10 x Steel Series Arctis 1 Headsets. Verdien av premien er 11 x 2600NOK (Xbox Console Series S), 3750 x 130NOK (Xbox Game Pass) og 10 x 434NOK (Steel Series Arctis 1 Headsets). Vinneren må være over 18 år og kunne dokumentere dette med ID. Vinneren er skattepliktig dersom verdien av premien overstiger 10.000NOK.

  7. Arrangøren sender prisen uten ekstra kostnader til vinneren, til adressen som vinneren oppgir og Xbox Game Pass blir sendt til vinnerne via e-post.

  8. Offentliggjøring av vinner: Vinnernes navn og land vil bli publisert på www.nestle-cereals.com/xboxgames 14 dager etter endt kampanjeperiode. Ved å delta i konkurransen, samtykker du til denne publikasjonen.

  9. Valg av vinnere: Det er 3771 premier i konkurransen i Norge hvorav en av Xbox Console Series S, 375 av Xbox Game Pass og 1 av Steel Series Arctis 1 Headset trekkes ukentlig og de resterende 1 Xbox Console Series S etter endt kampanje. Alle vinnerne vil motta en e-mail innenfor 7 dager etter at vinneren er valgt og har deretter 14 arbeidsdager til å bekrefte, på skrift, at de vil motta premien. Ved å delta i konkurransen aksepterer du at vi kontakter deg via den oppgitte epostadresse eller telefonnummer hvis du vinner. Hvis de ikke gjør det vil premien bli trukket tilbake og kan gis videre til den neste verdige vinneren i rekken av de som deltok i konkurransen før fristen (før kampanjen ble avsluttet). Hvis vinneren som var førstevalget av en eller annen grunn ikke kan motta premien vil arrangøren gi premien videre til maksimalt to andre på listen, under de samme omstendighetene for frist for å svare og skriftlig tilbakemelding, som tidligere beskrevet.

  10. AS Nestlé Norge samler inn og behandler dine personlige data i forbindelse med konkurransen om å vinne 11 x Xbox Console Series S, 3750 x Xbox Game Pass og 10 x Steel Series Arctis 1 Headsets. Dine personlige data vil ikke videreformidles. Du har rett til innsyn i dine innhentede data samt rett til å kreve å få uriktige opplysninger endret eller slettet. Dette kan løses ved å kontakte oss på [email protected]. AS Nestlé Norge vil bruke dine personlige data (som navn, telefonnummer og epostadresse) i henhold til Nestlé privatlivspolitikk, les mer på: https://www.nestle-cereals.com/no/no/content/personvern-0

  11. Arrangøren forbeholder seg retten til å øyeblikkelig diskvalifisere ethvert forsøk på å manipulere bruk av retten til erstatning for uleselige koder, manipulasjon med kampanjens øvrige forløp, eller oppfører seg på måter arrangøren vurderer fremviser oppførsel som går på kompromiss med disse vilkårene og betingelsene eller på annen måte er forstyrrende for kampanjens forløp.

  12. Bidrag som er ufullstendige, ulovlige, levert for sent eller som på annen måte ikke lever opp til disse vilkår og betingelser vil ikke bli godkjent. Arrangøren påtar seg intet ansvar for at bidrag kan være forsinket, ufullstendige eller forsvunnet på grunn av tekniske, eller andre relaterte, årsaker. Deltageren er selv ansvarlig for at de personlige opplysningene de oppgir er fullstendige og korrekte.

  Ansvar:

  13. Arrangøren påtar seg ikke ansvaret for skade, tap eller ødeleggelse deltagerne opplever som følge av bidraget deres i konkurransen eller som resultat av å ha akseptert en av premiene, bortsett fra ansvar som ved lov ikke kan fraskrives (herunder personlig skade, død og svindel), og i disse tilfellene strekker ansvaret seg til minimum tillatt ved lov. Arrangøren er ikke ansvarlig for feil vedrørende innbetaling av premien på vinnerens konto som følge av feil i informasjonen i forhold til vinnerens konto-opplysninger, som opplyst av vinneren.

  14. I følge loven er ikke arrangøren av konkurransen ansvarlig for:

  Noen som helst form for uriktig eller unøyaktig bidrag til konkurransen, eller for defekte, mislykkede eller feil i elektroniske dataoverførsler.

  Noen som helst form for uautorisert tilgang til, tyveri, destruksjon eller endring av kampanje-koder på noe som helst tidspunkt i kampanjen.

  Feil i kommunikasjon med siden, uavhengig av årsak og med tanke på alle typer utstyr, systemer, nettverk, satellitter, servere, maskiner eller leverandører brukt på noe tidspunkt i konkurransen.

  Problemer med internettforbindelse eller tekniske problemer med hjemmesiden eller en kombinasjon av de to.

  15. Hvis en handling, utelatelse, hendelse eller omstendighet oppstår som er utenfor arrangørens rimelige kontroll eller hvor svindel/misbruk og feil (av personlig eller teknisk karakter) ellers påvirker normal utførelse av denne kampanje eller premie oppstår, forbeholder arrangøren seg retten til å avlyse eller endre kampanjen. Arrangøren vil alltid gjøre sitt aller beste for å hindre at deltagerne i konkurransen får en negativ opplevelse eller føler skuffelse som følge av dette.

  16. Deltagere i konkurransen godtar å være bundet av disse vilkårene og betingelsene når de sender inn bidraget sitt.

  17. Vilkårene i denne kampanjen er underlagt norsk lov.

  Arrangør:

  Nestlé Norge A/S; Fornebuveien 7-9, 1366 Lysaker, Norge (Det er ikke mulig å delta ved å sende bidrag til konkurransen til denne adressen)

  Tlf: 800 80 730

  Mail: [email protected]

  La ossprate

  Hva er fullkorn?

  “Fullkorn” betyr at alle delene av kornet er til stede: skallet, kjernen og kimen. Disse tre delene av et korn inneholder forskjellige næringsstoffer, noe som spiller en viktig rolle i å hjelpe planten med å vokse og holde seg frisk.

  Hva er gluten?

  Det generelle navnet for proteinet som finnes i kornartene i frokostblandinger, som hvete. Det holder maten sammen (det engelske ordet "glue" kommer herfra) og gir brøddeigen sin elastisitet.

  Hvor mye fullkorn må jeg spise hver dag?

  Gjør det enkelt: La korn være grunnlaget i dietten din og bruk fullkorn framfor behandlet korn overalt der det er mulig. Helsedirektoratets kostholdsråd anbefaler 70-90 gr fullkorn hver dag. Så når du ser etter frokostblandinger, brød, pasta, ris eller mel for baking eller matlaging hjemme, se etter ordene "hel" eller "full", helst blant de første ingrediensene på listen.

  Hvorfor tilsettes det sukker i frokostblandinger?

  Fordi det gjør kornet søtere, og gir smak, sprøhet, tekstur og farge til frokostblandingen. En porsjon på 30 g utgjør bare rundt 8 % av hele det daglige inntaket av sukker og energi.