Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI NESTLÉ

  "Spicul Norocos"

  Perioada campaniei 01 octombrie 2018 – 19 decembrie 2018

   

  SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

   

  1.1.  Campania publicitara „Spicul Norocos” (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre NESTLÉ ROMANIA S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul" sau "Nestlé Romania"), cu sediul in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10813/2010, Cod Unic de Inregistrare 8184502.

  1.2.  Campania este organizata in parteneriat cu:

          a) PROMOTIGO LIMITED, in calitate de imputernicit al Organizatorului cu sediul social in 12 Deane House Studios, Greenwood Place, London, NW5 1LB, denumita in continuare “Agentie Online” care va dezvolta website-ul www.nestle-cereals.com/golden-cereal prin intermediul caruia se va desfasura Campania.

          b) CPW S.A. , in calitate de operator asociat al Organizatorului, o companie elvetiana cu sediul social la Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly, Elvetia, poate stabili în comun cu Nestle Romania scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, potrivit art. 26 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

  1.3.   Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

  1.4.  Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe site-ul www.nestle-cereals.com/golden-cereal si de asemenea este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline Nestle Romania 0800.863.785, (ii) prin e-mail la [email protected], sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

  1.5.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior.

  1.6.  Mecanismul si baza de date aferenta derularii Campaniei, mecanicile de inscriere prin website (mobil si desktop), vor fi realizate, operate si hostate de catre Agentia Online.

  Revendicarea si livrarea premiilor Campaniei vor fi realizate si operate de catre si prin intermediul companiei Syscom Digital S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Carol Knappe, nr. 41, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9256/2009, Cod unic de inregistrare RO25946293, avand numar de operator de date cu caracter personal 12320, denumita in continuare “Agentia Digitala”. De asemenea, redactarea regulamentului, managementul castigatorilor si al premiilor, cu toate formalitatile ce decurg din aceasta, vor fi realizate de catre Agentia Digitala.

  1.7.  Organizatorul, Agentia Online si Agentia Digitala vor fi denumiti in continuare in mod unitar “companiile implicate in desfasurarea Campaniei”.

   

  SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

   

  2.1.  Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

   

  SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

   

  3.1.  Campania se va desfasura in perioada: 01 octombrie 2018, ora 00:00:00 – 19 decembrie 2018 inclusiv, ora 23:59 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”) si va fi impartita in doua etape:

          a) Etapa de inscriere a codurilor Promotionale pentru castigarea premiilor zilnice si pentru a participa la tragerea la sorti a premiului cel mare: 01 octombrie 2018 – 19 noiembrie 2018.

          b) Etapa de inscriere a codurilor Promotionale doar pentru a intra in tragerea la sorti a premiului cel mare: 20 Noiembrie 2018 – 19 decembrie 2018.

  3.2.  Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv pe perioada acesteia, insa nu vor putea castiga premii zilnice decat in perioada 01 octombrie 2018 – 19 noiembrie 2018.

  3.3.  Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

  3.4.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a anunta acest lucru public, prin aceleasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial.

   

  SECTIUNEA 4. PRODUSELE PROMOTIONALE (MARCI SI AMBALAJE PARTICIPANTE)

   

  4.1.  Marcile si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Participante”/”Produse Promotionale”, comercializate pe teritoriul Romaniei de catre Nestle Romania sunt urmatoarele:

  Nrt crt   Denumire Produs Participant     Gramaj

  Nrt crt

  Denumire Produs Participant

  Gramaj

  1

  Nesquik

  500g

  2

  Chocapic

  500g

  3

  Cini Minis

  500g

  4

  Honey Cheerios

  500g

  5

  Cookie Crisp

  500g

  6

  Lion

  500g

  7

  Fitness Plain

  425g

  4.2.  Ambalajele promotionale aferente Produselor Promotionale participante vor putea fi identificate prin etichetele promotionale care vor contine informatii cu privirea la premiile oferite,  datele despre  Campanie si vor contine pe interiorul ambalajului un cod unic alfanumeric, format din 14 caractere alfanumerice, care este necesar pentru inscrierea/participarea in campanie;                                

  4.3.   Orice produse comercializate sub marca Nestle, altele decat cele mentionate la Art. 4.1., sau orice produse care nu pot fi identificate prin elementele descrise la Art 4.2., nu pot fii utilizate de consumatori pentru inscrierea in prezenta Campanie.

   

  SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

   

  5.1.  Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 (optsprezece) ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

  5.2.  La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

          a) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Organizatorului;

          b) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Agentiei Online;

          c) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Agentiei Digitala;

          d) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;

          e) prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea;

          f) membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – e de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

          g) persoanele a caror varsta este mai mica de 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inceperii prezentei  Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a informa consumarorii in scopul prevenirii inscrierii in Campanie a persoanelor cu varsta mai mica decat varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

   

  SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

  Definitii, Termeni si Detalierea Mecanismului Campaniei

   

  6.1.  WEBSITE-ul Campaniei: www.nestle-cereals.com/golden-cereal ce poate fi accesat direct atat de pe desktop, cat si de pe dispozitive mobile (in continuare ”website”).

  6.2.  Numarul de INFOLINE Nestle Romania: 0800.863.785 (linie telefonica gratuita).

  6.3.  Cod unic alfanumeric: codul unic de 14 caractere, format din 2 liniute si grupe de caractere alfanumerice in format 5-4-3, care se afla tiparit pe interiorul ambalajelor Produselor Participante. Exemplu cod alfanumeric: C33M9-93FJ-CE9. (in continuare ”codul unic”/“codul unic alfanumeric”/“codul promotional”)

  6.4.  Participant: Un participant unic se identifica in mecanismul automatizat de inscriere in Campanie prin numarul de telefon mobil.

  6.5.  Mecanism: Pentru a se inscrie in Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs Promotional, sa identifice codul unic alfanumeric imprimat pe interiorul ambalajului Produsului Promotional si sa il inscrie in Campanie, in Perioada Campaniei, prin WEBSITE, urmand procedurile electronice de inscriere puse la dispozitie in Website, conform prevederilor prezentului Regulament Oficial.

  Important! Pentru a intra in posesia premiilor, in caz de castig, participantul este obligat sa pastreze ambalajul Produsului Promotional, in original, ce contine imprimat pe interiorul sau un cod unic alfanumeric inscris in Campanie si desemnat castigator conform prezentului Regulament Oficial.

   

  Procedura de inscriere in Campanie:

   

  6.6.  Pentru a participa prin intermediul WEBSITE-ului definit la art. 6.1.  sunt necesare urmatoarele actiuni:

          i. accesarea WEBSITE-ului;

          ii. completarea campurilor obligatorii de participare in Campanie, asa cum sunt afisate pe WEBSITE, respectiv completarea urmatoarelor campuri:

          (ii)          1)  Pasul 1:

  • Campul obligatoriu corespunzator codului alfanumeric imprimat pe interiorul ambalajului Produsului Promotional; Apasarea butonului “Introdu codul”. Aceasta etapa este doar de verificare a validitatii codului (nu de inscriere a respectivului cod) si nu se considera inscriere in campanie;
  • Dupa apasarea butonului “Introdu codul”, participantului i se comunica pe loc daca a castigat sau nu un premiu zilnic de 200 de lei, oferit in perioada 01 Octombrie – 19 noiembrie 2018. In cazul castigului, participantul va primi urmatorul mesaj: “Felicitari! Ai castigat! Felicitari! Ai castigat premiul nostru zilnic de 200 de lei! Pentru a intra in posesia premiului, introdu datele tale personale in formularul de alaturi. Dupa ce trimiti toate datele, te vom contacta pentru validarea lor si pentru acordarea premiului.” si se va trece la pasul 2, acela de inregistrare a datelor personale necesare pentru validarea si livrarea premiului castigat si codul promotional va intra automat la tragerea la sorti pentru marele premiu.
  • Daca acel cod este valid, dar necastigator al unui premiu zilnic, participantul primeste mesajul: ” Ne pare rau! Nu ai castigat de data aceasta.In baza acestui cod inscris, ai sansa de a participa la tragerea la sorti pentru marele premiu de 100 000 de lei. Completeaza datele tale in formularul alaturat. Pentru mai multe sanse de castig, incearca un nou cod. Mult succes!” avand optiunea de a trece la pasul 2 unde poate sa inscrie datele personale necesare pentru a participa la tragerea la sorti pentru marele premiu.

          (ii)          2) Pasul 2:

  • Campul obligatoriu corespunzator prenumelui participantului;
  • Campul obligatoriu corespunzator numelui participantului;
  • Campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil in format national de 10 cifre la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator;
  • Campul obligatoriu corespunzator adresei de email a participantului;
  • Campul obligatoriu corespunzator cofirmarii adresei de email a participantului;
  • Bifarea  faptului ca doreste ca codul promotional sa fie inscris in tragerea la sorti pentru marele premiu de 100.000 lei;
  • Bifarea obligatorie a faptului ca participantul are peste 18 ani si a luat la cunostinta Nota de informare privind prelucrarea datelor cu carácter personal existente pe website-ul Organizatorului pentru introducerea datelor cu carácter personal in baza de date a Organizatorului in vederea participarii la Campanie si a indeplinirii de catre Organizator a obligatiilor sale legale. Deasemenea prin aceasta bifa declara ca este de acord ca datele sale personale sa fie transmise catre Agentii si sa fie procesate de catre aceste terte parti in scopul implementarii Campaniei.
  • Bifarea obligatorie a faptului ca participantul ca a luat la cunostinta prezentul Regulament Oficial al Campaniei;
  • Doar la incheierea ambilor pasi, dupa apasarea butonului “Confirmare Date personale” se considera  participarea valida si se efectueaza inscrierea acesteia in baza de date a Organizatorului;

  6.7.  Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii duce la imposibilitatea efectuarii de inscrieri in Campanie. Completarea campurilor obligatorii cu informatii incorecte poate conduce la imposibilitatea contactarii consumatorului si astfel, in acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu preda premiul respectiv participantului.

  6.8.  In cazul in care participantul nu bifeaza faptului ca doreste ca codul promotional sa fie inscris in tragerea la sorti pentru marele premiu de 100.000 lei, nu mai poate reveni asupra deciziei de schimbare a optiuni dupa apasarea butonului “Confirmare date personale”, prin niciun alt mijloc, de exemplu dar fara a se limita la: apel telefoni/email/fax catre Organizator cu o informare ulterioara efectuarii inscrierii.

  6.9.  La inscrierea unui cod unic alfanumeric in perioada 01 octombrie – 19 noiembrie, participantii vor afla pe loc daca sunt castigatorii unui premiu zilnic oferit in cadrul Campaniei;

  6.10.  Intrucat campania se deruleaza in mediul online, pentru fiecare accesare a WEBSITE-ului Campaniei, participantul va suporta costul accesului la internet, tarif stabilit de furnizorul propriu al serviciului.

  6.11.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta noi canale de inscriere, spre exemplu, dar fara a se limita la: site mobil, aplicatie Facebook, aplicatie Smartphone, etc. Aceste aplicatii vor contine formularul electronic de inscriere identic sau similar cu cel de pe WEBSITE si aceste inscrieri se vor supune in totalitate prezentului Regulament Oficial.  De asemenea, Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezvolta mecanisme de impulsionare a participarii in Campanie, spre exemplu dar fara a se limita la coduri bonus pentru sanse in plus, inscrieri limitate in timp pentru dublarea sanselor, etc.

  6.12.  Reguli generale de participare la Campanie:

  6.12.1.  Un cod alfanumeric alocat unui Produs Promotional imprimat pe interiorul ambalajului Produselor Participante permite inscrierea in Campanie o singura data. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea unui cod alfanumeric utilizat anterior pentru o alta inscriere, de catre aceeasi persoana sau de catre persoane diferite, va fi invalidata pe loc;

  6.12.2.  Fiecare cod unic alfanumeric inscris de catre un participant ii garanteaza acestuia o sansa la premiile Campaniei.

  6.12.3.  Fiecare inscriere de cod unic alfanumeric este validata preliminar la momentul adaugarii codului in Campanie. In acest sens, pentru fiecare inscriere de cod unic alfanumeric, participantul va primi din partea Organizatorului, prin aceeasi modalitate prin care s-a efectuat inscrierea si imediat, un raspuns automat prin care este informat cu privire la situatia inscrierii sale, dupa cum urmeaza:

          a) Inscrierea contine un cod valid necastigator al unui premiu zilnic;

          b) Inscrierea contine un cod declarat castigator a unui premiu zilnic oferit in Campanie;

          c) Inscrierea contine un cod utilizat deja in Campanie;

          d) Inscrierea nu contine un cod valid.

  6.12.4.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa anunte aceasta decizie.

  6.12.5.  In cazul in care, pe parcursul prezentei Campanii un participant reclama, in orice modalitate, imposibilitatea validarii inscrierii sale in Campanie, indiferent de motivele care conduc la aceasta situatie (spre exemplu codul alfanumeric a mai fost inscris in Campanie anterior, codul alfanumeric nu este valid etc), atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a reclamatiilor:

          a) Organizatorul ii va solicita participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a ambalajului pe care figureaza codul unic alfanumeric, coduri ce sunt reclamate ca nu pot fi inscrise in Campanie. Participantul poate face dovada detinerii acestor coduri prin expedierea elementelor identificatoare mentionate mai sus prin email la adresa de contact a organizatorului. In caz de neclaritate asupra dovezii detinerii codului unic alfanumeric, organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita expedierea elementelor identificatoare mentionate mai sus printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Organizatorului, cu mentiunea "pentru Campania “Spicul Norocos!

          b) In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatiei de catre participantul (A), a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt participant (B), Organizatorul il va contacta pe participantul (B) inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon mentionat la inscriere si ii va comunica scopul apelului. Dupa instiintarea participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, i se va solicita sa prezinte in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data contactarii sale telefonice, dovada, in original, a detinerii ambalajului pe care se afla tiparit codul unic alfanumeric inscris, pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara fata de situatia de fapt existenta. Participantul (B) poate face dovada detinerii codului unic alfanumeric revendicat prin expedierea elementelor identificatoare mentionate mai sus  prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Organizatorului, cu mentiunea "pentru Spicul Norocos!".

          c) Procedurile descrise la punctele a. si b. pot fi efectuate initial in forma electronica, pentru a optimiza din punct de vedere timp procedeul descris. In acest sens Organizatorul poate solicita initial ambilor participanti dovada detinerii elementelor identificatoare mentionate la punctele a.si b., respectiv fotocopii sau fotografii ale acestora prin email la o adresa ce le va fi comunicata telefonic.

          d) In cazul in care vreunul dintre participantii mentionati mai sus nu respecta termenul mentionat mai sus, renunta de bunavoie la inscriere sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea dovezilor solicitate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat numai cel ce face dovada a elementelor identificatoare solicitate. 

          e) In cazul in care participantul (B) motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat a dovezii detinerii elementelor identificatoare, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 2 (doua) zile lucratoare. Participantului care initiaza sesizarea (A) nu i se poate acorda prelungirea termenului initial de 2 (doua) zile lucratoare. In situatia in care, prin acordarea acestor termene de 2 (doua) zile lucratoare, durata campaniei ar fi depasita, Organizatorul decide pe loc scurtarea duratei proportional cu durata ramasa din campanie, in asa fel incat ambii participati (A si (B) sa aiba termene egale.

  6.12.6.  Organizatorul direct sau prin Agentia Online, nu poate fi tinut responsabil pentru situatiile in care din cauza timpului limitat pana la incheierea Campaniei, procedurile de verificare de mai sus in cazul sesizarilor de coduri  sau orice alte situatii care necesita verificarea elementelor identificatoare nu pot fi duse la bun sfarsit iar participantii implicati in verificari nu pot fi inscrisi sau validati si dupa caz nu pot intra in baza de date pentru atribuire a premiilor disponibile la momentul respectiv.

  6.12.7.  Organizatorul  isi  rezerva  dreptul   de  a  acorda  coduri  extra in cazul in care unul sau mai multi consumatori sesizeaza existenta unor coduri unice alfanumerice ilizibile inscriptionate pe ambalajele Produselor Promotionale si participantul face dovada existentei acestei situatii in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data sesizarii sale prin trimiterea prin email, la adresa [email protected], a unei fotografii/scan cu ambalajul evidentiind ilizibilitatea codului/codurilor. Codurile extra  vor  fi  comunicate  participantilor solicitanti dupa verificarea fotografiilor/fisierelor de tip scan trimise prin email, in termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de la primirea emailului, prin email sau in cadrul unei convorbiri  telefonice, in urma respectarii procedurii de verificare.

  6.12.8.  IN SCOPUL VALIDARII SI INTRARII IN POSESIE A PREMIILOR, PARTICIPANTII TREBUIE SA PASTREZE OBLIGATORIU AMBALAJELE PRODUSELOR PROMOTIONALE CE CONTIN IMPRIMATE CODURILE ALFANUMERICE LIZIBILE, IN ORIGINAL, CE AU FOST INSCRISE SI PE BAZA CARORA AU FOST DESEMNATI CASTIGATORI,  astfel incat, in cazul revendicarii unuia sau mai multor premii, sa poata prezenta in original acest element identificator.

  6.12.9.  In scopul realizarii verificarilor determinate de situatiile descrise la Art.6.11.5, participantii trebuie sa pastreze ambalajele Produselor Promotionale continand codurile alfanumerice lizibil inscrise corect in Campanie pe toata durata Campaniei si o luna dupa terminarea acesteia. In situatia in care Organizatorul solicita unui participant sa faca dovada detinerii ambalajului ce contine un anumit cod alfanumeric inscris in termen de 2 (doua) zile lucratoare, indiferent de motivul invocat de Organizator, acesta are obligatia sa raspunda solicitarii in termenul acordat, sub sanctiunea anularii inscrierii aferente codului unic alfanumeric.

                 

  SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

   

  7.1.  Premiile si valoarea acestora. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:

          a) Premii zilnice (in bani) acordate in baza unor momente norocoase conform art.7.3: un numar total de 100 de premii constand fiecare in suma neta in bani in valoare de 200 lei; Valoarea neta totala a premiilor zilnice este de 20.000 lei.

          b) Premiul cel mare (in bani): Se acorda prin tragere la sorti si consta in suma de 100.000 de lei.

   

  Valoarea totala a tuturor premiilor oferite in cadrul acestei Campanii este de 120.000 lei.

  7.2.  Alte detalii referitoare la premiile acordate:

  7.2.1.  Daca pana la finalizarea Campaniei nu se castiga toate premiile mentionate la Art.7.1. si subpunctele acestuia, atunci premiile Campaniei ramase raman la dispozitia Organizatorului, acesta putand dispune sa le realoce prin trageri la sorti la finalul Campaniei.

  7.2.2.  Organizatorul nu are nici o obligatie, sub nici o forma sau aspect, de a suplimenta numarul premiilor sau de a le inlocui.

  7.2.3.  Premiile din aceasta Campanie nu pot fi inlocuite si nu se se acorda o alta contravaloarea a acestora in bani decat cea specificata la art 7.1.

  7.2.4.  Pentru a intra in posesia premiilor, participantii sunt obligati sa pastreze ambalajele Produselor Promotionale ce contin codurile lizibile alfanumerice ce au fost inscrise in Campanie si pe baza carora au fost desemnati castigatori.

  7.2.5.  Daca sunt identificate cazuri de fraudare ale mecanismului Campaniei sau ale procedurilor de revendicare si atribuire a premiilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire judiciara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

  7.2.6.  Premiile castigate nu sunt transmisibile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor acte de identitate pentru verificari la momentul intrarii in posesia premiilor si pentru indeplinirea obligatiilor legale.

  7.2.7.  Castigatorii vor fi informati cu privire la castig prin intermediul telefonului mobil, prin intermediul mesajelor scrise sau apelului telefonic.

  7.2.8.  Lista castigatorilor va fi afisata in termen de 30 de zile lucratoare de la tragerea la sorti pentru marele premiu de 100 000 de lei, pe pagina de Facebook Cerealele Nestle (https://www.facebook.com/CerealeNestleRomania), in sectiunea Notes.

   

  7.3.  Procedura de acordare a premiilor Campaniei pentru:

  7.3.1.  Premii zilnice(in bani): vor fi acordate pe baza de momente norocoase constand in acordarea a cate 2 (doua) premii pe zi, in etapa I a Campaniei, respectiv pentru fiecare zi calendaristica din perioada 01 Octombrie 2018 – 19 Noiembrie 2018.

          i. Momentele norocoase pentru premiile in bani vor fi desemnate inainte de inceperea Campaniei, in perioada 25 – 30 Septembrie 2018, prin tragere la sorti, utilizand un program computerizat de extragere aleatorie automata.

          ii. Pentru fiecare zi calendaristica din etapa I a Campaniei, respectiv perioada 01 octombrie 2018 – 19 noiembrie 2018, se vor desemna cate 2 (doua) momente orare (definite sub forma: data, ora, minut, secunda).

          iii. Daca un moment norocos de premiu zilnic este ora 14(ora):34 (minute): 25 (secunde) , castigator este primul participant care inscrie un cod alfanumeric valid, dupa momentul norocos definit mai sus.

  7.3.2.  Premiul cel mare:

          (i) Se va acorda prin tragere la sorti ce se va efectua de catre Agentia Digitala, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie si se vor efectua in prezenta unui reprezentant al Agentiei in calitate de reprezentant al Organizatorului si a unui notar public, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la finalizarea Campaniei.Tragerea la sorti va avea loc la sediul biroului unui notar public.

          (ii) Baza de date utilizata la tragere la sorti va fi formata din toate inscrierile valide efectuate de catre participanti care au bifat faptul ca doresc ca codul promotional sa fie inscris in tragerea la sorti pentru marele premiu de 100.000 lei si inregistrate in Perioada Campaniei specificata la art 3.1, respectiv 01 octombrie 2018, ora 00:00:00 - 19 decembrie 2018 inclusiv, ora 23:59:59, inclusiv codurile declarate castigatoare de premii zilnice(in bani).

          (iii) Pentru  premiul cel mare, acordat in cadrul acestei Campanii, se va extrage 1 (un) potential castigator si 5 (cinci) rezerve.

   

  SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

   

  8.1.  Pana la validarea finala, un Participant care a fost extras drept castigator va fi numit “potential castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final:  revendicare online sau contactare in cazul premiului cel mare, prevalidare si validare finala. Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei din cele 3 etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase.

   

  PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, PREVALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR ZILNICE (IN BANI):

   

  Revendicarea online:

  8.2.  Castigatorii premiilor Campaniei  vor primi cate un SMS pe numarul de telefon de la care s-a inregistrat participarea castigatoare, oferindu-se informatii despre premiul castigat, in termen maxim de 12 zile lucratoare de la informarea primita pe website-ul Campaniei la momentul inscrierii codului promotional declarat castigator.

  8.3.  In mesajul SMS prin care sunt anuntati ca au castigat un premiu,  Participantii vor primi si un link unic, denumit ”link de revendicare”. Fiecare link unic de revendicare poate fi folosit, respectiv accesat, doar o singura data, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la comunicare, pentru revendicarea unui singur premiu. Pentru fiecare premiu castigat, un potential castigator va primi prin SMS cate un link diferit.

  8.4.  Pentru revendicarea premiului, fiecare potential castigator trebuie sa acceseze linkul primit si prin intermediul acestuia sa:

          i. Isi exprime acordul expres si neechivoc pentru colectarea, prelucrarea si introducerea datelor cu caracter personal ce urmeaza a fi comunicate in baza de date aferenta derularii Campaniei, in vederea exclusiva a atribuirii si livrarii premiilor;

          ii. Comunice daca este/ nu este angajatul uneia din companiile implicate in aceasta Campanie sau ruda de gradul I cu o persoana angajata;

          iii. Confirme urmatoarele date: nume, prenume, adresa de email;

          iv. Confirme detinerea in original a ambalajului Produsului Participant ce contine imprimat codul extras castigator si inscris in Campanie.

          v. incarce o fotografie cat mai lizibila a ambalajului Produsului Participant ce contine codul alfanumeric declarat castigator, fara a-l /a o deteriora;

          iv. incarce o copie a unui extras de cont in LEI al caruit titular este, emis sau semnat si stampilat de catre banca, care sa nu cuprinda suma disponibila in cont sau sa indice adresa pentru expedierea prin mandat postal a premiului, daca nu detine un cont bancar;.

  8.5.  In situatia in care un castigator din eroare sterge sau pierde link-ul de revendicare, acesta se poate adresa Organizatorului in termen de 1 zi lucratoare prin intermediul infoline-ului definit la art. 6.2. pentru a-i fi retrimise detaliile, in termenul pe care il are la dispozitie pentru revendicare.Detaliile pot fi retrimise de catre Organizator prin SMS exclusiv catre numarul de telefon de pe care a fost inscris codul promotional declarat castigator. Orice cerere venita din partea Participantilor declarati castigatori ce nu respecta conditiile de mai sus nu va fi onorata de catre Organizator.

  8.6.   Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita Participantilor ambalajul, in original,ce contine codul unic inscris si extras castigator, in vederea intrarii in posesia castigului. Neindeplinirea acestei conditii poate duce la invalidarea premiului, decizia de invalidare fiind la libera alegere a Organizatorului.

  PREVALIDARE

  8.7.   Prevalidarea sau invalidarea castigatorilor se realizeaza in termen de maxim 4 zile lucratoare de la data completarii tuturor informatiilor din etapa de revendicare online (inclusiv  transmiterea fotografiei/ilor de verificare);

  VALIDAREA

  8.8.   In cazul in care pasii de prevalidare au decurs corespunzator si potentialul castigator face dovada detinerii ambalajului Produsului Promotional ce contine codul alfanumeric extras castigator in baza caruia s-a efectuat inscrierea, potentialul castigator devine castigator validat  și are dreptul de a intra in posesia premiului zilnic (in bani), respectiv valoarea neta care va fi transferata (in contul bancar indicat de castigator) sau expediat prin mandat postal la adresa indicata de castigatorului in termen de maxim 60 de zile lucrătoare de la data prevalidarii premiului., prin intermediul Agentiei Digitale.

   

  PROCEDURA PENTRU CONTACTAREA, PREVALIDAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIULUI CEL MARE:

   

  CONTACTAREA:

  8.9.   Potentialul castigator va fi contactat de catre Organizator prin Imputernicit - Agentia Digitala, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la efectuarea tragerii la sorti, pe numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie, in vederea  prevalidarii, validarii si acordarii premiului. Se vor efectua maxim 3 apeluri de pe numarul de INFOLINE, la intervale orare de timp diferite (09:00 – 18:00), in perioada mentionata. In cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat, nu poate confirma inscrierea efectuata sau confirma faptul ca nu mai detine ambalajul in original ce contine codul extras castigator, ori nu este de acord sa comunice datele cu caracter personal necesare, acesta va fi invalidat, iar premiul se va acorda primei rezerve, urmandu-se aceeasi procedura pana la epuizarea tuturor rezervelor;

  8.10.   La contactarea potentialului castigator, acestuia i se va solicita confirmarea detinerii ambalajului in original ce contine codul extras  castigator, acordul pentru colectarea, prelucrarea si introducerea in baza de date a Organizatorului a datelor personale, in vederea atribuirii premiului si i se va solicita sa confirme daca se afla sau nu in vreuna dintre situatiile de incompatibilitata prevazute la art. 5.2. La finalul acestui apel telefonic, daca este de acord, potentialul castigator va confirma urmatoarele date personale: nume, prenume, adresa de e-mail, si va comunica adresa completa de corespondenta pentru trimiterea curierului pentru preluarea ambalajului Produsului Promotional cu codul declarat castigator, CNP, seria si numarul actului de identitate in scopul achitarii impozitului de catre Organizator.

  PREVALIDAREA:

  8.11.   Prin contactarea telefonica descrisa mai sus, in scopul prevalidarii, potentialului castigator ii sunt solicitate spre a fi trimise Imputernicitului Organizatorului, la adresa de e-mail sau numarul de fax mentionate in timpul procesului de contactare telefonica de catre Imputernicitul Organizatorului, in termen de 3 zile lucratoare de la acest moment, dupa cum urmeaza:

          a)  o fotografie sau o copie scanata cat mai lizibila a ambalajului Produsului Promotional ce contine codul alfanumeric extras castigator;

          b) o fotografie sau o copie scanata a unui extras de cont in LEI al caruit titular este, emis de catre banca, care sa nu cuprinda suma disponibila in cont;

          c) o fotografie sau o copie scanata a actului de identitate propriu.

  VALIDAREA:

  8.12.   In cazul in care pasii de prevalidare au decurs corespunzator si potentialul castigator face dovada detinerii ambalajului ce contine codul alfanumeric extras castigator, Organizatorul prin imputernicit va trimite un curier in termen de 5 zile lucratoare de la data prevalidarii, pentru a prelua ambalajul Produsului Promotional ce contine codul alfanumeric extras castigator si a incheia procesul-verbal de predare-primire in original;

  8.13.   Preluarea ambalajului se face prin intermediul firmei de curierat in calitate de reprezentant al Imputernicitului – Agentia Digitala, la adresa de corespondenta indicata de potentialul castigator in pasul de contactare, in baza unui proces-verbal de predare-primire;

  8.14.   Curierul va confrunta datele mentionate de Imputernicit – Agentia Digitala, in Procesul verbal, cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator (nume, prenume si data nasterii) si cu codul unic extras castigator, descoperit in ambalajul Produsului Participant. Daca aceste date corespund, ambalajul in original va fi preluat de curier, iar cei doi vor semna Procesul-verbal de predare-primire In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul in calitate de reprezentant al Imputernicitului – Agentia Digitala constata existenta oricaror neconcordante intre datele inscrise sau comunicate telefonic si mentionate in Procesul verbal si cele prezentate de potentialul castigator conform actului sau de identitate si/sau ambalajul promotional prezentat, sau acesta nu prezinta deloc curierului, ambalajul promotional solicitat conform prezentului Regulament, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in  Regulament;

  8.15.   Dupa  ce curierul intra in posesia ambalajului in original ce contine codul declarat castigator si il returneaza la Imputernicit - Agentia Digitala, aceasta din urma va reconfirma informatiile (in termen maxim de 3-5 zile lucratoare) si daca toate conditiile impuse de prezentul regulament au fost respectate, potentialul castigator devine castigator validat  si are dreptul de a intra in posesia premiului cel mare (in bani), respectiv valoarea neta care va fi transferata (in contul bancar indicat de castigator) castigatorului in termen de maxim 60 de zile lucratoare de la validare;

  8.16.   Castigatorul este responsabil de predarea corespunzatoare a ambalajului Produsului Promotional ce contine codul alfanumeric extras castigator catre curier in vederea livrarii catre Imputernicit - Agentia Digitala;

  8.17.   Termenele de preluare a datelor si prevalidare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care potentialul castigator nu indeplineste conditiile prezentului Regulament.

  Alte dispozitii:

  8.18.   Pentru acuratetea informatiilor si in scopul unor ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice, formularele electronice si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentia Digitala si participanti sau Organizator si participanti, vor fi inregistrate.

  8.19.   In situatia in care unul sau mai multi participanti isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, acestia vor primi un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax, o adresa de e-mail sau una postala unde pot primi corespondenta, in caz contrar premiul nu poate fi acordat.

  8.20.   In situatia in care, unul sau mai multi castigatori, fara sa fie invalidati, devin indisponibili si nu se pot prezenta pentru a intra in posesia premiilor la termenele precizate in prezentul regulament si actele aditionale ulterioare, acestia nu pot fi despagubiti, premiile castigate fiind anulate si nu vor mai fi acordate, sumele ramanand la dispozitia Organizatorului.

  8.21.   In oricare din situatiile de mai jos se gaseste un potential castigator, premiul acestuia va fi invalidat:

          a) un potential castigator are completate online, sau furnizeaza la revendicare/inscriere, informatii incomplete sau eronate; sau

          b) un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau

          c) un potential castigator nu prezinta documentatia  solicitata  de  catre  Organizator  in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau

          d) un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv conditia sa  aiba  varsta  de  18 (optsprezece) ani,  varsta  implinita  la  data  inceperii Campanie,

  8.22.   Revendicarea premiilor Campaniei nu implica automat obligativitatea participantilor de a-si exprima acordul pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.

  8.23.   Niciunul dintre premiile acordate potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda alta contravaloarea a premiilor. In cazul refuzului unui participant de a beneficia de premiul revendicat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.

  8.24.   Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate doar pe teritoriul Romaniei.

   

  SECTIUNEA 9. ERORI SI AMBALAJE PROMOTIONALE NECORESPUNZATOARE

   

  9.1.   Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor ambalaje promotionale care fac parte din alte Campanii, sau sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale ambalajelor sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

  9.2.   Nestle, Agentia Online, Agentia Digitala si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Promotionale sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind ambalajele, precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

  9.3.   In situatia improbabila in care, datorita unor erori, acelasi cod alfanumeric se afla imprimat pe doua sau mai multe ambalaje distincte, Organizatorul va proceda la colectarea ambalajelor in forma fizica de la participanti, va anula valabilitatea acelui cod alfanumeric si va oferi in contrapartida participantilor cu coduri multiplicate cate un cod alfanumeric unic de rezerva, aceste coduri avand puteri egale cu orice alte coduri alfanumerice tiparite pe interiorul ambalajelor Produselor Promotionale.

   

  SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

   

  10.1.   Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nici o raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra ambalajelor Produselor Promotionale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra elementelor identificatoare (ambalaje Produse Promotionale) nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator acelui participant care a inscris primul codul/codurile respective si care a respectat toate procedurile prevazute de prezentul Regulament Oficial.

  10.2.   Prin inscrierea in Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

  10.3.   Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de premii neconforme cu prezentul regulament, sau care apar dupa termenele prevazute in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

  10.4.   Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

  • Codurile unice alfanumerice care au facut subiectul unor incercari in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau pe o alta pagina web decat WEBSITE-ul Campaniei;
  • Formularele ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte inscrise prin WEBSITE ;
  • Eventualele situatii ce pot deriva din incercarile de inscriere in prezenta Campanie cu coduri unice alfanumerice din alte campanii anterioare si/sau in desfasurare;
  • Pierderile/intarzierile inscrierilor sau intreruperile neanuntate ale WEBSITE-ului, generate de probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
  • Derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet cat si a serverelor ce gazduiesc WEBSITE-ul, cat si alte servicii de care functionalitatea WEBSITE-ului este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta, WEBSITE-ul Campaniei nu poate fi accesat in vederea efectuarii inscrierilor in Campanie.
  • Expedierea ambalajelor originale ale Produselor Promotionale, in mod necorespunzator sau la alta adresa decat cea comunicata de Organizator si nici pentru faptul ca ambalajul expediat se poate pierde pe traseu din vina tertilor (servicii de posta sau curierat);
  • Situatiile in care numarul de telefon mobil cu care s-a inscris un participant nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc) sau daca adresa de e-mail completata in formularul electronic la inscriere nu poate fi identificata (adresa de e-mail nu este corecta, nu mai este valida etc), si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.
  • Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;
  • Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi admis cu cod alfanumeric valid si /sau cod de bare valid acel participant care face dovada cumulativa ca:

                  a) detine ambalajul in original continand codul alfanumeric a stat la baza alocarii premiului; si

                  b) este titularul datelor personale (nume, prenume, adresa) completate in formularul de inscriere prin WEBSITE la inscrierea in Campanie;

  • Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;
  • Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/consumatorului care doreste sa se inscrie in Campanie sau cele cauzate de retelele de telefonie mobila in cazul utilizarii serviciilor de date mobile;
  • Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
  • Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.

  10.5.   Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora(minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor)

  10.6.   Codurile tiparite pe partea exterioara a ambalajelor Produselor Promotionale, cat si codurile printate pe produse similare insa marcate cu alte insemne (respectiv nu fac parte din prezenta campanie), sunt inactive pentru participarea la prezenta Campanie.

  10.7.   Participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului pentru inscrierea in Campanie si pentru utilizarea website-ului Campaniei pentru inscrierea codurilor cat si pentru revendicarea premiilor.

  10.8.   Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite suspiciuni legate dei ncercarea de a frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

  10.9.   Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

  10.10.   Prin inscrierea in Campanie, participantul si reprezentantul legal al acestuia (daca e cazul) declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:

          a) Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este/sunt singurul(ii) raspunzator(i) pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

          b) Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia declara ca participantul nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiior;

          c) Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia, este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

  10.11.   Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

          a) nu sunt raspunzatori pentru deteriorare, cheltuirea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul predarii premiului;

          b) sunt exonerati de catre participanti, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre acestia in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor.

          c) nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre participanti unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

   

  SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

   

  11.1.   In cazul premiilor acordate, Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice obligatii de natura fiscala  sau de alta natura in legatura cu premiile castigate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor, cu exceptia acelora care trebuie retinute la sursa conform prevederilor legale in vigoare, daca acestea vor fi datorate.

  11.2.   Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Campanie sau a consultarii Regulamentului Oficial de Desfasurare a Campaniei etc.). Cheltuielile mai sus prevazute nu sunt si nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” in sensul Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, astfel cum a fost republicata, cu modificarile ulterioare.

   

  SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

   

  12.1.   Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte preverile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”), aplicabil incepand cu 25 mai 2018.

  12.2.   Organizatorul, actioneaza in calitate de operatori asociati conform art. 26 din GDPR in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal prin website-ul Campaniei ale utilizatorilor care se inscriu. Pe langa termenii si conditiile aplicabile prelucrarii datelor cu caracter personal prin intermediul website-ului, prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul website-ului si utilizate in contextul organizarii si desfasurarii Campaniei vor fi guvernate  de regulile descrise in acest Regulament.

   

  A.  Scopurile prelucrarii datelor cu caracter personal

   

  12.3.   Datele cu caracter personal sunt prelucrate in urmatoarele scopuri (temeiul juridic specific al prelucrarii a fost adaugat intre paranteze atunci cand se detaliaza scopul prelucrarii datelor cu caracter personal: consimtamant in conformitate cu art. 6 (1) (a) din GDPR, obligatia legala a operatorului in conformitate cu art. 6 (1) (c) din GDPR si interese legitime in conformitate cu art. 6 (1) (f) din GDPR):

          a) organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor castigatorilor, utilizarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor in scopuri promotionale si publicitare in legatura cu selectia si anuntarea castigatorilor,

          b) plata impozitelor si a contributiilor relevante si raportarea catre autoritatile publice competente, publicarea numelui castigatorilor si a premiilor acordate (obligatia legala a Organizatorului);

          c) solutionarea oricaror plangeri in legatura cu organizarea si desfasurarea Campaniei si acordarea premiilor; punerea in aplicare a prevederilor Regulamentului pentru apararea in instanta si/sau alte proceduri judiciare sau administrative, inclusiv investigarea eventualelor incalcari, realizarea diverselor raportari, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora (interesul legitim al Organizatorului);

          d) activitati de arhivare, daca sunt cerute de legislatie (obligatia legala a Organizatorului).

    In cazul in care consimtamantul persoanelor vizate constituie temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de a-si retrage acest consimtamant in orice moment. In cazul in care castigatorii isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal in scopuri promotionale si publicitare, Organizatorul va inceta respectiva prelucrare fara a afecta insa alte operatiuni de prelucrare ale datelor cu caracter personal care se fac in baza altor temeiuri juridice. Participantii care refuza sa comunice sau isi retrag consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru participarea in Campanie nu vor fi eligibili sa participe si sa primeasca premiile oferite.

   

  B.  Sursa si destinatarii datelor cu caracter personal.Informatii pentru participanti:

              

  12.4.  Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal pe care ni le furnizeaza participantii in mod direct, inclusiv prin intermediul website-ului.

  12.5.  Organizatorul poate dezvalui datele cu caracter personal ale participantilor catre:

          (i)  partenerii Organizatorului, actionand fie ca operatori, fie ca persoane imputernicite (cum ar fi Agentia Digitala, Agentia Online), inclusiv notarilor publici / avocatilor desemnati sa acorde asistenta pentru organizarea si desfasurarea Campaniei;

          (ii) furnizori de servicii de curierat – exceptie in scopul validari castigatorului;

          (iii) furnizorii de servicii de dezvoltare si mentenanta a paginilor web (cum ar fi Agentia Online);

          (iv) furnizorii de servici de hosting web si centre de date etc.

          (v) autoritati publice sau alte categorii de destinatari, inclusiv altor societati din grupul Nestle, daca dezvaluirea are la baza un temei juridic adecvat (cum ar fi o obligatie legala, consimtamantul sau interesul legitim).

   

  Transferul datelor cu caracter personal

  12.6.   In principiu, nu se vor transfera datele cu caracter personal ale participantilor decat in state apartinand Spatiului Economic European (SEE).

   

  Durata de pastrare a datelor

  12.7.   Datele cu caracter personal sunt pastrate cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

  Spre exemplu, datele cu caracter personal colectate pentru scopul Campaniei vor fi stocate pe durata acesteia plus o perioada suplimentara de minim 3 ani (cat este termenul de prescriptie pentru actiunile in justitie). Cu privire la datele castigatorilor pentru care Organizatorul are diverse obligatii de raportare si plata a taxelor si impozitelor, acestea vor fi pastrate pentru intreaga perioada de arhivare conform regulilor financiar contabile, de minim 5 ani.

   

  Drepturile persoanelor vizate

  12.8.   Conform legii, persoanele vizate beneficiaza de o serie de drepturi, in calitate de persoana vizata conform GDPR.

  12.9.   Incepand cu data intrarii in vigoare a GDPR, beneficiaza de urmatoarele drepturi:

          a) Dreptul de acces: persoanele vizate au dreptul de a obtine de la Operator confirmarea ca prelucreaza datele lor cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt pastrate, existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept le permite sa obtina gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contracost orice copii suplimentare;

          b) Dreptul de rectificare a datelor: persoanele vizate au dreptul de a solicita modificarea datelor lor cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, completarea datele care sunt incomplete;       

          c) Dreptul la stergere: persoanele vizate au dreptul de a solicita stergerea datelor lor cu caracter personal atunci cand:

                  (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate si sunt prelucrate;

                  (ii) si-au retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si Organizatorul nu le mai poate prelucra pe alte temeiuri legale;

                  (iii) datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;

                  (iv) datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante.

          d) Retragerea consimtamantului si dreptul de opozitie: persoanele vizate au dreptul de a-si retrage oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant. De asemenea se pot opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, inclusiv profilarilor efectuate in acest scop, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al operatorului, din motive care tin de situatia dvs. specifica.

          e) Restrictionare: persoanele vizate au dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor in urmatoarele situatii:

                  (i) in cazul in care contesta corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioada care  permite Organizatorului sa verifice exactitatea datelor in cauza;

                  (ii) in cazul in care prelucrarea este ilegala, iar persoanele vizate se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

                  (iii) in cazul in care Organizatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoanele vizate le solicita pentru o actiune in instanta;

                  (iv) in cazul in care persoanele vizate s-au opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor lor in calitate de persoana vizata.

          f) Dreptul la portabilitate: in masura in care Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal prin mijloace automate, persoanele vizate au dreptul sa solicite Organizatorului sa furnizeze datele lor cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat (spre exemplu in format CSV).  Daca persoanele vizate solicita acest lucru, Organizatorl poate sa transmita datele cu caracter personal ale acestora unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic.

  Pentru exercitarea drepturilor mentionate la punctele a) - f) de mai sus, persoanele vizate puteti contacta utilizand urmatoarele date de contact:

          In atentia: Nestle Romania S.R.L.

          Adresa de Corespondenta: Str. George Constantinescu, nr. 3, scara A, etaj 7, Sector 2, Bucuresti

          Email: [email protected]

          g) Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considera ca le-au fost incalcate drepturile:

  Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania

  [email protected]

   

  SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

   

  13.1.   Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie. Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial.

   

  SECTIUNEA 14. LITIGII

   

  14.1.   Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

   

  SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

   

  15.1.   Pentru scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

  15.2.   Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

  15.3.   In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente:

  • pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie;
  • avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
  • erori in tiparirea codurilor alfanumerice promotionale, inclusiv produse prin eroare umana;
  • tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
  • orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia;

  15.4.   Enumerarea din articolul de mai sus nu este limitativa, fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

   

  SECTIUNEA 16. SESIZARI

   

  16.1.   In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de e-mail [email protected] sau telefonic, la numarul de infoline 0800.863.785 (linie telefonica gratuita.

   

  SECTIUNEA 17. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

   

  17.1.   Prin inscrierea in Campanie, participantii si, dupa caz, reprezentantii legali ai acestora, sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.

  17.2.   Regulamentul Oficial al Campaniei va fi disponibil gratuit pe website-ul Campaniei sau poate fi solicitat la Infoline 0800.863.785 (linie telefonica gratuita), prin e-mail la [email protected], sau poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. din acest Regulament Oficial.

  17.3.   Prezentul Regulament Oficial a fost redactat de catre Agentia Digitala, cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

   

  Organizator NESTLÉ ROMANIA S.R.L.

  prin imputernicit Syscom Digital S.R.L.

   

  Regulamentul oficial al campaniei poate fi descarcat urmand acest link

   

                         ACT ADITIONAL LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE 

  NESTLÉ „Spicul Norocos”

  Autentificat prin incheierea de Autentificare nr. 1962 din data de 28.09.2018 de Biroul Individual Notarial Lazar Monica - Stefania, cu sediul in Bucuresti

   

  Campania publicitara NESTLÉ „Spicul Norocos (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre NESTLÉ ROMANIA S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul" sau "Nestlé Romania"), cu sediul in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10813/2010, Cod Unic de Inregistrare 8184502, in calitate de Organizator al Campaniei NESTLÉ „ Spicul Norocos (denumita in continuare “Campania”), a decis modificarea Regulamentului Oficial al Campaniei autentificat sub nr. 669 in data de 28.09.2018, de Biroul Individual Notarial Lazar Monica Stefania, in urmatoarele conditii:

   

  A. Se modifica SECTIUNEA 4. PRODUSELE PROMOTIONALE (MARCI SI AMBALAJE PARTICIPANTE), art. 4.2., iar articolul va avea urmatorul continut:

   

  4.2. Ambalajele promotionale aferente Produselor Promotionale participante vor putea fi identificate prin etichetele promotionale care contin si informatii cu privirea la premiile oferite, datele despre  Campanie si pe interiorul ambalajului exista tiparit un cod unic alfanumeric, format din 14 caractere alfanumerice, care este necesar pentru inscrierea/participarea in campanie;

  Spre exemplificare eticheta promotionala atasata produselor promotionale participante:

   

  Spicul Norocos

   

  B. Se modifica SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI. Definitii, Termeni si Detalierea Mecanismului Campaniei, art.6.3, iar acesta va avea urmatorul continut:

   

  6.3. Cod unic alfanumeric: codul unic de 14 caractere, format din 2 liniute si grupe de caractere alfanumerice in format 5-4-3, care se afla tiparit pe interiorul ambalajelor Produselor Participante. Exemplu cod alfanumeric: C33M9-93FJ-CE9. (in continuare ”codul unic”/“codul unic alfanumeric”/“codul promotional”).

          Codul unic alfanumeric tiparit in interiorul Produsului Participant, ce poarta denumirea de Fitness Plain, se afla imprimat in partea de sus a ambalajului, spre exemplificare imaginea de mai jos:

  Spicul Norocos

   

  Codul unic alfanumeric tiparit in interiorul Produselor Participante, ce poarta denumirea de Nesquik,  Chocapic, Cini Minis, Honey Cheerios, Cookie Crisp si Lion, se afla in partea de jos a ambalajului, sub banda neagra aflata langa codul de bare al produsului participant,  spre exemplificare imaginile de mai jos:

   

   

  Spicul Norocos
   
  Spicul Norocos

   

  Prezentul Act Aditional face parte din RegulamentuI Campaniei, pe care il completeaza in consecinta, restul dispozitiilor acestuia ramanand neschimbate. Modificarile prevazute de prezentul Act Aditional vor fi aduse la cunostinta publicului conform dispozitiilor legale.

  Prezentul Act Aditional a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si face parte integranta din Regulamentul Oficial al Campaniei respectand intrutotul prevederile acestuia.

  Prezentul Act Aditional a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

   

   

  Organizator

  NESTLÉ ROMANIA S.R.L. prin imputernicit

  Syscom Digital S.R.L.

   

   

  Act aditional nr. 1 al regulamentului oficial al campaniei promotionale NESTLÉ „Spicul Norocos”

  Hai săvorbim

  Cum pot identifica alimentele care conțin cereale integrale?

  Retine doua lucruri: • Cauta ambalajele pe care termenul "integral"este trecut alaturi de numele cerealei, cum ar fi "grau integral" sau "paine integrala". • In cazul alimentelor care contin mai mult de un singur ingredient, verifica daca cerealele integrale sunt trecute la inceputul listei de ingrediente. Cu cat acestea sunt mentionate mai la inceputul listei, cu atat cerealele integrale au o pondere mai mare in reteta. Si fii atent si la procentajul de cereale integrale. In lista de ingrediente ar trebui sa apara mentionat si acest aspect.

  Care dintre cerealele Nestlé conțin cereale integrale?

  Toate cerealele Nestlé pentru micul dejun care au pe ambalaj simbolul verde contin cereale integrale; aceasta este garantia cerealelor integrale. Contin cel putin 8 g de cereale integrale per portia de 30 g. Pe toate ambalajele este trecuta lista ingredientelor, unde este indicata cantitatea exacta. Am reusit sa facem din cerealele integrale ingredientul principal al tuturor cerealelor Nestlé preferate de copii.

  Ce ar trebui să conțină un mic dejun complet?

  Un mic dejun complet ar trebui sa contina alimente din toate grupele alimentare. De exemplu, ar putea arata asa: • 1 portie de cereale care contin carbohidrati • 1 portie de lactate care contin proteine si calciu • 1 portie de fructe proaspete care contin vitamine • 1 pahar cu apa pentru hidratare • Optional, o sursa suplimentara de proteine.

  Are Nestlé în plan să lanseze versiuni fără gluten și ale altor cereale sau batoane de cereale din portofoliu?

  Da. Daca un aliment are termenul "integral" inclus pe lista ingredientelor - de exemplu, pastele integrale sau painea integrala, atunci stii ca au fost facute folosind faina integrala, chiar daca celelalte ingrediente sunt procesate. Ca tot veni vorba, chiar si cerealele integrale trebuie procesate: indepartarea cojii necomestibile le face sigure pentru consum. Dar sunt mai putin procesate decat cerealele rafinate, in cazul carora sunt necesari pasi suplimentari pentru indepartarea taratei si a germenului.

  Are Nestlé în plan să lanseze versiuni fără gluten și ale altor cereale sau batoane de cereale din portofoliu?

  Da. Daca un aliment are termenul "integral" inclus pe lista ingredientelor - de exemplu, pastele integrale sau painea integrala, atunci stii ca au fost facute folosind faina integrala, chiar daca celelalte ingrediente sunt procesate. Ca tot veni vorba, chiar si cerealele integrale trebuie procesate: indepartarea cojii necomestibile le face sigure pentru consum. Dar sunt mai putin procesate decat cerealele rafinate, in cazul carora sunt necesari pasi suplimentari pentru indepartarea taratei si a germenului.