Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI ”Nestle Lion The Lion King 2019”

  SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

  1.1. Campania promoțională ”Nestle Lion The Lion King 2019” (în continuare “Campania”) este organizată de NESTLÉ ROMÂNIA S.R.L. (“Organizatorul”/“Nestlé”), cu sediul în București, Str. George Constantinescu nr. 3, scară A, etaj 7, sector 2, cod poștal 020339, cu număr în Registrul Comerțului J40/10813/2010, CUI 8184502, având INFOLINE Nestlé România: 0800.863.785 (linie telefonică gratuită, apelabila din orice rețea națională fixă sau mobilă).

  1.2. Campania este organizată in parteneriat cu:

  a. PROMOTIGO LIMITED, în calitate de împuternicit al Organizatorului cu sediul social în 12 Deane House Studios, Greenwood Place, London, NW5 1LB, denumită în continuare “Agenție Online” care va dezvoltă website-ul www.nestlé-cereals.com/golden-cereal prin intermediul căruia se va desfășura Campania conform art. 1.4;

  b. CPW S.A., in calitate de operator asociat al Organizatorului (“CPW”), o companie elvetiana cu sediul social la Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly, Elvetia, poate stabili în comun cu Nestle Romania scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, potrivit art. 26 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

  1.3. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), care este disponibil public și gratuit pe www.nestle-cereals/lion-king sau poate fi pus la dispoziție  (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline Nestlé Romania: 0800.863.785, (ii) prin e-mail la [email protected], sau (iii) pe baza unei solicitari scrise  in atenția Organizatorului, la sediul social mai sus indicat.

  1.4. Mecanismul și baza de date aferentă derulării Campaniei, mecanicile de înscriere prin website (mobil și desktop), vor fi realizate, operate și hostate de catre Agentia Online. Redactarea si autentificarea Regulamentului Oficial, managementul cîstigătorilor și expedierea premiilor mici vor fi realizate și operate prin intermediul Agenției Digitale, in calitate de imputernicit, anume Syscom Digital S.R.L. (denumita „Agenția Digitala) cu sediul în București, Strada Carol Knappe, nr. 41, sector 1 cu numar in Registrul Comerţului J40/9256/2009, CUI RO25946293.

  1.5. Organizatorul poate modifică orice aspect al prezentului Regulament Oficial, urmând a publică modificările în aceeași manieră că prezentul Regulament, data publicării fiind data intrării în vigoare a modificărilor.

   

  SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA CAMPANIEI

  2.1. Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prezentul Regulament.

  2.2. Campania se va desfășura în perioada 03 Iunie 2019, ora 00:00:00 – 15 August 2019 inclusiv, ora 23:59:59 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”) și va fi împarțită în două etape:

  a) Etapă de înscriere a codurilor generice pentru câștigarea premiilor mici și de participare la tragerea la sorți a premiului cel mare: 03 iunie 2019 – 15 iulie 2019;

  b) Etapa de înscriere a codurilor generice,  exclusivpentru a intra in tragerea la sorți a premiului cel mare: 16 iulie 2019 – 15 august 2019.

  2.3. Participanții se pot înscrie în Campanie exclusiv pe Perioadă Campaniei, însă nu vor putea câștiga premii mici decât în perioadă 03 iunie 2019 – 15 iulie 2019 (inclusiv).

  2.4. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

   

  SECȚIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE (MĂRCI ȘI AMBALAJE PARTICIPANTE)

  3.1. Produsele Nestle participante la Campanie (in continuare “Produse Participante”), sunt urmatoarele sortimente de cereale avand  ambalaj promotional specific:

  Nrt crt

  Denumire Produs Participant

  Gramaj

  1

  Nesquik

  500g

  2

  Chocapic

  500g

  3

  Cookie Crisp

  500g

  4

  Cini Minis

  500g

  5

  Cheerios

  500g

  6

  Lion

  500g

   

  3.2. Ambalajele promoționale aferente Produselor Promoționale participante vor putea fi identificate deoarece vor conține informații cu privirea la premiile oferite, datele despre  Campanie și vor avea tipărit pe exteriorul ambalajului un cod generic, format din 6 caractere alfanumerice, care este necesar pentru înscrierea/participarea în campanie.Spre exemplificare, mai jos se regaseste o imagine generica cu locul unde se regaseste codul promotional pe ambalaj:

  Unde gasesc codul?

    3.3. Orice alte produse comercializate sub marca Nestlé, care nu sunt menționate la art. 3.1., sau orice produse care nu pot fi identificate prin elementele descrise la Art 3.2 nu pot fi utilizate pentru înscrierea în prezenta Campanie.

   

  SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

  4.1. Pot participa în Campanie persoanele fizice cu vârsta  de peste 18 ani împliniți la data începerii Campaniei, cu domiciliul sau reședința, chiar temporară, în România, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5.6 (în continuare “Participanții”).

  4.2. La această Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:

  a) prepușii (inclusiv, însă fără a se limită la angajați) Organizatorului  și/sau ai Agenției Online și Digitale;

  b) prepușii (inclusiv, însă fără a se limită la angajați) oricăror societăți implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Promoției, colaboratori/parteneri ai Organizatorului, Agenției;

  c) membrii familiilor prepușilor menționați la punctele a) – b) de mai sus (însemnând copii, părinți, soț/soție, frate/soră);

  d) persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 (optsprezece) ani împliniți până la data începerii prezenței Campanii. Organizatorul își rezervă dreptul de a luă toate măsurile pentru a informă consumarorii în scopul prevenirii înscrierii în Campanie a persoanelor cu vârstă mai mică decât vârstă minima acceptată conform prezentului Regulament.

   

  SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

  Definiții. Termen Detalii privind Mecanismul Campaniei

  5.1. WEBSITE-ul Campaniei: www.nestlé-cereals.com/lion-king   ce poate fi accesat direct atât de pe desktop, cât și de pe dispozitive mobile (în continuare ”website”).

  5.2. Numărul de INFOLINE Nestle Romania: 0800.863.785 (linie telefonică gratuită).

  5.3. Codul promoțional: este un cod generic alfanumeric format din 6 caractere, diferit in funcție de tipul produsului participant. Codul se află tipărit cu font alb și pe fundal portocaliu pe partea exterioară și pe spatele ambalajelor produselor participante(în continuare ”cod generic”/“cod generic alfanumeric”/“codul promoțional”).Exemplu  cod:  XIJMPA.

  5.4. Bon/Document fiscal: În contextul prezentei Campanii, noțiunea de document fiscal reprezintă bonul fiscal emis de o societate din România (comerciant), la data efectuării achiziției, prin care Participantul poate face dovada achiziționării a minim unui produs participant. Documentele fiscale trebuie să aibă o dată de emitere in perioada 14 Mai - 15 August 2019, iar data și ora acestora trebuie să fie anterioare celor la care s-a efectuat înscrierea în Campanie. Un bon fiscal care nu prezintă informații clare despre numele produsului, numărul de produse achiziționate poate fi validat dacă participantul prezintă și ambalajul produsului având tipărit codul generic care a fost introdus pe website. De asemenea, ambalajul promotional trebuie pastrat in cazul în care, pe parcursul prezenței Campanii un participant reclamă, în orice modalitate, imposibilitatea validării înscrierii sale în Campanie, indiferent de motivele care conduc la această situație (spre exemplu codul alfanumeric nu este valid, etc).

  5.5. Participant: Un participant unic se identifică în mecanismul automatizat de înscriere în Campanie prin adresavalidă de e-mail.

  5.6. Mecanism: Pentru a se înscrie în Campanie, participanții trebuie să achiziționeze cel puțin un Produs Participant, în perioadacând produsele promoționale sunt comercializate în magazine, respectiv in perioada estimata 14 mai 2019 – 15 august 2019), să înscrie codul alfanumeric generic aflat pe  exteriorul ambalajului și o adresă valida de e-mail în Campanieprin modalitatea de înregistrare și comunicare specifică acestei Campanii, indicată mai jos la art. 5.7.

  Important! Pastrati in original bonul fiscal!

  Pentru a fi validat si a intra în posesia premiilor, în caz de câștig, participantul este obligat să păstreze documentul fiscal, în original, desemnat câștigător conform prezentului Regulament Oficial. Participantul este responsabil sa verifice ca bonul fiscal inscris in Campanie sa prezinte informații clare despre numele si numărul de produse participante. Participantul este responsabil sa pastreze bonul fiscal in conditii optime de lizibilitate pana la validarea premiului.Un bon fiscal care nu prezintă informații clare despre numele produsului, numărul de produse achiziționate poate fi validat dacă participantul prezintă și ambalajul original al produsului având tipărit codul generic care a fost introdus pe website. Procedura de înscriere în Campanie:

  5.7. Pentru a participa prin intermediul WEBSITE-ului definit la art. 5.1.  sunt necesare următoarele acțiuni:

  a) accesare WEBSITE-ului

  b) completarea câmpurilor obligatorii de participare în Campanie, așa cum sunt afișate pe WEBSITE, respectiv completarea urmatoarelor câmpuri: 

          Pasul 1: INTRODUCEREA CODULUI

  (i) Câmpul obligatoriu corespunzător codului promoțional imprimat pe exteriorul ambalajului Produsului Promoțional;

  (ii) Câmpul obligatoriu corespunzător adresei de e-mail a participantului;

  (iii) Câmpul obligatoriu corespunzător confirmării adresei de email a participantului;

  (iv) Bifarea obligatorie a căsutei: “Am citit și sunt de acord cu Regulamentul oficial al campaniei.*;

  (v) Bifarea obligatorie a căsutei: “Am citit și sunt de acord cu Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și am peste 18 ani;

  (vi) Bifarea obligatorie a casuței: “ Sunt de acord cu politica de cookie a website-ului”

  (vii) Acționarea butonului “Introdu codul”.

  (viii) După apăsarea butonului “Introdu codul”, participantului i se comunica pe loc:

  a. În cazul în care codul este valid și câștigător a unui premiu mic, oferit în perioadă 03 iunie 2019 – 15 iulie 2019. Ulterior se va trece la pasul 2, acela de înregistrare a datelor personale necesare pentru validarea premiului câștigat.

  b. În cazul în care codul este valid, dar necaștigător al unui premiu mic, participantului i se va afișa pe ecran un mesaj ce comunică faptul că acel cod nu este câstigator, dar esteînscris automat în tragerea la sorți pentru premiul cel mare.

  c. In cazulîn care codul este invalid, participantului i se va afișa un mesaj ce comunică faptul că acel cod este invalid și este necesar să înscrie un cod valid.

   

  Pasul 2: COMPLETAREA DATELOR

  (ix) Câmpul corespunzător formulei de adresare: Domn/Doamna;

  (x) Câmpul obligatoriu corespunzător prenumelui participantului;

  (xi) Câmpul obligatoriu corespunzător numelui participantului;

  (xii) Câmpul obligatoriu corespunzător numarului de telefon mobil în format național de 10 cifre la care poate fi contactat participantul, în eventualitatea desemnării acestuia drept câstigător;

  (xiii)Câmpul obligatoriu corespunzător confirmării numarului de telefon mobil;

  (xiv)Câmpul obligatoriu corespunzător adresei de corespondența;

  (xv) Câmpul opțional corespunzător orașului;

  (xvi) Câmpul opțional corespunzător țării;

  (xvii) Câmpul obligatoriu corespunzător codului poștal; Codul poștal poate fi aflat și de la următoarea adresă web: https://www.poșta-română.ro/caută-cod-poștal.html;

  (xviii) Doar la încheierea ambilor pași (INTRODUCEREA CODULUI și COMPLETAREA DATELOR), după apăsarea butonului de introducere a datelor se consideră  participarea validă câstigătoare a unui premiu mic și se efectueazaî inscrierea acesteia în baza de date a Organizatorului în scopul validării premiului;

  Reguli generale de participare la Campanie:

  5.8. Necompletarea oricăruia dintre câmpurile obligatorii duce la imposibilitatea efectuării de înscrieri în Campanie. Completarea câmpurilor obligatorii cu informații incorecte conduce la imposibilitatea contactării consumatorului și astfel, în acest caz, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul respectiv participantului, prin invalidare.

  5.9. În cazul în care un participant își exprimă opțiunea, că participările sale valide și necâștigătoare înscrise automat la tragerea la sorți a premiului cel mare, să îi fie șterse din bază de date atât datele personale, cât și înscrierile, pentru a nu participă la această extragere, acest lucru va fi posibil trimițând un email la adresă [email protected]é.com unde își poate exprimă opțiunea în scris prin trimiterea unui email.

  5.10. La o înscriere a unui cod valid în perioada 03 iunie 2019 – 15 iulie 2019, participanții vor afla pe loc dacă sunt potențialii câștigători ai unui premiu mic oferit în cadrul Campaniei;

  5.11. Întrucât campania se derulează în mediul online, pentru fiecare accesare a WEBSITE-ului Campaniei, participantul va avea responsabilitatea de a beneficia de acces la internet, pe cheltuiala proprie.

  5.12. Unui participant unic i se permite înscrierea în Campanie doar a unui cod promoțional, alocat unui Produs Promoțional imprimat pe exteriorul ambalajului Produselor Participante,o singură dată pe zi (24 de ore) in perioada de desfasurare a Campaniei.

  5.13. Organizatorul își rezervă dreptul de a investiga și a interpreta înscrierile în Campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată că încercare de fraudare si/sau de deturnare a acesteia in vederea primirii unor foloase necuvenite se soldează cu blocarea și eliminarea definitivă a participantului în cauza, Organizatorul nefiind obligat să justifice și să anunțe această decizie.

  5.14. În cazul în care, pe parcursul prezenței Campanii un participant reclamă, în orice modalitate, imposibilitatea validării înscrierii sale în Campanie, indiferent de motivele care conduc la această situație (spre exemplu codul alfanumeric nu este valid, etc), atunci se va respectă următoarea procedura de soluționare a reclamațiilor:

  a. Organizatorul îi va solicita participantului ce formulează reclamația să prezinte în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data formulării acelei reclamații, dovadă deținerii în original a ambalajului pe care figurează codul generic  alfanumeric, coduri ce sunt reclamate că nu pot fi înscrise în Campanie și a bonului fiscal de achiziție. Participantul poate face dovadă deținerii acestor coduri prin expedierea elementelor identificatoare menționate mai sus prin e-mail la adresă de contact sau pagină oficială de Facebook a organizatorului. În caz de neclaritate asupra dovezii deținerii codului generic alfanumeric, organizatorul își rezervă dreptul de a solicita expedierea elementelor identificatoare menționate mai sus printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier pe adresă Organizatorului, cu mențiunea "pentru Campania “Lion King”

  b. Procedurile descrise la punctul  a. pot fi efectuate inițial în formă electronică, pentru a optimiza din punct de vedere timp procedeul descris. În acest sens Organizatorul poate solicita reclamantului  dovadă deținerii elementelor identificatoare menționate la punctele a.și b., respectiv fotocopii sau fotografii ale acestora prin e-mail la o adresă ce le va fi comunicată telefonic sau prin mesaj privat pe pagină oficială de Facebook a Organizatorului.

  c. În cazul în care reclamantul  nu respectă termenul menționat mai sus, renunță de bunăvoie la înscriere sau refuză cu rea-credința sau nemotivat prezentarea dovezilor solicitate, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a-l invalida și de a-l elimină din bază de date a Campaniei sau de a nu-l înscrie în această bază de date, urmând a fi validat sau adăugat în bază de date în termen maxim de 3 zile lucrătoare de către Agenția Online, numai după ce va  face dovadă elementelor identificatoare solicitate.

  d. În cazul în care reclamantul  motivează întemeiat(de exemplu si fara a se limita la asta: reclamantul se afla spitalizat, nu ii functioneaza conxiunea la internet din motive independente de dansul, etc imposibilitatea prezentării în termenul menționat a dovezii deținerii elementelor identificatoare, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus menționat cu încă 2 (două) zile lucrătoare.

  5.14. Organizatorul direct sau prin Agenția Online, nu poate fi ținut responsabil pentru situațiile generate din culpa Participantului si/sau în care, din cauza timpului limitat pâna la încheierea Campaniei, procedurile de verificare de mai sus în cazul sesizărilor de coduri sau orice alte situații care necesită verificarea elementelor identificatoare nu pot fi duse la bun sfârsit iar participanții implicați în verificări nu pot fi inscriși sau validați și după caz nu pot intra în baza de date pentru atribuire a premiilor disponibile la momentul respectiv.

  5.15. ÎN SCOPUL VALIDĂRII ȘI INTRĂRII ÎN POSESIE A PREMIILOR ȘI ÎN SCOPUL REALIZĂRII VERIFICĂRILOR DETERMINATE DE SITUAȚIILE DESCRISE LA ART.5.13 , PARTICIPANȚII TREBUIE SĂ PĂSTREZE, PÂNĂ LA INTRAREA ÎN POSESIA PREMIULUI SAU PÂNĂ LA SOLUȚIONAREA VERIFICĂRILOR MENȚIONATE PENTRU SITUAȚIILE DESCRISE LA PUNCTUL 5.13, OBLIGATORIU BONUL FISCAL DE ACHIZIȚIE ÎN ORIGINAL, CE A FOST ÎNSCRIS ȘI/SAU PE BAZA CĂRUIA AU FOST DESEMNAȚI CÂSTIGĂTORI, astfel încat, în cazul revendicării unuia sau mai multor premii, să poata prezenta sau preda în original acest element identificator. În situația în care Organizatorul solicită unui participant să facă dovada deținerii documentului fiscal în termen de 2 (două) zile lucratoare, indiferent de motivul invocat de Organizator, acesta are obligația să răspundă solicitării în termenul acordat, sub sancțiunea anulării înscrierii aferente codului generic alfanumeric.

   

  SECȚIUNEA 6. PREMIILE ȘI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

  6.1. Premiile și valoarea acestora. Valoarea totală a tuturor premiilor oferite în cadrul acestei Campanii este de 99 731 lei.

  In cadrul  Campaniei  se vor acorda următoarele premii:

  a. Premii mici, acordate în baza unor momente norocoase conform art.6.17.1 și subpunctele acestuia, sunt  in număr total de 100 de premii, constând în trolere Lion King, cu dimensiunile 38 x 60 x 27cm, cu design de film.

  b. Valoarea fiecarui premiu mic este de 449 lei, iar valoarea totală a premiilor mici este de 44,900 lei;

  Premiu cel mare: se acorda prin tragere la sorți și constă într-o  excursie în Tanzania, iar valoarea totala a acestuia este de 54,830.64 lei. Premiul cel mare include urmatoarele:

  • bilete dus-întors 2 adulți și 2 copii, cu varstă sub 12 ani;
  • tur safari;
  • tur în Zanzibar;
  • 2 nopți de cazare, cu toate mesele incluse la hotelul de lux Ngorongoro Farm Lodge din Safari;
  • 1 noapte la hotelul de 4 stele Mount Meru Hotel din Arusha, cu  mic dejun inclus;
  • 2 nopți la hotelul de 4 stele Double Tree Hilton Hotel – Stone Town, din Zanzibar, mic-dejun inclus;
  • zboruri de la Arusha la Zanzibar, de la Zanzibar la Dar Es Salaam, transport aeroport-hotel-aeroport;
  • 4 asigurări standard de calatorie.

  Premiul cel mare nu include alte cheltuieli în afara celor specificate mai sus, câstigatorii fiind responsabili pentru a-și asigură cheltuielile legate de masă (altele decât cele special menționate mai sus), suveniruri și alte cheltuieli diverse. De asemenea, premiul cel mare nu include translator, comunicarea, pe întreagă perioadă a excursiei, urmând a se face în limbă engleză. De asemenea, câstigatorii sunt responsabili pentru a fi apți de călătorie și pentru a se pregăti să călătorească în destinația specificată în premiu. Acordul pentru participarea la activitățile incluse în premiul cel mare se face pe propria răspundere.

  Alte detalii cu privire la premiile acordate  

  6.2. Dacă până la finalizarea Campaniei nu se câstigă toate premiile mentionate la Art.6.1. și subpunctele acestuia, atunci premiile Campaniei rămase rămân la dispoziția Organizatorului, acesta putând dispune, la alegerea sa,să le realoce prin trageri la sorți la finalul Campaniei.

  6.3. Organizatorul nu are nici o obligație, sub nici o formă sau aspect, de a suplimenta numărul premiilor sau de a le înlocui.

  6.4. Premiile din această Campanie nu pot fi înlocuite și nu se acordă contravaloarea acestora în bani.

  6.5. Pentru a intră în posesia premiilor, participanții sunt obligați să păstreze documentele fiscale care au rezultat în urmă achiziției produselor cu ale căror coduri promoționale s-au înscris în campanie și pe bază cărora au fost desemnați câștigători si sa verifice ca informatiile privind produsele participante si numarul acestora sa fie clare. Pentru a fi validat si a intra în posesia premiilor, în caz de câștig, participantul este obligat să păstreze documentul fiscal, în original, desemnat câștigător conform prezentului Regulament Oficial. Participantul este responsabil sa verifice ca bonul fiscal inscris in Campanie sa prezinte informații clare despre numele si numărul de produse participante. Participantul este responsabil sa pastreze bonul fiscal in conditii optime de lizibilitate pana la validarea premiului.Un bon fiscal care nu prezintă informații clare despre numele produsului, numărul de produse achiziționate poate fi validat dacă participantul prezintă și ambalajul original al produsului având tipărit codul generic care a fost introdus pe website

  6.6. Premiul cel mare nu conține contravaloarea taxelor pentru eventuale vize necesare, medicamentelor sau tratamentelor specifice statului de destinației sau orice alte taxe și/sau costuri impuse de către autoritățile municipalității / statului destinație.

  6.7. Câștigătorul împreună cu însoțitorii acestuia trebuie să meargă în călătorie în termen de 12 luni de la validarea finală a premiului cel mare. Câștigătorul care nu respectă termenul de 12 luni menționat anterior, va pierde dreptul de a intră în posesia premiului, acesta fiind anulat și rămânând în posesia Organizatorului.

  6.8. În cazul în care câștigătorul dorește să fie însoțit de doi copii cu o vârstă mai mare de 12 ani sau dorește să fie însoțit de alte persoane cu vârstă mai mare de 12 ani, acesta poate opta să călătorească împreună cu aceștia, dar cheltuielile generate extra pentru rezervarea biletelor de avion, cazarea și toate celelalte activități incluse în premiului cel mare vor fi suportate exclusiv de către câștigător. Activitatile specifice copiilor de pana in 12 ani nu vor fi inlocuite sau compensate cu unele pentru adulti. Câstigatorii sunt responsabili pentru asigurarea tuturor documentelor necesare de călătorie, altele decât bilețele de avion și asigurările de călătorie (pașaport, procură pentru însoțitori, viză, vaccinuri necesare). Premiul poate fi folosit ca atare, câștigătorul nu poate fi compensat dacă nu doreste să beneficieze de anumite componente din premiu ( nu doresc anumite servicii incluse sau aleg să calatoreaca cu un număr mai mic de persoane).

  6.9. În cazul în care potențialul câștigător al premiului cel mare optează să fie însoțit de către unul sau doi minori cu vârstă sub 12 ani, este necesar să fie împuternicit expres în acest sens de către părinții/tutorii minorului, sub condiția că potențialul câștigător să prezinte toate documentele oficiale necesare dovedirii acestui lucru și să îndeplinească toate condițiile necesare deplasării în străinătate, conform prezentului Regulament Oficial și conform legislației în vigoare.

  6.10. Câștigătorul și cei trei însoțitori ai premiului cel mare trebuie să îndeplinească condițiile de călătorie și regimul de acces / ședere în statul / orașul de destinație specifice.

  6.11. Câștigătorul și cei trei însoțitori trebuie să aibă emis câte un pașaport personal fiecare valabil cel puțin încă 90 de zile de la data plecării sau conform informatiilor publicate pe website-ul mae.roÎn cazul în care potențialul câștigător sau cei trei insotitoril declarați ai acestuia nu dețin pașaport, perioadă de validare este cuprinzătoare pentru aceștia să aibă timp de a îndeplini formalitățile necesare obținerii unui pașaport. În cazul în care la data plecării câștigătorul și/sau însoțitorii declarați nu a îndeplinit toate formalitățile/obținut toate documentele necesare călătoriei, premiul va fi anulat total, rămânând la dispoziția Organizatorului.

  6.12. Organizatorul și/sau Agenția de turism nu răspunde și nu pot fi făcute răspunzătoare în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a primi câștigătorul și/sau însoțitorii premiului cel mare pe teritoriul propriu sau de a-i / le permite să părăsească teritoriul propriu.

  6.13. Dacă sunt identificate cazuri de fraudare ale mecanismului Campaniei sau ale procedurilor de revendicare și atribuire a premiilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel câștigate și de a solicita organelor competențe deschiderea procedurilor de urmărire judiciară pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

  6.14. Premiile câștigate nu sunt transmisibile. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita câștigătorilor acte de identitate pentru verificări la momentul intrării în posesia premiilor și pentru îndeplinirea obligațiilor legale.

  6.15. Câstigatorii vor fi informați cu privire la validarea câștigului prin intermediul telefonului mobil, prin intermediul mesajelor scrise sau apelului telefonic, în cazul premiilor mici, și prin adresă de e-mail, în cazul premiului cel mare.

  6.16. Lista câștigătorilor va fi afișată în termen de 30 de zile lucrătoare de la tragerea la sorți pentru marele premiu, pe pagină de Facebook Cerealele Nestlé https://www.facebook.com/CerealeNestleRomania), în secțiunea Notes.

  Procedura de acordare a premiilor Campaniei pentru:

   

  6.17.1. Premiile mici vor fi acordate pe bază de momente norocoase după cum urmează:

  - In perioada 03 iunie 2019 - 15 iulie 2019, premiile vor fi alocate de catre Agentia Online în mod aleatoriu

  i. Momentele norocoase pentru premiile mici vor fi desemnate înainte de începerea Campaniei, prin alocare aleatorie printr-un un program computerizat de extragere aleatorie automată. Pentru perioada 03 iunie 2019 – 15 iulie 2019, se vor desemna 100 momente orare (definite sub forma: data, ora, minut, secunda).

  ii. Dacă un moment norocos de premiu mic este oră 16 (oră):34 (minute): 25 (secunde) , câștigător este primul participant care face o înscriere valida,  ce conține un cod generic alfanumeric valid, imediat după momentul norocos definit mai sus.

  iii. Pentru perioada 16 iulie 2019 – 15 august 2019  nu sunt alocate momente norocoase, înscrierile din această perioadă fiind înscrise automat doar în tragerea la sorți pentru marelui premiu.

   

  6.17.2. Premiul mare:

  i. Se va acorda prin tragere la sorți ce se va efectua de către Agenția Digitală, utilizând un program computerizat specializat de extragere aleatorie și se vor efectua în prezența unui reprezentant al Agenției în calitate de reprezentant al Organizatorului și a unui notar public, în termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la finalizarea Campaniei. Tragerea la sorți va avea loc la sediul biroului unui notar public.

  ii. Bază de date utilizată la tragere la sorți va fi formată din toate înscrierile valide efectuate de către participanți și înregistrate în Perioadă Campaniei specificată la art 2.2 , respectiv 03 iunie 2019, oră 00:00:00 –  15 august 2019 inclusiv, oră 23:59:59, inclusiv codurile declarate câștigatoare de premii mici.

  iii. Pentru  premiul cel mare, acordat în cadrul acestei Campanii, se va extrage 1 (un) potențial câștigător și 2 (două) rezerve.

   

  SECȚIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA INIȚIALĂ, VALIDAREA ȘI PRIMIREA PREMIILOR

  7.1. Până la validarea finală, un Participant care a fost extras drept câștigător va fi numit “potential castigator” și trebuie să îndeplinească următorii păși pentru a fi declarat câștigător final:  revendicare online sau contactare, prin e-mail, în cazul premiului cel mare, prevalidare și validare finalăNeîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a oricărei din cele 3 etape de către un potențial câștigător, conduce la invalidarea acestuia și apelarea la rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase.

   

  PREMII MICI  - PROCEDURA PENTRU REVENDICARE, PREVALIDARE ȘI ACORDARE:

  7.2. Câștigătorii premiilor vor primi cate un SMS pe numărul de telefon de la care s-a înregistrat participarea câstigătoare, oferindu-se informații despre premiul câstigat, în termen maximum de 12 zile lucrătoare de la informarea primită pe website-ul Campaniei la momentul înscrierii codului promoțional declarat câstigător.

  7.3. În mesajul SMS prin care sunt anunțați că au câștigat un premiu,  Participanții vor primi și un link unic, denumit ”link de revendicare”. Fiecare link unic de revendicare poate fi folosit, respectiv accesat, doar o singură data, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la comunicare, pentru revendicarea unui singur premiu. Pentru fiecare premiu câștigat, un potențial câștigător va primi prin SMS câte un link diferit.

  7.4. Pentru revendicarea premiului, fiecare potențial câștigător trebuie să acceseze linkul primit și prin intermediul acestuia să:

  a. Își exprime acordul expres și neechivoc pentru colectarea, prelucrarea și introducerea datelor cu caracter personal ce urmează a fi comunicate în baza de date aferentă derulării Campaniei, în vederea exclusivă a atribuirii și livrării premiilor;

  b. Comunice dacă este/ nu este angajatul uneia din companiile implicate în această Campanie sau rudă de gradul I cu o persoană angajată;

  c. Confirme următoarele date: nume, prenume, adresă de email și să ne comunice data nașterii și adresă de livrare a premiului;

  d. Confirme deținerea în original a bonului fiscal de achiziție a produsului.

  e. Ĩncarce o fotografie cat mai lizibila a bonului fiscal de achizitie, fara sa il deterioreze;

  7.5. În situația în care un câstigător din eroare șterge sau pierde link-ul de revendicare, acesta se poate adresa Organizatorului în termen de 1 zi lucrătoare, de la ștergerea mesajului SMS,prin intermediul infoline-ului pentru a-i fi retrimise detaliile, în termenul pe care îl are la dispoziție pentru revendicare. Detaliile pot fi retrimise de către Organizator prin SMS exclusiv către numărul de telefon de pe care a fost înscris codul promoțional declarat câstigător. Orice cerere venită din partea Participanților declarați câstigători ce nu respectă condițiile de mai sus nu va fi onorată de către Organizator.

  7.6. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita Participanților în original, bonul fiscal de achiziție înscris, în vederea intrării în posesia câștigului. Neîndeplinirea acestei condiții poate duce la invalidarea premiului, decizia de invalidare fiind la liberă alegere a Organizatorului.

  PREVALIDARE

  7.7. Prevalidarea și invalidarea câștigătorilor se realizeaza în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data completării tuturor informațiilor din etapa de revendicare online (inclusiv transmiterea fotografiei/ilor de verificare).

  VALIDARE

  7.8. În cazul în care pașii de prevalidare au decurs corespunzător și potențialul câștigător face dovadă deținerii bonului fiscal de achiziție în bază cărora s-a efectuat înscrierea codul promoțional alocat produsului participant achiziționat, potențialul câștigător devine câștigător validat  și are dreptul de a intră în posesia premiului mic. 

   Premiul mic va fi expediat în termen de maxim 60 de zile lucrătoare de la data prevalidării premiului, prin intermediul Agenției Digitale, în baza unui proces verbal de predare-primire a premiului, moment în care se va face și preluarea și al documentului fiscal în original.

  PREMIULUI CEL MARE - PROCEDURA PENTRU CONTACTARE, PREVALIDARE, VALIDARE ȘI ACORDARE

  CONTACTAREA

  7.9. Potențialul câstigător va fi contactat de către Organizator prin Împuternicit – Agenția Digitală, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la efectuarea tragerii la sorți, prin adresa de email cu care s-a înscris în Campanie, în vederea  prevalidării, validării și acordării premiului. Se vor trimite maxim 4 mesaje scrise prin intermediulemail-ului, în zile diferite, aferente perioadei menționate mai sus. Potenţialul câstigator este aşteptat să răspundă în termen de 5 zile lucratoare de la data ultimului mesaj email trimis de Agenţie. În cazul în care potențialul câstigător nu raspunde, nu poate confirma înscrierea efectuata sau confirmă faptul ca nu mai deține, în original,bonul fiscal  , de achiziție în baza căruia s-a efectuat înscrierea codului promoțional declarat câstigător al produsului participant achiziționat , ori nu este de acord sa comunice datele cu caracter personal necesare, acesta va fi invalidat, iar premiul se va acorda primei rezerve, urmandu-se aceeași procedura până la epuizarea tuturor rezervelor.

  7.10. La contactarea, pe e-mail, a potențialului câstigător, acestuia i se va solicita confirmarea deținerii bonului  fiscal  de achiziție și atașarea unei fotografii sau a unei copii scanate cat mai lizibil cu acesta,  acordul pentru colectarea, prelucrarea și introducerea în baza de date a Organizatorului a datelor personale (nume, prenume si numarul de telefon), in vederea atribuirii premiului și i se va solicita sa confirme daca se află sau nu în vreuna dintre situatiile de incompatibilitate. Agenția va contacta, telefonic, potențialul câștigător, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea emailului de răspuns, utilizând numărul de telefon furnizat de către potențialul câștigător. La finalul acestui apel telefonic, dacă este de acord, potențialul câștigător va confirmă următoarele date personale: nume, prenume, adresă de e-mail, și va comunică adresă completă de corespondența pentru trimiterea curierului pentru a putea prelua în original, bonul fiscal de achiziție înscris în Campanie, CNP, seria și numărul actului de identitate în scopul achitării impozitului de către Organizator.

  PREVALIDAREA

  7.11. Prin contactarea telefonică descrisă mai sus, în scopul prevalidării, potențialului câstigător ii sunt solicitate spre a fi trimise Împuternicitului Organizatorului, la adresa de e-mail sau numărul de fax menționate în timpul procesului de contactare telefonică de către Împuternicitul Organizatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la acest moment, după cum urmează:

  a. o fotografie sau o copie scanată cât mai lizibilă a bonului  fiscal de achiziție al Produsului Promoțional în baza căruia a înscris codul alfanumeric alocat produsului participant achiziționat și extras câstigător

  b. o fotografie sau o copie scanată a actului de identitate propriu.

  VALIDAREA

  7.12. În cazul în care pașii de prevalidare au decurs corespunzător și potențialul câstigător face dovada deținerii documentului fiscal în baza căruia a realizat achiziția Produsului Participant al cărui cod promoțional a fost declarat câstigător Organizatorul, prin împuternicit, va trimite un curier în termen de 5 zile lucrătoare de la data prevalidării, pentru a prelua bonul fiscal de achiziție și a încheia procesul-verbal de predare-primire în original.

  7.13. Preluarea  bonului  fiscal  se face prin intermediul firmei de curierat în calitate de reprezentant al Împuternicitului – Agenția Digitală, la adresă de corespondența indicată de potențialul câștigător în pasul de contactare, în bază unui proces-verbal de predare-primire.

  7.14. Curierul va  confrunta datele menționate de Împuternicit – Agenția Digitală, în Procesul verbal, cu datele personale din actul de identitate al potențialului câștigător (nume, prenume și data nașterii)  cu datele bonului  fiscal de achiziție . Dacă aceste date corespund, bonul  fiscal în original va fi preluat de curier, iar cei doi vor semna Procesul-verbal de predare-primire În cazul în care, la întâlnirea cu potențialul câștigător, curierul în calitate de reprezentant al Împuternicitului – Agenția Digitală constată existența oricăror neconcordanțe între datele înscrise sau comunicate telefonic și menționate în Procesul verbal și cele prezentate de potențialul câștigător conform actului sau de identitate și/sau al bonului fiscal de achiziție, sau acesta nu prezintă deloc curierului, bonul fiscal de achiziție solicitat conform prezentului Regulament, potențialul câștigător va fi invalidat și pierde dreptul de atribuire a premiului, fără nicio despăgubire din partea Organizatorului, Organizatorul apelând la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise în  Regulament;

  7.15. După ce curierul intră în posesia , în original, a bonului fiscal de achiziție și le returnează la Împuternicit-Agentia Digitala, Agenția va reconfirma informațiile (în termen maximum de 5 zile lucrătoare) și dacă toate condițiile impuse de prezentul regulament au fost respectate, potențialul câștigător devine câștigător validat  și are dreptul de a intră în posesia premiului cel mare.

  7.16. Câștigătorul este responsabil de predarea corespunzătoare a bonului fiscal de achiziție către curier în vederea livrării către Împuternicit – Agenția Digitală.

  7.17. Termenele de preluare a datelor și prevalidare vor fi aplicate și eventualelor rezerve, în situația în care potențialul câștigător nu îndeplinește condițiile prezentului Regulament.

  7.18. Câștigătorul are un termen de 10 zile calendaristice de la data validării finale pentru a furniza, în scris prin intermediul emailului, trei date separate posibile de călătorie, iar agenția de turism va face tot posibilul pentru a face ofertă turistică într-una din datele de călătorie alese de câștigător.

  7.19. Datele de călătorie/perioadă sejurului pot fi alese de către câștigător începând cu 3 luni de zile de la momentul furnizării celor trei date posibile de călătorie menționate la pct. 8.18, dar nu mai târziu de 12 luni de la validarea finală a premiului. Respectiv, prima data de  călătorie ce poate fi aleasă de câștigător poate fi peste 3 luni de zile de la furnizarea celor trei date de călătorie posibile. Datele alese de câștigător pot avea o marjă de +/- 4 zile la perioadă de călătorie pe care o solicita inițial, în funcție de disponibilitata Agenției de turism.

  7.20. În termen de 10 zile de la data furnizării de către câștigător ale celor trei date posibile de călătorie, va primi prin intermediul emailului datele de călătorie disponibile și toate detaliile cu privire la facilitățile incluse, în funcție de disponibilitatea Agenției de Turism, în cadrul premiului cel mare, ulterior câștigătorul se obligă să confirme în termen de 2 zile data de călătorie disponibilă în scopul rezervariilor necesare desfășurării vacanței.

  7.21. Odată confirmat în scris, datele de călătorie și numele persoanelor care călătoresc nu vor mai putea fi schimbate de către câștigător sau însoțitorii acestuia.

  7.22. Câștigătorul trebuie să transmită, prin intermediul emailului copii ale pașaportului propriu și ale celor trei însoțitori către Agenția de Turism.

  7.23. În cazul în care câștigătorul premiului cel mare nu respectă condițiile menționate în prezentul Regulament, ce fac referire la premiul cel mare, sau transmite că nu mai poate călători la datele comunicate inițial, atunci Organizatorul își rezervă dreptul să îl invalidezesi, eventual, să apeleze la următoarea rezervă, în cazul în care cazarea și bilețele de avion nu sunt deja achiziționate, urmând aceeași procedura descrisă în Regulament și pentru rezerve.

  ALTE DISPOZITII

  7.24. Pentru acuratețea informațiilor și în scopul unor ulterioare verificări, toate convorbirile telefonice, formularele electronice și/sau comunicarea prin email ce se vor derula între Agenția Digitală și participanți sau Organizator și participanți, vor fi înregistrate.

  7.25. În situația în care unul sau mai mulți participanți își vor exprimă dezacordul cu privire la înregistrarea convorbirilor telefonice, aceștia vor primi un număr de fax sau adresă de e-mail, prin intermediul cărora pot comunică în formă scrisă. La rândul lor, aceștia au obligația de a pune la dispoziția Organizatorului un număr de fax, o adresă de e-mail sau una poștală unde pot primi corespondența, în caz contrar premiul nu poate fi acordat. Participantul își asumă responsabilitatea întârzierilor furnizorului de corespondența în cazul în care comunicările nu ajung în termenele stabilite prin prezentul Regulament.

  7.26. În situația în care, unul sau mai mulți câștigători, fără să fie invalidați, devin indisponibili și nu se pot prezența pentru a intră în posesia premiilor la termenele precizate în prezentul regulament și actele adiționale ulterioare, aceștia nu pot fi despăgubiți, premiile câștigate fiind anulate și nu vor mai fi acordate, sumele rămânând la dispoziția Organizatorului.

  7.27. În oricare din situațiile de mai jos se găsește un potențial câștigător, premiul acestuia va fi invalidat:

  a. un potențial câstigător are completate online sau furnizează la revendicare/înscriere, informații incomplete sau eronate; sau

  b. un potențial câstigător nu revendică premiul în termenul acordat; sau

  c. un potențial câștigător nu prezintă documentația solicitată  de  către  Organizator  în termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau

  d. un potențial câștigător nu îndeplinește orice altă condiție impusă de prezentul Regulament Oficial, inclusiv condiția să  aibă  vârstă  de  18 (optsprezece) ani,  vârstă  împlinită  la  data  începerii Campanie

  7.28. Revendicarea premiilor Campaniei nu implică automat obligativitatea participanților de a-și exprima acordul pentru utilizarea datelor personale în activități ulterioare de marketing direct.

  7.29. Niciunul dintre premiile acordate potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi înlocuit cu alte premii și nici nu se poate acordă altă contravaloarea a premiilor. În cazul refuzului unui participant de a beneficia de premiul revendicat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

  7.30. Premiul respectiv va rămane la dispoziția OrganizatoruluiPremiile acordate în cadrul prezenței Campanii pot fi revendicate doar pe teritoriul României

   

  SECȚIUNEA 8. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

  8.1. Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii nu iși asumă nici o raspundere și nu vor fi parte în litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra ambalajelor Produselor Promoționale. Existența vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra elementelor identificatoare (ambalaje Produse Promoționale) nu va influența acordarea premiului de către Organizator acelui participant care a înscris primul codul/codurile respective și care a respectat toate procedurile prevăzute de prezentul Regulament Oficial.

  8.2. Prin înscrierea în Campanie, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a participanților.

  8.3. Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea prezenței Campanii nu au nicio obligație de a întreține corespondența cu solicitanții unor revendicări de premii neconforme cu prezentul regulament, sau care apăr după termenele prevăzute în prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitată în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

  8.4. Organizatorul Campaniei și societățile comerciale implicate în organizarea prezentei Campanii nu îsi asumă răspunderea, incluzand dar fără a se limita la, pentru:

  • Codurile generice alfanumerice care au făcut subiectul unor încercari în afara perioadei de desfăsurare a Campaniei sau pe o alta pagina web decat WEBSITE-ul Campaniei;
  • Formularele ce conțin datele incomplete, inexacte sau incorecte înscrise prin WEBSITE;
  • Eventualele situații ce pot derivă din încercările de înscriere în prezența Campanie cu coduri generice alfanumerice din alte campanii anterioare și/sau în desfășurare;
  • Pierderile/întârzierile înscrierilor sau întreruperile neanunțate ale WEBSITE-ului, generate de probleme tehnice independente de voința Organizatorului;
  • Derularea activităților de mentenanța ce nu pot fi amânate, desfășurate de către operatorii serviciilor de internet cât și a serverelor ce găzduiesc WEBSITE-ul, cât și alte servicii de care funcționalitatea WEBSITE-ului este dependența și nu poate funcționa, dacă prin această, WEBSITE-ul Campaniei nu poate fi accesat în vederea efectuării înscrierilor în Campanie
  • Expedierea ambalajelor originale ale Produselor Promoționale, în mod necorespunzător sau la altă adresă decât cea comunicată de Organizator și nici pentru faptul că ambalajul, sau ale bonului  fiscal de achizitiel expediat se poate pierde pe traseu din vina terților (servicii de poștă sau curierat);
  • Situațiile în care numărul de telefon mobil cu care s-a înscris un participant nu poate fi identificat (număr incorect, numărul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se află în aria de acoperire, etc) sau dacă adresă de e-mail completată în formularul electronic la înscriere nu poate fi identificată (adresă de e-mail nu este corectă, nu mai este valida etc), și că atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.
  • Situațiile în care numărul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat în timpul precizat, conform condițiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de voința Organizatorului;
  • Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la înscriere;
  • Pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/consumatorului care dorește să se înscrie în Campanie sau cele cauzate de rețelele de telefonie mobilă în cazul utilizării serviciilor de date mobile;
  • Întreruperile/disfuncționalitățile neanunțate ale providerului de internet sau blocarea accesului în cauza aglomerării rețelelor pe perioadele de trafic intens;
  • Situațiile în care consumatorii achiziționează în perioadă Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.

  8.5. Ordinea recepționării înscrierilor este reprezentată de data calendaristică și ora(minute, secunde) serverului care recepționează aceste mesaje, indiferent de data și ora trimiterii mesajelor/înscrierilor).

  8.6. Codurile (seturi de numere) tipărite pe partea interioară a ambalajelor Produselor Promoționale, cât și codurile printate pe produse similare însă marcate cu alte însemne (respectiv nu fac parte din prezența campanie), sunt inactive pentru participarea la prezența Campanie.

  8.7. Participanții vor suportă costurile de folosire a Internetului pentru înscrierea în Campanie și pentru utilizarea website-ului Campaniei pentru înscrierea codurilor cât și pentru revendicarea premiilor.

  8.8. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifică și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite suspiciuni legate de încercarea de a fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

  8.9. Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

  8.10. Prin înscrierea în Campanie, participantul și reprezentantul legal al acestuia (daca e cazul) declară pe propria raspundere ca a luat la cunostință, și este de acord cu, următoarele:

  a) Participantul și, după caz, reprezentantul legal al acestuia este/sunt singurul(ii) raspunzător(i) pentru orice declarație neconformă cu realitatea;

  b) Participantul și, după caz, reprezentantul legal al acestuia declară că participantul nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiior;

  c) Participantul și, după caz, reprezentantul legal al acestuia, este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și participantul poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresă sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur

  8.11. Organizatorul și societățile comerciale implicate în Campanie:

  a) nu sunt răspunzători pentru deteriorare, cheltuirea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul predării premiului;

  b) sunt exonerați de către participanți, acordul de voința al acestora fiind dat prin simplă participare la prezența Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către aceștia în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natură acestor prejudicii, incluzând, dar fără a se limită la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor.

  c) nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către participanți unor terți în legătură cu premiile, indiferent de natură acestor prejudicii

   

  SECȚIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

  9.1. Cu privire la premiile acordate, Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători În conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Orice obligații de natura fiscală  sau de altă natură în legatură cu premiile câștigate sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor, cu excepția acelora care trebuie reținute la sursă conform prevederilor legale in vigoare, dacă acestea vor fi datorate.

  9.2. Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii în Campanie, a consultării Regulamentului Oficial, cheltuieli poștale etc.).

  9.3. Prezența campanie nu impune în contrapartidă nicio cheltuiala directă sau indirectă, suplimentară achiziționării produsului promoțional, orice costuri suplimentare celor acoperite de către Organizator cu privire la premiul cel mare fiind asumate de Participant odată cu înregistrarea în Campanie și urmând a fi efectuate strict pe proprie răspundere, că dorințe individuale specifice, la liberă alegere, de către Câștigător.

   

  SECȚIUNEA 10. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  10.1. Pentru implementarea prezentei Campanii, în scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorul prelucrează date cu caracter personal indicate în tabelul de mai jos:

  Persoana vizata

  Date cu caracter personal

  Scop

  Participant

  1. Adresa de e-mail

  Înscriere

  Revendicare inițială

  Potențial Câștigător al premiilor mici sau al premiului cel mare

  2. Numar de telefon

  3. Nume

  4. Prenume

  5. Adresa de livrare a premiului: Județ, Localitate, Strada, Număr, (bloc, scara, etaj, apartament), cod poștal

  6. Cod numeric personal seria, numărul actului de identitate, sub formă de copie după actul de identitate doar in cazul premiului cel mare

  Validare electronică, prin e-mail sau fax

  Câștigător al premiilor mici sau al premiului cel mare

  7. Numar de telefon

  8. Nume

  9. Prenume

  10. Adresa de livrare a premiului: Județ, Localitate, Strada, Număr, (bloc, scara, etaj, apartament), cod poștal

  11. Cod numeric personal, seria, numărul actului de identitate, sub formă de copie dupa actul de identitate - doar in cazul premiului cel mare

  12. semnatura

  Validare finala

  Acordare si expediere premii

  10.2. Prin simpla participare la această Campanie, Participanții ințeleg că, în acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de catre CPW si Organizator inclusiv prin intermediul AgențieiOnline si/sau de partenerii sai în vederea organizării Campaniei, deliberării, validării, anunțarii câștigătorilor, atribuirii premiilor, precum și pentru  îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (în continuare “RGPD”) și Nota de informare Nestle privind prelucrarea datelor cu caracter personal care se gaseste pe website-ul Organizatorului la link-urile https://www.nestle.ro/info/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal si  https://www.nestle-cereals.com/ro/ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal

  10.3. Participanții înțeleg că prelucrarea datelor sale personale în condițiile și în scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabilă derulării Campaniei.

  10.4. Bază de date realizată că urmare a derulării prezenței Campanii reprezintă proprietatea CPW si a Organizatorului, care oferă drept de acces Agenției pentru a-și îndeplini obligațiile în privință derulării prezenței Campanii.

  10.5. Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, își pot exercită următoarele drepturi, conform legii aplicabile în domeniul protecției datelor, anume: dreptul la informare , dreptul de acces la date , dreptul la rectificare , dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale  automate, dreptul de a se adresă justiției sau Autorității de supraveghere competențe, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a își retrage consimțământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acest Regulament.

  10.6. Datele personale ale Participanților sunt prelucrate în temeiul relației contractuale ce este stabilită prin acceptarea Regulamentului Campaniei, în scopul desfășurării Campaniei, validării, atribuirii premiilor, anunțării publice a câștigătorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei sunt prelucrate și în scopul respectării prevederilor legislației financiar-contabile și fiscale, precum și de arhivare.

  10.7. Pentru acuratețea informațiilor și ulterioare verificări, toate convorbirile telefonice și/sau comunicarea prin email ce se vor derula între Agenție și Participanți sau Organizator și Participanți, vor fi înregistrate.

  10.8. În situația în care unul sau mai mulți Participanți își vor exprimă dezacordul cu privire la înregistrarea convorbirilor telefonice, aceștia vor primi un număr de fax sau adresă de e-mail, prin intermediul cărora pot comunică în formă scrisă. La rândul lor, aceștia au obligația de a pune la dispoziția Organizatorului un număr de fax sau o adresă de e-mail unde pot primi corespondența, în caz contrar situația adusă la cunoștință Organizatorului nu va putea fi rezolvată iar acesta își declina competență.

  10.9. Fiecare participant confirmă că a înțeles că prezența Campanie se desfășoară prin intermediul unor platforme și/sau aplicații digitale offline și online (precum, fără a se limită la, formulare și conturi deținute de website-uri, rețele de socializare, messagerie instant etc). Aceste platforme și/sau aplicații online publică și folosesc propriile politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participanții având obligația de a se informă cu privire la acestea, Organizatorul și/sau Agenția neavând nicio responsabilitate în acest sens față de Participanții înscriși în prezența Campanie.

  10.10. Revendicare premiilor Campaniei, nu implică obligativitatea Participanților de a-și exprimă acordul pentru utilizarea datelor personale în activități ulterioare de marketing direct. În măsură în care Participantul ar consimți la primirea de la Organizator, în viitor, a informațiilor privind produsele și inițiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, exprimându-și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicări ulterioare de marketing, aceste date vor fi prelucrate de Organizator până la exercitarea dreptului de opoziție de către aceștia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea consimțământului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor.

  10.11. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii promoționale vor putea fi dezvăluite de Organizator către partenerii contractuali ai acestuia (acestea urmând să fie utilizate strict în limitele și conform instrucțiunilor stabilite de Organizator), companiilor din același grup cu Organizatorul, autorităților competențe în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare,  precum și publicului (în cazul câștigătorilor). Organizatorul si CPW pot transfera datele cu caracter personal în alte state din cadrul Uniunii Europene (de ex., altor companii din același grup

  10.12. Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament participanții la campanie înțeleg că datele lor personale vor intră în bază de date a Organizatorului si a CPW, în scopul derulării Campaniei, pentru validarea și atribuirea premiilor acordate în cadrul Campaniei, dar și pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de lege Organizatorului.

  10.13. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD, Participanții vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, în scris, datate și semnate, la adresă din București, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod poștal 020339 sau la adresă de e-mail [email protected]é.com.

  10.14. După soluționarea eventualelor cereri, reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsură în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi procesate în niciun mod, cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim.

  10.15. Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotrivă pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotrivă oricărei forme de prelucrare ilegala. Participanții la această promoție declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit și le-au înțeles integral.

  10.16. Organizatorul și Agenția iau toate măsurile necesare pentru a se asigură că datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioadă necesară pentru scopurile stabilite în prezentul Regulament. Agentia Digitala isi ia toate măsurile necesare pentru a se asigură că datele cu caracter personal ale castigatorilor sunt prelucrate numai pentru perioadă necesară pentru scopurile stabilite în prezentul Regulament  Pentru îndeplinirea de către Organizator și/sau de către Agenție, a obligațiilor legale, juridice și fiscale, datele de înregistrare ale Participanților vor fi colectate și reținute, după cum urmează: a) Datele câștigătorilor premiilor, indiferent de valoarea premiului, vor fi prelucrate și/sau păstrate de Organizator și/sau Agenție pe durată și după încetarea campaniei, pe o durată de minim 3 ani și 6 luni și până la 6 ani; b) Datele Participanților necâștigători vor fi prelucrate și/sau păstrate de către Organizator și/sau Agenție pe durată campaniei și pe o durată de 90 de zile calendaristice de la sfârșitul perioadei campaniei. La expirarea termenului de 90 de zile anterior menționat, Organizatorul și Agenția vor șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare. Dacă termenul de 90 de zile calendaristice se împlinește într-o zi nelucratoare, acesta se va împlini în prima zi lucrătoare ulterioară acestuia.

  SECȚIUNEA 11. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

  11.1. Prezenta Campanie poate înceta înainte de termen numai în cazuri temeinic justificate, precum în caz de forță majoră definit conform Secțiunii 14, sau al imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie.

  11.2. Intrarea Campaniei înainte de termen va fi făcută publică, prin aceeași modalități în care a fost făcut public și prezentul Regulament Oficial.

   

  SECȚIUNEA 12. SESIZĂRI ȘI LITIGII

  12.1. În vederea soluționării sesizarilor de orice natură, participanții la Campanie pot adresa Organizatorului, în termen de maxim 15 zile calendaristice de la închiderea Campaniei, o solicitare telefonică, la numarul de infoline 0800.863.785 (linie telefonică gratuită) sau o cerere scrisă prin e-mail la adresa de e-mail [email protected] sau prin postă la adresa sediului social menționat la punctul 1.1., cu indicarea numelui Campaniei.

  12.2. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolvă pe cale amiabila sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competențe

   

  SECȚIUNEA 13. FORȚĂ MAJORĂ

  13.1. În scopul acestui Regulament Oficial, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de către Organizator, a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

  13.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioadă în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziata. Dacă va invocă forță majoră, Organizatorul este obligat să comunice acest aspect Participanților la în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră, prin mijloace de comunicare disponibile.

  13.3. În înțelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forță majoră următoarele evenimente, dar fără a se limita la acestea:

  a) pierderea bazelor de date care conțin înscrierile în Campanie;

  b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și alocare a premiilor

  c) tentative de fraudă a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

  d) orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului Oficial și care poate interzice sau modifică termenii acestuia

  Prezentul Regulament Oficial, împreuna cu Anexele sale, a fost redactat de către Agenția Digitală în numele Organizatorului cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, modif., fiind autentificată de un notar public.

   

  Organizator NESTLÉ ROMANIA S.R.L.

  prin împuternicit SYSCOM DIGITAL

   

  REGULAMENT NESTLÉ LION

  Hai săvorbim

  Cum pot identifica alimentele care conțin cereale integrale?

  Retine doua lucruri: • Cauta ambalajele pe care termenul "integral"este trecut alaturi de numele cerealei, cum ar fi "grau integral" sau "paine integrala". • In cazul alimentelor care contin mai mult de un singur ingredient, verifica daca cerealele integrale sunt trecute la inceputul listei de ingrediente. Cu cat acestea sunt mentionate mai la inceputul listei, cu atat cerealele integrale au o pondere mai mare in reteta. Si fii atent si la procentajul de cereale integrale. In lista de ingrediente ar trebui sa apara mentionat si acest aspect.

  Care dintre cerealele Nestlé conțin cereale integrale?

  Toate cerealele Nestlé pentru micul dejun care au pe ambalaj simbolul verde contin cereale integrale; aceasta este garantia cerealelor integrale. Contin cel putin 8 g de cereale integrale per portia de 30 g. Pe toate ambalajele este trecuta lista ingredientelor, unde este indicata cantitatea exacta. Am reusit sa facem din cerealele integrale ingredientul principal al tuturor cerealelor Nestlé preferate de copii.

  Ce ar trebui să conțină un mic dejun complet?

  Un mic dejun complet ar trebui sa contina alimente din toate grupele alimentare. De exemplu, ar putea arata asa: • 1 portie de cereale care contin carbohidrati • 1 portie de lactate care contin proteine si calciu • 1 portie de fructe proaspete care contin vitamine • 1 pahar cu apa pentru hidratare • Optional, o sursa suplimentara de proteine.

  Are Nestlé în plan să lanseze versiuni fără gluten și ale altor cereale sau batoane de cereale din portofoliu?

  Da. Daca un aliment are termenul "integral" inclus pe lista ingredientelor - de exemplu, pastele integrale sau painea integrala, atunci stii ca au fost facute folosind faina integrala, chiar daca celelalte ingrediente sunt procesate. Ca tot veni vorba, chiar si cerealele integrale trebuie procesate: indepartarea cojii necomestibile le face sigure pentru consum. Dar sunt mai putin procesate decat cerealele rafinate, in cazul carora sunt necesari pasi suplimentari pentru indepartarea taratei si a germenului.

  Are Nestlé în plan să lanseze versiuni fără gluten și ale altor cereale sau batoane de cereale din portofoliu?

  Da. Daca un aliment are termenul "integral" inclus pe lista ingredientelor - de exemplu, pastele integrale sau painea integrala, atunci stii ca au fost facute folosind faina integrala, chiar daca celelalte ingrediente sunt procesate. Ca tot veni vorba, chiar si cerealele integrale trebuie procesate: indepartarea cojii necomestibile le face sigure pentru consum. Dar sunt mai putin procesate decat cerealele rafinate, in cazul carora sunt necesari pasi suplimentari pentru indepartarea taratei si a germenului.