Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI NESTLÉ "UNO"

  Perioada campaniei 01 februarie 2019 – 15 aprilie 2019

   

  SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

  1. 1. Campania publicitara „UNO” (“Campania”) este organizata si desfasurata de catre NESTLÉ ROMANIA S.R.L. (denumita in continuare "Organizatorul" sau "Nestlé Romania"), cu sediul in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J40/10813/2010, Cod Unic de Inregistrare 8184502.

  1. 2. Campania este organizata in parteneriat cu:

  a. PROMOTIGO LIMITED, in calitate de imputernicit al Organizatorului cu sediul social in 12 Deane House Studios, Greenwood Place, London, NW5 1LB, denumita in continuare “Agentie Online” care va dezvolta website-ul www.nestle-cereals.com/golden-cereal prin intermediul caruia se va desfasura Campania.

  b. CPW S.A. , in calitate de operator asociat al Organizatorului, o companie elvetiana cu sediul social la Chemin du Viaduc 1, 1008 Prilly, Elvetia, poate stabili în comun cu Nestle Romania scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate, potrivit art. 26 din Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.

  1. 3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”).

  1. 4. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania, pe site-ul https://www.nestle-cereals.com/uno si de asemenea este disponibil, in mod gratuit, oricarui consumator (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline Nestle Romania 0800.863.785, (ii) prin e-mail la [email protected], sau (iii) poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Organizatorului, la sediul social al acestuia mentionat la punctul 1.1. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

  1. 5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost facut public anterior.

  1. 6. Mecanismul si baza de date aferenta derularii Campaniei, mecanicile de inscriere prin website (mobil si desktop), vor fi realizate, operate si hostate de catre Agentia Online.

  Revendicarea si livrarea premiilor zilnice ale Campaniei vor fi realizate si operate de catre si prin intermediul companiei Syscom Digital S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Carol Knappe, nr. 41, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9256/2009, Cod unic de inregistrare RO25946293, denumita in continuare “Agentia Digitala”. De asemenea, redactarea regulamentului, managementul castigatorilor si al premiilor, cu toate formalitatile ce decurg din aceasta, vor fi realizate de catre Agentia Digitala.  Premiul cel mare va fi acordat prin intermediul agentiei de turism DJP Marketing & Promotions Ltd., cu sediul in Anglia, Londra, Strada Bell nr 107,  inregistrata in UK. sub numarul 8065185.

  Organizatorul, Agentia Online si Agentia Digitala vor fi denumiti in continuare in mod unitar “companiile implicate in desfasurarea Campaniei”.

   

  SECTIUNEA 2. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

  2. 1. Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei.

   

  SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

  Nrt crt

  Denumire Produs Participant

  Gramaj

  1

  Nesquik

  500g

  2

  Chocapic

  500g

  3

  Cini Minis

  500g

  4

  Honey Cheerios

  500g

  5

  Cookie Crisp

  500g

  6

  Lion

  500g

  3. 1. Campania se va desfasura in perioada: 01 februarie 2019, ora 00:00:00 – 15 aprilie 2019, inclusiv, ora 23:59 (denumita in continuare “Perioada Campaniei”) si va fi impartita in doua etape:

  a) Etapa de inscriere a codurilor Promotionale pentru castigarea premiilor zilnice si pentru a participa la tragerea la sorti a premiului cel mare: 01 februarie 2019 – 15 martie 2019.

  b) Etapa de inscriere a codurilor Promotionale doar pentru a intra in tragerea la sorti a premiului cel mare: 16 martie 2019 – 15 aprilie 2019.

  Participantii se pot inscrie in Campanie exclusiv pe perioada acesteia, insa nu vor putea castiga premii zilnice decat in perioada 01 februarie 2019 – 15 martie 2019.

   

  SECTIUNEA 4. PRODUSELE PROMOTIONALE (MARCI SI AMBALAJE PARTICIPANTE)

  4. 1. Marcile si ambalajele participante la Campanie, denumite in continuare “Produse Participante”/”Produse Promotionale”, comercializate pe teritoriul Romaniei de catre Nestle Romania sunt urmatoarele:

  4. 2. Ambalajele promotionale aferente Produselor Promotionale participante vor putea fi identificate prin etichetele promotionale care contin si informatii cu privire la premiile oferite si datele despre  Campanie.

  4. 3. Pe interiorul ambalajului exista tiparit un cod unic alfanumeric, format din 12 caractere alfanumerice, care este necesar pentru inscrierea/participarea in campanie.

  Spre exemplificare, eticheta promotionala atasata produselor promotionale participante:            

                                  

  UNO
                     

  4. 4. Oricare alte produsele comercializate sub marca Nestlé, altele decat cele mentionate la Art. 4.1., sau orice produse care nu pot fi identificate prin elementele descrise la Art 4.2. si 4.3, nu pot fi utilizate de consumatori pentru inscrierea in prezenta Campanie.

   

  SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

  5. 1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice cu varsta de peste 18 (optsprezece) ani, impliniti pana la data inceperii Campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania, sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.

  5. 2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

  a. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Organizatorului;

  b. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Agentiei Online;

  c. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) Agentiei Digitala;

  d. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti prepusi;

  e. prepusii (inclusiv, insa fara a se limita la angajati) prestatorilor de servicii de orice fel ai Organizatorului, care presteaza aceste servicii in interiorul sediului social, al punctelor de lucru, al depozitelor, si al oricaror imobile/locatii in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea. Se aplica prezenta prevedere indiferent de tipul de activitate pe care angajatii acestor prestatori o desfasoara, sau de timpul pe care il petrec in imobilele/locatiile in cadrul carora Organizatorul isi desfasoara activitatea;

  f. membrii familiilor prepusilor mentionati la punctele a. – e de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

  g. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 (optsprezece) ani impliniti pana la data inceperii prezentei  Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare in scopul prevenirii si/sau anularii inscrierii in Campanie a persoanelor cu varsta mai mica decat varsta minima acceptata conform prezentului Regulament.

   

  SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

  Definitii, Termeni si Detalierea Mecanismului Campaniei

   

  6. 1. WEBSITE-ul Campaniei: www.nestle-cereals.com/uno  ce poate fi accesat direct atat de pe desktop, cat si de pe dispozitive mobile (in continuare ”website”).

  6. 2. Numarul de INFOLINE Nestle Romania: 0800.863.785 (linie telefonica gratuita).

  6. 3. Codul promotional este un cod unic alfanumeric: format din 12 caractere (grupate in format de cate 5-4-3) si 2 liniute. Codul se afla tiparit pe interiorul ambalajelor Produselor Participante. Exemplu cod promotional: C33M9-93FJ-CE9 (in continuare ”codul unic”/“codul unic alfanumeric”/“codul promotional”).

  Codul unic alfanumeric tiparit in interiorul Produselor Participante se afla in partea de jos a ambalajului, sub banda neagra aflata langa codul de bare al produsului participant,  spre exemplificare imaginea de mai jos:

                     

  Unde gasesc codul?
      

  6. 4. Participant: Un participant unic se identifica in mecanismul automatizat de inscriere in Campanie prin numarul de telefon mobil.

  6. 5. Mecanism: Pentru a se inscrie in Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze cel putin un Produs Promotional, sa identifice codul unic alfanumeric imprimat pe interiorul ambalajului Produsului Promotional si sa il inscrie in Campanie, in Perioada Campaniei, prin WEBSITE, urmand procedurile electronice de inscriere puse la dispozitie in Website, conform prevederilor prezentului Regulament Oficial.

  Important! Pentru a intra in posesia premiilor, in caz de castig, participantul este obligat sa pastreze ambalajul Produsului Promotional, in original, ce contine imprimat pe interiorul sau codul unic alfanumeric inscris in Campanie si desemnat castigator conform prezentului Regulament Oficial.

   

  Procedura de inscriere in Campanie:

  6. 6. Pentru a participa prin intermediul WEBSITE-ului definit la art. 6.1.  sunt necesare urmatoarele actiuni:

  i. accesarea WEBSITE-ului;

  ii. completarea campurilor obligatorii de participare in Campanie, asa cum sunt afisate pe WEBSITE, respectiv completarea urmatoarelor campuri:

  1)  Pasul 1: INTRODUCEREA CODULUI

  - Campul obligatoriu corespunzator codului alfanumeric imprimat pe interiorul ambalajului Produsului Promotional; Apasarea butonului “Introdu codul”. Aceasta etapa este doar de verificare a validitatii codului (nu de inscriere a respectivului cod) si nu se considera inscriere in campanie;

  - Dupa apasarea butonului “Introdu codul”, participantului i se comunica pe loc daca a castigat sau nu un premiu zilnic, oferit in perioada 01 februarie 2019 – 15 martie 2019. In cazul castigului, participantul va vedea afisat pe ecran urmatorul mesaj: “Felicitari! Ai castigat! Ai castigat un JOC UNO® ATTACK! Pentru a intra in posesia premiului, introdu datele tale personale in formularul alaturat.

  Dupa ce trimiti toate datele, te vom contacta pentru validarea lor si acordarea premiului.

  Daca vrei sa te inscrii si in tragerea noastra la sorti pentru marele premiu, bifeaza casuta “Imi doresc sa fiu inscris si in tragerea la sorti pentru marele premiu: o vacanta in Bali” si se va trece la pasul 2, acela de inregistrare a datelor personale necesare pentru validarea si livrarea premiului castigat. Pentru inscrierea in tragerea la sorti pentru marele premiu, participantul trebuie sa bifeze casuta “Imi doresc sa fiu inscris si in tragerea la sorti pentru marele premiu: o vacanta in Bali”. In plus, participantul potential castigator va primi si un mesaj de confirmare pe adresa de e-mail furnizata in formularul de inscriere.

  - Daca acel cod este valid, dar necastigator al unui premiu zilnic, participantului i se va afisa pe ecran urmatorul mesajul: ” Ne pare rau! Nu ai castigat de data aceasta. In baza acestui cod inscris, ai sansa de a participa la tragerea la sorti pentru marele premiu. Completeaza datele tale in formularul alaturat. Pentru mai multe sanse de castig, incearca un nou cod. Mult succes!” avand optiunea de a trece la pasul 2 unde poate sa inscrie datele personale necesare pentru a participa la tragerea la sorti pentru marele premiu.

  - Participantii necastigatori, dar care s-au inscris cu suces in tragerea la sorti pentru marele premiu vor primi un mesaj de confirmare a inregistrarii pe adresa de e-mail furnizata in formularul de inscriere. Daca participantul nu a bifat casuta “Imi doresc sa fiu inscris si in tragerea la sorti pentru marele premiu: o vacanta in Bali”, inregistrarea in tragerea la sorti nu este valida.

  - Daca participantul a introdus un cod invalid i se va afisa pe ecran urmatorul mesaj: “Ups! Codul pe care l-ai introdus este incorect sau a fost deja inscris. Verifica si asigura-te ca ai introdus corect codul. Un cod poate fi folosit o singura data. Ai nevoie de ajutor? Citeste intrebarile frecvente.”

  (ii) 2) Pasul 2: COMPLETAREA DATELOR DE PARTICIPARE

  • Campul obligatoriu corespunzator prenumelui participantului;
  • Campul obligatoriu corespunzator numelui participantului;
  • Campul obligatoriu corespunzator adresei de email a participantului;
  • Campul obligatoriu corespunzator confirmarii adresei de email a participantului;
  • Campul obligatoriu corespunzator adresei de corespondenta;
  • Campul obligatoriu corespunzator orasului;
  • Campul obligatoriu corespunzator codului postal; Codul postal poate fi aflat si de la urmatoarea adresa web: https://www.postaromana.ro/cauta-cod-postal.html
  • Campul obligatoriu corespunzator numarului de telefon mobil in format national de 10 cifre la care poate fi contactat participantul, in eventualitatea desemnarii acestuia drept castigator;
  • Bifarea obligatorie a casutei: “Am citit si sunt de acord cu Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si am peste 18 ani.*”
  • Bifarea obligatorie a casutei: “Am citit si sunt de acord cu Regulamentul oficial al campaniei.*”
  • Bifarea optionala a casutei: “Imi doresc sa fiu inscris si in tragerea la sorti pentru marele premiu: o vacanta in Bali.”

  Doar la incheierea ambilor pasi (INTRODUCEREA CODULUI si COMPLETAREA DATELOR DE PARTICIPARE), dupa apasarea butonului “Introdu datele tale” se considera  participarea valida si se efectueaza inscrierea acesteia in baza de date a Organizatorului;

   

  6.7 Necompletarea oricaruia dintre campurile obligatorii duce la imposibilitatea efectuarii de inscrieri in Campanie. Completarea campurilor obligatorii cu informatii incorecte poate conduce la imposibilitatea contactarii consumatorului si astfel, in acest caz, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul respectiv participantului, prin invalidare.

   

  6.8 Este obligatorie bifarea inscrierii codului promotional pentru a participa in tragerea la sorti pentru marele premiu; in cazul in care participantul nu bifeaza ca doreste inscrierea codul promotional in tragerea la sorti pentru marele premiu, nu mai poate reveni asupra deciziei de schimbare a optiuni dupa apasarea butonului “Introdu datele tale”, prin niciun alt mijloc, de exemplu dar fara a se limita la: apel telefonic/email/fax catre Organizator cu o informare ulterioara efectuarii inscrierii.

   

  6.9 La inscrierea unui cod unic alfanumeric in perioada 01 februarie 2019 – 15 martie 2019, participantii vor   afla pe loc daca sunt potentiali castigatorii ai unui premiu zilnic oferit in cadrul Campaniei;

   

  6.10 Intrucat campania se deruleaza in mediul online, pentru fiecare accesare a WEBSITE-ului Campaniei, participantul va avea responsabilitatea de a beneficia de acces la internet, pe cheltuiala proprie.

   

  6.11 Reguli generale de participare la Campanie:

  6.11.1 In cazul in care, pe parcursul prezentei Campanii un participant reclama, in orice modalitate, imposibilitatea validarii inscrierii sale in Campanie, indiferent de motivele care conduc la aceasta situatie (spre exemplu codul alfanumeric a mai fost inscris in Campanie anterior, codul alfanumeric nu este valid, datele personale inscrise nu sunt validate pe websiteetc), atunci se va respecta urmatoarea procedura de solutionare a reclamatiilor:

   

  6.11.2 Organizatorul isi rezerva dreptul de a investiga si a interpreta inscrierile in Campanie; orice neregula ce poate fi clasificata ca incercare de fraudare se soldeaza cu blocarea si eliminarea definitiva a participantului in cauza, Organizatorul nefiind obligat sa justifice si sa anunte aceasta decizie.

   

  6.11.3 Fiecare cod unic alfanumeric inscris de catre un participant ii garanteaza acestuia o sansa la fiecare tip de premiu disponibil in Campanie, cu rezerva ca pentru incrierea la tragerea la sorti pentru marele premiu, participantul trebuie sa bifeze casuta “Imi doresc sa fiu inscris si in tragerea la sorti pentru marele premiu: o vacanta in Bali.”

   

  6.11.4 Un cod alfanumeric alocat unui Produs Promotional imprimat pe interiorul ambalajului Produselor Participante permite inscrierea in Campanie o singura data. Orice incercare de inscriere in Campanie prin folosirea unui cod alfanumeric utilizat anterior sau dintr-o campanie anterioara va fi invalidata pe loc.

   

  A. Organizatorul ii va solicita participantului ce formuleaza reclamatia sa prezinte in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data formularii acelei reclamatii, dovada detinerii in original a ambalajului pe care figureaza codul unic alfanumeric, coduri ce sunt reclamate ca nu pot fi inscrise in Campanie l. Participantul poate face dovada detinerii acestor coduri prin expedierea elementelor identificatoare mentionate mai sus prin email la adresa de contact a organizatorului. In caz de neclaritate asupra dovezii detinerii codului unic alfanumeric, organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita expedierea elementelor identificatoare mentionate mai sus printr-o scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Organizatorului, cu mentiunea "pentru Campania UNO”

  B. In cazul in care codul revendicat in cadrul reclamatiei de catre participantul (A), a mai fost inscris anterior in Campanie de un alt participant (B), Organizatorul il va contacta pe participantul (B) inscris cel dintai in Campanie, la numarul de telefon mentionat la inscriere si ii va comunica scopul apelului. Dupa instiintarea participantului despre situatia de fapt si despre faptul ca apelul respectiv va fi inregistrat, i se va solicita sa prezinte in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data contactarii sale telefonice, dovada, in original, a detinerii ambalajului pe care se afla tiparit codul unic alfanumeric inscris, pentru a se putea face in acest fel validarea sa preliminara fata de situatia de fapt existenta. Participantul (B) poate face dovada detinerii codului unic alfanumeric revendicat prin expedierea elementelor identificatoare mentionate mai sus  prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curier pe adresa Organizatorului, cu mentiunea "pentru Campania UNO.

  C. Procedurile descrise la punctele a. si b. pot fi efectuate initial in forma electronica, pentru a optimiza din punct de vedere timp procedeul descris. In acest sens Organizatorul poate solicita initial ambilor participanti dovada detinerii elementelor identificatoare mentionate la punctele a.si b., respectiv fotocopii sau fotografii ale acestora prin email la o adresa ce le va fi comunicata telefonic.

  D. In cazul in care vreunul dintre participantii mentionati mai sus nu respecta termenul mentionat mai sus, renunta de bunavoie la inscriere sau refuza cu rea-credinta sau nemotivat prezentarea dovezilor solicitate, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a-l invalida si de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l inscrie in aceasta baza de date, urmand a fi validat sau adaugat in baza de date in termen maxim de 3 zile lucratoare de catre Agentia Online, numai cel ce face dovada a elementelor identificatoare solicitate. 

  E. In cazul in care participantul (B) motiveaza intemeiat imposibilitatea prezentarii in termenul mentionat a dovezii detinerii elementelor identificatoare, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus mentionat cu inca 2 (doua) zile lucratoare. Participantului care initiaza sesizarea (A) nu i se poate acorda prelungirea termenului initial de 2 (doua) zile lucratoare. In situatia in care, prin acordarea acestor termene de 2 (doua) zile lucratoare, durata campaniei ar fi depasita, Organizatorul decide pe loc scurtarea duratei proportional cu durata ramasa din campanie, in asa fel incat ambii participati (A si (B) sa aiba termene egale.

   

  6.11.5 Organizatorul direct sau prin Agentia Online, nu poate fi tinut responsabil pentru situatiile in care din cauza timpului limitat pana la incheierea Campaniei, procedurile de verificare de mai sus in cazul sesizarilor de coduri  sau orice alte situatii care necesita verificarea elementelor identificatoare nu pot fi duse la bun sfarsit iar participantii implicati in verificari nu pot fi inscrisi sau validati si dupa caz nu pot intra in baza de date pentru atribuire a premiilor disponibile la momentul respectiv.

   

  6.11.6 Organizatorul  isi  rezerva  dreptul   de  a  acorda  coduri  extra in cazul in care unul sau mai multi consumatori sesizeaza existenta unor coduri unice alfanumerice ilizibile inscriptionate pe ambalajele Produselor Promotionale si participantul face dovada existentei acestei situatii in termen de 2 (doua) zile lucratoare de la data sesizarii sale prin trimiterea prin email, la adresa [email protected], a unei fotografii/scan cu ambalajul evidentiind ilizibilitatea codului/codurilor. Codurile extra  vor  fi  comunicate  participantilor solicitanti dupa verificarea fotografiilor/fisierelor de tip scan trimise prin email, in termen de maxim 2 (doua) zile lucratoare de la primirea emailului, prin email sau in cadrul unei convorbiri  telefonice, in urma respectarii procedurii de verificare.

   

  6.11.7 IN SCOPUL VALIDARII SI INTRARII IN POSESIE A PREMIILOR SI IN SCOPUL REALIZARII VERIFICARILOR DETERMINATE DE SITUATIILE DESCRISE LA ART. 6.11.4, PARTICIPANTII TREBUIE SA PASTREZE, PE TOATA DURATA CAMPANIEI SI O LUNA DUPA TERMINAREA ACESTEIA ,OBLIGATORIU AMBALAJELE PRODUSELOR PROMOTIONALE CE CONTIN IMPRIMATE CODURILE ALFANUMERICE LIZIBILE, IN ORIGINAL, CE AU FOST INSCRISE SI/SAU PE BAZA CARORA AU FOST DESEMNATI CASTIGATORI,  astfel incat, in cazul revendicarii unuia sau mai multor premii, sa poata prezenta in original acest element identificator.  In situatia in care Organizatorul solicita unui participant sa faca dovada detinerii ambalajului ce contine un anumit cod alfanumeric inscris in termen de 2 (doua) zile lucratoare, indiferent de motivul invocat de Organizator, acesta are obligatia sa raspunda solicitarii in termenul acordat, sub sanctiunea anularii inscrierii aferente codului unic alfanumeric                                                                 

   

  SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR

  7.1 Premiile si valoarea acestora. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:

  • Premii zilnice acordate in baza unor momente norocoase conform art.7.3.1  si subpunctele acestuia: un numar total de 86 de premii constand fiecare intrun joc UNO Attack. Un joc UNO® Attack contine un dispozitiv si un set de carti.  Valoarea fiecarui premiu zilnic este de 189,21 lei, iar valoarea totala a premiillor zilnice este de 16 272 lei.
  • Premiul cel mare: Se acorda prin tragere la sorti si consta intro vacanta in BALI, de 5 nopti si 6 zile, pentru 4 persoane: 2 adulti si 2 copii, cu varsta sub 12 ani, iar valoarea minima estimata a acesteia este de 39 463 lei.

  Premiul cel mare include urmatoarele:

  1. 4 (patru) bilete de avion dus-intors;
  2. Transfer aeroport-hotel-aeroport;
  3. Cazare pentru o noapte / doua zile in Ubud si 4 nopti / cinci zile in Seminyak, intr-un hotel de 4*, intr-o suita de familie formata din 2 adulti si 2 copii cu varsta sub 12 ani , cu mic dejun inclus;
  4. Turul de aventura Treetop, localitate Seminyak;
  5. Plimbare pe cal - noapte in localitate Seminyak prin campurile de orez si pe plaja;
  6. Turul de aventura Ubud la cascada Tegenungan, Pestera Elefantilor si Padurea Maimutelor, cu masa de pranz inclusa;
  7. 4 (patru) asigurari standard de calatorie;

  Premiul cel mare nu include alte cheltuieli in afara celor specificate mai sus, castigatorii fiind responsabili pentru a-si asigura cheltuielile legate de masa (altele decat cele special mentionate mai sus), suverniruri si alte cheltuieli diverse. De asemenea, premiul cel mare nu include translator, comunicarea, pe intreaga perioada a vacantei, urmand a se face in limba engleza. De asemenea, castigatorii sunt responsabili pentru a fi apti de calatorie si pentru a se pregati sa calatoreasca in destinatia specificata in premiu. Acordul pentru participarea la activitatile incluse in premiul cel mare se face pe propria raspundere.

   

  Valoarea totala a tuturor premiilor oferite in cadrul acestei Campanii este de 55 735 lei.

   

  7.2 Alte detalii referitoare la premiile acordate:

  7.2.1 Daca pana la finalizarea Campaniei nu se castiga toate premiile mentionate la Art.7.1. si subpunctele acestuia, atunci premiile Campaniei ramase raman la dispozitia Organizatorului, acesta putand dispune sa le realoce prin trageri la sorti la finalul Campaniei.

   

  7.2.2 Organizatorul nu are nici o obligatie, sub nici o forma sau aspect, de a suplimenta numarul premiilor sau de a le inlocui.

   

  7.2.3 Premiile din aceasta Campanie nu pot fi inlocuite si nu se acorda contravaloarea acestora in bani.

   

  7.2.4 Pentru a intra in posesia premiilor, participantii sunt obligati sa pastreze ambalajele Produselor Promotionale ce contin codurile lizibile alfanumerice ce au fost inscrise in Campanie si pe baza carora au fost desemnati castigatori.

   

  7.2.5 Premiul cel mare nu contine contravaloarea taxelor pentru eventuale vize necesare, medicamentelor sau tratamentelor specifice statului de destinatiei sau orice alte taxe si/sau costuri impuse de catre autoritatile municipalitatii / statului destinatiei.

   

  7.2.6 Castigatorul impreuna cu insotitorii acestuia trebuie sa mearga in calatorie in termen de 12 luni de la validarea finala a premiului cel mare. Castigatorul care nu respecta termenul de 12 luni mentionat anterior, va pierde dreptul de a intra in posesia premiului, acesta fiind anulat si ramanand in posesia Organizatorului.

   

  7.2.7 In cazul in care castigatorul doreste sa fie insotit de doi copii cu o varsta mai mare de 12 ani sau doreste sa fie insotit de alte persoane cu varsta mai mare de 12 ani, acesta poate opta sa calatoreasca impreuna cu acestia, dar cheltuielile generate extra pentru rezervarea biletelor de avion, cazarea  si toate celelalte activitati incluse in premiului cel mare vor fi suportate exclusiv de catre castigator. Castigatorii sunt responsabili pentru asigurarea tuturor documentelor necesare de calatorie, altele decat biletele de avion si asigurarile de calatorie (pasaport, procura pentru insotitori, viza, vaccinuri necesare). Premiul poate fi folosit ca atare, castigatorii nu pot fi compensati daca nu doresc sa beneficieze de anumite componente din premiu ( nu doresc anumite servicii incluse sau aleg sa calatoreaca cu un numar mai mic de persoane). 

   

  7.2.8 In cazul in care potentialul castigator al premiului cel mare opteaza sa fie insotit de catre unul sau doi minori cu varsta sub 12 ani, este necesar sa fie imputernicit expres in acest sens de catre parintii/tutorii minorului, sub conditia ca potentialul castigator sa prezinte toate documentele oficiale necesare dovedirii acestui lucru si sa indeplineasca toate conditiile necesare deplasarii in strainatate, conform prezentului Regulament Oficial si conform legislatiei in vigoare.

   

  7.2.9 Castigatorul si cei trei insotitori ai premiului cel mare trebuie sa indeplineasca conditiile de calatorie si regimul de acces / sedere in statul / orasul de destinatie specifice.

   

  7.2.10 Castigatorul si cei trei insotitori trebuie sa aiba emis cate un pasaport personal fiecare valabil cel putin inca 90 de zile de la data plecarii. In cazul in care potentialul castigator sau cei trei insotitoril declarati ai acestuia nu detin pasaport, perioada de validare este cuprinzatoare pentru acestia sa aiba timp de a indeplini formalitatile necesare obtinerii unui pasaport. In cazul in care la data plecarii castigatorul si/sau insotitorii declarati nu a indeplinit toate formalitatile/obtinut toate documentele necesare calatoriei, premiul va fi anulat total, ramanand la dispozitia Organizatorului.

   

  7.2.11 Organizatorul si/sau Agentia de turism nu raspunde si nu pot fi facuta raspunzatoare in cazul refuzului autoritatilor de la punctele de frontiera de a primi castigatorul si/sau insotitorii premiului cel mare pe teritoriul propriu sau de a-i / le permite sa paraseasca teritoriul propriu.

   

  7.2.12 Daca sunt identificate cazuri de fraudare ale mecanismului Campaniei sau ale procedurilor de revendicare si atribuire a premiilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel castigate si de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmarire judiciara pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

   

  7.2.13 Premiile castigate nu sunt transmisibile. Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita castigatorilor acte de identitate pentru verificari la momentul intrarii in posesia premiilor si pentru indeplinirea obligatiilor legale.

   

  7.2.14 Castigatorii vor fi informati cu privire la castig prin intermediul telefonului mobil, prin intermediul mesajelor scrise sau apelului telefonic.

   

  7.2.15 Lista castigatorilor va fi afisata in termen de 30 de zile lucratoare de la tragerea la sorti pentru marele premiu, pe pagina de Facebook Cerealele Nestle https://www.facebook.com/CerealeNestleRomania), in sectiunea Notes.

   

   

  7.3 Procedura de acordare a premiilor Campaniei pentru:

   

  7.3.1 Premii zilnice:  vor fi acordate pe baza de momente norocoase constand in acordarea a cate 2 (doua) premii pe zi, in etapa I a Campaniei, respectiv pentru fiecare zi calendaristica din perioada 01 februarie 2019 – 15 martie 2019.

  •  Momentele norocoase pentru premiile zilnice vor fi desemnate inainte de inceperea Campaniei, in perioada 25 – 30 Ianuarie 2019, prin tragere la sorti, utilizand un program computerizat de extragere aleatorie automata.
  •  Pentru fiecare zi calendaristica din etapa I a Campaniei, respectiv perioada 01 februarie 2019 – 15 martie 2019, se vor desemna cate 2 (doua) momente orare (definite sub forma: data, ora, minut, secunda).
  •  Daca un moment norocos de premiu zilnic este ora 14(ora):34 (minute): 25 (secunde) , castigator este primul participant care inscrie un cod alfanumeric valid, dupa momentul norocos definit mai sus.

   

  7.3.2. Premiul cel mare:

  • Se va acorda prin tragere la sorti ce se va efectua de catre Agentia Digitala, utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie si se vor efectua in prezenta unui reprezentant al Agentiei in calitate de reprezentant al Organizatorului si a unui notar public, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la finalizarea Campaniei.Tragerea la sorti va avea loc la sediul biroului unui notar public.
  • Baza de date utilizata la tragere la sorti va fi formata din toate inscrierile valide efectuate de catre participanti si inregistrate in Perioada Campaniei specificata la art 3.1, respectiv 01 februarie 2019, ora 00:00:00 – 15 aprilie 2019 inclusiv, ora 23:59, inclusiv codurile declarate castigatoare de premii zilnice.
  • Pentru  premiul cel mare, acordat in cadrul acestei Campanii, se va extrage 1 (un) potential castigator si 5 (cinci) rezerve.

   

  SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

   

  8.1 Pana la validarea finala, un Participant care a fost extras drept castigator va fi numit “potential castigator” si trebuie sa indeplineasca urmatorii pasi pentru a fi declarat castigator final:  revendicare online sau contactare in cazul premiului cel mare, prevalidare si validare finala. Neindeplinirea sau indeplinirea partiala a oricarei din cele 3 etape de catre un potential castigator, conduce la invalidarea acestuia si apelarea la rezerve, in ordinea in care acestea au fost extrase.

   

  PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, PREVALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR ZILNICE:

   

  Revendicarea online:

   

  8.2 Castigatorii premiilor Campaniei  vor primi cate un SMS pe numarul de telefon de la care s-a inregistrat participarea castigatoare, oferindu-se informatii despre premiul castigat, in termen maxim de 12 zile lucratoare de la informarea primita pe website-ul Campaniei la momentul inscrierii codului promotional declarat castigator.

   

  8.3 In mesajul SMS prin care sunt anuntati ca au castigat un premiu,  Participantii vor primi si un link unic, denumit ”link de revendicare”. Fiecare link unic de revendicare poate fi folosit, respectiv accesat, doar o singura data, in termen de maxim 3 zile lucratoare de la comunicare, pentru revendicarea unui singur premiu. Pentru fiecare premiu castigat, un potential castigator va primi prin SMS cate un link diferit.

   

  8.4 Pentru revendicarea premiului, fiecare potential castigator trebuie sa acceseze linkul primit si prin intermediul acestuia sa:

   

  • Isi exprime acordul expres si neechivoc pentru colectarea, prelucrarea si introducerea datelor cu caracter personal ce urmeaza a fi comunicate in baza de date aferenta derularii Campaniei, in vederea exclusiva a atribuirii si livrarii premiilor;
  • Comunice daca este/ nu este angajatul uneia din companiile implicate in aceasta Campanie sau ruda de gradul I cu o persoana angajata;
  • Confirme urmatoarele date: nume, prenume, adresa de email si sa ne comunice data nasterii si adresa de livrare a premiului;
  •  Confirme detinerea in original a ambalajului Produsului Participant ce contine imprimat codul extras castigator si inscris in Campanie.
  • incarce o fotografie cat mai lizibila a ambalajului Produsului Participant ce contine codul alfanumeric declarat castigator, fara a-l /a o deteriora;

   

  8.5 In situatia in care un castigator din eroare sterge sau pierde link-ul de revendicare, acesta se poate adresa Organizatorului in termen de 1 zi lucratoare prin intermediul infoline-ului definit la art. 6.2. pentru a-i fi retrimise detaliile, in termenul pe care il are la dispozitie pentru revendicare. Detaliile pot fi retrimise de catre Organizator prin SMS exclusiv catre numarul de telefon de pe care a fost inscris codul promotional declarat castigator. Orice cerere venita din partea Participantilor declarati castigatori ce nu respecta conditiile de mai sus nu va fi onorata de catre Organizator.

   

  8.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a solicita Participantilor ambalajul, in original,ce contine codul unic inscris si extras castigator, in vederea intrarii in posesia castigului. Neindeplinirea acestei conditii poate duce la invalidarea premiului, decizia de invalidare fiind la libera alegere a Organizatorului.

   

  PREVALIDARE

  8.7 Prevalidarea sau invalidarea castigatorilor se realizeaza in termen de maxim 4 zile lucratoare de la data completarii tuturor informatiilor din etapa de revendicare online (inclusiv  transmiterea fotografiei/ilor de verificare);

   

  VALIDAREA

   

  8.8 In cazul in care pasii de prevalidare au decurs corespunzator si potentialul castigator face dovada detinerii ambalajului Produsului Promotional ce contine codul alfanumeric extras castigator in baza caruia s-a efectuat inscrierea, potentialul castigator devine castigator validat  și are dreptul de a intra in posesia premiului zilnic. Premiul zilnic va fi expediat in termen de maxim 60 de zile lucrătoare de la data prevalidarii premiului, prin intermediul Agentiei Digitale.

   

  PROCEDURA PENTRU CONTACTAREA, PREVALIDAREA, VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIULUI CEL MARE:

   

  CONTACTAREA:

  8.9 Potentialul castigator va fi contactat de catre Organizator prin Imputernicit - Agentia Digitala, in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la efectuarea tragerii la sorti, pe numarul de telefon cu care s-a inscris in Campanie, in vederea  prevalidarii, validarii si acordarii premiului. Se vor efectua maxim 3 apeluri de pe numarul de INFOLINE, la intervale orare de timp diferite (09:00 – 18:00), in perioada mentionata. In cazul in care potentialul castigator nu poate fi contactat, nu poate confirma inscrierea efectuata sau confirma faptul ca nu mai detine ambalajul in original ce contine codul extras castigator, ori nu este de acord sa comunice datele cu caracter personal necesare, acesta va fi invalidat, iar premiul se va acorda primei rezerve, urmandu-se aceeasi procedura pana la epuizarea tuturor rezervelor;

   

  8.10 La contactarea potentialului castigator, acestuia i se va solicita confirmarea detinerii ambalajului in original ce contine codul extras  castigator, acordul pentru colectarea, prelucrarea si introducerea in baza de date a Organizatorului a datelor personale, in vederea atribuirii premiului si i se va solicita sa confirme daca se afla sau nu in vreuna dintre situatiile de incompatibilitata prevazute la art. 5.2. La finalul acestui apel telefonic, daca este de acord, potentialul castigator va confirma urmatoarele date personale: nume, prenume, adresa de e-mail, si va comunica adresa completa de corespondenta pentru trimiterea curierului pentru preluarea ambalajului Produsului Promotional cu codul declarat castigator, CNP, seria si numarul actului de identitate in scopul achitarii impozitului de catre Organizator.

   

  PREVALIDAREA:

  8.11 Prin contactarea telefonica descrisa mai sus, in scopul prevalidarii, potentialului castigator ii sunt solicitate spre a fi trimise Imputernicitului Organizatorului, la adresa de e-mail sau numarul de fax mentionate in timpul procesului de contactare telefonica de catre Imputernicitul Organizatorului, in termen de 3 zile lucratoare de la acest moment, dupa cum urmeaza:

  • o fotografie sau o copie scanata cat mai lizibila a ambalajului Produsului Promotional ce contine codul alfanumeric extras castigator;
  • o fotografie sau o copie scanata a actului de identitate propriu;

  VALIDAREA:

  8.12 In cazul in care pasii de prevalidare au decurs corespunzator si potentialul castigator face dovada detinerii ambalajului ce contine codul alfanumeric extras castigator, Organizatorul prin imputernicit va trimite un curier in termen de 5 zile lucratoare de la data prevalidarii, pentru a prelua ambalajul Produsului Promotional ce contine codul alfanumeric extras castigator si a incheia procesul-verbal de predare-primire in original;

   

  8.13 Preluarea ambalajului se face prin intermediul firmei de curierat in calitate de reprezentant al Imputernicitului – Agentia Digitala, la adresa de corespondenta indicata de potentialul castigator in pasul de contactare, in baza unui proces-verbal de predare-primire;

   

  8.14 Curierul va confrunta datele mentionate de Imputernicit – Agentia Digitala, in Procesul verbal, cu datele personale din actul de identitate al potentialului castigator (nume, prenume si data nasterii) si cu codul unic extras castigator, descoperit in ambalajul Produsului Participant. Daca aceste date corespund, ambalajul in original va fi preluat de curier, iar cei doi vor semna Procesul-verbal de predare-primire In cazul in care, la intalnirea cu potentialul castigator, curierul in calitate de reprezentant al Imputernicitului – Agentia Digitala constata existenta oricaror neconcordante intre datele inscrise sau comunicate telefonic si mentionate in Procesul verbal si cele prezentate de potentialul castigator conform actului sau de identitate si/sau ambalajul promotional prezentat, sau acesta nu prezinta deloc curierului, ambalajul promotional solicitat conform prezentului Regulament, potentialul castigator va fi invalidat si pierde dreptul de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului, Organizatorul apeland la rezerve care se vor supune regulilor de validare descrise in  Regulament;

   

  8.15 Dupa  ce curierul intra in posesia ambalajului in original ce contine codul declarat castigator si il returneaza la Imputernicit - Agentia Digitala, aceasta din urma va reconfirma informatiile (in termen maxim de 3-5 zile lucratoare) si daca toate conditiile impuse de prezentul regulament au fost respectate, potentialul castigator devine castigator validat  si are dreptul de a intra in posesia premiului cel mare.

   

  8.16 Castigatorul este responsabil de predarea corespunzatoare a ambalajului Produsului Promotional ce contine codul alfanumeric extras castigator catre curier in vederea livrarii catre Imputernicit - Agentia Digitala;

   

  8.17 Termenele de preluare a datelor si prevalidare vor fi aplicate si eventualelor rezerve, in situatia in care potentialul castigator nu indeplineste conditiile prezentului Regulament.

   

  8.18 Castigatorul are un termen de 10 zile calendaristice de la data validarii finale pentru a furniza, in scris prin intermediul emailului, trei date separate posibile de calatorie, iar agentia de turism va face tot posibilul pentru a face oferta turistica intr-una din datele de calatorie alese de castigator .

   

  8.19 Datele de calatorie/perioada sejurului pot fi alese de catre castigatori incepand cu 3 luni de zile de la momentul furnizarii celor trei date posibile de calatorie mentionate la pct. 8.18, dar nu mai tarziu de 12 luni de la validarea finala a premiului. Respectiv, prima data de  calatorie ce poate fi aleasa de castigator, poate fi peste 3 luni de zile de la furnizarea celor trei date de calatorie posibile.  Datele alese de castigator pot avea o marja de +/- 4 zile la perioada de calatorie pe care o solicita initial, in functie de disponibilitata Agentiei de turism.

   

  8.20 In termen de 10 zile de la data furnizarii de catre castigator ale celor trei date posibile de calatorie, va primi prin intermediul emailului datele de calatorie disponibile si toate detaliile cu privire la facilitatile incluse, in functie de disponibilitatea Agentiei de Turism, in cadrul premiului cel mare, ulterior castigatorul se obliga sa confirme in termen de 3 zile data de calatorie disponibila in scopul rezervariilor necesare desfasurarii vacantei.

   

  8.21 Odata confirmat in scris, datele de calatorie si numele persoanelor care calatoresc nu vor mai putea fi schimbate de catre castigator sau insotitorii acestuia.

   

  8.22 Castigatorul trebuie sa transmita, prin intermediul emailului copii ale pasaportului propriu si ale celor trei insotitori catre Agentia de Turism.

   

  8.23 Castigatorul trebuie sa semneze un formular de despagubire legala furnizat de Agentia de Turism inainte de plecarea in calatorie, iar acesta va fi furnizat pe adresa de email a castigatorului.

   

  8.24 In cazul in care castigatorul premiului cel mare nu respecta conditiile mentionate in prezentul Regulament ce fac referire la premiul cel mare, sau transmite ca nu mai poate calatori la datele comunicate initial , atunci Organizatorul isi rezerva dreptul sa il invalideze si sa apeleze la urmatoarea rezerva, urmand aceeasi procedura descrisa in Regulament si pentru rezerve.

   

   

  Alte dispozitii:

  8.25 Pentru acuratetea informatiilor si in scopul unor ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice, formularele electronice si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentia Digitala si participanti sau Organizator si participanti, vor fi inregistrate.

   

  8.26 In situatia in care unul sau mai multi participanti isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, acestia vor primi un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax, o adresa de e-mail sau una postala unde pot primi corespondenta, in caz contrar premiul nu poate fi acordat. Participantul isi asuma responsabilitatea intarzierilor furnizorului de corespondenta in cazul in care comunicarile nu ajung in termenele stabilite prin prezentul Regulament.

   

  8.27 In situatia in care, unul sau mai multi castigatori, fara sa fie invalidati, devin indisponibili si nu se pot prezenta pentru a intra in posesia premiilor la termenele precizate in prezentul regulament si actele aditionale ulterioare, acestia nu pot fi despagubiti, premiile castigate fiind anulate si nu vor mai fi acordate, sumele ramanand la dispozitia Organizatorului.

   

  8.28 In oricare din situatiile de mai jos se gaseste un potential castigator, premiul acestuia va fi invalidat:

  • un potential castigator are completate online, sau furnizeaza la revendicare/inscriere, informatii incomplete sau eronate; sau
  • un potential castigator nu revendica premiul in termenul acordat; sau
  • un potential castigator nu prezinta documentatia  solicitata  de  catre  Organizator  in termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial, sau
  • un potential castigator nu indeplineste orice alta conditie impusa de prezentul Regulament Oficial, inclusiv conditia sa  aiba  varsta  de  18 (optsprezece) ani,  varsta  implinita  la  data  inceperii Campanie,

  8.29 Revendicarea premiilor Campaniei nu implica automat obligativitatea participantilor de a-si exprima acordul pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct.

   

  8.30 Niciunul dintre premiile acordate potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi inlocuit cu alte premii si nici nu se poate acorda alta contravaloarea a premiilor. In cazul refuzului unui participant de a beneficia de premiul revendicat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va ramane la dispozitia Organizatorului.

   

  8.31 Premiile acordate in cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate doar pe teritoriul Romaniei.

   

  SECTIUNEA 9. ERORI SI AMBALAJE PROMOTIONALE NECORESPUNZATOARE

   

  9.1 Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor ambalaje promotionale care fac parte din alte Campanii, sau sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale ambalajelor sau ale elementelor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

   

  9.2 Nestle, Agentia Online, Agentia Digitala si vanzatorii cu amanuntul ai Produselor Promotionale sau afiliatii acestora nu vor fi raspunzatori pentru erori de imprimare sau alte erori privind ambalajele, precum si pentru elemente componente necorespunzatoare.

   

  9.3 In situatia improbabila in care, datorita unor erori, acelasi cod alfanumeric se afla imprimat pe doua sau mai multe ambalaje distincte, Organizatorul va proceda la colectarea ambalajelor in forma fizica de la participanti, va anula valabilitatea acelui cod alfanumeric si va oferi in contrapartida participantilor cu coduri multiplicate cate un cod alfanumeric unic de rezerva, aceste coduri avand puteri egale cu orice alte coduri alfanumerice tiparite pe interiorul ambalajelor Produselor Promotionale.

   

  SECTIUNEA 10. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RASPUNDERII

   

  10.1 Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii nu isi asuma nici o raspundere si nu vor fi parte in litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra ambalajelor Produselor Promotionale. Existenta vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate asupra elementelor identificatoare (ambalaje Produse Promotionale) nu va influenta acordarea premiului de catre Organizator acelui participant care a inscris primul codul/codurile respective si care a respectat toate procedurile prevazute de prezentul Regulament Oficial.

   

  10.2 Prin inscrierea in Campanie, toti participantii sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor.

   

  10.3 Organizatorul si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu au nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari de premii neconforme cu prezentul regulament, sau care apar dupa termenele prevazute in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

   

  10.4 Organizatorul Campaniei si societatile comerciale implicate in organizarea prezentei Campanii, nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, pentru:

  • Codurile unice alfanumerice care au facut subiectul unor incercari in afara perioadei de desfasurare a Campaniei sau pe o alta pagina web decat WEBSITE-ul Campaniei;
  • Formularele ce contin datele incomplete, inexacte sau incorecte inscrise prin WEBSITE;
  •  Eventualele situatii ce pot deriva din incercarile de inscriere in prezenta Campanie cu coduri unice alfanumerice din alte campanii anterioare si/sau in desfasurare;
  • Pierderile/intarzierile inscrierilor sau intreruperile neanuntate ale WEBSITE-ului, generate de probleme tehnice independente de vointa Organizatorului;
  • Derularea activitatiilor de mentenanta ce nu pot fi amanate, desfasurate de catre operatorii serviciilor de internet cat si a serverelor ce gazduiesc WEBSITE-ul, cat si alte servicii de care functionalitatea WEBSITE-ului este dependenta si nu poate functiona, daca prin aceasta, WEBSITE-ul Campaniei nu poate fi accesat in vederea efectuarii inscrierilor in Campanie.
  • Expedierea ambalajelor originale ale Produselor Promotionale, in mod necorespunzator sau la alta adresa decat cea comunicata de Organizator si nici pentru faptul ca ambalajul expediat se poate pierde pe traseu din vina tertilor (servicii de posta sau curierat);
  • Situatiile in care numarul de telefon mobil cu care s-a inscris un participant nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc) sau daca adresa de e-mail completata in formularul electronic la inscriere nu poate fi identificata (adresa de e-mail nu este corecta, nu mai este valida etc), si ca atare Organizatorul nu va putea contacta participantul la Campanie.
  • Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;
  • Situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi cod care a stat la baza alocarii unui premiu. In aceste cazuri va fi admis cu cod alfanumeric valid si /sau cod de bare valid acel participant care face dovada cumulativa ca:
  1. detine ambalajul in original continand codul alfanumeric a stat la baza alocarii premiului; si
  2. este titularul datelor personale (nume, prenume, adresa) completate in formularul de inscriere prin WEBSITE la inscrierea in Campanie;
  • Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon folosite la inscriere;
  • Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei/consumatorului care doreste sa se inscrie in Campanie sau cele cauzate de retelele de telefonie mobila in cazul utilizarii serviciilor de date mobile;
  • Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
  • Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie.

  10.5 Ordinea receptionarii inscrierilor este reprezentata de data calendaristica si ora(minute, secunde) serverului care receptioneaza aceste mesaje, indiferent de data si ora trimiterii mesajelor/inscrierilor)

   

  10.6 Codurile (seturi de numere) tiparite pe partea exterioara a ambalajelor Produselor Promotionale, cat si codurile printate pe produse similare insa marcate cu alte insemne (respectiv nu fac parte din prezenta campanie), sunt inactive pentru participarea la prezenta Campanie.

   

  10.7 Participantii vor suporta costurile de folosire a Internetului pentru inscrierea in Campanie si pentru utilizarea website-ului Campaniei pentru inscrierea codurilor cat si pentru revendicarea premiilor.

   

  10.8 Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite suspiciuni legate dei ncercarea de a frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

   

  10.9 Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice participant in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

   

  10.10 Prin inscrierea in Campanie, participantul si reprezentantul legal al acestuia (daca e cazul) declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu, urmatoarele:

  • Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia este/sunt singurul(ii) raspunzator(i) pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
  • Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia declara ca participantul nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiior;
  • Participantul si, dupa caz, reprezentantul legal al acestuia, este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si participantul poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur;

   

  10.11 Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

  • nu sunt raspunzatori pentru deteriorare, cheltuirea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul predarii premiului;
  • sunt exonerati de catre participanti, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre acestia in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand, dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor.
  • nu sunt raspunzatori de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre participanti unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

   

  SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

   

  11.1 Cu privire la premiile acordate, Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori, in conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Orice obligatii de natura fiscala  sau de alta natura in legatura cu premiile castigate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor, cu exceptia acelora care trebuie retinute la sursa conform prevederilor legale in vigoare, daca acestea vor fi datorate.

   

  11.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet in vederea inscrierii in Campanie, a consultarii Regulamentului Oficial, cheltuieli postale etc.).

   

  11.3 Prezenta campanie nu impune în contrapartida nicio cheltuiala directa sau indirecta, suplimentara achizitionarii produsului promotional, orice costuri suplimentare celor acoperite de catre Organizator cu privire la premiul cel mare fiind asumate de Participant odata cu inregistrarea in Campanie si urmand a fi efectuate strict pe proprie raspundere, ca dorinte individuale specifice, la libera alegere, de catre Castigator.

   

  SECTIUNEA 12. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

   

  Pentru implementarea prezentei Campanii, in scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorul prelucreaza date cu caracter personal indicate in tabelul de mai jos:

   

   

  Persoana vizata

  Date cu caracter personal

  Scop

  Participant

  1. Numarul de telefon

  2. Nume

  3. Prenume

  Inscriere

  Revendicare initiala

  Potential Castigator

  4. Numar de telefon

  5. Nume

  6. Prenume

  7. Adresa de livrare a premiului: Judet, Localitate, Strada, Numar, (bloc, scara, etaj, apartament)

  8. Cod numeric personal doar in cazul premiului cel mare

  Validare electronica, prin e-mail sau fax

  Castigator

  9. Numar de telefon

  10. Nume

  11. Prenume

  12. Adresa de livrare a premiului: Judet, Localitate, Strada, Numar, (bloc, scara, etaj, apartament)

  13. Cod numeric personal

  14. semnatura

  Validare finala

  Acordare si expediere premii

   

  12.2 Prin simpla participare la aceasta Campanie, Participantii inteleg ca, in acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, inclusiv prin intermediul Agentiei, in vederea organizarii Campaniei, deliberarii, validarii, anuntarii castigatorilor, atribuirii premiilor, precum si pentru  indeplinirea obligatiilor financiar-contabile si fiscale, in conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (in continuare “RGPD”) si Nota de informare Nestle privind prelucrarea datelor cu caracter personal care se gaseste pe website-ul Organizatorului la link-ul https://www.nestle.ro/info/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.

   

  12.3 Participantii inteleg ca prelucrarea datelor sale personale in conditiile si in scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabila derularii Campaniei.

   

  12.4 Baza de date realizata ca urmare a derularii prezentei Campanii reprezinta proprietatea Organizatorului, care ofera drept de acces Agentiei pentru a-si indeplini obligatiile in privinta derularii prezentei Campanii.

   

  12.5 Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, isi pot exercita urmatoarele drepturi, conform legii aplicabile in domeniul protectiei datelor, anume: dreptul la informare , dreptul de acces la date , dreptul la rectificare , dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale  automate, dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii de supraveghere competente, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a isi retrage consimtamantul atunci cand exista o prelucrare care se bazeaza pe acest Regulament.

   

  12.6 Datele personale ale Participantilor sunt prelucrate de catre Organizator in temeiul relatiei contractuale ce este stabilita prin acceptarea Regulamentului Campaniei, in scopul desfasurarii Campaniei, validarii, atribuirii premiilor, anuntarii publice a castigatorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei sunt prelucrate si in scopul respectarii prevederilor legislatiei financiar-contabile si fiscale, precum si de arhivare.

   

  12.7 Pentru acuratetea informatiilor si ulterioare verificari, toate convorbirile telefonice si/sau comunicarea prin email ce se vor derula intre Agentie si Participanti sau Organizator si Participanti, pot fi inregistrate.

   

  12.8 In situatia in care unul sau mai multi Participanti isi vor exprima dezacordul cu privire la inregistrarea convorbirilor telefonice, acestia vor primi un numar de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul carora pot comunica in forma scrisa. La randul lor, acestia au obligatia de a pune la dispozitia Organizatorului un numar de fax sau o adresa de e-mail unde pot primi corespondenta, in caz contrar situatia adusa la cunostinta Organizatorului nu va putea fi rezolvata iar acesta isi declina competenta.

   

  12.9 Fiecare Participant confirma ca a inteles ca prezenta Campanie se desfasoara prin intermediul unor platforme si/sau aplicatii digitale offline si online (precum, fara a se limita la, formulare si conturi detinute de website-uri, retele de socializare, messagerie instant etc). Aceste platforme si/sau aplicatii online publica si folosesc propriile politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participantii avand obligatia de a se informa cu privire la acestea, Organizatorul si/sau Agentia neavand nicio responsabilitate in acest sens fata de Participantii inscrisi in prezenta Campanie.

   

  12.10 Revendicarea premiilor Campaniei, nu implica obligativitatea Participantilor de a-si exprima acordul pentru utilizarea datelor personale in activitati ulterioare de marketing direct. In masura in care Participantul ar consimti la primirea de la Organizator, in viitor, a informatiilor privind produsele si initiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, exprimandu-si acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicari ulterioare de marketing, aceste date vor fi prelucrate de Organizator pana la exercitarea dreptului de opozitie de catre acestia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea consimtamantului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor.

   

  12.11 Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii promotionale vor putea fi dezvaluite de Organizator catre partenerii contractuali ai acestuia (acestea urmand sa fie utilizate strict in limitele si conform instructiunilor stabilite de Organizator), companiilor din acelasi grup cu Organizatorul, autoritatilor competente in cazurile in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare,  precum si publicului (in cazul castigatorilor). Organizatorul poate transfera datele cu caracter personal in alte state din cadrul Uniunii Europene (de ex., altor companii din acelasi grup).

   

  12.12 Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament participantii la campanie inteleg ca datele lor personale vor intra in baza de date a Organizatorului, in scopul derularii Campaniei, pentru validarea si atribuirea premiilor acordate in cadrul Campaniei, dar si pentru indeplinirea obligatiilor impuse de lege Organizatorului.

   

  12.13 Pentru exercitarea drepturilor prevazute de RGPD, Participantii vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, in scris, datate si semnate, la adresa din Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339 sau la adresa de e-mail [email protected].

   

  12.14 Dupa solutionarea eventualelor cereri, reclamatii privind prelucrari nejustificate, in masura in care acestea sunt intemeiate, datele personale colectate vor fi distruse si nu vor fi procesate in niciun mod, cu exceptia cazului in care prelucrarea este impusa de obligatiile legale ce revin Organizatorului sau atunci cand exista un interes legitim.

   

  12.15 Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date impotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvaluirii sau accesului neautorizat, precum si impotriva oricarei forme de prelucrare ilegala. Participantii la aceasta promotie declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit si le-au inteles integral.

   

  12.16 Organizatorul si Agentia iau toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada necesara pentru scopurile stabilite in prezentul Regulament. Pentru indeplinirea de catre Organizator si/sau de catre Agentie, a obligatiilor legale, juridice si fiscale, datele de inregistrare ale Participantilor vor fi colectate si retinute, dupa cum urmeaza: a) Datele castigatorilor premiilor, indiferent de valoarea premiului, vor fi prelucrate si/sau pastrate de Organizator si/sau Agentie pe durata si dupa incetarea campaniei, pe o durata de minim 3 ani si 6 luni si pana la 6 ani; b) Datele Participantilor necastigatori vor fi prelucrate si/sau pastrate de catre Organizator si/sau Agentie pe durata campaniei si pe o durata de 90 de zile calendaristice de la sfarsitul perioadei campaniei. La expirarea termenului de 90 de zile anterior mentionat, Organizatorul si Agentia vor sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare. Daca termenul de 90 de zile calendaristice se implineste intr-o zi nelucratoare, acesta se va implini in prima zi lucratoare ulterioara acestuia.

   

  SECTIUNEA 13. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

   

  13.1 Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazuri temeinic justificate, precum in caz de forta majora definit conform Sectiunii 14, sau al imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

   

  13.2 Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament Oficial.

   

  SECTIUNEA 14. SESIZARI SI LITIGII

  14.1 In vederea solutionarii sesizarilor de orice natura, participantii la Campanie pot adresa Organizatorului, in termen de maxim 15 zile calendaristice de la inchiderea Campaniei, o solicitare telefonica, la numarul de infoline 0800.863.785 (linie telefonica gratuita) sau o cerere scrisa prin e-mail la adresa de e-mail [email protected] sau prin posta la adresa sediului social mentionat la punctul 1.1., cu indicarea numelui Campaniei.

   

  14.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

   

  SECTIUNEA 15. FORTA MAJORA

  15.1 In scopul acestui Regulament Oficial, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

   

  15.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice acest aspect Participantilor la in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, prin mijloace de comunicare disponibile.

   

  15.3 In intelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dar fara a se limita la acestea:

  • pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie;
  • avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiilor;
  • tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;
  • orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului Oficial si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

   

  Prezentul Regulament Oficial, impreuna cu Anexele sale, a fost redactat de catre Agentie in numele Organizatorului cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, modif., fiind autentificat de un notar public.

   

  Organizator NESTLÉ ROMANIA S.R.L.

  prin imputernicit SYSCOM DIGITAL

   

  ACT ADITIONAL NR. 1 LA REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE NESTLÉ „UNO”

   

  Hai săvorbim

  Cum pot identifica alimentele care conțin cereale integrale?

  Retine doua lucruri: • Cauta ambalajele pe care termenul "integral"este trecut alaturi de numele cerealei, cum ar fi "grau integral" sau "paine integrala". • In cazul alimentelor care contin mai mult de un singur ingredient, verifica daca cerealele integrale sunt trecute la inceputul listei de ingrediente. Cu cat acestea sunt mentionate mai la inceputul listei, cu atat cerealele integrale au o pondere mai mare in reteta. Si fii atent si la procentajul de cereale integrale. In lista de ingrediente ar trebui sa apara mentionat si acest aspect.

  Care dintre cerealele Nestlé conțin cereale integrale?

  Toate cerealele Nestlé pentru micul dejun care au pe ambalaj simbolul verde contin cereale integrale; aceasta este garantia cerealelor integrale. Contin cel putin 8 g de cereale integrale per portia de 30 g. Pe toate ambalajele este trecuta lista ingredientelor, unde este indicata cantitatea exacta. Am reusit sa facem din cerealele integrale ingredientul principal al tuturor cerealelor Nestlé preferate de copii.

  Ce ar trebui să conțină un mic dejun complet?

  Un mic dejun complet ar trebui sa contina alimente din toate grupele alimentare. De exemplu, ar putea arata asa: • 1 portie de cereale care contin carbohidrati • 1 portie de lactate care contin proteine si calciu • 1 portie de fructe proaspete care contin vitamine • 1 pahar cu apa pentru hidratare • Optional, o sursa suplimentara de proteine.

  Are Nestlé în plan să lanseze versiuni fără gluten și ale altor cereale sau batoane de cereale din portofoliu?

  Da. Daca un aliment are termenul "integral" inclus pe lista ingredientelor - de exemplu, pastele integrale sau painea integrala, atunci stii ca au fost facute folosind faina integrala, chiar daca celelalte ingrediente sunt procesate. Ca tot veni vorba, chiar si cerealele integrale trebuie procesate: indepartarea cojii necomestibile le face sigure pentru consum. Dar sunt mai putin procesate decat cerealele rafinate, in cazul carora sunt necesari pasi suplimentari pentru indepartarea taratei si a germenului.

  Are Nestlé în plan să lanseze versiuni fără gluten și ale altor cereale sau batoane de cereale din portofoliu?

  Da. Daca un aliment are termenul "integral" inclus pe lista ingredientelor - de exemplu, pastele integrale sau painea integrala, atunci stii ca au fost facute folosind faina integrala, chiar daca celelalte ingrediente sunt procesate. Ca tot veni vorba, chiar si cerealele integrale trebuie procesate: indepartarea cojii necomestibile le face sigure pentru consum. Dar sunt mai putin procesate decat cerealele rafinate, in cazul carora sunt necesari pasi suplimentari pentru indepartarea taratei si a germenului.