• Nestle Cereals Nestle Cereals

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Nestlé Fitness - noi obiceiuri pentru o viață activă"

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.    Campania promoțională “Nestlé Fitness - noi obiceiuri pentru o viață activă" (în continuare “Campania”) este organizată de NESTLÉ ROMÂNIA S.R.L. (“Organizatorul”/“Nestlé”), cu sediul în București, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod poștal 020339, cu număr în Registrul Comerțului J40/10813/2010, CUI 8184502, având INFOLINE Nestlé România: 0800.863.785 (linie telefonică gratuită, apelabilă din orice rețea națională fixă sau mobilă).

1.2.    Participanții la Campanie sunt obligati să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), care este disponibil public și gratuit pe www.nestle-cereals.com/ fit-new-habits sau poate fi pus la dispoziție  (i) în baza unui apel telefonic gratuit la Infoline Nestlé România, (ii) prin e-mail la [email protected], sau (iii) pe baza unei solicitări scrise  în atenția Organizatorului, la sediul social mai sus indicat.

1.3.    Redactarea și autentificarea Regulamentului Oficial, revendicarea și expedierea premiilor vor fi realizate și operate prin intermediul companiei Syscom Digital S.R.L. denumită în continuare Agenția Digitală cu sediul în Bucureşti, Strada Carol Knappe, nr. 41, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/9256/2009, CUI RO25946293.

1.4.    Coordonarea extragerilor momentelor câștigătoare și a bazei de date aferente derulării Campaniei și desemnarea electronică a câștigătorilor vor fi realizate și operate prin intermediul Qualifio denumită în continuare Agenția Online cu sediul în Place de l'Université, 16 in 1348 Louvain-La-Neuve, BELGIUM , înscrisă în Camera Comerțului, cu numărul 0822741924, număr de identificare fiscală BE0822.741.924

1.5.    Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial urmând ca astfel de modificări să între în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA CAMPANIEI

2.1.    Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prezentul Regulament.

2.2.    Campania se va desfășura în perioada 04 Mai 2020, ora 00:00:00 –  31 Martie 2021 inclusiv, ora 23:59:59 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”). Participanții se pot înscrie în Campanie exclusiv pe Perioada Campaniei. 

2.3.    Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE (MĂRCI ȘI AMBALAJE PARTICIPANTE)

3.1    Produsele Nestle participante la Campanie (în continuare “Produse Participante”), sunt oricare produse din gama de batoane și cereale Nestlé FITNESS - anume:  

 Categorie
1 Cereale de mic dejun Nestlé FITNESS225g
2 Cereale de mic dejun Nestlé FITNESS 425g
3Cereale de mic dejun Nestlé FITNESS CHOCOLATE425g
4Cereale de mic dejun Nestlé FITNESS FRUITS225g
5 Cereale de mic dejun Nestlé FITNESS FRUITS425g
6Cereale de mic dejun Nestlé FITNESS YOGHURT425g
7 Batoane de cereale Nestlé FITNESS23.5g
8 Batoane de cereale Nestlé FITNESS Strawberry23.5g
9 Baton Nestlé FITNESS Delice Milk Chocolate22.5g
10Baton Nestlé FITNESS Delice White Chocolate22.5g
11 Baton Nestlé FITNESS Delice Choco Hazelnut22.5g
12 Baton Nestlé FITNESS Peach & Apricot23.5g
13Baton Nestlé FITNESS Red Berries23.5g
14Baton Nestlé FITNESS Choco Banana23.5g
15Baton Nestlé FITNESS Honey & Almond 

3.2    Orice alte produse comercializate sub marca Nestlé, care nu sunt menționate la art. 3.1., nu pot fi utilizate pentru înscrierea în prezenta Campanie.

3.3    Ambalajele promoționale cu rol de comunicare vor putea fi identificate urmatorul sticker:

                                                      

Fitbit

Sticker-ul conține informațiile cu privire la premiile oferite, precum și informatii generale despre Campanie si modalitatea de participare. Produsele Participante sunt oricare produse din gama de batoane și cereale Nestlé FITNESS cu sau fară sticker-ul de mai sus.

SECȚIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1    Pot participa în Campanie persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani împliniți la data începerii Campaniei, cu domiciliul sau resedința, chiar temporară, în România, care îndeplinesc condițiile prevazute la art. 5.6 (în continuare “Participanții”). 

4.2    La această Campanie nu au drept de participare următoarele persoane: 

a)    prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Organizatorului  și/sau ai Agențiilor;

b)    prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajați) oricăror societăți implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Promoției, colaboratori ai Organizatorului, Agențiilor și/sau, dacă e cazul, magazinelor participante;

c)    membrii familiilor prepușilor menționați la punctele a) – b) de mai sus (însemnând copii, parinți, soț/soție, frate/soră).

d)    persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 (optsprezece) ani împliniți până la data începerii prezentei Campanii. Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a informa consumatorii în scopul prevenirii înscrierii în Campanie a persoanelor cu vârstă mai mică decât vârstă minimă acceptată conform prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEIDefiniții. Detalii privind Mecanismul Campaniei 

5.1    WEBSITE-ul Campaniei: www.nestle-cereals.com/fit-new-habits ce poate fi accesat direct atât de pe desktop, cât și de pe dispozitive mobile (în continuare ”website”). Pentru implementarea campaniei si verificarea inscrierilor, acesta foloseste aplicatii tehnice specifice (inclusiv aplicatii cookie) pentru a monitoriza acțiunile descrise la punctul 5.6 cat și/sau datele cu caracter personal ale fiecărui participant. 

5.2    Numărul de INFOLINE Nestle România: 0800.863.785 (linie telefonică gratuită).

5.3    Bon/Document fiscal: În contextul prezentei Campanii, noțiunea de document fiscal reprezintă bonul fiscal emis de o societate din România (comerciant), la data efectuării achiziției, prin care Participantul poate face dovada achiziționării a minimum un produs participant. Documentele fiscale trebuie să aibă o dată de emitere în perioada 01 aprilie 2020 –  31 martie 2021 (inclusiv) și să fie înscrise în perioada campaniei 04 mai 2020 – 31 martie 2021 (inclusiv).  Un bon fiscal care nu prezintă informații clare despre numele produsului, numărul de produse achiziționate poate fi validat dacă participantul prezintă și ambalajul produsului. De asemenea, ambalajul trebuie păstrat în cazul în care, pe parcursul prezentei Campanii un participant reclamă, în orice modalitate, imposibilitatea validării înscrierii sale în Campanie, indiferent de motivele care conduc la această situație.

5.4    Participant: Un participant unic se identifică în mecanismul automatizat de înscriere în Campanie prin nume, prenume, număr de telefon mobil și adresa validă de e-mail, website-ul limitand participarea la o singură participare în 24 ore, aspect determinat prin aplicatii tehnice de tip cookie specifice.

5.5    Mecanism: Pentru a se înscrie în Campaniei, participanții trebuie să acceseze website-ul campaniei în perioada Campaniei 04.05.2020 - 31.03.2021 și să urmeze pasii descriși la punctul 5.6 pentru Produsele Participante  achiziționate în perioada Campaniei sau anterior acesteia dar nu mai devreme de 01.04.2020 ( data estimativă de când produsele cu sticker de comunicare promoțională ar putea apărea la comercializare semnalizând Campania). Important! Pastrați în original bonul fiscal!

Pentru a fi validat și a intra în posesia premiilor, în caz de câștig, participantul este obligat să păstreze documentul fiscal, în original, care atestă achiziționarea a cel puțin un produs participant conform prezentului Regulament Oficial. Participantul este responsabil sa verifice ca bonul fiscal să prezinte informații clare despre numele și numărul de produse participante. Participantul este responsabil să păstreze bonul fiscal în condiții optime de lizibilitate până la validarea premiului. Un bon fiscal care nu prezintă informații clare despre numele produsului, numărul de produse achiziționate poate fi validat dacă participantul prezintă și ambalajul original al produsului.

Procedura de înscriere în Campanie:

5.6    Pentru a participa prin intermediul website-ului definit la art. 5.1.  sunt necesare următoarele acțiuni:

5.6.1    Achiziționarea a cel puțin un produs Participant, în perioada Campaniei 04.05.2020 - 31.03.2021 sau anterior acesteia dar nu mai devreme de 01.04.2020 ( data estimativă de când produsele cu sticker de comunicare promoțională ar putea apărea la comercializare semnalizând Campania);

5.6.2    Accesarea WEBSITE-ului Campaniei 04.05.2020 - 31.03.2021;

5.6.3    Selectarea regiunii din care este accesat website-ul Campaniei, respectiv România.

5.6.4    Acționarea butonului ”PARTICIPĂ” din ecranul principal al website-ului Campaniei.

5.6.5    Înregistrarea datelor pe website prin completarea următoarelor câmpuri obligatorii: 

i.    Prenume;

ii.    Nume;

iii.    Număr de telefon;

iv.    E-mail. 

v.    Bifarea ”Am citit si sunt de acord cu Regulamentul oficial al campaniei” 

vi.    Bifarea ”Am citit si sunt de acord cu  Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și am peste 18 ani”

5.6.6    Acționarea butonului ”TRIMITE” 

5.7    În cazul în care participarea este necâștigătoare, este menționat pe website-ul Campaniei faptul că participarea este necâștigătoare și este invitat să efectueze o altă participare în urmatoarea zi.

5.8    În cazul în care participarea este câștigătoare, este afișat pe website-ul Campaniei faptul că participarea este câștigătoare și este anunțat că va fi contactat pentru livrarea premiului și este rugat să păstreze bonul fiscal în original.

5.9    Toți câștigătorii ale căror participări sunt declarate caștigătoare pe website vor primi și un e-mail pe adresa de e-mail furnizată în  pasul descris la art  5.6.5, punctul iv. prin care vor primi mai multe detalii despre premiul câștigat în cadrul  campaniei. 

Reguli generale de participare la Campanie:

5.10    Necompletarea oricăruia dintre câmpurile obligatorii duce la imposibilitatea efectuării de înscrieri în Campanie. Completarea câmpurilor obligatorii cu informații incorecte conduce la imposibilitatea contactării consumatorului și astfel, în acest caz, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul respectiv participantului, prin invalidare.

5.11    Fiecare participare în campanie trebuie să aibă la bază un bon  fiscal unic, identificat după numărul bonului , data de emitere a bonului  sau unitatea comercială emitentă a acestuia.  

5.12    Întrucât campania se derulează în mediul online, pentru fiecare accesare a WEBSITE-ului Campaniei, participantul va avea responsabilitatea de a beneficia de acces la internet, pe cheltuiala proprie.

5.13    Unui participant unic i se permite înscrierea în Campanie o singură dată pe zi (24 de ore) în perioada de desfășurare a Campaniei. De exemplu: în cazul în care un participant a efectuat în data de 06 mai 2020 o înscriere validă pe website și ulterior încearcă să efectueze o nouă înscriere, în aceeași zi,  îi este afișat un mesaj de genul: ” NE PARE RĂU! AI PARTICIPAT DEJA ASTĂZI. Te rugăm să revii în 24 de ore și să încerci din nou”.

5.14    Organizatorul își rezervă dreptul de a investiga și a interpreta înscrierile în Campanie; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare și/sau de deturnare a acesteia in vederea primirii unor foloase necuvenite se soldează cu blocarea și eliminarea definitivă a participantului în cauză, Organizatorul nefiind obligat să justifice și să anunțe această decizie.

5.15    Organizatorul direct sau prin Agenția Online nu poate fi ținut responsabil pentru situațiile generate din culpa Participantului și/sau în care, din cauza timpului limitat până la încheierea Campaniei, procedurile de verificare pentru orice situații care necesită verificarea elementelor identificatoare nu pot fi duse la bun sfârsit iar participanții implicați în verificări nu pot fi înscriși sau validați și după caz nu pot intra în baza de date pentru atribuirea premiilor disponibile la momentul respectiv.

5.16    ÎN SCOPUL VALIDĂRII ȘI INTRĂRII ÎN POSESIE A PREMIILOR PARTICIPANȚII TREBUIE SĂ PĂSTREZE, PÂNĂ LA INTRAREA ÎN POSESIA PREMIULUI, OBLIGATORIU BONUL FISCAL DE ACHIZIȚIE ÎN ORIGINAL, astfel încât, în cazul revendicării unuia sau mai multor premii, să poată prezenta sau preda în original acest element identificator. În situația în care Organizatorul solicită unui participant să facă dovada deținerii documentului fiscal în termen de 2 (două) zile lucrătoare, indiferent de motivul invocat de Organizator, acesta are obligația să răspundă solicitării în termenul acordat, sub sancțiunea anulării înscrierii.

5.17    În cazul în care, pe parcursul prezentei Campanii un participant reclamă, în orice modalitate, imposibilitatea validării înscrierii sale în Campanie, indiferent de motivele care conduc la această situație (spre exemplu datele personale înscrise nu sunt validate pe website etc), atunci se va respecta următoarea procedură de soluționare a reclamațiilor: Organizatorul îi va solicita participantului ce formulează reclamația să prezinte în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la data formulării acelei reclamații, dovada deținerii în original a bonului  fiscal de achiziție a produselor participante. Participantul poate face dovada deținerii bonului fiscal prin trimiterea unei fotocopii prin email la adresa de contact a organizatorului. În caz de neclaritate asupra dovezii deținerii bonului fiscal, organizatorul își rezervă dreptul de a solicita expedierea bonului fiscal printr-o scrisoare recomandată cu confirmare de primire prin poştă sau curier pe adresa Organizatorului, cu mențiunea "pentru Campania Nestlé Fitness - noi obiceiuri pentru o viață activă".

5.18    Procedura descrisă la punctul 5.16 pote fi efectuată inițial în formă electronică, pentru a optimiza din punct de vedere timp procedeul descris. În acest sens Organizatorul poate solicita participantului dovada deținerii bonului fiscal menționat la punctul 5.16, respectiv fotocopii sau fotografii ale acestora prin email la o adresă ce le va fi comunicată telefonic.

5.19    În cazul în care participantul menționat mai sus nu respectă termenul menționat, renunță de bunăvoie la înscriere sau refuză cu rea-credință sau nemotivat prezentarea dovezilor solicitate, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a-l invalida și de a-l elimina din baza de date a Campaniei sau de a nu-l înscrie în această bază de date.

5.20    În cazul în care participantul motivează întemeiat imposibilitatea prezentării în termenul menţionat a dovezii deţinerii bonului fiscal, atunci Organizatorul îşi rezervă dreptul de a prelungi intervalul de timp mai sus menţionat cu încă 2 (două) zile lucrătoare dar în termenul  de desfăsurare al Campaniei.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE ȘI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

6.1    In cadrul  Campaniei  se vor acorda, în baza unor momente norocoase, un număr total de 36 de premii constând fiecare într-un CEAS FITNESS FITBIT VERSA LITE . Detalii despre premiu:

Denumire premiiCantitate (buc)Valoare unitară (lei)Valoare totală (lei)
UN CEAS FITNESS FITBIT VERSA LITE 36  515.08 18543
TOTAL CAMPANIE:   36 515.08   18543

Alte detalii cu privire la premiile acordate

6.2.    Dacă până la finalizarea Campaniei nu se câstigă toate premiile menționate la Art.6.1., atunci premiile Campaniei rămase rămân la dispoziția Organizatorului.

6.3.    Organizatorul nu are nici o obligație, sub nici o formă sau aspect, de a suplimenta numărul premiilor sau de a le înlocui.

6.4.    Premiile din această Campanie nu pot fi înlocuite, nu sunt transmisibile și nu se acordă contravaloarea acestora în bani.

6.5.    Un participant identificat prin datele personale inscrise (nume, prenume, telefon și adresă de email), poate castiga maximum un premiu pe toată perioada de desfășurare a Campaniei.

6.6.    Pentru a intra în posesia premiilor, participanții sunt obligați să păstreze documentele fiscale care au rezultat în urmă achiziției produselor și să verifice că informațiile privind produsele participante și numărul acestora să fie clare. Pentru a fi validat și a intra în posesia premiilor, în caz de câștig, participantul este obligat să păstreze documentul fiscal, în original, conform prezentului Regulament Oficial. Participantul este responsabil să verifice că bonul fiscal este emis ulterior datei de 01 aprilie 2020 și prezintă informații clare despre numele și numărul de produse participante. Participantul este responsabil să păstreze bonul fiscal în condiții optime de lizibilitate până la validarea premiului. Un bon fiscal care nu prezintă informații clare despre numele produsului, numărul de produse achiziționate poate fi validat dacă participantul prezintă și ambalajul original al produsului.

6.7.    Dacă sunt identificate cazuri de fraudare ale mecanismului Campaniei sau ale procedurilor de revendicare și atribuire a premiilor, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel câștigate și de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmărire judiciară pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

6.8.    Câstigătorii vor fi informați cu privire la validarea câștigului prin intermediul telefonului mobil, prin intermediul mesajelor scrise sau apelului telefonic.

6.9.    Organizatorul își rezervă dreptul ca în situația în care din motive independente de el, nu poate oferi în termenul prevăzut în regulament premiul asignat, poate oferi ca premiu un produs similar ca funcționalitate sau din aceeași categorie de produse, având o valoare comercială echivalentă.

6.10.    Premiile în produse acordate de către Organizator în cadrul Campaniei beneficiază de garanție comercială doar conform condițiilor stabilite de către comerciantul produselor acordate ca premiu și doar în termenul comunicat de comerciantul produselor.

6.11.    Perioada de garanție a premiului oferit în cadrul acestei campanii este de 24 de luni. Perioada de garanție curge de la data semnării de către câștigător a procesului verbal de predare-primire a premiului.

6.12.    Odată cu participarea în campanie, participanții înțeleg și sunt de acord cu  faptul că suportul ulterior legat de politica de garanție și returnare al premiului Campaniei este disponibil în limba engleză accesând  website-ul  https://help.fitbit.com/.

6.13.    Toate detaliile cu privire la instrucțiunile de utilizare și politica de garanție și returnare a premiului sunt prezentate în limba română în cadrul Anexei numărul 1 a prezentului Regulament oficial.

6.14.    Lista câștigătorilor va fi afișată în termen de 30 de zile lucrătoare de la finalizarea Campaniei, pe pagina de Facebook Cerealele Nestlé https://www.facebook.com/CerealeNestleRomania), în secțiunea Notes.

Procedura de acordare a premiilor Campaniei 

6.15.    Premiile vor fi acordate de către Agenția Online, în baza momentelor norocoase și într-un mod aleatoriu după cum urmează:

6.15.1.    Momentele norocoase (definite sub formă: dată, oră, minut, secundă) vor fi stabilite înainte de începerea Campaniei, prin alocare aleatorie printr-un program computerizat de extragere aleatorie automată.

6.15.2.    Dacă un moment norocos este ora 16 (oră): 34 (minute): 25 (secunde), câștigător este primul participant care face o înscriere validă, a urmat cu succes  toți pașii așa cum sunt descriși la punctul 5.6. din prezentul Regulament Oficial, imediat după momentul norocos definit mai sus.

SECȚIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA INIȚIALĂ, VALIDAREA ȘI PRIMIREA PREMIILOR

7.1    Până la validarea finală, un Participant ce a fost extras drept câștigător va fi numit “Potențial Câștigător” și trebuie să îndeplinească următorii pași pentru a fi declarat câștigător final: revendicare inițială, prevalidare electronică și validare finală. Neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a oricărei din cele trei etape de către un potențial câștigător, conduce la invalidarea acestuia.

A. Revendicare inițială:

7.2    Potențialul câștigător va primi în termen maximum de 12 zile lucrătoare de la primirea e-mailul specificat la articolul 5.9  câte un SMS pe numărul de telefon de la care s-a înregistrat participarea câstigătoare, oferindu-se informații despre premiul câștigat.

7.3    În mesajul SMS prin care sunt anunțați că au câștigat un premiu, Participanții vor primi și un link unic, denumit ”link de revendicare”. Fiecare link unic de revendicare poate fi folosit, respectiv accesat, doar o singură dată, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la comunicare, pentru revendicarea unui singur premiu. Pentru fiecare premiu câștigat, un potențial câștigător va primi prin SMS câte un link diferit.

7.4    Pentru revendicarea premiului, fiecare potențial câștigător trebuie să acceseze linkul primit și prin intermediul acestuia să:

a)    Își exprime acordul expres și neechivoc pentru colectarea, prelucrarea și introducerea datelor cu caracter personal ce urmează a fi comunicate în baza de date aferentă derulării Campaniei, în vederea exclusivă a atribuirii și livrării premiului.

b)    Comunice dacă este/ nu este angajatul uneia din companiile implicate în această Campanie sau rudă de gradul I cu o persoană angajată;

c)    Confirme următoarele date: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail și să ne comunice data nașterii și adresa de livrare a premiului.

d)    Confirme deținerea în original a bonului fiscal de achiziție a produsului.

e)    Încarce o fotografie cat mai lizibilă a bonului fiscal de achiziție, fără să il deterioreze.

7.5    In situația în care un căștigător din eroare șterge sau pierde link-ul de revendicare, acesta se poate adresa Organizatorului în termen de 1 zi lucrătoare, de la ștergerea mesajului SMS,prin intermediul infoline-ului pentru a-i fi retrimise detaliile, în termenul pe care îl are la dispoziție pentru revendicare. Detaliile pot fi retrimise de către Organizator prin SMS exclusiv către numărul de telefon de pe care a fost înscris codul promoțional declarat câstigător. Orice cerere venită din partea Participanților declarați câstigători ce nu respectă condițiile de mai sus nu va fi onorată de către Organizator.

7.6     Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita Participanților în original, bonul fiscal de achiziție înscris, în vederea intrării în posesia câștigului. Neîndeplinirea acestei condiții poate duce la invalidarea premiului, decizia de invalidare fiind la liberă alegere a Organizatorului.

B. Prevalidare electronică:

7.7    În urma revendicării inițiale descrise mai sus, prevalidarea și invalidarea câștigătorilor se realizează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data completării tuturor informațiilor din etapa de revendicare inițială (inclusiv transmiterea fotografiei/ilor de verificare).

C. Validarea finală :

7.8    În cazul în care pașii de prevalidare au decurs corespunzător și potențialul câștigător face dovada deținerii bonului fiscal în original de achiziție, potențialul câștigător are dreptul de a intră în posesia premiului.  

7.9    Validarea finală va avea loc la momentul livrării premiului, livrare care se va efectua de către Agenția Digitală, prin intermediul unui firme de curierat, în termen de maximum 90 de zile lucrătoare de la data validarii finale a premiului, la adresa specificată de câștigător, în baza unui proces verbal de predare-primire. Odată cu livrarea premiului, Organizatorul este eliberat față de câștigător de orice obligație născută în temeiul prezentului Regulament Oficial.

ALTE DISPOZITII:

7.10    În oricare din situațiile de mai jos se găsește un potențial câștigător, premiul acestuia va fi invalidat:

a)    un potențial câștigător furnizează la revendicare informații incomplete sau eronate; sau

b)    un potențial câștigător nu revendică premiul în termenul acordat; sau

c)    un potențial câștigător nu prezintă documentația solicitată de către Organizator în termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial; sau

d)    un potențial câștigător nu a achiziționat pe bonul fiscal trimis la revendicare, Produse Participante, in Perioada Campaniei, din magazinele participante.

7.11.    Pentru acuratețea informațiilor și în scopul unor ulterioare verificări, toate convorbirile telefonice, formularele electronice și/sau comunicarea prin email ce se vor derula între Agenția Digitală și participanți sau Organizator și participanți, vor fi înregistrate.

7.12.    În situația în care unul sau mai mulți participanți își vor exprimă dezacordul cu privire la înregistrarea convorbirilor telefonice, aceștia vor primi un număr de fax sau adresă de e-mail, prin intermediul cărora pot comunică în formă scrisă. La rândul lor, aceștia au obligația de a pune la dispoziția Organizatorului un număr de fax, o adresă de e-mail sau una poștală unde pot primi corespondența, în caz contrar premiul nu poate fi acordat. Participantul își asumă responsabilitatea întârzierilor furnizorului de corespondență în cazul în care comunicările nu ajung în termenele stabilite prin prezentul Regulament.

7.13.    Revendicarea premiilor Campaniei nu implică automat obligativitatea participanților de a-și exprima acordul pentru utilizarea datelor personale în activități ulterioare de marketing direct.

7.14.    Niciunul dintre premiile acordate potrivit Regulamentului Oficial nu poate fi înlocuit cu alte premii și nici nu se poate acorda contravaloarea premiilor. În cazul refuzului unui participant de a beneficia de premiul revendicat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziția Organizatorului.

7.15.    Premiile acordate în cadrul  prezentei Campanii pot fi  revendicate și expediate doar pe teritoriul României.

SECȚIUNEA 8. ERORI ȘI BONURI/DOCUMENTE FISCALE/AMBALAJE NECORESPUNZĂTOARE

8.1    Înscrierile în Campanie sau revendicările făcute pe baza unor bonuri/documente fiscale care sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care conțin erori de printare, tipografice sau de alt tip, încluzand fără limitare orice alt tip de modificări ale bonurilor/documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrării acestora, vor fi nule și nu vor fi luate în considerare de Organizator.

8.2    Organizatorul, Agențiile și vânzătorii cu amănuntul ai Produselor Participante sau afiliații acestora nu vor fi răspunzători pentru erori de imprimare sau alte erori privind bonurile/documentele fiscale  precum și pentru elemente componente necorespunzătoare. 

SECȚIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1    Organizatorul și Agențiile  implicate în organizarea prezentei Campanii nu își asumă nicio răspundere si nu vor fi parte în litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra bonurilor fiscale. Existența vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate nu va influența acordarea premiului de către Organizator.

9.2    Organizatorul și Agențiile implicate în organizarea prezentei Campanii, nu au nici o obligație de a intreține corespondența cu solicitanții unor revendicări de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar dupa termenele prevazute în prezentul Regulament Oficial. 

9.3    Organizatorul Campaniei si Agențiile implicate în organizarea prezentei Campanii, nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru:

a)    Bonurile/documentele fiscale care au făcut subiectul unor încercări în afara perioadei de desfășurare a Campaniei sau la un alt număr decat cel comunicat;

b)    Revendicările ce conțin date incomplete, inexacte sau incorecte;

c)    Situațiile în care Mijlocul de Comunicare cu care s-a înscris un Participant nu poate fi identificat (cont utilizator inactiv, blocat, numărul de telefon este incorect, dezactivat, blocat, nu se află în aria de acoperire etc.) si ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie în timpul precizat în Regulament ; 

d)    Situațiile în care mai multe persoane revendică cu  acelasi bon/document fiscal/ care a stat la baza alocării unui premiu. În aceste cazuri va fi admis cu bon/document fiscal valid acel Participant care face dovada cumulativă că:

i.    deține bonul/documentul fiscal  în original ce conține numărul de bon/document fiscal/ care a stat la baza alocării premiului; și 

ii.    este titularul datelor cu caracter personal comunicate la revendicarea premiului.

e)    Eventualele dispute legate de drepturile asupra mijloacelor de comunicare folosite la înscriere; 

f)    Situațiile în care consumatorii achiziționează în perioada Campaniei alte produse ale Organizatorului decât Produsele Participante. 

9.4    Ordinea recepționării înscrierilor este reprezentată de data calendaristică și ora (ora, minute) la care sunt recepționate, indiferent de data și ora trimiterii înscrierilor. 

9.5    Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate. 

9.6    Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude definitiv orice Participant în Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al Campaniei.

9.7    Prin înscrierea în Campanie, Participantul declară pe propria răspundere că a luat la cunostință și este de acord cu, urmatoarele:

a)    Participantul este singurul raspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;

b)    Participantul declară că nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiului și că este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și Participantul poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur;

9.8    Organizatorul și Agențiile implicate în Campanie:

a)    nu sunt răspunzători pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul predării premiilor;

b)    sunt exonerați de către Participanți, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către aceștia în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzănd, dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;

c)    nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către Participanți unor terți în legatură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECȚIUNEA 10. TAXE ȘI IMPOZITE

10.1    Cu privire la premiile acordate, Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători, în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Orice obligații de natură fiscală  sau de altă natură în legătură cu premiile câștigate sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor, cu excepția acelora care trebuie reținute la sursă conform prevederilor legale în vigoare, dacă acestea vor fi datorate.

10.2    Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii în Campanie, a consultării Regulamentului Oficial, cheltuieli poștale etc.).

SECȚIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1    Pentru implementarea prezentei Campanii, în scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorul prelucrează date cu caracter personal indicate în tabelul de mai jos:

Persoană vizatăDate cu caracter personal  Scop
ParticipantNume, Prenume, Număr de telefon, Adresă de e-mail  Înscriere
Potențial CâștigătorNume, Prenume, Număr de telefon, Adresă de e-mail, Data Nașterii, Adresă de livrareRevendicarea si prevalidarea telefonica
CâștigătorNume, Prenume, Număr de telefon, Adresă de LivrareAcordare și expediere premii

11.2.    Prin simpla participare la această Campanie, Participanții ințeleg că, în acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator inclusiv prin intermediul Agențiilor implicate în derularea Campaniei și/sau de partenerii săi în vederea organizării Campaniei, deliberării, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor, precum și pentru  îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale, în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (în continuare “RGPD”) și Nota de informare Nestle privind prelucrarea datelor cu caracter personal care se gasește pe website-ul Organizatorului la link-urile https://www.nestle.ro/info/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal și  https://www.nestle-cereals.com/ro/ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.

11.3.    Participanții înțeleg că prelucrarea datelor sale personale în condițiile și în scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabilă derulării Campaniei.

11.4.    Bază de date realizată că urmare a derulării prezentei Campanii reprezintă proprietatea Organizatorului, care oferă drept de acces corespunzător sarcinilor Agențiilor, în calitate de împuterniciți privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a-și îndeplini obligațiile în privința derulării prezentei Campanii.

11.5.    Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, își pot exercita următoarele drepturi, conform legii aplicabile în domeniul protecției datelor, anume: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare , dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale  automate, dreptul de a se adresa justiției sau Autorității de supraveghere competente, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a își retrage consimțământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acest Regulament. 

11.6.    Datele personale ale Participanților sunt prelucrate în temeiul relației contractuale ce este stabilită prin acceptarea Regulamentului Campaniei, în scopul desfășurării Campaniei, validării, atribuirii premiilor, anunțării publice a câștigătorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei sunt prelucrate și în scopul respectării prevederilor legislației financiar-contabile și fiscale, precum și de arhivare.11.7.    Pentru acuratețea informațiilor și ulterioare verificări, toate convorbirile telefonice și/sau comunicarea prin email ce se vor derula între Agenția Digitală și Participanți sau Organizator și Participanți, vor fi înregistrate. 

11.8.    În situația în care unul sau mai mulți Participanți își vor exprimă dezacordul cu privire la înregistrarea convorbirilor telefonice, aceștia vor primi un număr de fax sau adresă de e-mail, prin intermediul cărora pot comunica în formă scrisă. La rândul lor, aceștia au obligația de a pune la dispoziția Organizatorului un număr de fax sau o adresă de e-mail unde pot primi corespondența, în caz contrar situația adusă la cunoștință Organizatorului nu va putea fi rezolvată iar acesta își declina competență.

11.9.    Fiecare participant confirmă că a înțeles că prezenta Campanie se desfășoară prin intermediul unor platforme și/sau aplicații digitale offline și online (precum, fără a se limită la, formulare și conturi deținute de website-uri, rețele de socializare, messagerie instant, programe computerizate de extragere aleatorie automată, aplicatii de monitorizare de tip cookie etc). Aceste platforme și/sau aplicații online publică și folosesc propriile politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participanții având obligația de a se informă cu privire la acestea, Organizatorul și/sau Agențiile neavând nicio responsabilitate în acest sens față de Participanții înscriși în prezența Campanie.

11.10.    Revendicare premiilor Campaniei, nu implică obligativitatea Participanților de a-și exprimă acordul pentru utilizarea datelor personale în activități ulterioare de marketing direct. În măsura în care Participantul ar consimți la primirea de la Organizator, în viitor, a informațiilor privind produsele și inițiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, exprimându-și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicări ulterioare de marketing, aceste date vor fi prelucrate de Organizator până la exercitarea dreptului de opoziție de către aceștia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea consimțământului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor.

11.11.    Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii promoționale vor putea fi dezvăluite de Organizator către partenerii contractuali ai acestuia (acestea urmând să fie utilizate strict în limitele și conform instrucțiunilor stabilite de Organizator), companiilor din același grup cu Organizatorul, autorităților competențe în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare,  precum și publicului (în cazul câștigătorilor). Organizatorul si CPW pot transfera datele cu caracter personal în alte state din cadrul Uniunii Europene (de ex., altor companii din același grup).

11.12.    Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament participanții la campanie înțeleg că datele lor personale vor intră în bază de date a Organizatorului si în scopul derulării Campaniei, pentru validarea și atribuirea premiilor acordate în cadrul Campaniei, dar și pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de lege Organizatorului.

11.13.    Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD, Participanții vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, în scris, datate și semnate, la adresa din București, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod poștal 020339 sau la adresa de e-mail [email protected]é.com.

11.14.    După soluționarea eventualelor cereri, reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsură în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi procesate în niciun mod, cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim.

11.15.    Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotrivă pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală. Participanții la această promoție declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit și le-au înțeles integral.

11.16.    Organizatorul și Agențiile își iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada necesară pentru scopurile stabilite în prezentul Regulament. Agenția Digitală își ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal ale câștigătorilor sunt prelucrate numai pentru perioada necesară pentru scopurile stabilite în prezentul Regulament  Pentru îndeplinirea de către Organizator și/sau de către Agenții, a obligațiilor legale, juridice și fiscale, datele de înregistrare ale Participanților vor fi colectate și reținute, după cum urmează: a) Datele câștigătorilor premiilor, indiferent de valoarea premiului, vor fi prelucrate și/sau păstrate de Organizator și/sau Agenții pe durata și după încetarea campaniei, pe o durată de minim 3 ani și 6 luni și până la 6 ani; b) Datele Participanților necâștigători vor fi prelucrate și/sau păstrate de către Organizator și/sau Agenții pe durata campaniei și pe o durată de 90 de zile calendaristice de la sfârșitul perioadei campaniei. La expirarea termenului de 90 de zile anterior menționat, Organizatorul și Agențiile vor șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare. Dacă termenul de 90 de zile calendaristice se împlinește într-o zi nelucrătoare, acesta se va împlini în prima zi lucrătoare ulterioară acestuia. 

SECȚIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI ÎNAINTE DE TERMEN

12.1    Prezenta Campanie poate înceta inainte de termen numai în cazuri temeinic justificate, precum în caz de forță majoră definit conform Secțiunii 14, sau al imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie. 

12.2    Încetarea Campaniei înainte de termen va fi făcută publică, prin aceleași modalități în care a fost făcut public și prezentul Regulament Oficial.

SECȚIUNEA 13. SESIZĂRI ȘI LITIGII

13.1.    În vederea soluționării sesizărilor de orice natură, participanții la Campanie pot adresa Organizatorului, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la închiderea Campaniei, o solicitare telefonică, la numărul de infoline 0800.863.785 (linie telefonică gratuită) sau o cerere scrisă prin e-mail la adresa de e-mail [email protected] sau prin poșta la adresa sediului social menționat la punctul 1.1., cu indicarea numelui Campaniei. 

13.2.    Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

SECȚIUNEA 14. FORȚĂ MAJORĂ

14.1    În scopul acestui Regulament Oficial, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a cărui apariție il pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial. 

14.2    Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind indeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi impiedicată sau întarziată. Dacă va invoca forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice acest aspect Participanților în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră, prin mijloace de comunicare disponibile. 

14.3    În înțelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forță majoră urmatoarele evenimente, dar fară a se limita la acestea:

a)    pierderea bazelor de date care conțin înscrierile în Campanie;

b)    avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și alocare a premiilor;

c)    tentative de fraudă a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

d)    orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului Oficial și care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

Prezentul Regulament Oficial, împreuna cu Anexele sale, a fost redactat de către Agenția Digitală în numele Organizatorului cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, fiind autentificat de un notar public.

Organizator NESTLÉ ROMANIA S.R.L.prin imputernicit SYSCOM DIGITAL

                                                                                    

Anexa 1 la Regulamentul Campaniei “Nestlé Fitness - noi obiceiuri pentru o viață activă"

Traducere din limba engleză

PROMOȚIA NESTLE’ FITNESS 2020  “Nestlé Fitness - noi obiceiuri pentru o viață activă"DESCRIEREA PREMIULUI, UTILIZARE, GARANȚIE ȘI PROCEDURA DE RETURNARESUGESTII PENTRUTERMENII ȘI CONDIȚIILE DE CONCURS 

DESCRIEREA PREMIULUI 

Pachetul cu premiul conține:

Ceasul inteligent Fitbit Versa Lite Edition cu brățară de dimensiuni mici Cablu de încărcareO brățară suplimentară de dimensiuni mari 

Nu include:Tot ce nu este menționat ca inclus

LIVRAREA PREMIULUI

1. Ceasurile inteligente Fitbit Versa Lite Edition sunt furnizate câștigătorilor promotiei “Nestlé Fitness - noi obiceiuri pentru o viață activă" din Romania ca premii pentru promoție de culoare ALBĂ Culoarea ceasului livrat nu este negociabilă și nu poate fi schimbată.

2. Dacă participantul la concurs este identificat drept câștigător conform Secțiunii 7 a prezentului Regulament, acestuia i se va cere să semneze un Proces verbal de predare-primire pentru a confirma primirea.

3. Câștigătorilor li se recomandă să păstreze o copie a Procesului verbal de predare-primire datat și semnat în bune condiții, în cazul în care li se solicită să prezinte dovada primirii ceasului inteligent Fitbit Versa Lite Edition ca premiu al “Nestlé Fitness - noi obiceiuri pentru o viață activă" în locul unei dovezi a documentului de cumpărare.

4. Campania este responsabilitatea exclusivă a Organizatorului, Fitbit nu este în niciun fel responsabil pentru Campanie sau pentru Mecanica Campaniei sau pentru livrarea în siguranță a premiului către câștigător.

UTILIZAREA PREMIULUI

1. Folosirea ceasului inteligent Fitbit Versa Lite necesită urmatoarele:    • aplicația pentru telefoane mobile Fitbit (pentru iPhone, iPad și telefoane Android, dispozitive cu Windows 10, inclusiv PC cu Windows 10 cu Bluetooth activat)    • un smartphone     • înregistrarea unei persoane ca utilizator final prin crearea unui cont Fitbit pe pagina din țara sa: https://www.fitbit.com/us/countries sau la adresa https://www.fitbit.com/eu/home 

2. Toate informațiile de care are nevoie utilizatorul final pentru a configura și folosi produsul pot fi găsite pe paginile fiecărei țări, unde acestea sunt disponibile în limbile locale, sau la adresa https://www.fitbit.com/eu/home 

Link-uri rapide:

Pagina produsului Fitbit Versa Lite Edition  https://www.fitbit.com/eu/versa-lite

Cum să începi:https://help.fitbit.com/articles/en_US/Help_article/2432

Manualul Utilizatorului – limba engleză https://staticcs.fitbit.com/content/assets/help/manuals/manual_versa_lite_en_US.pdf

Descarcă aplicația https://www.fitbit.com/eu/setup

Înregistrează-te pe Fitbit.comhttps://accounts.fitbit.com/signup?lcl=en_EU

Cum să faci filmulețe https://www.fitbit.com/eu/how-to

Asistență https://help.fitbit.com/

3.    Utilizarea produselor Fitbit de către utilizatorii finali este supusă Termenilor și condițiilor standard ale Fitbit: https://www.fitbit.com/eu/legal/terms-of-service 

4.  Utilizatorul final trebuie să se înregistreze prin crearea unui cont Fitbit pe pagina din țara sa sau la adresa https://www.fitbit.com/eu/home și să accepte Termenii de utilizare și Politica de confidențialitate ai Fitbit pentru a utiliza produsul și Serviciul Fitbit online.

ASISTENȚĂ UTILIZATOR FINAL 

1. Utilizatorul final va fi un client direct al Fitbit în ceea ce privește utilizarea produsului, serviciul online Fitbit și Politicile privind garanția și Returnările Fitbit.

2. Utilizatorilor finali li se recomandă să verifice mai întâi secțiunea de Întrebări Frecvente la adresa http://help.fitbit.com și să încerce să detecteze orice defecțiuni tehnice cu care se confruntă, citind întrebările și răspunsurile de pe pagina comunității: https://community.fitbit.com/t5/Versa-Smartwatches/bd-p/versa;

3. Pentru mai multă asistență, utilizatorii finali pot consulta această pagină https://help.fitbit.com/ și pot citi și secțiunea SOLICITĂ ASISTENȚĂ pentru a alege procesul de asistență pentru clienți standard prin e-mail aici: http://contact.fitbit.com;

4. La momentul furnizării de informații despre produs și despre problema întâlnită, utilizatorilor finali li se poate cere să prezinte o copie a Procesului verbal de predare-primire în cadrul campaniei “Nestlé Fitness - noi obiceiuri pentru o viață activă" și de primire a premiului (a se vedea Secțiunea 3 Livrarea Premiului) în loc de dovadă a chitanței de achiziție ca dovadă a provenienței produsului.

POLITICA PRIVIND GARANȚIA ȘI RETURNAREA 

1. Perioada de garanție este de doi (2) ani de la data livrării ceasului Fitbit Versa Lite Edition către câștigător și de la semnarea de primire a premiului de către acesta.

2. Dacă, ulterior solicitării de asistență prin adresa https://help.fitbit.com/, în termen de 45 de zile de la livrare, serviciul de Asistență Clienți al Fitbit consideră că produsul este defectuos sau defect și o înlocuire a produsului este considerată ca fiind necesară de către Fitbit, utilizatorului final i se va elibera un număr de autorizație de returnare.

3. Utilizatorului final i se poate cere să returneze un dispozitiv defectuos sau defect înainte ca un înlocuitor să fie expediat dacă analiza Fitbit a contextului impune acest lucru. În acest caz, Fitbit va trimite utilizatorului final o etichetă de retur.

4. Dacă Fitbit consideră că procesul de retur al unui produs defectuos sau defect ar trebui să implice înlocuirea produsului, utilizatorilor finali li se va cere să contacteze cumpărătorul inițial Nestlé România  și să returneze dispozitivul și/sau accesoriul, inclusiv toate piesele incluse în ambalajul original, în stare fizică bună, împreună cu numărul de autorizare de retur emis de Serviciul Clienți al Fitbit. Acest proces de retur este valabil și se aplică doar în cazul utilizatorilor finali ce se află în situația descrisă la pct. 2 de mai sus, privind politica de  garanție și  returnare.

5. În cazul în care, ulterior solicitării de asistență accesând adresa https://help.fitbit.com/, Serviciul Clienți al Fitbit consideră că produsul este defect în orice moment după înregistrarea dispozitivului, după configurarea și utilizarea acestuia în perioada de garanție de 2 ani, utilizatorul final va primi suport și asistență direct de la Serviciul Clienți al Fitbit și orice proces de returnare și înlocuire va fi gestionat direct de Serviciul Clienți al Fitbit.

6. În toate situațiile, utilizatorului final i se poate cere să prezinte o copie a documentului de livrare și de acceptare a premiului (a se vedea Secțiunea 7) în locul unei chitanțe de cumpărare pentru a face dovada provenienței produsului. 

7. Pentru informații complete cu privire la toate aspectele referitoare la Garanție și la Returnările produselor Fitbit, consultați: https://www.fitbit.com/us/legal/returns-and-warranty.

NEASUMAREA RĂSPUNDERII - LIMITĂRI

1.    Premiul nu poate fi schimbat pentru servicii și nu poate face obiectul unei rambursări monetare, nici integral, nici parțial, nici nu poate face obiectul unei restituiri de niciun fel.

2.    Premiul nu poate fi actualizat, schimbat, negociat și nu poate fi schimbat pentru un alt produs sau pentru suma aferentă în numerar.

3.    În măsura în care legea o permite, Organizatorul, reprezentanții, agențiile sau distribuitorii acestuia nu vor fi în niciun caz responsabili sau răspunzători pentru a compensa câștigătorul, utilizatorul final sau un alt purtător și nu vor fi responsabili pentru nicio pierdere sau pagubă personală ce ar putea rezulta astfel. 

4.    Decizia Organizatorului cu privire la orice aspect al Campaniei este finală și obligatorie.

 

  Branduri de cereale& produse

  Hai savorbim

  Am incercat sa raspundem cat mai multor intrebari. Le poti cauta pe toate aici:

  Cum pot identifica alimentele care contin cereale integrale?
  Retine doua lucruri: • Cauta ambalajele pe care termenul "integral"este trecut alaturi de numele cerealei, cum ar fi "grau integral" sau "paine integrala". • In cazul alimentelor care contin mai mult de un singur ingredient, verifica daca cerealele integrale sunt trecute la inceputul listei de ingrediente. Cu cat acestea sunt mentionate mai la inceputul listei, cu atat cerealele integrale au o pondere mai mare in reteta. Si fii atent si la procentajul de cereale integrale. In lista de ingrediente ar trebui sa apara mentionat si acest aspect. E usor sa afli daca un anume tip de cereale Nestlé pentru micul dejun contine cereale integrale: cauta simbolul verde si bifa de cereale integrale din partea superioara a ambalajului.
  Care dintre cerealele Nestlé contin cereale integrale?
  Toate cerealele Nestlé pentru micul dejun care au pe ambalaj simbolul verde contin cereale integrale; aceasta este garantia cerealelor integrale. Contin cel putin 8 g de cereale integrale per portia de 30 g. Pe toate ambalajele este trecuta lista ingredientelor, unde este indicata cantitatea exacta. Am reusit sa facem din cerealele integrale ingredientul principal al tuturor cerealelor Nestlé preferate de copii.
  Ce ar trebui sa contina un mic dejun complet?
  Un mic dejun complet ar trebui sa contina alimente din toate grupele alimentare. De exemplu, ar putea arata asa: • 1 portie de cereale care contin carbohidrati • 1 portie de lactate care contin proteine si calciu • 1 portie de fructe proaspete care contin vitamine • 1 pahar cu apa pentru hidratare • Optional, o sursa suplimentara de proteine. Cerealele Nestlé pentru micul dejun sunt o alegere hranitoare, deoarece: • Sunt o sursa de fibre si de cereale integrale • Contin putine grasimi (majoritatea au un nivel scazut al tuturor tipurilor de grasimi, inclusiv cele saturate) • Sunt fortifiate cu vitamine si minerale, cum ar fi vitaminele din complexul B, calciu si fier • Au un numar mai mic de calorii, mai putin zahar si grasimi decat multe alte variante de mic dejun.
  Are Nestlé in plan sa lanseze versiuni fara gluten si ale altor cereale sau batoane de cereale din portofoliu?
  Inca nu, dar vom fi in continuare atenti la nevoile oamenilor si vom raspunde solicitarilor acestora.
  ARATA TOATE INTREBARILE ADRESATE FRECVENTPress to see all FAQs

  Ne-ar placea sa stim ce comentarii ai despre cerealele Nestlé, asa ca spune-ne parerea ta, ne bucuram mereu sa o aflam.

  Adresa de intoarcere

  Nestlé România SRL,

  Str. George Constantinescu nr. 3, sc. A, et. 7, sector 2,

  Bucureşti 020339, România.

  Relatii cu clientii

  Contacteaza-ne la numarul de telefon:

  0800.863.785

  Facebook

  Suntem si pe Facebook:

  Nestlé Cereals Romania