Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  Fullständiga bestämmelser och villkor

  Fullständiga bestämmelser och villkor

  Dessa bestämmelser och villkor styr [NBC-kampanjen för familjeaktiviteter som ger en biljett för fritt inträde per unik kod] (”kampanjen”). Vid eventuell konflikt eller motsägelse gentemot annan kommunikation angående kampanjen inklusive annons- eller reklammaterial är det dessa bestämmelser och villkor som gäller. Kampanjdeltagaren samtycker till att vara bunden av dessa bestämmelser och villkor.

  Marknadsförare: Nestlé Sverige AB, Box 7173, 250 07 HELSINGBORG

  Administratör: TLC Marketing UK Ltd, 19 Harcourt Street, London, W1H 4HF

  1. Behörighet: Kampanjen är öppen för alla som är bosatta i Sverige, oavsett medborgarskap, och är minst 18 år, med undantag för anställda hos marknadsföraren eller administratören och deras respektive samarbetspartners eller ombud, närstående familjemedlemmar till sådana anställda och alla andra personer med koppling till kampanjen (”deltagare”).
  2. Gör så här för att delta: Deltagaren måste köpa en kampanjförpackning och registrera koden som finns i förpackningen på nestle-cereals.com/days-out mellan 01.03.2018 och 27.05.2018 (”kampanjperioden”). Efter godkännande får deltagaren en unik aktivitetskod som kan användas på www.tlcmarketing-rewards.com/days-out där deltagaren måste registrera sig och hämta sin biljett senast den 27.06.2018. Kampanjförpackningar: Havre Cheerios, Multigrain Cheerios och Nesquik. Observera att TLC inte är anslutet till Nestlé. Du hittar TLC:s villkor på deras webbplats här.
  3. Varje deltagare måste besöka nestle-cereals.com/days-out och ange sina uppgifter inklusive den unika koden som finns i förpackningen. Marknadsförarens sekretesspolicy går att läsa genom att klicka [här]. Efter att ha angivit uppgifterna får deltagaren en unik aktivitetskod och vidarebefordras till administratören på www.tlcmarketing-rewards.com/days-out där han eller hon måste registrera sig med förnamn, postnummer och e-postadress samt den unika aktivitetskoden för godkännande. Administratörens sekretesspolicy går att läsa genom att klicka [här]. Deltagaren kan därefter läsa informationen från respektive deltagande upplevelsepartner (”plats”), välja sin plats och hämta sin ’biljett för fritt inträde’ (”erbjudandet”). Observera att TLC inte är anslutet till Nestlé. Du hittar TLC:s villkor på deras webbplats här.
  4. Varje unik aktivitetskod gäller för hämtning av en enda biljett för fritt inträde. När du har hämtat din biljett är din unika aktivitetskod inte längre giltig.
  5. Endast en ’biljett för fritt inträde’ kan hämtas per unik aktivitetskod, person, hushåll och plats. Om en deltagare köper ytterligare kampanjförpackningar kan ytterligare begäranden registreras och lösas in för andra platser.
  6. ’Biljetten för fritt inträde’ gäller antingen för ett fritt inträde för vuxen eller ett fritt inträde för barn. Vad biljetten gäller för varierar beroende på samarbetspartner och anges i bestämmelserna och villkoren för respektive plats. Vissa aktiviteter för barn kräver förälders/målsmans närvaro och/eller överinseende. Om förälders/målsmans närvaro krävs för fritt inträde för ett barn måste förälder/målsman köpa en egen biljett.
  7. Varje ’biljett för fritt inträde’ gäller endast en gång och kan inte användas tillsammans med andra kampanjerbjudanden, rabatter, särskilda förmåner, övernattningspaket eller online-, grupp- eller säsongsbiljetter. Erbjudandet gäller i mån av tillgång. Om erbjudandet inte är tillgängligt blir deltagaren erbjuden en biljett för fritt inträde till en annan plats som ersättning.
  8. Deltagaren måste överlämna sin ’biljett för fritt inträde’ på den valda platsen för att komma in. På vissa platser kan digitala biljetter tas emot. I så fall anges detta tydligt i huvudvillkoren för den aktuella platsen på kampanjwebbplatsen.
  9. Varje ’biljett för fritt inträde’ har ett genomsnittligt värde på 140 SEK och gäller i sex månader från nedladdningsdatum. Vissa platser kan erbjuda giltighet som är längre än sex månader – detta kommer vara tydligt beskrivet i villkoren, om tillämpligt.
  10. Varken marknadsföraren, dess ombud eller dess distributörer ansvarar för borttappade, stulna eller skadade platsbiljetter. Borttappade eller stulna platsbiljetter ersätts ej.
  11. Endast originalexemplar av ’biljetter för fritt inträde’ tas emot. Fotokopierade, skannade, skadade eller oläsliga biljetter tas ej emot. ’Biljetter för fritt inträde’ måste lösas in och överlämnas vid inträdet.
  12. Listan över tillgängliga platser kan komma att ändras, och bokningsbegränsningar kan gälla. Varje plats kan ha särskilda begränsningar. Fullständig information finns på tlcmarketing-rewards.com/days-out. Observera att TLC inte är anslutet till Nestlé. Du hittar TLC:s villkor på deras webbplats här.
  13. ’Biljetten för fritt inträde’ har inget penningvärde, kan inte säljas vidare, auktioneras ut eller bytas och går inte att lösa in, helt eller delvis, mot kontanter.
  14. Vissa platser kan kräva att deltagaren kontaktar platsen i förväg för att boka inträde. Deltagaren ska då kontakta platsen direkt för att bekräfta att han eller hon har en biljett för fritt inträde. I så fall anges detta tydligt i huvudvillkoren för den aktuella platsen på kampanjwebbplatsen.
  15. Eventuella ytterligare kostnader som kan uppstå i samband med deltagande i kampanjen, exempelvis kostnader för internet, porto, resekostnader och andra tjänster som faller utanför de beskrivna tjänsterna, ingår inte i erbjudandet och ska betalas separat av deltagaren själv.
  16. Deltagande upplevelsepartner förbehåller sig rätten att ändra sina öppettider. För vissa partner kan erbjudandet vara otillgängligt av säsongsmässiga skäl. Erbjudandet gäller enligt varje partnerupplevelses egna bestämmelser och villkor.
  17. Endast fullständiga registreringar godkänns. Marknadsföraren åtar sig inget ansvar för begäranden som tappas bort, är ofullständiga, oläsliga eller skadade eller som inte når marknadsföraren inom kampanjperioden, oavsett skäl.
  18. Du får inte delta i kampanjen, och din begäran betraktas som ogiltig, om:
   ● du inte har köpt en behörig kampanjförpackning inom kampanjperioden,
   ● du inte har fyllt i alla begärda informationsfält på kampanjwebbplatsen korrekt,
   ● du inte har anmält dig inom kampanjperioden och/eller du på något annat sätt inte har följt dessa bestämmelser och villkor så som avgörs av marknadsföraren efter eget godtycke.
  19. Marknadsföraren förbehåller sig rätten att tillhandahålla ett ersättningspris av liknande eller högre värde samt att avbryta kampanjen när som helst om så anses nödvändigt på grund av omständigheter utanför marknadsförarens rimliga kontroll.
  20. Om du av någon anledning stöter på problem kan du besöka sidan med vanliga frågor om kampanjen eller kontakta Nestles kundtjänst här. Om du har frågor om priserna/platserna kan du kontakta TLC Marketing med hjälp av kontaktformuläret här. Observera att TLC inte är anslutet till Nestlé. Du hittar TLC:s villkor på deras webbplats här.
  21. Samtliga personer som utnyttjar erbjudandet gör det under förutsättning att de helt och hållet godkänner dessa bestämmelser och villkor.
  22. I den mån detta är tillåtet enligt lag avsäger sig marknadsföraren, administratören samt deras ombud och distributörer under alla omständigheter ansvar eller kompensation gentemot köparen eller annan innehavare för personliga skador eller förluster som uppstår på platsen. De lämnar inte heller några garantier i fråga om kvaliteten hos och/eller tillgängligheten av de tjänster som erbjuds av respektive plats och ansvarar inte för personliga skador eller förluster som uppstår därigenom. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.
  23. I fråga om omständigheter som står utanför marknadsförarens rimliga kontroll eller om bedrägeri, missbruk och/eller fel (mänskligt eller datarelaterat) på annat sätt påverkar eller kan påverka kampanjens korrekta genomförande, och endast om omständigheterna gör detta oundvikligt, förbehåller sig marknadsföraren rätten att avbryta eller ändra kampanjen eller dessa bestämmelser och villkor när som helst men kommer alltid att sträva efter att minimera inverkan på deltagarna för att undvika onödig besvikelse.
  24. Dessa villkor ska regleras av svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.
  25. ”Administratören” ansvarar för erbjudandets genomförande. Eventuell information som inhämtas av TLC Marketing vid erbjudandets genomförande kommer endast att användas för godkännande av begäran och för genomförandet såvida du inte godkänner annan användning. Dina personuppgifter kommer alltid att behandlas med sekretess. Administratörens sekretesspolicy går att läsa genom att klicka här. Du kan begära tillgång till dina personuppgifter, eller få eventuella felaktigheter rättade, genom att skicka e-post till [[email protected]]. Genom att delta i kampanjen godkänner du den användning av dina personuppgifter som beskrivs här. Observera att TLC inte är anslutet till Nestlé. Du hittar TLC:s villkor på deras webbplats här.
  26. All korrespondens gällande erbjudandet ska adresseras till TLC Marketing UK LTD, 19 Harcout Street, London, W1H 4HF och märkas med "NBC-kampanjen". Observera att TLC inte är anslutet till Nestlé. Du hittar TLC:s villkor på deras webbplats här.
  27. Marknadsförarens beslut i fråga om alla aspekter av kampanjen är slutgiltiga och bindande.

  Kontakta oss

  Vad är gluten?

  Det allmänna namnet för proteiner som finns i spannmål såsom vete. Det håller ihop maten, som ett 'klister', och ger deg dess elasticitet.

  Vad är fullkorn?

  “Fullkorn” betyder att alla delar av spannmålet är tillvarataget: kli, grodd och frövita. Dessa tre komponenter av ett spannmål innehåller olika näringsämnen, vilka spelar en viktig roll för att hjälpa grödan växa och vara frisk.

  Hur mycket fullkorn behöver jag äta varje dag?

  Det är enkelt: basera din kost på spannmål och välj fullkorn istället för förädlat spannmål närhelst du kan. Amerikanska kostriktlinjer rekommenderar att äta 3 portioner (48 g) om dagen. Så, varje gång du letar efter frukostflingor, bröd, pasta, ris eller mjöl att laga mat med hemma, leta efter ordet “fullkorn”, helst bland de första ingredienserna på listan.

  Varför tillsätta socker till flingor?

  För att det gör spannmålet sötare, och tillför smak, konsistens, struktur och färg till flingorna.