Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Din information

Tack för att du besöker vår webbplats. Vi hoppas att du får värdefull information om Nestlé och våra produkter och tjänster.

Vi respekterar din rätt till integritet på nätet när du använder vår webbplats och kommunicerar elektroniskt med oss. Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att säkra behandlingen av de personuppgifter du lämnar till oss.

Nestlé  är registeransvarig (se fråga 18) för dina personuppgifter. Principerna i denna integritetspolicy gäller alla registeransvariga i Nestlé-koncernen.

Vi har ställt samman ett antal viktiga frågor som vi tror du vill ha svar på angående de personuppgifter du skickar till oss. I svaren får du information om dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter och de åtgärder vi vidtar för att upprätthålla integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Vi hoppas du har nytta av informationen.

Om du har frågor angående dina personuppgifter eller om våra rutiner är du välkommen att kontakta oss på adressen i fråga 5 nedan.

 

 

1. Vilka personuppgifter samlar ni in genom webbplatsen och hur går det till?

Vi samlar bara in personuppgifter som DU vill lämna till oss eller som behövs för att tillhandahålla (och förbättra) vår service till dig. Vi samlar in direkta personuppgifter som namn, adress och e-postadress och även indirekt information som cookies och uppkopplings- och systeminformation. Du kan behöva lämna oss e-postadress, namn, telefonnummer osv. så vi kan ge dig information om Nestlé eller våra produkter och tjänster, anmäla dig till våra tävlingar eller enkäter eller bara för att hålla dig uppdaterad om spännande utveckling inom ämnen som intresserar dig. Du kan vara säker på att vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att upprätthålla integriteten och säkerheten för de personuppgifter du skickar till oss.

Åter till toppen

2. Hur säkrar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att upprätthålla integriteten och säkerheten för dina personuppgifter. Endast behörig personal i Nestlé-koncernen, hos företag hos tredje part (t.ex. tjänsteleverantörer) eller våra affärspartner (som har skrivit under ett avtal att hålla all information säker) har tillgång till dina personuppgifter. All personal hos Nestlé som har tillgång till dina personuppgifter är skyldiga att följa Nestlés integritetspolicy och alla anställda hos tredje part som har tillgång till dina personuppgifter har undertecknat avtal om tystnadsplikt. Dessutom har vi skrivit avtal med tredjepartsföretag som har tillgång till dina personuppgifter för att säkerställa att informationen förblir säker. För att säkerställa skyddet av dina personuppgifter har vi en säker IT-miljö med den teknik som krävs för att förhindra obehörig åtkomst (dvs. hackning). Se fråga 4 – Till vem lämnar ni ut mina personuppgifter och varför?

Åter till toppen

 

3. Vad använder ni mina personuppgifter till?

Dina personuppgifter används bara för de ändamål för vilka du lämnade dem till oss. De används också för att administrera, stödja och ge oss feedback på våra servicenivåer och hindra brott mot säkerhet, lagar och avtalsvillkor.

Åter till toppen

4. Till vem lämnar ni ut mina personuppgifter och varför?

Nestlé lämnar aldrig ut dina personuppgifter till någon tredje part som avser att använda dem för direktmarknadsföring om du inte har gett oss specifikt tillstånd att göra det. För Nestlés policy om: (i) direktmarknadsföring via e-post; (ii) din rätt att när som helst be Nestlé att INTE kontakta dig genom direkt e-postmarknadsföring; och (iii) din rätt att ta bort dina personuppgifter från våra system – se fråga 8 och fråga 5. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till andra företag inom Nestlé-koncernen. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till tredje part men endast under nedanstående strängt begränsade förhållanden:

 • Vi kan tillhandahålla dina personuppgifter för tredje part (såsom vår internetleverantör) som hjälper oss administrera webbplatsen. En del av dessa affärspartner kan befinna sig utanför det land där du kopplade upp dig till webbplatsen. Se fråga 6 – Till vilka länder skickas mina personuppgifter och varför? Dessa tredje parter är skyldiga att ständigt upprätthålla samma säkerhetsnivå för dina personuppgifter som Nestlé och är i förekommande fall bundna av juridiska avtal att hålla dina personuppgifter hemliga och säkra och att bara behandla dem efter specifika anvisningar från Nestlé.
 • Vi kan också överlämna dina personuppgifter till offentliga organ och brottsbekämpande myndigheter om det krävs enligt lag; om det enligt vår bedömning är nödvändigt för att tillmötesgå rättsliga krav; som svar på rättsliga krav eller åtgärder; eller för att skydda Nestlé-koncernens, dess kunders och allmänhetens rättigheter.
 • Vi kan i vissa begränsade fall lämna dina personuppgifter till potentiella uppköpare av ett Nestlé-företag, men endast om (i) vi genom avtal har säkerställt att dina uppgifter hålls hemliga och säkra; och (ii) Nestlé vid tillhandahållandet av dessa personuppgifter uppfyller kraven i gällande lokal lagstiftning

Åter till toppen

 

5. Hur kan jag se, kontrollera, ändra eller ta bort de personuppgifter jag skickar till er?

Du har rätt att be oss redovisa all den information vi har samlat in om dig. Du kan också ta bort, korrigera eller revidera dina personuppgifter genom att skicka e-post till: konsumentforum@se.nestle.com eller ett brev till: Nestlé Sverige AB, Box 7173, Helsingborg, Sverige.

Åter till toppen

 

6. Till vilka länder skickas mina personuppgifter och varför?

Nestlé är ett globalt företag och dina personuppgifter kan överföras över landgränserna. Dina personuppgifter kan också överföras mellan företag i Nestlé-koncernen som befinner sig i olika länder. Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter både under överföringen och på den mottagande platsen. Den server där webbplatsen ligger kan befinna sig utanför det land där du kopplar upp dig mot webbplatsen. Den tjänsteleverantör som är värd för webbplatsen är bunden av ett avtal som säkerställer en hög nivå på integritetsskydd och som kräver (utöver andra villkor) att värden bara agerar enligt Nestlés anvisningar och kontinuerligt vidtar de tekniska åtgärder som behövs för att hålla dina personuppgifter säkra.

Åter till toppen

 

7. COOKIES (spårningsteknik) – Hur och varför använder ni dem?

Vi använder spårningsteknik i form av cookies för att samla in personlig information såsom typ av webbläsare och operativsystem, refererande sida, väg genom webbplatsen, ISP-domän osv. för att ta reda på hur besökarna använder webbplatsen. Med hjälp av cookies kan vi skräddarsy webbplatsen efter dina personliga behov.Den information vi får genom cookies lämnas inte ut till andra än Nestlé-koncernen eller vissa bestämda tredje parter. Den används inte för oönskad kommunikation.Cookies på din dator innehåller inte ditt namn utan bara en IP-adress. När användarsessionen avslutas är informationen i cookies avspeglar om du vill acceptera cookies eller inte. Du kan ställa in webbläsaren så att den varnar dig innan du accepterar cookies eller att den inte tar emot cookies över huvud taget. I det fallet kanske du inte har tillgång till alla funktioner på webbplatsen. Läs i hjälp-funktionen i webbläsaren om hur du gör inställningarna. Du behöver inte ha cookies aktiverade för att använda eller navigera i stora delar av den här webbplatsen och andra webbplatser som tillhör Nestlé. Kom ihåg att om du använder olika datorer på olika ställen måste du se till att varje dator är inställd efter dina önskemål vad gäller cookies.

Åter till toppen

8. E-marknadsföring - Vad är skräppost (spam) och vad har ni för inställning till skräppost?

Med skräppost menas oönskad e-post med reklam eller marknadsföringsmaterial som skickas till dig utan ditt medgivande.Vi skickar INTE skräppost. Nestlé själva använder ett anti-spamverktyg för att skydda våra anställda från skräppost. Att skicka e-post utan medgivande är olagligt i många länder. Vi använder inte dina personuppgifter (inklusive din e-postadress) för direkt marknadsföring eller uppföljning om du inte ger oss din UTTRYCKLIGA tillåtelse. Det kallas OPT-IN-samtycke.Vi lämnar inte heller ut dina personuppgifter till tredjepartsföretag som använder dina personuppgifter för skräppost.Den här webbplatsen kan ge dig möjlighet att ta emot marknadsföringsinformation med e-post. Varje e-postmeddelande från Nestlé ger dig möjligheten att när som helst avbryta mottagandet av marknadsföringsmeddelanden.Om du av någon anledning tror att du har mottagit skräppost från ett företag i Nestlé-koncernen ber vi dig genast informera oss på angiven adress. För adressinformation, se fråga 5 – Hur kan jag se, kontrollera, ändra eller ta bort de personuppgifter jag skickar till er?

Åter till toppen

9. Hur länge behåller ni mina personuppgifter?

Vi kan lagra de personuppgifter du skickar oss via webbplatsen till exempel i vår kunddatabas för marknadsföring. Dina personuppgifter behålls av Nestlé-koncernen endast så länge det är skäligen nödvändigt med tanke på vårt behov att svara på frågor eller lösa problem, tillhandahålla förbättrade och nya tjänster och uppfylla juridiska krav som ställs av gällande lag(ar). Det betyder att vi kan behålla dina personuppgifter under en rimlig tidsperiod efter att du slutat använda Nestlés tjänster eller den här webbplatsen. Efter den tiden tas dina personuppgifter bort från alla system i Nestlé-koncernen.Vi vill påminna om att vi har rätt att ta bort dina personuppgifter när som helst. Se fråga 5 – Hur kan jag se, kontrollera, ändra eller ta bort de personuppgifter jag skickar till er (ovan)?

Åter till toppen

10. Vad har ni för policy vad gäller barns användning av och kommunikation med era webbplatser?

Vi tycker att det är mycket viktigt att skydda integriteten för barn på nätet och vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att tillbringa tid på nätet med sina barn och delta och övervaka deras online-aktiviteter. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn genom denna webbplats. Speciell anmärkning till föräldrar Vi rekommenderar att föräldrar/vårdnadshavare regelbundet kontrollerar och övervakar barnens användning av e-post och andra aktiviteter på nätet. Se till att barnet inte ger oss sina personuppgifter på nätet utan din tillåtelse. Du kan när som helst kontrollera barnets personuppgifter och ändra eller ta bort dem online. Alternativt kan du be oss ta bort information om ditt barn genom att fylla i en begäran om borttagning och skicka den via e-post/post/fax till den adress som ges under fråga 5 – Hur kan jag se, kontrollera, ändra eller ta bort de personuppgifter jag skickar till er?

Åter till toppen

11. Länkar ni till tredje parts webbplatser och vad händer med mina personuppgifter vid länkningen? 

Vi länkar till andra webbplatser för att ge dig en möjlighet att ta del av annan intressant information som har samband med Nestlé. Dessa tredje parts webbplatser ligger utanför vår kontroll och omfattas inte av denna integritetspolicy. Om du kopplar upp dig till andra webbplatser via länkarna kan operatörerna av dessa webbplatser samla in dina personuppgifter. Kontrollera integritetspolicyn för dessa tredje parts webbplatser innan du lämnar någon personlig information. Vi försöker så långt möjligt se till att alla tredje parts webbplatser vi länkar till har motsvarande skydd för dina personuppgifter, men vi kan inte hållas ansvariga varken juridiskt eller på annat sätt för tredje parters aktiviteter, integritetspolicy eller sekretessnivåer.

Åter till toppen

12. Vad händer med mina personuppgifter när jag e-postar webbplatsadressen till någon annan?

En del av våra webbplatser kan ge dig möjligheten att e-posta en webbadress till en annan person. För att denna funktion ska fungera kan vi behöva samla in din e-postadress och/eller e-postadresserna till dem du skickar webbplatsadressen. E-postadresser som samlas in på det sättet används inte för något annat syfte än att uppfylla din begäran. E-postadresserna lagras inte, och de raderas omedelbart efter att din begäran uppfyllts.

Åter till toppen

13. Vad händer med mina personuppgifter om jag deltar i en online-enkät på webbplatsen?

Tid efter annan kan vi be besökarna på vår webbplats att svara på enkätfrågor. Enkäterna gäller i allmänhet innehållet på webbplatsen, våra produkter och tjänster eller kategorier av produkter och tjänster. Vi kan ställa frågor som är relevanta för vår affärsverksamhet, om ålder eller åldersspann, kön och/eller annan icke-personlig information. I dina enkätsvar kan vi lägga till information som vi får genom cookies, men vi frågar inte efter några personuppgifter. Den personliga information som samlas in knyts inte till de eventuella personuppgifter som du redan har lämnat till oss. Personuppgifter som samlas in genom undersökningar och enkäter är endast till för internt bruk, men aggregerad information (som inte är personligt identifierbar) kan lämnas ut till andra.

Åter till toppen

14. Vad menas med engångsregistrering?

För att underlätta registreringen använder vi ett verktyg för engångsregistrering på webbplatsen. Det innebär att när du registrerar dig på vår webbplats kan du automatiskt använda den informationen när du registrerar dig på andra Nestlé-webbplatser. Dina personuppgifter förblir skyddade och vi ber dig alltid om ditt uttryckliga medgivande eller "Opt-In" att ta emot information från Nestlé-webbplatser innan du registreras på någon utsändningslista.

Åter till toppen

15. Kan ni ändra villkoren i denna integritetspolicy?

Vi gör då och då ändringar och korrigeringar i integritetspolicyn. Kontrollera integritetspolicyn regelbundet för att se ändringarna och hur de kan påverka dig.

Åter till toppen

16. Var hittar jag mer information om juridiska aspekter på Nestlés webbplatser?

Eftersom Nestlé S.A. är ett schweiziskt företag är det schweizisk lagstiftning som gäller för webbplatsen. För närmare information, se användarvillkoren för webbplatsen genom att klicka på länken eller direkt på webbplatsen.

Åter till toppen

17. På vilken adress/vilka adresser kan jag kontakta er om jag har andra frågor om mina personuppgifter?

Adressen är: konsumentforum@se.nestle.com eller brev till: Webmaster, Nestlé Sverige AB, Box 7173, Helsingborg, Sverige.

Åter till toppen

18. Vilka termer och juridiska definitioner används i denna integritetspolicy?

Med "Personuppgifter" (kan också kallas "Persondata") avses all information om dig som fysisk person som kan identifiera dig, direkt eller indirekt(På webbplatser brukar det vara åtminstone din e-postadress.). "Behandling av Personuppgifter" betyder all hantering av dina Personuppgifter, automatisk eller icke-automatisk, inklusive insamling, registrering, organisering, lagring, anpassning eller ändring, sökning, konsultation, användning, utlämnande genom överföring, spridning eller offentliggörande på annat sätt, inpassning eller kombination, blockering, radering eller förstörelse (dvs. i praktiken alla aktiviteter som Nestlé utför med de personuppgifter du skickar oss). Med "Registeransvarig" avses den organisation som bestämmer syftet och metoderna för Behandling av dina Personuppgifter (dvs. den Nestlé-enhet som driver webbplatsen och samlar in dina personuppgifter), vilket i detta fall är Nestlé S.A."Tredje part/parter" betyder i denna integritetspolicy alla företag som inte kontrolleras av Nestlé genom direkt eller indirekt ägande. Med "Nestlé" och "Nestlé-koncernen" avses här, beroende på sammanhanget, Nestlé S.A., det ursprungliga moderbolaget, eller de dotterbolag som Nestlé S.A. kontrollerar genom direkt eller indirekt ägande.

Åter till toppen

19. VIKTIGT – Varför måste jag acceptera villkoren i denna integritetspolicy?

Nestlé är ett globalt företag som använder Internet för att samla in och behandla dina personuppgifter. Det innebär av naturliga skäl att dina personuppgifter behandlas och överförs över nationsgränserna.Denna integritetspolicy ger dig på ett lättillgängligt sätt all den information du behöver för att fatta ett informerat beslut om du ska använda webbplatsen och skicka dina personuppgifter till Nestlé eller inte.Genom att använda webbplatsen och kommunicera elektroniskt med oss godtar du att vi behandlar indirekt personlig information om dig (cookies, anslutnings- och systeminformation) på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy.Om du ber oss tillhandahålla en viss tjänst (tävlingar, nyhetsbrev eller information om nya produkter m.m.) behöver vi även direkta personuppgifter (namn, adress och e-postadress) från dig. I det fallet ber vi om ditt uttryckliga medgivande att samla in och använda dessa personuppgifter. Dessa personuppgifter används bara för de ändamål för vilka du lämnade dem till oss. Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, kontakta oss på adressen under Fråga 5, så svarar vi gärna på alla ytterligare frågor.

Åter till toppen

Copyright © Société des Produits Nestlé S.A. 2005

  flingmärken& Produkter

  Kontakta oss

  Vi har försökt att svara på så många av dina frågor som möjligt. Du kan leta efter alla här:

  Do Nestlé products in emerging countries have more salt than products in developed/developing countries?
  For the last 15 years we’ve been working to reduce the sodium (which is the major component of salt) in our breakfast cereals across the world, because we want to keep on making them more nutritious. Achieving consistency on all products, in all countries, takes time - so some may have more sodium than others. Our aim is for all our cereals – globally – to have the same reduced levels of sodium, with a target of less than 135mg per serving in all our children’s products.
  What are the health and nutritional benefits of Nestlé Gluten Free Corn Flakes?
  As well as being a healthy choice for people who want to reduce the amount of gluten in their diet, or have coeliac disease or a gluten intolerance, Gluten Free Corn Flakes are fortified with B-vitamins, folic acid and iron
  Hur kan jag hitta mat gjord på fullkorn?
  Två saker att komma ihåg: • Sök efter etiketter där det står "fullkorn" i början av namnet på spannmålet, som ”fullkornsmjöl" eller "fullkornsbröd". • För mat med fler än en ingrediens, se till att fullkorn står högt upp på ingredienslistan. Ju högre upp på listan det står, desto mer fullkorn har använts i receptet. Och sök efter procentandelen fullkorn. Du borde hitta även detta i ingredienslistan. Det är lätt att se om Nestlé frukostflingor är gjorda med fullkorn: sök efter det Gröna bandet och fullkornsmärket på kartongens ovansida.
  I’ve heard a low GI diet can help me lose weight. Is this true?
  It’s too early to say. The science in this area is still emerging. There is evidence that low GI foods take longer to digest and help you feel satisfied for longer, but none that you’ll eat fewer calories at the next meal.
  VISA ALLA VANLIGA FRÅGORPress to see all FAQs

  Vi vill gärna få dina kommentarer om Nestlé Flingor, så var snäll och hör av dig, vi uppskattar alltid att få veta vad du tycker.

  Returadress

  Om du inte är nöjd med ditt köp, var god returnera varan till:

  Nestlé Sverige AB
  Box 7173
  250 07 HELSINGBORG

  KONSUMENTSERVICE

  Ring vår Kundtjänst gratis på tel. nr.:

  020-299200.

  Öppettider: Vardagar kl. 9.00-21.00

  Facebook

  Du kan nu även kontakta oss via

  NESTLÉ BREAKFAST CEREALS SVERIGE