Tävlingsvillkor

  1. Tävlingen är öppen för invånare i Sverige som har fyllt 18 år, med undantag för medarbetare hos tävlingsarrangören och deras närmaste familjemedlemmar samt tävlingsarrangörens representanter, samarbetspartners och professionella konsulter involverade i kampanjen.

  2. Tävlingsperiod: Deltagare måste köpa ett kampanjpaket och registrera koden från paketet på www.nestle-cereals.com/xboxgames och delge personuppgifter mellan 1/11 2021 och 9/1 2022.

  3. Delta så här: Köp av ett kampanjpaket är nödvändigt för att delta. Kampanjpaketer: Nesquik Alphabet 325g., Nesquik 375g., Nesquik 500g., Nesquik DUO 325g., Nesquik Cocoacrush 360g., Cini Minis 375g., Lion 350g. Och Lion Wildcrush 360g.. Kampanjpaketen finns att köpa i en begränsad mängd och bara så länge lagret räcker. För att delta, gå in på www.nestle-cereals.com/xboxgames, skriv in koden från förpackningen och delge personuppgifter (namn, e-post, födelsedatum, kön och telefonnummer).

  4. Internetuppkoppling är nödvändig för att delta.

  5. Mer information om deltagande: Köp ett kampanjpaket under tävlingsperioden och hitta den 6-siffriga koden (kampanjkod) på baksidan. Gå in på webbsidan www.nestle-cereals.com/xboxgames och vidare in på tävlingens sida och ange 6-siffriga kod. De personliga uppgifterna är namn, e-post, födelsedatum och kön. När du har uppgett dina personliga uppgifter är du automatiskt med och tävlar. Kampanjkoder måste matas in i tävlingens formulär exakt som de står på paketet. Kampanjkoden är identisk på samtliga kampanjpaket. Deltagare kan delta en gång varje dygn med samma e-postaddress.  Försök till användning av koder från paket som inte är med i kampanjen eller användning av en kod som inte är avsedd för att användas i denna tävling kan resultera i diskvalificering, och alla relaterade inmatningar kommer att ogiltigförklaras. Deltagare kan delta så många gånger de önskar men endast en gång varje 24 timmar. Om du inte kan läsa din kampanjkod på grund av ett rent tryckfel kan du kontakta vår kundtjänst [email protected] för att få en ersättningskod. Alla förfrågningar rörande ersättning ska ha mottagits av vår kundtjänst senast den 4/1 2022. Om tryckfelet är äkta kommer en ersättningskod att skickas till dig.

  6. Pris: Det finns totalt 3.771 priser i tävlingen för deltagare från Sverige. Priserna är er 11 x Xbox Console Series S, 3750 x Xbox Game Pass och 10 x Steel Series Arctis 1 Headsets. Värdet per pris är 11 x 2570SEK (Xbox Console Series S), 3750 x 128SEK (Xbox Game Pass) og 10 x 429SEK (Steel Series Arctis 1 Headsets). Vinnaren är skatteskyldig om visntens värde överstiget 1.400SEK för värdet av premien.

  7. Arrangören skickar priset utan extra kostnader till vinnaren; till adressen som vinnaren ger till arrangören og Xbox Game Pass kommer att skickas till vinnarna via e -post.

  8. Publicering av vinnare: Vinnarnas namn och land offentliggörs på www.nestle-cereals.com/xboxgames 14 dagar efter kampanjperioden slutar. För att delta i tävlingen samtycker du till detta offentliggörande.

  9. Val av vinnare: Vinnarna av priserna kommer att väljas slumpmässigt av tävlingsarrangören. Priserna delas ut med 1 x Xbox Console Series S, 375 x Xbox Game Pass och 1 x Steel Series Arctis 1 headset pris/vecka under tio veckor. Efter tävlingens slut kommer ytterligare 1 Xbox Console Series S att delas ut. Vid deltagande i tävlingen accepterar du att vi kontaktar dig via den uppgivna emailadressen eller telefon, om du vinner.  Om den först valda vinnaren inte kan motta sitt pris, oavsett vad skälet är, kommer tävlingsarrangören att erbjuda priset till en reserver, utvalda och kontaktade på ovanstående beskrivna sätt och med samma villkor för att svara.

  10. Nestlé Sverige AB samlar in och behandlar dina personuppgifter i samband med tävlingen om vinst av 11 x Xbox Console Series S, 3750 x Xbox Game Pass och 10 x Steel Series Arctis 1 Headsets. Dina personuppgifter kommer inte att förmedlas vidare.  Du har rätt till insyn om dina insamlade uppgifter samt rätt att få tillgång till den insamlade informationen och rätt att invända mot behandlingen av informationen. Du har ockå rätt att få felaktig information korrigerad eller raderad. Detta kan du göra genom att kontakta oss på [email protected]. Din organisatör kommer att använda din personliga information (så som namn, telefonnummer och e-postadress), i enlighet med integritetsvillkoren på hemsidan https://www.nestle-cereals.com/se/se/content/dataskydd-och-integritet

  11. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera deltagare som bedöms manipulera processen för inlösning av kampanjkoder eller andra delar av tävlingsprocessen; eller som agerar på ett vilket som helst sätt som av tävlingsarrangören bedöms vara i strid med reglerna och villkoren; eller som agerar på ett vilket som helst sätt som av tävlingsarrangören bedöms störa administrationen av tävlingen.

  12. Ofullständiga, ogiltiga, missriktade eller för sena försök på att delta eller inmatningar som inte sker i enlighet med dessa regler och villkor kommer inte att accepteras. Deltagaren är ansvarig för att kontaktuppgifterna som matas in är korrekta och i tid.

  Ansvarsskyldighet:

  13. Tävlingsarrangören tar inte något ansvar för förstörelse, förlust eller skada som deltagare i tävlingen upplevt under tävlingens gång eller som resultat av att acceptera ett pris, med undantag för ansvarsskyldighet som inte kan avvisas enligt gällande rätt (däribland personskador, död och bedrägeri) och som i sådana fall är begränsat till lagens lägsta ansvarsnivå. Tävlingsarrangören är inte ansvarsskyldig för någon typ av misslyckande i att motta ett pris som vunnits som har att göra med felaktigheter i vinnarens bankuppgifter inlämnade av vinnaren.

  14. Enligt lag är arrangören av tävlingen inte ansvarig för:

  a) Felaktiga eller oriktiga tävlingssvar eller för bristfälliga, misslyckade eller felaktiga elektroniska dataöverföringar.

  b) Icke auktoriserad åtkomst till eller stöld, förstörelse eller ändring av kampanjkoder vid vilken som helst tidpunkt under administrationen av denna tävling.

  c) Bristfälliga kommunikationslinjer, oavsett orsaken, gällande alla utrustningar, system, nätverk, linjer, satelliter, servrar, datorer eller leverantörer som använts i någon aspekt av denna tävling.

  d) Förbindelse saknas eller kan inte nås: Internet eller webbsidan eller någon kombination därav.

  15. Om en handling, försummelse, händelse eller omständighet inträffar som är bortom tävlingsarrangörens rimliga kontroll, eller där bedrägeri, missbruk och/eller fel (av mänsklig eller teknologisk natur) annars påverkar det riktiga utförandet of denna kampanj eller pris och endast om omständigheter gör det oundvikligt, så reserverar sig tävlingsarrangören rätten att ställa in eller ändra kampanjen eller villkoren. Arrangören kommer under sådana omständigheter alltid att sträva efter att minimera effekten för deltagarna för att undvika onödig besvikelse.

  16. Deltagare accepterar att vara bundna av dessa regler och villkor.

  17. Alla frågor rörande den juridiska tolkningen av reglerna ska baseras på Svensk lagstiftning och svenska domstolar skall ha exklusiv domsrätt.

  Tävlingsarrangör:

  Nestlé Sverige AB; Grenadjärgatan 6 SE-254 53 Helsingborg, Sverige (Skicka vänligen inte tävlingssvar till denna adress)

  Tlf: 020 29 92 00

  Mail: [email protected]

   

   

   

   

   

   

   

  Kontakta oss

  Vad är gluten?

  Det allmänna namnet för proteiner som finns i spannmål såsom vete. Det håller ihop maten, som ett 'klister', och ger deg dess elasticitet.

  Vad är fullkorn?

  “Fullkorn” betyder att alla delar av spannmålet är tillvarataget: kli, grodd och frövita. Dessa tre komponenter av ett spannmål innehåller olika näringsämnen, vilka spelar en viktig roll för att hjälpa grödan växa och vara frisk.

  Hur mycket fullkorn behöver jag äta varje dag?

  Det är enkelt: basera din kost på spannmål och välj fullkorn istället för förädlat spannmål närhelst du kan. Amerikanska kostriktlinjer rekommenderar att äta 3 portioner (48 g) om dagen. Så, varje gång du letar efter frukostflingor, bröd, pasta, ris eller mjöl att laga mat med hemma, leta efter ordet “fullkorn”, helst bland de första ingredienserna på listan.

  Varför tillsätta socker till flingor?

  För att det gör spannmålet sötare, och tillför smak, konsistens, struktur och färg till flingorna.