Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  TÄVLINGSVILLKOR

  ARRANGÖR

  Nestlé Sverige AB, Grenadjärgatan 6, 254 53 Helsingborg, är arrangör och ansvarig för denna kampanj.

  VEM KAN DELTA

  Deltagare måste vara minst 18 år dagen då de deltar i tävlingen. Minderåriga är automatiskt uteslutna ur kampanjen och arrangören reserverar sig för att ta tillbaka ett pris eller neka vinnaren utan kompensation.

  Deltagare måste vara bosatta i Sverige.

  Anställda hos arrangören eller deras anhöriga får ej delta i tävlingen. Även personer som är professionellt anknutna till tävlingen får heller inte delta.

  HUR DELTAR MAN

  Det är möjligt att delta i tävlingen från 23.8.2021 fram till 3.10.2021.

  Du deltar i tävlingen genom att scanna QR koden och trycka PLAY. Efter avslutat spel registrerar du ditt namn och e-mail och du är med och tävlar om presentkort hos Pinchos.

  Du kan delta hur många gånger du vill, men endast en gång per dygn.Bidrag från agenter, tredje part, organiserade grupper eller automatiskt genererade av en dator är inte accepterade.[HM1]

  Bidrag som är kränkande, sexistiskt eller på annat sätt anstötligt eller bidrag som uppmanar brott kommer automatiskt att bli diskvalificerade och borttagna.

  PRISER

  Priset som [HM2]ni tävlar om är 60 presentkort hos Pinchos á 500kr. 10 presentkort delas ut per vecka.

  Värdet av varje pris är 500sek.

  Priset är det som beskrivs i dessa villkor. Priset kan inte bytas mot kontanter eller andra alternativ. Andra personliga omkostnader, så som skatt ansvaras av vinnaren.

  Priserna är beroende av tillgänglighet och arrangören förbehåller sig rätten att när som helst ersätta priser av lika eller större värde.

  VINNARE

  De 10st deltagarna per vecka med högst antal Cheerios ringar i sina skålar vinner presentkort hos Pinchos. Är det fler än 10st samma vecka med samma höga poäng så kommer 10st att slumpvis bli utvalda. Vinnarna utses av arrangören varje vecka när tävlingen är aktiv. Alla beslut tagna av arrangören är slutgiltiga, bindande och kan inte överklagas.

  Namnen på vinnarna kommer att bli publicerade på XXX, 14 dagar efter avslutad tävling. [HM3] Genom att delta i tävlingen godkänner du offentlig publicering av ditt namn. Arrangören kommer kontakta vinnarna via e-mail. Arrangören har inte ansvar för misslyckade meddelanden. Organisatören kommer att kontakta samtliga vinnare om leverans så att priset kan bli skickas.

  Om en utvald vinnare inte kan bli kontaktad av någon anledning, eller varken kan eller vill motta priset, kommer en alternativ vinnare att bli utsedd av arrangören och bli erbjuden priset. Detta kan arrangören göra utan ansvar för den första vinnaren.

  PERSONLIG INFORMATION

  Arrangören kan kräva att deltagarna anger personuppgifter som ett villkor för deltagande i tävlingen. Detta kan till exempel vara: fullständigt namn, fullständig adress, bostadsort, e-postadress, telefonnummer och ålder. Annan information kan också krävas.

  Personuppgifter som lämnas in i samband med tävlingen kommer endast att användas för att administrera och genomföra tävlingen och kommer att raderas när tävlingen är avslutad och priset utdelat. Deltagaren kan när som helst kontakta arrangören för att kontrollera, begära en ändring eller radering av deras personuppgifter.

  Arrangören kan överföra deltagarens personuppgifter till tredje part, men endast av de skäl som nämnts i villkoren ovan.

  Genom att delta i tävlingen accepterar deltagaren insamlingen och behandling av personuppgifter i enlighet med vad som anges i dessa villkor.

  ALLMÄN INFORMATION

  Om någon aspekt av denna kampanj av någon anledning inte kan köras som planerat kan organisatören efter eget initiativ avsluta, ändra eller avbryta kampanjen och även ogiltigförklara eventuellt drabbade bidrag (detta inkluderar datavirus, nätverksfel, buggar, manipulering, obehörigt ingripande, bedrägeri, tekniska fel eller någon orsak som inte kan kontrolleras av arrangören eller som påverkar säkerheten, rättvisan, integriteten eller genomförandet av denna kampanj).

  Arrangören förbehåller sig rätten att korrigera eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen.

  Genom att delta i denna kampanj accepterar deltagarna (i) att de är bundna av dessa villkor, inklusive alla deltagarkrav och (ii) accepterar att vara bundna av arrangörens beslut som är bindande i frågor som rör kampanjen. Om man inte följer dessa villkor kan det leda till diskvalificering.

  Ingen garanti på priset lämnas av arrangören.

  Arrangören är inte ansvarig för förlust eller skada som drabbats av någon deltagare eller vinnare (inklusive indirekta skador eller följdskador), eller för personskada som drabbats eller uppstått som en följd av att delta i denna kampanj eller för att ta emot priset förutom något ansvar som inte kan uteslutas genom lagstiftning.

   

  Kontakta oss

  Vad är gluten?

  Det allmänna namnet för proteiner som finns i spannmål såsom vete. Det håller ihop maten, som ett 'klister', och ger deg dess elasticitet.

  Vad är fullkorn?

  “Fullkorn” betyder att alla delar av spannmålet är tillvarataget: kli, grodd och frövita. Dessa tre komponenter av ett spannmål innehåller olika näringsämnen, vilka spelar en viktig roll för att hjälpa grödan växa och vara frisk.

  Hur mycket fullkorn behöver jag äta varje dag?

  Det är enkelt: basera din kost på spannmål och välj fullkorn istället för förädlat spannmål närhelst du kan. Amerikanska kostriktlinjer rekommenderar att äta 3 portioner (48 g) om dagen. Så, varje gång du letar efter frukostflingor, bröd, pasta, ris eller mjöl att laga mat med hemma, leta efter ordet “fullkorn”, helst bland de första ingredienserna på listan.

  Varför tillsätta socker till flingor?

  För att det gör spannmålet sötare, och tillför smak, konsistens, struktur och färg till flingorna.