Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  Úplné Pravidlá súťaže SPÄŤ DO ŠKOLY S CEREÁLIAMI NESTLÉ sú dostupné na www.nestle-cereals.com/school

  Všeobecné otázky

  1. Čo je súťaž SPÄŤ DO ŠKOLY S CEREÁLIAMI NESTLÉ ?

  Je to súťaž, v ktorej máte šancu vyhrať 10x poukaz v hodnote 250 EUR v sieti Ševt a 210x školskú súpravu s myšiakom Mickey.

  1. Kedy súťaž prebieha?

  Súťaž prebieha od 09. 08. 2021 v 00:00 do 26. 09. 2021 v 23:59 SEČ..

  Výrobky zahrnuté do súťaže musia byť zakúpené v období od 02. 08. do 03. 10. 2021 a nemusia mať súťažné balenie.

  1. Ktoré výrobky sú predmetom tejto súťaže?

  Predmetom súťaže sú cereálie Nestlé označené súťažným balením:

  o            cereálie Nesquik 500/250 g,

  o            cereálie Chocapic 500/250 g,

  o            cereálie Cini Minis 500/250 g,

  o            cereálie Lion 500 g,

  o            cereálie Cookie Crisp 500 g,

  o            cereálie Cheerios 500 g,

  1. Ako sa prihlásiť do súťaže Späť do školy s cereáliami Nestlé?
  • Kúpte minimálne 1 kus ľubovoľného súťažného výrobku raňajkových cereálií Nestlé. Súťažné výrobky majú špeciálny promočný obal, určený pre túto súťaž. (CINI MINIS 500/250 g, NESQUIK 500/250 g, CHOCAPIC 500 g, COOKIE CRISP 500 g, LION 500 g, CHEERIOS 500 g)
  • Po uskutočnení nákupu zaregistrujte nákupný doklad o kúpe súťažného výrobku na internetovej stránke www.nestle-cereals.com/school, nahrajte fotku nákupného dokladu a nezabudnite si tento nákupný doklad uschovať.
  • V prípade uznania výhry bude potrebné poskytnúť osobné údaje a doručovaciu adresu, na ktorú bude výhra zaslaná.
  1. Aké osobné údaje musím poskytnúť?

  Pre registráciu do súťaže je potrebné zadať vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, číslo nákupného dokladu, dátum nákupu súťažného výrobku a čas nákupu súťažného výrobku. Pre registráciu je potrebné nahrať fotku súťažného dokladu. Ďalej budete musieť potvrdiť, že ste dosiahli vek 18 rokov a že ste si prečítali podmienky súťaže a súhlasíte s nimi a že súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov. Pokiaľ neuvediete potrebné údaje, prihláška bude považovaná za neúplnú, a teda neplatnú. Tieto údaje zadávate preto, aby sme vás mohli kontaktovať a dohodnúť odovzdanie ceny. V prípade priznania výhry je potrebné potvrdiť údaje ako meno, priezvisko a poskytnúť úplnú poštovú adresu.

  1. Prečo musím uviesť svoju e-mailovú adresu?

  E-mailová adresa sa požaduje ako súčasť procesu registrácie. V prípade výhry Vám na ňu pošleme potvrdenie o získaní ceny. E-mailová adresa musí byť platná a musíte na nej byť dosiahnuteľný počas celej doby trvania súťaže. Pokiaľ vaša e-mailová adresa prestane byť v priebehu súťaže dostupná, pre obdržanie ani doplnenie informácií o registrovaných prihláškach nebudete môcť použiť novú e-mailovú adresu.

  1. Je možné zúčastniť sa súťaže bez zakúpenia výrobku zahrnutého do súťaže?

  Táto alternatíva nie je možná. Pre uplatnenie výhry budete musieť doložiť zakúpenie výrobku platným nákupným dokladom.

  1. Kto sa môže súťaže zúčastniť a aký je minimálny vek pre účasť v súťaži?

  Aby ste sa mohli zaregistrovať a zúčastniť tejto súťaže, musíte v deň zapojenia sa do súťaže dosiahnuť vek 18 rokov a musíte mať trvalý pobyt a doručovaciu adresu na území SR. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Nestlé ani najbližší príbuzní zamestnancov organizátora, jeho zástupcov a iných subjektov, ktoré sa obchodne podieľajú na súťaži.  

  1. Koľkokrát môžem pokladničný doklad zaregistrovať?

  Súťažiaci sa môže do súťaže registrovať opakovane, vždy však s novým nákupom a novým pokladničným dokladom spĺňajúcim podmienky týchto pravidiel. Každý nákupný doklad je možno v súťaži registrovať iba 1 krát.  Každú novú registráciu môže súťažiaci zadať o 24 hodín.

  Aj keď je na jednom súťažnom nákupnom doklade zaznamenaný nákup viac súťažných výrobkov, oprávňuje daný nákupný doklad súťažiaceho iba k jednej súťažnej registrácii, resp. možno ju použiť v súťaži iba jedenkrát.

  1. Môžem počas súťaže vyhrať viackrát?

  Každý súťažiaci môže získať maximálne 2x vedľajšie výhry a 1x hlavnú výhru za celé obdobie konania súťaže. Zároveň platí, že v prípade, keď dvaja alebo viacerí súťažiaci majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili registračný formulár s kontaktnými údajmi na rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba dvaja členovia; v prípade 3 a viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tým, ktorým vznikol nárok na výhru v súťaži (boli predtým vylosovaní elektronickým systémom technického správcu).

  Ceny

  1. Aké ceny je možné vyhrať?

  Vedľajšia výhra zahŕňa 1x súpravu školských potrieb s myšiakom Mickey. Do súťaže je vložených 210 súprav školských súprav. Hlavnú výhru predstavuje 1x poukaz v hodnote 250 EUR na nákup školských potrieb v sieti Ševt. Do súťaže je vložených 10 poukazov.

  1. Ako sa dozviem či som vyhral/a?
  Súťažiaci, ktorý získa nárok na výhru, sa to dozvie prostredníctvom e-mailu po vylosovaní elektronickým systémom Organizátora. Zaslanie osobných údajov musí súťažiaci uskutočniť elektronicky najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania správy informujúcej o výhre, na adresu [email protected] Organizátor ani usporiadateľ nie je zodpovedný za prípady, kedy emailová informácia pre výhercu o výhre, a výzva na doloženie nákupného dokladu spadne do priečinka SPAM.
  1. Ako sa výhry prideľujú?

  Výhercovia v súťaži budú určení losovaním vykonaným elektronickým systémom technického správcu tak, že losovanie je rozdelené do súťažných kôl - týždňov a losuje sa po týždni vždy z registrácií prijatých za daný týždeň. Do žrebovania o hlavnú výhru budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí zaregistrovali pokladničný doklad súťažného výrobku podľa pravidiel súťaže a zároveň vyplnili kontaktné údaje a zaznačili pole (tzv. checkbox) „chcem sa zúčastniť záverečného zlosovania o hlavnú výhru“ na internetovej stránke www.nestle-cereals.com/school. Výhercami vedľajšej výhry v súťaži sa tak stane 210 súťažiacich a 10 výhercov hlavnej výhry, ktorí úplne splnia všetky podmienky stanovené pravidlami súťaže.

  Hlavným dokumentom pre ďalšie informácie a nejasnosti sú pravidlá, ktorých úplné znenie je uvedené na stránke www.nestle-cereals.com/school

  Porozprávajme sa

  Prečo Nestlé označuje rastlinný olej?

  Nie všetok rastlinný olej je palmový olej. V potravinárskom priemysle sa používa množstvo rôznych druhov rastlinných olejov. Patrí medzi ne palmový olej, ale aj iné. Používajú sa aj rôzne iné oleje, ako napríklad kokosový, slnečnicový alebo repkový olej.

  Pomáhajú bezgluténové výrobky pri chudnutí?

  Nie. Bezgluténové výrobky nesúvisia s úbytkom hmotnosti. Vyberajú si ich ľudia, ktorí sú citliví na glutén alebo trpia celiakiou.

  Ak sa v cereáliách nachádza cukor, znamená to, že nie sú zdravé?

  Nie. Množstvo cukru v raňajkových cereáliách nie je vyššie (naopak, často je nižšie) ako pri iných bežných raňajkách, ako napríklad jogurt s ovocím alebo toast s džemom.

  Mali by deti a dospelí jesť rovnaké porcie?

  Pretože deti a mládež majú počas dňa inú spotrebu energie ako dospelí, potrebujú aj iné porcie, vďaka ktorým dosiahnu odporúčané denné dávky (ODD) živín. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby raňajky poskytovali okolo 20 % denného príjmu energie. Pre dieťa vo veku 4 – 8 rokov odporúčame porciu 25 – 30 g ako súčasť vyvážených raňajok, pre dospelého je to však v priemere 30 – 45 g. Zistite viac o veľkosti porcií

  Koľko celozrnných obilnín potrebujem každý deň zjesť?

  Urobte to jednoducho: spravte z obilnín základ vašej stravy a vždy, keď môžete, vyberte si celozrnné obilniny namiesto rafinovaných. Americké stravovacie pokyny odporúčajú 3 porcie (48 g) denne. Vždy, keď hľadáte raňajkové cereálie, chlieb, cestoviny, ryžu alebo múku, hľadajte slovo „celozrnné“. Najlepšie je, ak sa na zozname zložiek nachádza čo najvyššie.