Whole Grain Logo Whole Grain Logo

  ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

  Úplné Pravidlá súťaže Xbox PROMO S CEREÁLIAMI NESTLÉ sú dostupné na www.nestle-cereals.com/xboxgames

  Všeobecné otázky

  1. Čo je súťaž Xbox PROMO S CEREÁLIAMI NESTLÉ ?

  Je to súťaž, v ktorej máte šancu vyhrať vedľajšiu výhru 3750x Xbox game pass. Hlavná výhra predstavuje 10x slúchadlá STEELSERIES ARCTIS 1 alebo 11x konzola Xbox SERIES S.

  2. Kedy súťaž prebieha?

  Súťaž prebieha od 01. 11. 2021 v 00:00 do 12. 12. 2021 v 23:59 SEČ..

  Výrobky zahrnuté do súťaže musia byť zakúpené v období od 25. 10. do 12. 12. 2021 a nemusia mať súťažné balenie.

  3. Ktoré výrobky sú predmetom tejto súťaže?

  Predmetom súťaže sú cereálie Nestlé:

  • cereálie Nesquik 500/250 g,
  • cereálie Chocapic 500/250 g,
  • cereálie Cini Minis 500/250 g,
  • cereálie Lion 500 g,
  • cereálie Cookie Crisp 500 g,
  • cereálie Cheerios 500 g,

  4. Ako sa prihlásiť do súťaže Xbox promo s cereáliami Nestlé?

  • Kúpte minimálne 1 kus ľubovoľného súťažného výrobku raňajkových cereálií Nestlé. Súťažné výrobky majú špeciálny promočný obal, určený pre túto súťaž. (CINI MINIS 500/250 g, NESQUIK 500/250 g, CHOCAPIC 500 g, COOKIE CRISP 500 g, LION 500 g, CHEERIOS 500 g)
  • Po uskutočnení nákupu zaregistrujte nákupný doklad o kúpe súťažného výrobku na internetovej stránke www.nestle-cereals.com/xboxgames, nahrajte fotku nákupného dokladu a nezabudnite si tento nákupný doklad uschovať.

  V prípade uznania hlavnej výhry bude potrebné poskytnúť osobné údaje a doručovaciu adresu, na ktorú bude výhra zaslaná.

  5. Aké osobné údaje musím poskytnúť?

  Pre registráciu do súťaže je potrebné zadať vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo, mesto, číslo nákupného dokladu, dátum nákupu súťažného výrobku a čas nákupu súťažného výrobku. Pre registráciu je potrebné nahrať fotku súťažného dokladu. Ďalej budete musieť potvrdiť, že ste dosiahli vek 18 rokov a že ste si prečítali podmienky súťaže a súhlasíte s nimi a že súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov. Pokiaľ neuvediete potrebné údaje, prihláška bude považovaná za neúplnú, a teda neplatnú. Tieto údaje zadávate preto, aby sme vás mohli kontaktovať a dohodnúť odovzdanie hlavnej ceny. V prípade priznania hlavnej výhry je potrebné potvrdiť údaje ako meno, priezvisko a poskytnúť úplnú poštovú adresu.

  6. Prečo musím uviesť svoju e-mailovú adresu?

  E-mailová adresa sa požaduje ako súčasť procesu registrácie. V prípade hlavnej výhry Vám na ňu pošleme potvrdenie o získaní ceny. E-mailová adresa musí byť platná a musíte na nej byť dosiahnuteľný počas celej doby trvania súťaže. Pokiaľ vaša e-mailová adresa prestane byť v priebehu súťaže dostupná, pre obdržanie ani doplnenie informácií o registrovaných prihláškach nebudete môcť použiť novú e-mailovú adresu.

  7. Je možné zúčastniť sa súťaže bez zakúpenia výrobku zahrnutého do súťaže?

  Táto alternatíva nie je možná. Pre uplatnenie výhry budete musieť doložiť zakúpenie výrobku platným nákupným dokladom.

  8. Kto sa môže súťaže zúčastniť a aký je minimálny vek pre účasť v súťaži?

  Aby ste sa mohli zaregistrovať a zúčastniť tejto súťaže, musíte v deň zapojenia sa do súťaže dosiahnuť vek 18 rokov a musíte mať trvalý pobyt a doručovaciu adresu na území SR. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci spoločnosti Nestlé ani najbližší príbuzní zamestnancov organizátora, jeho zástupcov a iných subjektov, ktoré sa obchodne podieľajú na súťaži.  

  9. Koľkokrát môžem pokladničný doklad zaregistrovať?

  Súťažiaci sa môže do súťaže registrovať opakovane, vždy však s novým nákupom a novým pokladničným dokladom spĺňajúcim podmienky týchto pravidiel. Každý nákupný doklad je možno v súťaži registrovať iba 1 krát.  Každú novú registráciu môže súťažiaci zadať o 24 hodín.

  Aj keď je na jednom súťažnom nákupnom doklade zaznamenaný nákup viac súťažných výrobkov, oprávňuje daný nákupný doklad súťažiaceho iba k jednej súťažnej registrácii, resp. možno ju použiť v súťaži iba jedenkrát.

  10. Môžem počas súťaže vyhrať viackrát?

  Každý súťažiaci môže získať maximálne 2x vedľajšie výhry a 1x hlavnú výhru za celé obdobie konania súťaže. Zároveň platí, že v prípade, keď dvaja alebo viacerí súťažiaci majú rovnaké priezviská (za rovnaké priezvisko sa považuje aj do ženského rodu prechýlený variant tvaru priezviska v mužskom rode) a súčasne vyplnili registračný formulár s kontaktnými údajmi na rovnakú adresu, považujú sa takí súťažiaci za členov jednej rodiny. Z každej rodiny (v zmysle predchádzajúcej vety) môže výhru získať iba dvaja členovia; v prípade 3 a viacerých členov rodiny zapojených do súťaže sa preto výhra odovzdá iba tým, ktorým vznikol nárok na výhru v súťaži (boli predtým vylosovaní elektronickým systémom technického správcu).

  Ceny

  1. Aké ceny je možné vyhrať?

  Vedľajšia výhra zahŕňa zahŕňa 1x Xbox game pass Ultimate platný na 1 mesiac od aktivácie. Do súťaže je vložených 3750 game pass-ov. Hlavnú výhru predstavuje zahŕňa 1x slúchadlá STEELSERIES ARCTIS 1 alebo 1x konzola Xbox SERIES S. Do súťaže je vložených 10 slúchadiel a 11 herných konzol.

  2. Ako sa dozviem či som vyhral/a?

  Súťažiaci, ktorý získa vedľajšiu výhru sa to dozvie ihneď po zaregistrovaní nákupného dokladu. Spolu s oznámením sa mu zobrazí kód pre Xbox game pass Ultimate. Prosíme, nezabudnite si tento kód uložiť. Podrobností pre uplatnenie kódu nájdete v pdf dokumente  alebo dokumente Často kladené otázky na stránke www.nestle-cereals.com/xboxgames. Pre viac info navštívte stránku www.xbox.com/gamepass .

  Súťažiaci, ktorý získa nárok na hlavnú výhru, sa to dozvie prostredníctvom e-mailu po vylosovaní elektronickým systémom Organizátora. Zaslanie osobných údajov musí súťažiaci uskutočniť elektronicky najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania správy informujúcej o výhre, na adresu [email protected] Organizátor ani usporiadateľ nie je zodpovedný za prípady, kedy emailová informácia pre výhercu o výhre, a výzva na doloženie nákupného dokladu spadne do priečinka SPAM.

  3. Ako sa výhry prideľujú?

  1. VEDĽAJŠIA VÝHRA

  • Priznávanie výhier sa uskutoční v sídle technického správcu.
  • Bezprostredne po zaregistrovaní pokladničného dokladu súťažného výrobku uvedeného v bode 1 ods. a) týchto pravidiel na internetovej stránke www.nestle-cereals.com/xboxgames v súlade s bodom IV. týchto pravidiel systém skontroluje, či je otvorená Brána (Bránou sa rozumie výherný moment), t. j. či zadanie pokladničného dokladu súťažiacim je prvé po uplynutí dátumu a hodiny ku ktorej je pripísaná výhra. Vedľajšie výhry sú priznávané v poradí podľa času registrácie. V prípade, že žiaden súťažiaci nezaregistruje nákupný doklad v čase medzi dvoma Bránami, nepripísaná výhra bude pridelená prvému súťažiacemu, ktorý zadá údaje z pokladničného dokladu v ďalšom časovom úseku, pre ktorý je určená ďalšia výhra. Súťažiaci, ktorý zadá údaje z nákupného dokladu ako druhý v tomto ďalšom časovom úseku, získa túto výhru (prvú pripísanú k tomuto časovému úseku).
  • Počas doby trvania súťaže bude otvorených 3750 Brán, ktoré patria do rozpätia od dňa 01. 11. 2021 00:00:00 hod. do 12. 12. 2021 23:59:59 hod. vrátane. Súťažiaci nie sú informovaní o presnom čase otvorenia Brán.
  • Počas každého otvorenia Brány je priznaná jedna výhra.

  2. HLAVNÁ VÝHRA

  • Priznávanie výhier sa uskutoční v sídle organizátora.
  • Do žrebovania o hlavnú výhru budú zaradení všetci súťažiaci, ktorí zaregistrovali nákupný doklad súťažného výrobku uvedeného v bode 1 ods. a) týchto pravidiel.
  Výhercovia Hlavnej výhry v súťaži budú určení losovaním vykonaným elektronickým systémom technického správcu tak, že losovanie – prebehne po skončení každého súťažného týždňa najneskôr do 3 pracovných dní a losuje sa vždy z registrácií prijatých za daný týždeň.
  Výhercami vedľajšej výhry v súťaži sa tak stane 3750 súťažiacich a 21 výhercov hlavnej výhry, ktorí úplne splnia všetky podmienky stanovené týmito pravidlami a zároveň budú v súlade s vyššie uvedeným vylosovaní elektronickým systémom technického správcu súťaže.

  Ako uplatniť kód Xbox Game Pass?

  1.  Xbox Series S / X a Xbox One

  1. Prihláste sa do svojej konzoly Xbox (uistite sa, že ste sa prihlásili pomocou účtu Microsoft, pomocou ktorého chcete uplatniť kód).

  2. Na domovskej obrazovke vyberte a otvorte aplikáciu Store. (Ak sa aplikácia Obchod nezobrazuje, prejdite do časti Moje hry a aplikácie, vyberte položku Aplikácie a odtiaľ vyberte aplikáciu Obchod.)

  3. V aplikácii Store posuňte kurzor doľava alebo stlačte tlačidlo Zobraziť na ovládači, aby ste otvorili bočnú ponuku.

  4. V tejto ponuke vyberte možnosť Uplatniť. 5. Zadajte 25-znakový kód a postupujte podľa pokynov. Nerobte si starosti so spojovníkmi, systém sa o ne postará za vás.

  2.Webový prehliadač

  1. Vo webovom prehľadávači prejdite na stránku redeem.microsoft.com.

  2. Prihláste sa, zadajte 25-znakový kód a postupujte podľa pokynov. Nerobte si starosti so spojovníkmi, systém sa o ne postará za vás.

  3. Windows 10

  1. Prihláste sa do počítača (uistite sa, že ste sa prihlásili pomocou účtu Microsoft, pomocou ktorého chcete uplatniť kód). 2. Stlačte tlačidlo Štart, zadajte príkaz store a potom vyberte Microsoft Store.

  3. Vyberte Ďalšie ...> Uplatniť kód.

  4. Zadajte 25-znakový kód a postupujte podľa pokynov. Nerobte si starosti so spojovníkmi, systém sa o ne postará za vás.

  4. Mobilné zariadenie so systémom Android alebo Windows 10

  1. Otvorte mobilnú aplikáciu Xbox a potom sa prihláste (uistite sa, že ste sa prihlásili pomocou účtu Microsoft, pomocou ktorého chcete uplatniť kód).

  2. Stlačte tlačidlo Menu v ľavom hornom rohu.

  3. V tomto zozname vyberte Microsoft Store a potom vyberte Uplatniť kód.

  4. Zadajte 25-znakový kód a postupujte podľa pokynov. Nerobte si starosti so spojovníkmi, systém sa o ne postará za vás.

  5. Mobilné zariadenie so systémom iOS

  1. Prejdite na https://redeem.microsoft.com.

  2. Zadajte 25-znakový kód a postupujte podľa pokynov. Nerobte si starosti so spojovníkmi, systém sa o ne postará za vás.

  6. Sprievodná aplikácia pre konzolu Xbox v systéme Windows 10

  1. Na počítači stlačte tlačidlo Štart , potom v zozname aplikácií vyberte Xbox Console Companion.

  2. Uistite sa, že ste sa prihlásili pomocou účtu, z ktorého chcete uplatniť kód. Ak sa potrebujete prihlásiť pomocou iného účtu, vyberte na ľavom navigačnom paneli obrázok Gamertag, potom vyberte možnosť Odhlásiť sa a prihláste sa pomocou správneho účtu.

  3. Vyberte Microsoft Store na ľavom navigačnom paneli a potom vyberte Uplatniť kód.

  4. Zadajte 25-znakový kód a postupujte podľa pokynov. Nerobte si starosti so spojovníkmi, systém sa o ne postará za vás.

  7. Xbox 360

  1. Prihláste sa do konzoly Xbox 360 (uistite sa, že ste sa prihlásili pomocou účtu Microsoft, pomocou ktorého chcete uplatniť kód).

  2. Stlačte tlačidlo Sprievodca Xboxom na ovládači.

  3. Vyberte Hry a aplikácie a potom Uplatniť kód.

  4. Zadajte 25-znakový kód a postupujte podľa pokynov. Nerobte si starosti so spojovníkmi, systém sa o ne postará za vás.

  Podmienky používania Xbox Game pass-u

  1. Je xbox game pass spojený s e-mailovou adresou, z ktorej sa súťažiaci zaregistroval do súťaže? Čo znamená, že musí byť uplatnený z účtu Microsoft s rovnakou e-mailovou adresou, ktorá bola použitá pri registrácií do súťaže, alebo tieto adresy môžu byť odlišné?

  Používateľ môže použiť akúkoľvek e-mailovú adresu pre uplatnenie game pass-u.

  2. Môže si kód uplatniť len osoba, ktorá sa zaregistrovala do súťaže ?

  Prístup kú kódu môže byť poskytnutý aj inej osobe. Kód je však viazaný na jednu e-mailovú adresu, zadanú pri registrácií kódu. 

  3. Od ktorého okamihu sa začína počítať obdobie jedného mesiaca? Hneď po zakúpení herného pasu Xbox alebo po stiahnutí / použití prvej hry?

  Platnosť game pass-u sa počíta od momentu jeho registrácie na Microsoft platforme alebo konzole.

  4. Môže byť kód uplatnený iba na jednom účte Microsoft a používať sa na viacerých zariadeniach, do ktorých je prihlásený ?

  Áno, jeden účet Microsoft je možné používať na rôznych zariadeniach - ale nie súčasne, aby sa zabránilo dvojitému hraniu.

  5. Môže prístup uplatniť iba používateľ, ktorý už mal účet Microsoft v okamihu získania kódu alebo je možné vytvoriť nový používateľský účet na uplatnenie ceny?

  Ak výherca nemá žiadny účet, bude si ho musieť vytvoriť, aby si preukaz mohol uplatniť.

  Hlavným dokumentom pre ďalšie informácie a nejasnosti sú pravidlá, ktorých úplné znenie je uvedené na stránke www.nestle-cereals.com/xboxgames

  Porozprávajme sa

  Prečo Nestlé označuje rastlinný olej?

  Nie všetok rastlinný olej je palmový olej. V potravinárskom priemysle sa používa množstvo rôznych druhov rastlinných olejov. Patrí medzi ne palmový olej, ale aj iné. Používajú sa aj rôzne iné oleje, ako napríklad kokosový, slnečnicový alebo repkový olej.

  Pomáhajú bezgluténové výrobky pri chudnutí?

  Nie. Bezgluténové výrobky nesúvisia s úbytkom hmotnosti. Vyberajú si ich ľudia, ktorí sú citliví na glutén alebo trpia celiakiou.

  Ak sa v cereáliách nachádza cukor, znamená to, že nie sú zdravé?

  Nie. Množstvo cukru v raňajkových cereáliách nie je vyššie (naopak, často je nižšie) ako pri iných bežných raňajkách, ako napríklad jogurt s ovocím alebo toast s džemom.

  Mali by deti a dospelí jesť rovnaké porcie?

  Pretože deti a mládež majú počas dňa inú spotrebu energie ako dospelí, potrebujú aj iné porcie, vďaka ktorým dosiahnu odporúčané denné dávky (ODD) živín. Vo všeobecnosti sa odporúča, aby raňajky poskytovali okolo 20 % denného príjmu energie. Pre dieťa vo veku 4 – 8 rokov odporúčame porciu 25 – 30 g ako súčasť vyvážených raňajok, pre dospelého je to však v priemere 30 – 45 g. Zistite viac o veľkosti porcií

  Koľko celozrnných obilnín potrebujem každý deň zjesť?

  Urobte to jednoducho: spravte z obilnín základ vašej stravy a vždy, keď môžete, vyberte si celozrnné obilniny namiesto rafinovaných. Americké stravovacie pokyny odporúčajú 3 porcie (48 g) denne. Vždy, keď hľadáte raňajkové cereálie, chlieb, cestoviny, ryžu alebo múku, hľadajte slovo „celozrnné“. Najlepšie je, ak sa na zozname zložiek nachádza čo najvyššie.