วิธีที่ Nestle Cereals ใช้คุกกี้ และ เทคโนโลยีติดตามอื่นๆ

วิธีที่ Nestle Cereals ใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ

ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ของ Nestle Cereals

ขอขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชม www.nestle-cereals.com  (“เว็บไซต์”) ประกาศเกี่ยวกับคุกกี้ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต่อเว็บไซต์นี้ เว็บไซต์หรือเพจใดๆ ภายใต้ชื่อทางการค้านี้บนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม (เช่น YouTube และ Facebook) และแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ถูกเข้าถึงหรือใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มดังกล่าวซึ่งดูแลโดยหรือในนามของ Nestlé (“เว็บไซต์ของ Nestle”)

โดยการใช้เว็บไซต์ของ Nestlé ท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราสำหรับการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดอื่นๆ ตามประกาศฉบับนี้ ถ้าท่านไม่เห็นชอบต่อการใช้คุกกี้และเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ ของเราด้วยวิธีการนี้ ท่านควรตั้งค่าเบราว์เซอร์ของเราหรือไม่ควรใช้เว็บไซต์ของ Nestlé ถ้าท่านปิดการทำงานของคุกกี้ที่เราใช้ การดำเนินการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ของท่านในฐานะผู้ใช้เว็บไซต์ของ Nestlé

เมื่อใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ท่านควรศึกษาประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของแอพพลิเคชั่นที่ท่านใช้งานเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะเจาะจง

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกเก็บในคอมพิวเตอร์ของท่านโดยเว็บไซต์ต่างๆ ที่ท่านเยี่ยมชม คุกกี้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางเพื่อช่วยให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้หรือใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าของเว็บไซต์ กรุณาดูรายละเอียดด้านล่างเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกจัดเก็บโดยคุกกี้และวิธีการที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทต่างๆ ของข้อมูลที่เราจัดเก็บโดยทั่วไป กรุณาศึกษาประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเรา

2. เราใช้คุกกี้อย่างไรและเพราะเหตุใด

เราใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงการใช้งานและการทำงานของเว็บไซต์ของ Nestlés และเพื่อให้ได้มาซึ่งความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้เว็บไซต์ของ Nestlés และเครื่องมือและบริการต่างๆ ที่จัดหาให้บนเว็บไซต์ดังกล่าว คุกกี้ช่วยให้เราสามารถปรับเว็บไซต์ของ Nestlés ตามความต้องการส่วนบุคคลของท่านเพื่อปรับปรุงความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ รับข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า และติดต่อสื่อสารกับท่านที่ใดก็ตามบนอินเทอร์เน็ต

3. คุกกี้ประเภทใดอาจถูกนำมาใช้บนเว็บไซต์ของ Nestlés

      เราอาจใช้คุกกี้ประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์ของ Nestlés:

คุกกี้ชั่วคราว

คุกกี้ชั่วคราวคือไฟล์คุกกี้แบบชั่วคราวที่จะถูกลบเมื่อท่านปิดเบราวเซอร์ เมื่อท่านเปิดเบราว์เซอร์อีกครั้งและกลับไปที่เว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าว เว็บไซต์จะปฏิบัติต่อท่านเสมือนท่านเป็นผู้ใช้รายใหม่

คุกกี้ถาวร

คุกกี้ถาวรจะอยู่บนเบราว์เซอร์ของท่านจนกว่าท่านจะลบออกด้วยตนเองหรือจนกว่าเบราว์เซอร์ของท่านจะลบคุกกี้ตามระยะเวลาที่ได้ตั้งค่าไว้ในคุกกี้ คุกกี้เหล่านี้จะจดจำท่านเป็นผู้เยี่ยมชมรายเดิม

คุกกี้ที่มีความจำเป็น

คุกกี้ที่มีความจำเป็นถือเป็นคุกกี้ที่จำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ของ Nestlé คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์และใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ของเรา

คุกกี้ที่ส่งข้อมูลถึงเรา

คุกกี้เหล่านี้คือคุกกี้ที่เราตั้งค่าบนเว็บไซต์ของ Nestlés และสามารถอ่านได้โดยเว็บไซต์ดังกล่าวเท่านั้น โดยเป็นที่รู้จักในอีกชื่อหนึ่งว่าคุกกี้ “บุคคลที่หนึ่ง”

นอกจากนี้ เราติดคุกกี้ในโฆษณา Nestle Cereals ที่เราแสดงบนเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งถือครองโดยบุคคลที่สาม (เช่น Facebook) เราได้รับข้อมูลผ่านทางคุกกี้เหล่านี้เมื่อท่านคลิกหรือมีปฏิสัมพันธ์กับโฆษณาดังกล่าว ในกรณีนี้ Nestle Cereals จะส่งคุกกี้ของ “บุคคลที่สาม” Nestle Cereals อาจใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคุกกี้เหล่านี้เพื่อส่งโฆษณาที่เกี่ยวข้องและที่ท่านสนใจตามพฤติกรรมออนไลน์ในอดีตของท่าน

คุกกี้ที่ส่งข้อมูลแก่บริษัทอื่นๆ

คุกกี้เหล่านี้ถูกตั้งค่าบนเว็บไซต์ของ Nestlé โดยบริษัทคู่ค้าของเรา (เช่น Facebook หรือบริษัทโฆษณา) บริษัทดังกล่าวอาจใช้ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจากคุกกี้ดังกล่าวเพื่อแสดงโฆษณาตามเป้าหมายแก่ท่านบนเว็บไซต์อื่นๆ โดยไม่ระบุตัวตน ตามข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ของท่าน ตัวอย่างเช่น ถ้าท่านใช้วิดเจ็ตเครือข่ายสังคม (เช่น ไอคอนของ Facebook) บนเว็บไซต์ คุกกี้จะบันทึก “การแชร์” หรือ “การกดไลค์” ของท่าน Facebook (ในฐานะบริษัทที่ตั้งค่าคุกกี้) จะจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

4. ตัวอย่างของคุกกี้ที่ถูกนำมาใช้บนเว็บไซต์นี้

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีการติดตามบนเว็บไซต์เรา

 

คุกกี้ที่ถูกนำมาใช้/

ชนิดและประเภท                 

                                                                     วัตถุประสงค์                              คุกกี้นี้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของฉันหรือไม่รายละเอียด

คุกกี้ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ชนิด: การวิเคราะห์ข้อมูล

ประเภท:

ถาวร

ชั่วคราว

บุคคลที่สาม

ช่วยให้เราเข้าใจวิธีที่ผู้เยี่ยมชมมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์ของเราโดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ต่างๆ ที่เยี่ยมชม เวลาที่ใช้และปัญหาที่พบ เช่น ข้อความแสดงเหตุขัดข้อง โดยจะช่วยให้เราปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของเรา

 

ไม่ คุกกี้นี้จะไม่ระบุตัวตนของท่าน

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บและรวบรวมโดยไม่ระบุชื่อบุคคล

 

 

Google Analytics;

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

DoubleClick;

https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en

คุกกี้แบ่งปันข้อมูลเครือข่ายสังคม

(บางครั้งเรียกว่าคุกกี้ “บุคคลที่สาม” หรือ “วิดเจ็ตเครือข่ายสังคม”)

ชนิด:

สื่อสังคม/การแบ่งปันข้อมูล

ประเภท:

บุคคลที่สาม

 

คุกกี้แบ่งปันข้อมูลเครือข่ายสังคมที่นำเสนอบนเว็บไซต์จะถูกควบคุมโดยบุคคลที่สาม บุคคลที่สามเหล่านี้อาจบันทึก คุกกี้ในคอมพิวเตอร์ของท่านเมื่อท่านใช้ฟังก์ชั่นการแบ่งปันข้อมูลเครือข่ายสังคมบนเว็บไซต์ หรือถ้าท่านเข้าใช้ฟังก์ชั่นดังกล่าว คุกกี้เหล่านี้ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของท่านบนเว็บไซต์

โดยจะช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันความเห็น/ระดับความนิยม/เพจ/บุ๊คมาร์ค และช่วยให้สามารถเข้าถึงเครือข่ายสังคมและเครื่องมือออนไลน์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

คุกกี้เหล่านี้อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้เปิดเผยโดยสมัครใจ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน

Facebook;

https://www.ghostery.com/en/apps/facebook_social_plugins

 Twitter; https://www.ghostery.com/en/apps/twitter_button

คุกกี้กำหนดเป้าหมาย/โฆษณา

ชนิด:

การติดตามข้ามเว็บไซต์

ประเภท:

ถาวร

ชั่วคราว

บุคคลที่สาม

คุกกี้เหล่านี้ถูกนำมาใช้เพื่อส่งเนื้อหาผ่านการโฆษณาตามเป้าหมายที่สอดคล้องกับท่านและความสนใจของท่าน หรือเพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่ท่านเห็นโฆษณาใดๆ

 

นอกจากนี้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราวัดประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณาบนเว็บไซต์ของ Nestlé และเว็บไซต์อื่นๆ เราอาจแบ่งปันข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลต่างๆ รวมถึงบริษัทตัวแทนของเรา

 

คุกกี้กำหนดเป้าหมาย/โฆษณาส่วนใหญ่ติดตามผู้บริโภคผ่านที่อยู่ IP ในบางประเทศ ที่อยู่ IP ถูกจัดอยู่ในประเภทข้อมูลส่วนบุคคล

DoubleClick; https://www.ghostery.com/en/apps/doubleclick

เบ็ดเตล็ด

ชนิด: แฟลชคุกกี้

ประเภท:

ถาวร

บุคคลที่สาม

แฟลชคุกกี้อาจจัดเก็บการกำหนดคุณลักษณะต่างๆ ของท่าน เช่น การควบคุมปริมาณข้อมูลหรือคะแนนการเล่นเกมส์ที่ระดับสูง หรือแสดงเนื้อหา ตามเนื้อหาที่ท่านรับชมบนเว็บไซต์เพื่อปรับข้อมูลตามความต้องการของท่านพันธมิตรของเราซึ่งเป็นบุคคลที่สามจะจัดหาฟังก์ชั่นบางอย่างบนเว็บไซต์ เช่น การส่งเสริมการขายและเกมส์ และใช้แฟลช คุกกี้ เพื่อรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของท่านคุกกี้เหล่านี้อาจจัดเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนและข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อศึกษาเกี่ยวกับวิธีจัดการการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและการจัดเก็บข้อมูลสำหรับแฟลช คุกกี้ กรุณาคลิกที่นี่:

http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html#117118

 

5. เทคโนโลยีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

เว็บไซต์ของ Nestlés ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ รวมถึงที่อยู่ IP บันทึกข้อมูลการใช้งานและ เว็บ บีคอนส์ ซึ่งช่วยให้เราปรับเว็บไซต์ของ Nestlés ตามความต้องการส่วนบุคคลของท่าน

ที่อยู่ IP                                                                                       

ที่อยู่ IP คือตัวเลขที่ถูกนำมาใช้โดยคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายเพื่อระบุคอมพิวเตอร์ของท่านทุกครั้งที่ท่านเข้าใช้อินเทอร์เน็ต เราอาจบันทึกที่อยู่ IP เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังต่อไปนี้:

(i) แก้ไขเหตุขัดข้องทางเทคนิค (ii) ดูแลรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ (iii) ทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่เว็บไซต์ของเราถูกใช้งานและ (iv) ปรับเนื้อหาตามความต้องการของท่านมากขึ้น โดยขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านอยู่

บันทึกข้อมูลการใช้งานเรา (หรือบุคคลที่สามในนามของเรา) อาจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของบันทึกข้อมูลการใช้งานที่บันทึกกิจกรรมบนเว็บไซต์และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดทำโดยไม่ระบุชื่อบุคคล และช่วยให้เราทราบ (i) ประเภทของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการของผู้ใช้ (ii) ข้อมูลเกี่ยวกับเซสชั่นของผู้ใช้ (เช่น URL ที่ใช้ วันที่และเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ และเพจที่ผู้ใช้เข้าชมบนเว็บไซต์ของเราและระยะเวลาในการเยี่ยมชม) และ (iii) ข้อมูลที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์

 

เว็บ บีคอนส์

เราอาจใช้ เว็บ บีคอนส์ (หรือ GIFs) บนเว็บไซต์ของ Nestlés เว็บ บีคอนส์ (หรือที่รู้จักในชื่อของ “เว็บ บั๊กส์”) คือชุดรหัสสั้นๆ ที่จัดหาวิธีสำหรับการส่งภาพกราฟฟิกบนเว็บเพจเพื่อวัตถุประสงค์ของการส่งต่อข้อมูลกลับมาที่เรา ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บผ่าน เว็บ บีคอนส์ อาจรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้ตอบสนองต่อแคมเปญทางอีเมล (เช่น เวลาที่เปิดอีเมล ลิงค์ที่ผู้ใช้ใช้จากอีเมล เป็นต้น) เราใช้ข้อมูล เว็บ บีคอนส์ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรายงานข้อมูลการใช้เว็บไซต์ การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ การโฆษณา การตรวจสอบและการรายงานทางอีเมลและการทำให้สินค้าสอดคล้องกับความต้องการส่วนตัวของผู้บริโภค

 

6. การจัดการคุกกี้/การกำหนดลักษณะต่างๆ ของท่าน

ท่านควรตรวจสอบว่าการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ของท่านแสดงให้เห็นว่าท่านยินดียอมรับคุกกี้หรือไม่ ท่านสามารถตั้งค่าให้เบราว์เซอร์ของท่านแจ้งเตือนก่อนการยอมรับคุกกี้ หรือท่านสามารถตั้งค่าเพื่อปฏิเสธคุกกี้ ท่านไม่จำเป็นต้องมีคุกกี้เพื่อที่จะใช้งานหรือค้นหาข้อมูลผ่านหลายๆ ส่วนของเว็บไซต์ของ Nestlés แต่ว่าท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชั่นทั้งหมดบนเว็บไซต์ของ Nestlés ได้ถ้าท่านดำเนินการดังกล่าว กรุณาดูปุ่ม 'help' บนเบราว์เซอร์ของท่าน (เช่น Internet Explorer, Firefox) สำหรับวิธีดำเนินการดังกล่าว ถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ในสถานที่ที่แตกต่างกัน ท่านจำเป็นต้องตรวจสอบว่าแต่ละเบราว์เซอร์ได้ถูกปรับเปลี่ยนตามการกำหนดลักษณะคุกกี้ของท่าน

เนื่องจาก เว็บ บีคอนส์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของเว็บเพจ ท่านจึงไม่สามารถ 'ยกเลิกการทำงาน' ของเว็บ บีคอนส์ ได้ แต่ท่านสามารถทำให้การทำงานของ เว็บ บีคอนส์ ไม่มีประสิทธิภาพโดยการยกเลิกคุกกี้ที่ถูกตั้งค่า

นอกจากนี้ ท่านสามารถใช้ตัวเลือกของท่านในการอนุญาตให้คุกกี้ถูกบันทึกในคอมพิวเตอร์ของท่านหรือยกเลิกคุกกี้โดยเยี่ยมชมเว็บไซต์ตามที่ได้ระบุไว้ด้านล่างและเลือกว่าท่านต้องการยกเลิกคุกกี้ของบริษัทใด: http://www.aboutads.info/choices/#completed หรือ http://www.youronlinechoices.eu/ 

 

7. การปรับปรุงประกาศทางกฎหมาย

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขประกาศฉบับนี้ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อตรวจสอบประกาศฉบับนี้และข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ

ประกาศฉบับนี้ถูกปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

 

© พ.ศ. 2557 Nestlé ขอสงวนลิขสิทธิ์

  แบรนด์ซีเรียลและผลิตภัณฑ์

  มาคุยกัน

  เราจะพยายามตอบคำถามของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณสามารถค้นหาทั้งหมดได้ที่นี่

  ผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ในประเทศตลาดเกิดใหม่นั้นมีเกลือมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือกำลังพัฒนาหรือไม่?

  ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา เราได้คิดค้นหาวิธีการที่จะลดระดับโซเดียม (ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในเกลือ)ในผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่ทั่วโลกอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเราต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีคุณประโยชน์ยิ่งขึ้น แต่การลดโซเดียมให้ครบทุกผลิตภัณฑ์ในทุกประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด อาจจะต้องใช้เวลานาน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ซีเรียลบางชนิดของเราจึงยังมีโซเดียมมากกว่าซีเรียลชนิดอื่น เป้าหมายของเราคือการลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์ซีเรียลสุดโปรดของเด็กๆ ให้เหลือน้อยกว่า 135 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

  ประโยชน์ทางด้านสุขภาพและคุณค่าสารอาหารของอาหารเช้าเนสท์เล่คอร์นเฟลกส์แบบปราศจากกลูเตนนั้นมีอะไรบ้าง?

  คอร์นเฟลกส์แบบปราศจากกลูเตนของเราเสริมคุณค่าด้วยวิตามินบี กรดโฟลิก และธาตุเหล็ก จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานอาหารเช้าซีเรียลแสนอร่อยที่ปราศจากกลูเตน เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคแพ้กลูเตน

  ฉันจะหาอาหารที่ทำจากโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดได้จากที่ใดบ้าง?

  สองสิ่งที่ควรคำนึงถึง • มองหาคำว่า "โฮล" บนฉลาก ที่ปรากฏอยู่ก่อนหน้าชื่อของธัญพืช เช่น "โฮลวีท" หรือ "ขนมปังโฮลมีล" • สำหรับอาหารที่มีส่วนประกอบมากกว่าหนึ่งอย่าง ให้ดูว่ามีโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดอยู่อันดับต้นๆ ในรายการส่วนประกอบ ยิ่งโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดอยู่ในอันดับต้นๆ ปริมาณของโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ ก็จะสูงตามขึ้นไปด้วย อย่าลืมดูปริมาณร้อยละของโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดด้วย ซึ่งข้อมูลนี้จะปรากฏอยู่ในรายการส่วนประกอบเช่นกัน คุณสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ ว่าอาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่นั้นทำจากโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดหรือไม่ แค่มองหาแถบสีเขียว พร้อมเครื่องหมายถูกยืนยันว่ามีโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดด้านบนกล่อง

  ฉันได้ยินมาว่าอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ จริงหรือไม่?

  ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้แน่ชัด เนื่องจากข้อมูลวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาค้นคว้า อย่างไรก็ดี มีหลักฐานระบุว่าอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำนั้นจะใช้เวลาย่อยนานกว่าและช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มได้นานกว่า หากแต่ยังไม่มีหลักฐานใดๆ ที่บ่งบอกว่าคุณจะทานแคลอรี่น้อยลงในมื้อถัดไป

  แสดงคำถามที่พบบ่อยทั้งหมดPress to see all FAQs

  ทางบริษัทฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่ กรุณาส่งความคิดเห็นมาหาเรา เรายินดีรับฟังข้อติชมของคุณเสมอ

  ที่อยู่ส่งกลับ

  หากคุณไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์ โปรดส่งคืนที่:

  สำนักงานใหญ่ เนสท์เล่
  อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิร์ล ชั้น 38-43
  เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  ศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่

  ติดต่อศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่

  +66-2-657-8601

  ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

  Facebook

  คุณสามารถติดต่อเราผ่าน Facebook :

  Nestlé Cereals TH