นโยบายความเป็นส่วนตัว

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เนสท์เล่

ขอบพระคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ เราหวังว่าท่านจะสนุกกับการเรียนรู้เกี่ยวกับเนสท์เล่และผลิตภัณฑ์ของเรามากขึ้นจากประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้

เนสท์เล่เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่านในโลกออนไลน์เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราและสื่อสารกับเราด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดทำประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น โดยมีจุดประสงค์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบว่า บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) ("เนสท์เล่", "เรา" หรือ "ของเรา") มีการเก็บรวบรวม รักษา ใช้งาน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้เราผ่านทางเว็บไซต์ที่เนสท์เล่ให้บริการ ("เว็บไซต์") รวมทั้งเว็บไซต์ที่ท่านกำลังเยี่ยมชมอยู่ในขณะนี้หากท่านมีการติดต่อกับเรา ท่านอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อเป็นการยืนยันความมีตัวตน (เช่น ชื่อ-นามสกุล, อีเมล, ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้) เหล่านี้เราถือว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 

ประกาศนโยบายฉบับนี้ ครอบคลุมด้วยสาระ 9 หัวข้อใหญ่ดังนี้

 1. ขอบข่ายการทำงานและการยอมรับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เรา (Scope and Acceptance)  
 2. ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บรวมรวบโดยเนสท์เล่ (Personal Data collected by Nestlé)
 3. ข้อมูลส่วนตัวของเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (Children’s personal Data)
 4. ทำไมเนสท์เล่จึงความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านและเราใช้งานกับข้อมูลส่วนตัวอย่างไร (Why Nestlé collects personal data and how it uses it)
 5. เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไรต่อใครบ้าง (Sharing of personal data by Nestlé) 
 6. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานของท่านที่มีกับเรา (Your rights)
 7. เทคโนโลยีการติดตาม และ เทคโนโลยีอื่นๆ (Cookies and other technologies)
 8. การรักษาความปลอดภัยและการบันทึกข้อมูล (Data security and retention)
 9. ช่องทางการติดต่อเรา (How to contact us)

 

1.ขอบข่ายการทำงานและการยอมรับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เรา (Scope and Acceptance)

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อปรับใช้กับข้อมูลส่วนตัวที่เราได้จัดเก็บเพื่อจุดประสงค์ในการจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่เรานำเสนอ

ในการใช้งานเว็บไซต์ต่างๆของเนสท์เล่ (เว็บไซต์ที่กำหนดไว้ข้างต้น) หรือ ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้ให้เราไว้นั้น ท่านได้ยอมรับรายละเอียดและเงื่อนไขในการใช้งานที่ได้กล่าวไว้ในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้แล้ว หากท่านไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับในเงื่อนไขตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณางดการเข้าใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าวของเนสท์เล่ (เว็บไซต์ที่กำหนดไว้ข้างต้น) และ/หรืองดการให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆก็ตามกับเรา

เนสท์เล่ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและหรือแก้ไขข้อความในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอเพื่อที่ท่านจะได้มั่นใจว่าท่านรับทราบข้อเปลี่ยนแปลงและหรือแก้ไข และการรับทราบนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้งาน

 

2.ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจัดเก็บรวมรวบโดยเนสท์เล่ (Personal Data collected by Nestlé)

เนสท์เล่อาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายต่างกันไป ซึ่งอาจกล่าวโดยรวมจากแหล่งข้อมูลดังนี้

 • การติดต่อทางช่องทางออนไลน์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์กับเรา หมายรวมถึง เนสท์เล่เว็บไซต์ทั้งหมด, แอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์มือถือ, ระบบการส่งข้อความทางโทรศัพท์มือถือ และ/หรือ สื่อทางออนไลน์ที่เนสท์เล่เป็นเจ้าของและดูแลโดยตรง หรือแอพพลิเคชั่นที่อยู่บนเครือข่ายที่บริหารจัดโดยบุคคลที่สามบนช่องทางออนโลน์ (เช่น เฟสบุ๊ค, อินสตราแกรม และ อื่นๆ)
 • การติดต่อทางช่องทางออฟไลน์กับเรา ในที่นี้รวมถึง กิจกรรมทางการตลาดทางตรง, เอกสารเชิญชวนเพื่อเข้าลงทะเบียนและร่วมกิจกรรม การเข้าร่วมการแข่งขัน และการติดต่อกับเนสท์เล่ผ่านทางโทรศัพท์ กับศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่
 • การติดต่อสื่อสารกับเราผ่านกลุ่มเป้าหมายทางออนไลน์ (เช่น สื่อโฆษณาต่างๆ) ที่เนสท์เล่ และ/หรือ ผู้ให้บริการ ได้กระทำการแทนในนาม และจัดเตรียมกิจกรรมผ่านเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือ แอพพลิเคชั่นด้วย

2.1 ข้อมูลที่ท่านได้จัดเตรียมให้เราโดยตรง

ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านได้เปิดเผยและให้ความยินยอมในการนำไปใช้กับเรา ประกอบไปด้วยวัตถุประสงคและเหตุผลหลายประการดังนี้

 • ข้อมูลส่วนตัวในการติดต่อ รวมถึง ข้อมูลใดๆก็ตามที่สามารถให้เนสท์เล่ติดต่อท่านเป็นการส่วนตัวได้ (เช่น ชื่อ, ที่อยู่ปัจจุบัน, ที่อยู่อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์);
 • ข้อมูลทั่วไป รวมถึง วันเกิด, อายุ, เพศ, ภูมิลำเนา (รหัสไปรษณีย์, ตำบล, อำเภอ, ตำแหน่งพิกัดที่อยู่), ผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบ, งานอดิเรก, ความสนใจ และ ข้อมูลครัวเรือนหรือไลฟ์สไตล์
 • ข้อมูลการใช้จ่าย รวมถึง การใช้จ่ายซื้อสินค้า (เช่น เลขรหัสบนบัตรเครดิต, วันที่หมดอายุบนบัตร และที่อยู่การจัดส่งค่าใช้จ่ายรอเรียกเก็บ)
 • ข้อมูลบัญชีการเข้าใช้บนระบบออนไลน์ของเนสท์เล่ รวมถึงข้อมูลใดๆก็ตามที่ร้องขอให้ท่านลงทะเบียนกับทางเราเพื่อสร้างบัญชีส่วนตัวกับเนสท์เล่เพื่อเข้าใช้งาน (เช่น รหัสเข้าใช้งาน หรือ อีเมลเข้าใช้งาน, ชื่อผู้ใช้งาน, รหัสผ่านการเข้าใช้งาน และคำถาม/คำตอบส่วนตัว)
 • ผลตอบรับจากผู้บริโภค รวมถึง ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้และเปิดเผยกับเนสท์เล่เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ท่านได้ใช้หรือบริโภค ผลิตภัณฑ์และบริการกับทางเรา (เช่น ความเห็นต่างๆที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ, ข้อเสนอแนะ, หนังสือชมเชย และ ผลตอบรับต่างๆที่เกี่ยวโยงกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเนสท์เล่)
 • เนื้อหาของเนสท์เล่ที่สร้างขึ้นโดยผู้บริโภค รวมถึง เนื้อหาใดๆก็ตาม (เช่น รูปภาพ วีดีโอ และ เรื่องราวส่วนตัว) ที่ท่านได้สร้างขึ้นมาด้วยตนเองและได้เปิดเผยกับเนสท์เล่และหรือผู้อื่นในขณะเดียวกัน โดยผ่านการอัพโหลดลงไปยังช่องทางออนไลน์ของเนสท์เล่ 

2.2 ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บจากช่องทางอื่นๆ

สำหรับเว็บไซต์ที่มีระบบการติดตามการเข้าใช้ (ที่เรียกว่า “คุ้กกี้”) ที่ปรากฎแจ้งเตือนชัดเจน เราจะใช้ระบบการติดตามและเทคโนโลยีการติดตามการใช้งานอื่นๆเพื่อแบ่งจัดเก็บตามประเภทของข้อมูลเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ต่างๆของเนสท์เล่

สำหรับเว็บไซต์ที่ปราศจากระบบการติดตามการเข้าใช้งาน เราจะใช้ระบบการติดตามและเทคโนโลยีการติดตามการใช้งานอื่นๆเพื่อแบ่งจัดเก็บตามประเภทของข้อมูลเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์ต่างๆของเนสท์เล่

2.3 ข้อมูลที่จัดถูกเก็บมาจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ

เราอาจจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับท่านมาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้กับท่าน ตัวอย่างเช่น แหล่งข้อมูลที่มาจาก การจัดเก็บข้อมูลจากบุคคลที่สาม บริษัทคู่ค้ากับเนสท์เล่ แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะ และ เครือข่ายสาธารณะที่อยู่ภายใต้การจัดการของบุคคลที่สาม (เช่น เฟสบุ๊ค) ข้อมูลที่กล่าวถึง ณ ที่นี้ อาจรวมถึงข้อมูลดังนี้

 • ข้อมูลส่วนตัวในการติดต่อท่าน 
 • ข้อมูลส่วนตัวใดๆก็ตามที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติของท่านซึ่งปรากฎอยู่บนเครือข่ายสาธารณะที่อยู่ภายใต้การจัดการและบริการของบุคคลที่สาม (เช่น ชื่อ อีเมล เพศ วันเกิด เมือง รูปภาพบนหน้าประวัติ รหัสบัญชีการเข้าใช้งาน รายชื่อเพื่อนที่เปิดเผยบนหน้าประวัติท่าน) ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่ท่านได้รับทราบ ผ่านการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสาธารณะที่อยู่ภายใต้การจัดการของบุคคลที่สาม

ทั้งนี้เราอาจจะได้รับข้อมูลส่วนตัวเป็นรายบุคคลไปในกรณีที่เราได้รับมาจากบริษัทคู่ค้าอื่นๆ

 

3.ข้อมูลส่วนตัวของเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (Children’s personal Data)

 เนสท์เล่จะไม่ร้องขอ หรือจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปีโดยตรง (หมายเหตุนี้สืบเนื่องจาก นโยบายทางการตลาดที่ปฎิบัติต่อเด็กของเนสท์เล่ ทั้งนี้ช่วงอายุที่จำกัดนั้นซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกฎข้อบังคับของแต่ละประเทศซึ่งมีความเข้มงวดมากกว่านโยบายของเนสท์เล่) หากปรากฎว่าเนสท์เล่มีการจัดเก็บข้อมูลของเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีโดยมิได้เจตนา เราจะทำการทำลายข้อมูลส่วนตัวของเด็กนั้นๆจากระบบการจัดเก็บข้อมูลตามความเหมาะสมทันที อย่างไรก็ตามเนสท์เล่อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของเด็กที่อายุต่ำกว่า 12 ปีจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองโดยตรงซึ่งต้องได้รับความยินยอมอย่างชัดเจน

 

4.ทำไมเนสท์เล่จึงความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านและเราใช้งานกับข้อมูลส่วนตัวอย่างไร (Why Nestlé collects personal data and how it uses it)

เนสท์เล่จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวตามความวัตถุประสงค์ที่ได้รับเท่านั้น เนสท์เล่อาจจะนำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้ด้วยเหตุผลบางประการดังนี้

 • บันทึกการขาย – กระบวนการทำงานและจัดส่งรายการสั่งสินค้าของท่านทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อแจ้งสถานะการจัดส่งสินค้าให้ท่านทราบ หมายเหตุเพิ่มเติมเพื่อแจ้งให้ทราบเนิ่องด้วยมีเว็บไซต์สินค้าและบริการออนไลนเป็นจำนวนมากที่มีการจำหน่ายสินค้าเนสท์เล่ อย่างไรก็ตามเว็บไซต์เหล่านี้มิได้อยู่ภายใต้การควบคุมดูและและบริหารจัดการโดยเนสท์เล่ เราขอให้ท่านศึกษารายละเอียดและข้อมูลในประกาศฉบับนี้ ซึ่งรวมถึง ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว ก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์เหล่านี้
 • การดูแลบัญชีการใช้งาน – ในการสร้างและดูแลบัญชีของท่านกับเรา ซึ่งรวมถึง ธุรกรรมใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมการสร้างความภักดีในแบรนด์ของการกับผู้บริโภค และกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เกี่ยวโยงกับบัญชีการใช้งานของท่าน
 • การบริการผู้บริโภค – ในการบริการผู้บริโภคนั้นรวมถึงการตอบสนองผู้บริโภคในเรื่องคำถาม ข้อสงสัย คำติชม และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา อย่างไรก็ตามการให้บริการผู้บริโภคนั้นอาจนำเสนอหลากหลายรูปแบบ ที่จะประกอบไปด้วย อีเมล จดหมาย โทรศัพท์ และโปรแกรมการพูดคุยผ่านผู้ให้บริการรูปแบบออนไลน์
 • การสร้างความผูกผันกับผู้บริโภค – เพือให้เกิดการสื่อสารที่ทันสมัยและทันท่วงทีกับผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีกับเรา เนสท์เล่อาจมีการนำเนื้อหา และหรือข้อความที่สร้างสรรค์โดยผู้บริโภคถูกนำมาเผยแพร่
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการแบบปัจเจกบุคคล – เนสท์เล่อาจนำข้อมูลส่วนตัวของท่านรวมกัน จากแหล่งข้อมูลหนึ่ง (เช่น เว็บไซต์) และแหล่งข้อมูลอีกแห่งหนึ่งที่มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเช่นกัน (เช่น การจัดงานกิจกรรม) ด้วยเหตุผลที่ว่าเนสท์เล่สามารถเข้าถึงมุมมองของผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นและในทางเดียวกันยังสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคของแต่ละบุคคลได้ดียิ่งขึ้นด้วยเหตุผลดังนี้
  • เว็บไซต์ – เพื่อที่จะพัฒนาเว็บไซต์และประสบการณ์การเข้าใช้งานของผู้บริโภคแต่ละบุคคลให้มากขึ้น เราจึงต้องมีการใช้งาน ข้อมูลของท่าน เช่น บัญชีการเข้าใช้งาน ข้อมูลทางเทคนิคของคอมพิวเตอร์ และหรือ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งก่อน
  • ผลิตภัณฑ์ – เพื่อที่จะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์เนสท์เล่ให้ตรงตามความต้องการ และแนวทางความคิดการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ เหล่านี้รวมถึง ข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภค ข้อมูลประวัติของผู้บริโภค ข้อเสนอแนะของผู้บริโภค และ;
   • สื่อโฆษณาที่อิงตามความสนใจของผู้บริโภค ทั้งนี้เพื่อการนำเสนอโฆษณาได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามความสนใจ เนสท์เล่จัดทำเพื่อที่จะจับกลุ่มข้อมูลระหว่างกิจกรรมและข้อมูลบนเว็บไซต์ของเนสท์เล่และอาจผ่านทางการให้บริการบนช่องทางของบุคคลที่สาม การโฆษณาประเภทดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันดีในนาม “การโฆษณาโดยเลือกตามกลุ่มเป้าหมาย” เหล่านี้ถูกนำเสนอออกมาในรูปแบบ เทคโนโลยีการติดตาม หรือที่เรียกว่า “คุ๊กกี้” หรือออาจจะเป็นเทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน
 • การสื่อสารทางการตลาด –  กล่าวได้ว่าอาจจะในการติดต่อสื่อสารกับท่าน ท่านสามารถเลือกได้ด้วยตนเองที่จะรับข้อมูลจากเรา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ การแข่งขัน และโปรโมชั่น ทั้งนี้จะถูกแชร์ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ข้อความทางโทรศัพท์มือถือ อีเมล และสื่อโฆษณาออนไลน์

หากท่านเลือกรับข้อมูลจากทางเราผ่านข้อความทางโทรศัพท์มือถือ การใช้งานจะต้องยึดถือตามนโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการทางโทรศัพท์มืมือถือ ซึ่งอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการดังกล่าว

 • คุณสมบัติพิเศษของสังคมออนไลน์ รวมถึงดังนี้
  • เว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่มีคุณสมบัติการใช้งานพิเศษของเนสท์เล่ เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเนสท์เล่เว็บไซต์ อัพโหลด หรือ แชร์สูตรวิธีการทำอาหาร รูปภาพ วีดีโอ ผลงานหรือเนื้อหาเรื่องราว เนสท์เล่อาจนำไปใช้ หรือแสนอข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านได้ให้ไว้บนช่องทางที่ท่านแชร์กับเรา
  • คุณสมบัติการแพร่กระจายบนเว็บไซต์ เนสท์เล่อาจนำข้อมูลส่วนตัวของท่านมาเผยแพร่ ผ่านการใช้งานบนโปรแกรมบอกต่อเพื่อน ซึ่งท่านสามารถแชร์ข่าว ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอพิเศษ หรือเนื้อหาอื่นๆกับครอบครัวและเพื่อนๆของท่าน

การกระทำดังกล่าว จำเป็นต้องเรียกขอการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน เช่น ชื่อ อีเมล เพื่อที่จะคัดเลือกข้อความหรือเนื้อหาในการจัดส่งให้ตรงกับผู้รับได้

 • เครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สาม

เนสท์เล่อาจนำข้อมูลส่วนตัวของท่านมาจากการที่ท่านกระทำการติดต่อบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลที่สามเช่น ติดต่อบนเฟสบุ๊ค หรือ การกดปุ่มถูกใจบนเฟสบุ๊ค คุณสมบัติการใช้งานเหล่านี้อาจถูกนำไปบูรณาการการใช้งานในเว็บไซต์ของเนสท์เล่รวมถึงจุดประสงค์หลายประการ เช่น การจัดการประกวดต่างๆ และอนุญาตให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาข้อความกับเพื่อนของท่านด้วย

หากท่านใช้คุณสมบัติพิเศษดังกล่าว เนสท์เล่อาจสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านบางส่วนจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ ท่านสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติพิเศษในการใช้งาน และข้อมูลประวัติส่วนตัวของท่านที่เนสท์เล่ได้รับ โดยเข้าเยี่ยมชมในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ให้บริการโดยบุคคลที่สามได้เช่นเดียวกัน

 • วัตถุประสงค์เฉพาะเจาะจงอื่นๆ

เราอาจจะใช้ข้อมูลส่วนตัวด้วยวัตถุประสงค์ทางธุรกิจบางประการ ซึ่งรวมถึงการปฎิบัติการในแต่ละวัน และความปลอดภัยของเนสท์เล่ไซต์ที่เก็บรวบรวม การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน หรือการตรวจสอบ และที่ติดต่อกับท่านผ่านผลงานการค้นคว้าวิจัย

 

5.เราเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านอย่างไรต่อใครบ้าง (Sharing of personal data by Nestlé) 

เนสท์เล่จะไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวใดๆของท่านกับบุคคลที่สามที่มีจุดประสงค์ที่จะใช้ข้อมูลในการทำการตลาดโดยตรงกับท่าน เว้นเสียแต่ว่าได้รับความยินยอมที่ถูกระบุไว้ชัดเจนก่อนหน้านั้นแล้ว

เนสท์เล่อาจเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลที่สามด้วยวัตถุประสงค์บางประการ ขึ้นอยู่กับเหตุผลดังนี้

 • บริษัทในกลุ่ม เนสท์เล่อาจเตรียมข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บริษัทที่อยู่ในกลุ่มบริษัทของเนสท์เล่ หรือจัดเตรียมให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องและมีความชอบธรรรมทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
 • ผู้ให้บริการทางธุรกิจกับเนสท์เล่ เนสท์เล่อาจจะมีความเกี่ยวพันกับผู้ให้บริการทางธุรกิจ ตัวแทน หรือ ผู้รับเหมา ในฐานะตัวแทนกระทำการในนามเนสท์เล่ รวมถึงเป็นผู้ประสานงานเนสท์เล่ไซต์และการบริการที่มีให้กับคุณ บุคคลที่สามเหล่านี้อาจนำมาซึ่งการเข้าใช้ หรือเหตุผลใดๆก็ตามที่จะนำข้อมูลส่วนตัวของคุณในการให้บริการกับท่าน

เนสท์เล่เรียกร้องให้บุคคลที่สาม ซึ่งในบางผู้ให้บริการอาจมีฐานการให้บริการอยู่ในประเทศอื่นยึดถือกฎหมายในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลและข้อเรียกร้องในการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นนิจ ในรูปแบบของข้อตกลงที่จัดทำขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร

 • คู่ค้าทางธุรกิจ และการร่วมกันจัดโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด

เนสท์เล่อาจจะร่วมกันหรือร่วมเป็นเจ้าภาพ ในการจัดโปรแกรมการส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง เช่นเดียวกันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมนั้นๆ จัดเก็บและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านด้วย

ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจจะถูกเผยแพร่กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอรับข้อมูลข่าวสารโดยตรงจากบริษัทนั้นๆ เนสท์เล่สนับสนุนให้ท่านอ่านประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ยึดถือและประกาศโดยบริษัทนั้นๆก่อนการตัดสินใจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทดังกล่าว หากท่านไม่ประสงค์จะให้จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่าน หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบริษัทอื่นที่ไม่ใช่เนสท์เล่ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆได้โดยปราศจากเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ท่านมีสิทธิโดยชอบที่ไม่ประสงค์จะรับข่าวสารใดๆ และท่านสามารถติดต่อกับบริษัทดังกล่าวเพิ่อแจ้งความประสงค์ได้ทันที

 • ข้อเรียกร้องทางกฎหมาย และการถ่ายโอนทางธุรกิจ เนสท์เล่อาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านหากมีข้อบังคับทางกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ การตัดสินใจโดยสุจริตของเนสท์เล่ ซึ่งต้องมีความสมเหตุสมผลและจำเป็นอย่างยิ่งในขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายหรือมีผลในกระบวนการดำเนินการทางคดี

ในรูปแบบการโอนกิจการทั้งหมดหรือการโอนกิจการเพียงบางส่วน หรือการเข้าซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนของเนสท์เล่โดยบริษัทอื่น ผู้เข้ารวบกิจการสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เนสท์เล่คงรักษาไว้อยู่ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนตัวด้วย

 

6.สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลและการใช้งานของท่านที่มีกับเรา (Your rights)

- สิทธิในการเลือกที่จะไม่ประสงค์ติดตามข้อมูลข่าวสารทางการตลาด ท่านมีสิทธิจะเลือกไม่รับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดเกี่ยวกับเนสท์เล่และท่านสามารถกระทำการดังกล่าวได้ดังนี้

a. ปฎิบัติตามแนวทางคำชี้แนะในการเลือกไม่ประสงค์ติดตามข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาด

b. หากท่านมีการลงทะเบียนบัญชีการใช้งานกับเนสท์เล่ ท่านอาจได้สิทธิการเข้าใช้งาน โดยท่านสามารถเปลี่ยนเงื่อนไขว่าประสงค์ที่จะติดตามข้อมูลหรือไม่แล้วแต่ความพึงพอใจ ซึ่งปุ่มการใช้งานนั้นอยู่บริเวณส่วนการแก้ไขบัญชีการเข้าใข้ หรือ

c. ติดต่อเรา

หมายเหตุ เพื่อแจ้งให้ท่านทราบ หากมีการเลือกไม่ประสงค์จะติดตามข้อมูลกิจกรรมทางการตลาดแล้วนั้น ท่านจะยังคงได้รับข้อมูลธุรการเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดจากเนสท์เล่ เช่น การแจ้งยืนยันต่างๆ และ การแจ้งเตือนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ รายละเอียดกิจกรรมการเข้าใช้งานที่ผ่านทางบัญชีการเข้าใช้งานของท่านที่มีกับเนสท์เล่ (เช่น การยืนยันการเข้าใช้งานบัญชีของท่าน และ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรหัสการเข้าใช้งาน)

-การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวและ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่าน

ท่านมีสิทธิที่จะยื่นคำร้องขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ให้ไว้กับเราในบางเว็บไซต์ ที่เรามีการใช้งานส่วนแก้ไขข้อมูลส่วนตัวด้วยตนเอง ท่านอาจจะส่งคำร้องของท่านมาทางเราเพื่อขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว หากเป็นส่วนข้อมูลที่เนสท์เล่ไม่สามารถให้สิทธิท่านในการเข้าถึงได้ ทางเราจะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบ

ท่านมีสิทธิที่จะร้องขอให้เนสท์เล่แก้ไข ในกรณีที่ข้อมูลส่วนตัวของท่านใดๆก็ตามที่ไม่เหมาะสม หากท่านมีบัญชีการเข้าใช้งานกับเนสท์เล่ นั่นหมายความว่าส่วนนั้นเป็น บัญชีของท่าน ประวัติของท่าน บนเว็บไซต์ และ หรือ ไซต์ต่างๆของเนสท์เล่  อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถส่งคำร้องขอท่านมาทางเราเพื่อขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องได้อีกทาง

 

7. เทคโนโลยีการติดตาม และ เทคโนโลยีอื่นๆ (Cookies and other technologies)

*สำหรับเว็บไซต์ที่ปราศจากประกาศชี้แจงให้ทราบว่ามีการใช้งานเทคโนโลยีการติดตามในการเข้าใช้งานไซต์นั้นๆ

-เทคโนโลยีการติดตามคืออะไร

เทคโนโลยีการติดตามคือแฟ้มข้อมูลอย่างย่อที่ถูกฝังไว้บนเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อที่พัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นไป เช่นเดียวกันผู้ดูแลเว็บไซต์นั้นๆยังสามารถได้รับข้อมูลดังกล่าวได้อีกด้วย

-เหตุผลใด ทำไมเราจึงมีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีการติดตาม

เราใช้เทคโนโลยีการติดตามเพื่อปรับปรุงพัฒนาการใช้งาน และ ฟังก์ชั่นการใช้งานเนสท์เล่ไซต์ต่างๆ และเพื่อการได้รับความเข้าใจที่ดีขึ้นของผู้เข้าเยี่ยมชมไซต์เนสท์เล่ และเครื่องมือการใช้งานและบริการที่นำเสนอ เทคโนโลยีการติดตามช่วยทำให้เราสามารถออกแบบการใช้งานให้ตรงตามความต้องการ เพื่อการปรับปรุงให้เกิดความเป็นมิตรยิ่งขึ้นกับผู้ใช้ ได้รับทราบความคิดเห็นในความพึงพอใจของลูกค้า และสื่อสารกับท่านที่ใดก็ตามบนอินเทอร์เน็ต

-เทคโนโลยีการติดตามแบ่งออกเป็นหลายประเภทที่ถูกนำมาใช้บนเนสท์เล่ไซต์         

เทคโนโลยีการติดตาม แบบเป็นเซสชั่น เหล่านี้เป็นไฟล์เทคโนโลยีการติดตามเซสชั่นแบบชั่วคราว ซึ่งจะถูกลบออกไปเมื่อท่านได้ทำการปิดเบราว์เซอร์ และเมื่อคุณได้เริ่มต้นเปิดเบราว์เซอร์และกลับมาเข้าสู่การใช้งานไซต์นั้นๆที่ถูกฝังการติดตามด้วยเทคโนโลยีการติดตาม เว็บไซต์นั้นจะถือเสมือนว่าคุณคือผู้เข้าเยี่ยมชมรายใหม่

เทคโนโลยีการติดตาม แบบคงอยู่ต่อเนื่อง เทคโนโลยีการติดตามนี้จะยังคงอยู่บนเบราว์เซอร์จนกระทั่งคุณลบด้วยตนเองหรือจนกระทั่งเบราว์เซอร์นั้นถูกลบไปเนื่องจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ เทคโนโลยีประเภทที่ว่านี้จะจดจำท่านว่าท่านเป็นผู้ที่เคยเข้าเยี่ยมชมมาแล้ว

เทคโนโลยีการติดตาม แบบที่จำเป็นบางประเภทเทคโนโลยีการติดตามประเภทนี้มีความจำเป็นที่ต้องบังคับใช้อย่างเคร่งครัดบนเนสท์เล่ไซต์ ซึ่งสามารถให้ท่านท่องในส่วนต่างๆของเว็บไซต์และใช้คุณลักษณะการใช้งานบางประการ

เทคโนโลยีการติดตามที่ส่งข้อมูลมาหาเรา เหล่านี้เทคโนโลยีการติดตามที่เราจัดทำบนเนสท์เล่ไซต์ จะสามารถอ่านได้บนไซต์นั้นๆเท่านั้น เหล่านี้เราจะรู้จักกันในนามว่า เทคโนโลยีการติดตามภายใน 

เรายังวางเทคโนโลยีการติดตามบนสื่อโฆษณาของเนสท์เล่ ซึ่งเราวางบนเว็บไซต์อื่นที่เป็นการบริหารงานโดยบุคคลที่สาม เช่น เฟสบุ๊ค เราได้รับข้อมูลเหล่านั้นผ่านเทคโนโลยีการติดตามเมื่อเรากดเข้าไปดู หรือข้องแวะกับโฆษณานั้นๆ ในสถานการณ์นี้เนสท์เล่จะวางเทคโนโลยีการติดตามผ่านบุคคลที่สาม เนสท์เล่อาจจะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากเทคโนโลยีการติดตามเหล่านี้เพื่อให้บริการทางการโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงตามความสนใจของท่านที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้งานทางออนไลน์ที่ผ่านมา

เทคโนโลยีการติดตามที่ส่งข้อมูลให้กับบริษัทอื่นๆ เทคโนโลยีการติดตามนั้นถูกตั้งค่าให้กับเนสท์เล่ไซต์โดยบริษัทคู่ค้า (เช่น เฟสบุ๊ค หรือ บริษัทจัดทำสื่อโฆษณา) อาจจะมีการจัดเก็บข้อมูลจากเทคโนโลยีการติดตามโดยไม่ประสงค์ออกนาม ขึ้นอยู่กับการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น หากท่านใช้ฟังก์ชั่นการใช้งานผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ เช่น กดแชร์ หรือ กดถูกใจ บนเฟสบุ๊ค (เฟสบุ๊ค ถือว่าเป็นบริษัทผู้ที่ติดตั้งเทคโนโลยีการติดตาม) ดังนั้นท่านจะถูกจัดเก็บข้อมูลระหว่างการใช้งานโดยเฟสบุ๊ค

7.1.4 ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีการติดตามบนเว็บไซต์เรา

ประเภท/หมวดหมูของเทคโนโลยีการติดตามที่ใช้

 

วัตถุประสงค์

 

จัดเก็บข้อมูลประเภท

 

รายละเอียด

Performance Cookies

 

ประเภท:  

Analytics

 

หมวดหมู่:

Persistent

Session

Third party

ช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์มีพฤติกรรมในการใช้งาน นำไปปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานให้ดีขึ้น และทราบถึงปัญหาที่พบระหว่างการใช้งาน

แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บและประมวลผลแบบไม่เปิดเผย

Google Analytics;

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

 

DoubleClick;

https://support.google.com/adsense/answer/2839090?hl=en

Social Sharing Cookies (บางครั้งเรียกว่า “Third Party cookies” หรือ “Social Widgets”)

 

ประเภท:  

โซเชียลมีเดีย/ การบอกต่อ

 

หมวดหมู่:

Third party

การแชร์ทางโซเชียลนำเสนอในเว็บไซต์โดยบุคคลที่สาม ซึ่งจะทำการติดตามผ่านระบบการติดตามการใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งเทคโนโลยีการติดตามนี้ช่วยในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ที่ให้ท่าน เสนอความคิดเห็น ให้คะแนนความสนใจ คั่นหน้าโปรด ผ่านเครื่องมือการใช้งานได้ง่ายขึ้น

เทคโนโลยีการติดตามนี้อาจจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้เปิดเผยโดยใจสมัคร เช่น ชื่อบัญชีการเข้าใช้งานของท่าน

Facebook;

https://www.ghostery.com/en/apps/facebook_social_plugins

 

Twitter;

https://www.ghostery.com/en/apps/twitter_button

การกำหนดเป้าหมาย/ การโฆษณา

 

ประเภท:  

โซเชียลมีเดีย/ การบอกต่อ

 

หมวดหมู่:

Third party

 

เทคโนโลยการติดตามใช้ในการจัดส่งเนื้อหาผ่านการเลือกเป้าหมายทางโฆษณาที่สอดคล้องกับท่าน และความสนใจของท่าน หรือ จำกัดจำนวนครั้งในการเห็นสื่อโฆษณาที่ปรากฎให้ท่านเห็นบนเครือข่าย

เทคโนโลยีการติดตามนี้ช่วยในการชี้วัดประสิทธิภาพในการจัดทำกิจกรรมการตลาดผ่านโฆษณา ในเว็บไซต์ของเนสท์เล่ และที่ไม่ใช่เนสท์เล่ ทั้งนี้เราอาจมีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ รวมถึงตัวแทนที่ร่วมทำงานกับเรา

เทคโนโลยีการติดามนี้ติดตามผู้ใช้งานผ่านทาง IP Address

DoubleClick;

https://www.ghostery.com/en/apps/doubleclick

ข้อกำหนดทั่วไปอื่นๆ

 

ประเภท:  

Flash cookies

 

หมวดหมู่:

Persistent

Third party

 

 

Flash Cookie อาจจัดเก็บความชอบส่วนตัว เช่น การควบคุมจำนวน หรือ คะแนนสูงสุดในเกมส์ หรือ แสดงเนื้อหาที่เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านดูเว็บไซต์เพื่อที่จัดสามารถปรับตามความชอบส่วนบุคคลในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งถัดไป ทั้งนี้คู่ค้าที่พัฒนาและเกี่ยวข้องจะมีการเสริมการใช้งานพิเศษในด้านโปรโมชั่น เกมส์ และใช้ Flash Cookies เพื่อจัดเก็บข้อมูลของท่าน

เทคโนโลยีการติดตามประเภทนี้อาจจะถูกจัดเก็บแบบนิรนามและรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการนโยบายความเป็นส่วนตัวและการตั้งค่าการจัดเก็บ Flash Cookies กรุณาคลิ๊กที่นี่ https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html#117118

   7.1.5 เทคโนโลยีอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน

เนสท์เล่ไซต์อาจมีการใช้งานเทคโนโลยีติดตามอื่นๆ รวมถึง IP Addresses, บันทึกข้อมูลการเข้าใช้งานย้อนหลัง และ web beacons (หมายถึง เทคโนโลยีที่ทำหน้าที่คล้ายกับ cookie เพื่อตรวจสบว่าผู้ใช้นั้นเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เป็นจำนวนกี่ครั้งแล้ว) ทั้งนี้เพื่อช่วยเราเลือกสรรการใช้งานเนสท์เล่ไซต์ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคล

IP Addresses คือ หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบเครือข่ายที่ใช้โปรโตคอลแบบTCP/IP

หมายเลขประจำเครื่องนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงตัวตนของเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่เข้าใช้งานบนระยยอินเตอร์เน็ท เราอาจจะมีการบันทึก IP Addresses ด้วยจุดประสงค์ดังต่อไปนี้

1. การหาสาเหตุของปัญหาทางเทคนิคในการเข้าใช้งาน

2. เพื่อรักษาความปลอดภัยและดูแลความปลอดภัยในการใช้งานเว็บไซต์

3. เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นในการใช้งานเว็บไซต์ และ

4. เพื่อการออกแบบเนื้อหาให้ตรงตามความต้องการของท่านขึ้นอยู่กับประเทศที่ท่านใช้งาน

 

Log Files  คือแฟ้มบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งาน

เรา (หรือ บุคคลที่สามที่กระทำการในนามเนสท์เล่) อาจจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มบันทึกข้อมูลการเข้าใช้งาน ที่เก็บข้อมูลบันทึกเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ และ เก็บข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับผู้เข้าใช้งานและพฤติกรรม การเข้าใช้งานนิรนาม และช่วยเราจัดเก็บ ท่ามกลางสิ่งอื่นๆ

 1. ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์เบราว์เซอร์และ ระบบการปฎิบัติการ
 2. ข้อมูล เกี่ยวกับ user’s session (เช่น URL นี้มาจากไหน, วันที่ และเวลาที่เข้าใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา และ หน้าไหนที่ผู้เข้าใช้งานได้เข้ามาเยี่ยมชม เป็นระยะเวลานานเท่าไหร่)
 3. Navigational คือ ระบบการนำร่องโดยอัตโนมัติ หรือ Click Stream data (เช่น รายงานจำนวนการเข้าใช้งาน และ การนับจำนวนผู้เข้าใช้งานรายบุคคล)

 

Web Beacons

เราอาจจะใช้งานเทคโนโลยีที่ทำหน้าที่คล้ายกับ cookie บนเนสท์เล่ไซต์ Web Beacons (หรือ ที่รู้จักกันในนาม “clear GIFs” หรือ “web bugs”) เหล่านี้คือรหัสย่อยในการจัดส่งประมวลผลภาพกราฟฟิกบนเว็บไซต์ด้วยวัตถุประสงค์ในการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างกันกับเรา เราใช้ข้อมูลบน Web Beacons ในหลายเหตุผลด้วยกัน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับ ผู้ใช้งานตอบสนองอีเมลที่แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดที่เราจัดส่ง (เช่น ระยะเวลาที่เปิดอ่านอีเมลฉบับนั้นๆ ผู้ใช้งานนั้นเชื่อมต่อลิ๊งค์จากอีเมลหรือไม่) รายงานการเข้าใช้งานเว็บไซต์  จำนวนบัญชีผู้เข้าใช้งานรายบุคคลที่เข้ามาเยี่ยมชมไซต์ การโฆษณา และ อีเมลตรวจสอบ การรายงานผลต่างๆ และ การออกแบบการใช้งานให้เป็นไปในลักษณะการใช้งานส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้นั้นเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เป็นจำนวนกี่ครั้งแล้ว และการจัดการส่วนบุคคล ท

7.1.6. การจัดการเทคโนโลยีการใช้งาน และ/หรือ ความชอบส่วนบุคคล

ท่านต้องมั่นใจว่าท่านจะสามารถยอมรับเทคโนโลยีการติดตามหรือไม่ ท่านสามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านให้แจ้งเตือนการยินยอมใช้งานเทคโนโลยีการติดตามก่อนเข้าใช้งานได้ หรือท่านอาจตั้งค่าในการปฎิเสธการยอมรับการใช้งานได้เช่นเดียวกัน ท่านไม่จำเป็นต้องใช้งานเทคโนโลยีการติดตามหรือนำทางในทุกๆส่วนของการเข้าใช้งานเนสท์เล่ไซต์ แต่ทั้งนี้ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าใช้งานบางหน้าได้สมบูรณ์แบบบนfeaturesในบางส่วนหากเลือกปฎิบัติดังกล่าว ท่านสามารถดูได้ที่ปุ่ม ช่วยเหลือ “Help” บนเบราว์เซอร์ของท่าน (เช่น Internet Explorer และ Firefox) สำหรับการใช้งานปุ่ม Help ที่ว่านี้ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ท่านใช่งานคอมพิวเตอร์ที่มากกว่าหนึ่งเครื่อง จากสถานที่ๆต่างกันปื ท่านจะต้องแน่ใจว่าเบราว์เซอร์ในแต่ละเครื่องได้ปรับเปลี่ยนให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานเทคโนโลยีการติดตามแล้ว

ในส่วนของแบบร่างของ Web Beacons ในหน้าเว็บเพจเรานั้น จะเป็นไปไม่ได้เลยหากท่านเลือกไม่ประสงค์รับข้อมูลข่าวสารจากเรา แต่ท่านสามารถปฎิเสธโดยการตั้งค่าไม่ประสงค์ให้ใช้งานเทคโนโลยีการติดตามกับท่านเมื่อปรากฎถามถึง

ยิ่งไปกว่านั้น หากท่านสะดวกสามารถทดสอบการเลือกใช้งานเทคโนโลยีการติดตามที่ถูกจัดไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน หรือ ปฎิเสธการติดตามโดยเข้าเยี่ยมชมไซต์ต่างๆ และเลือกเทคโนโลยีการติดตามของบริษัทที่ไม่ประสงค์จะให้ติดตามได้ที่นี่

https://www.aboutads/info/choices/#completed หรือ https://www.youronlinechoices/eu

 

8.การรักษาความปลอดภัยและการบันทึกข้อมูล (Data security and retention)

8.1 การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล “Data Security”

เพื่อที่จะจัดเก็บและรักษาความปลอดภัยข้อมูลของท่าน เนสท์เล่ได้มีการลงมือปฎิบัติและจำแนกตัวชี้วัดการรักษาความปลอดภัยดังนี้

 • สภาพแวดล้อมทางการปฎิบัติงานที่ปลอดภัย เนสท์เล่จัดเก็บข้อมูลของท่านในสภาพแวดล้อมทางการปฎิบัติงานที่ปลอดภัยและสามารถเข้าถึงได้ต่อเมื่อทำการติดต่อผ่านทางเจ้าหน้าที่ของเนสท์เล่ที่เกี่ยวข้อง เอเจนท์ และ ผู้แทนในการปฎิบัติงาน ตามข้อมูลที่ต้องการทราบเท่านั้นเนสท์เล่ปฎิบัติและยอมรับตามเงื่อนไขมาตรฐานที่ใช้เป็นบรรทัดฐานทางธุรกิจเดียวกัน
 • การบริหารจัดการข้อมูลทางการทำธุรกรรมทางการเงินกับเรา เนสท์เล่ใช้มาตรฐานสากลในกลุ่มธุรกิจเป็นหลักแนวทางรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลลับสูงสุดที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ที่ถูกส่งผ่านอินเตอร์เน็ท (เช่น เมื่อท่านทำการชำระเงินผ่านทางร้านค้าออนไลน์ของเนสท์เล่)
 • ข้อมูลยืนยันความถูกต้องในการเข้าใช้บัญชี เนสท์เล่จำเป็นที่จะร้องขอให้ผู้เข้าใช้งานลงทะเบียนก่อนการเข้าใช้งานเพื่อยืนยันความถูกต้องของบุคคลในการเข้าใช้งานผ่านบัญชีนั้นๆ หรือ การกระทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆก็ตามของบัญชีนั้นๆ ทั้งนี้มุ่งหวังว่าจะช่วยคุ้มครองปัญหาการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้งานของถูกต้อง

 

ข้อคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านี้ไม่นำไปใช้กับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ท่านเปิดเผยในสื่อสาธารณะ เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านชุมชนออนไลน์และเว็บไซต์

8.2 การบันทึก “Retention”

เนสท์เล่อาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องมีการร้องขอและระบุชัดเจน และจะรับผิดชอบโดยการตอบทุกคำถามและข้อสงสัยของท่าน หรือ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว นำไปพัฒนาและปรับปรุงในการให้บริการใหม่ๆ เพื่อที่ปฏิบัติสอดคล้องกับข้อเรียกร้องทางกฎหมายภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

หมายความว่าเราอาจได้รับข้อมูลส่วนตัวของท่านในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากที่ท่านได้ติดต่อกับเรา เมื่อข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราจัดเก็บนั้นไม่สอดคล้องกับเหตุผลที่เราแจ้งท่านตั้งแต่แรก เราจะทำการทำลายข้อมูลและลบทิ้งออกจากระบบการจัดเก็บในวิธีการที่ปลอดภัยและข้อมูลส่วนนตัวของท่านไม่รั่วไหลทันที

 

9.ช่องทางการติดต่อเรา (How to contact us)

เนสท์เล่ปฎิบัติตนเสมือน “ผู้ควบคุมข้อมูล” สำหรับข้อมูลส่วนตัวที่ดำเนินการตามกรอบแนวทางที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เนสท์เล่ หากท่านมีข้อคำถาม ความเห็น หรือมีข้อสงสัยประการใดในประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เนสท์เล่ฉบับนี้ กรุณาติดต่อเราได้ดังนี้

 

 1. เบอร์โทร 02-657-8657
 2. E-mail ที่ Goodfood.Nestle@th.nestle.com
 3. https://nestle-cereals.com/th/th และ/หรือ
 4. ส่งจดหมายที่ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่   อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิร์ล ชั้น 38-43

เลขที่ 999/9 ถนน พระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 

Copyright© November 2014 Nestlé

  แบรนด์ซีเรียลและผลิตภัณฑ์

  มาคุยกัน

  เราจะพยายามตอบคำถามของคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คุณสามารถค้นหาทั้งหมดได้ที่นี่

  ผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ในประเทศตลาดเกิดใหม่นั้นมีเกลือมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือกำลังพัฒนาหรือไม่?

  ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา เราได้คิดค้นหาวิธีการที่จะลดระดับโซเดียม (ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในเกลือ)ในผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่ทั่วโลกอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเราต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีคุณประโยชน์ยิ่งขึ้น แต่การลดโซเดียมให้ครบทุกผลิตภัณฑ์ในทุกประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด อาจจะต้องใช้เวลานาน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ซีเรียลบางชนิดของเราจึงยังมีโซเดียมมากกว่าซีเรียลชนิดอื่น เป้าหมายของเราคือการลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์ซีเรียลสุดโปรดของเด็กๆ ให้เหลือน้อยกว่า 135 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

  ประโยชน์ทางด้านสุขภาพและคุณค่าสารอาหารของอาหารเช้าเนสท์เล่คอร์นเฟลกส์แบบปราศจากกลูเตนนั้นมีอะไรบ้าง?

  คอร์นเฟลกส์แบบปราศจากกลูเตนของเราเสริมคุณค่าด้วยวิตามินบี กรดโฟลิก และธาตุเหล็ก จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานอาหารเช้าซีเรียลแสนอร่อยที่ปราศจากกลูเตน เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคแพ้กลูเตน

  ฉันจะหาอาหารที่ทำจากโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดได้จากที่ใดบ้าง?

  สองสิ่งที่ควรคำนึงถึง • มองหาคำว่า "โฮล" บนฉลาก ที่ปรากฏอยู่ก่อนหน้าชื่อของธัญพืช เช่น "โฮลวีท" หรือ "ขนมปังโฮลมีล" • สำหรับอาหารที่มีส่วนประกอบมากกว่าหนึ่งอย่าง ให้ดูว่ามีโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดอยู่อันดับต้นๆ ในรายการส่วนประกอบ ยิ่งโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดอยู่ในอันดับต้นๆ ปริมาณของโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ ก็จะสูงตามขึ้นไปด้วย อย่าลืมดูปริมาณร้อยละของโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดด้วย ซึ่งข้อมูลนี้จะปรากฏอยู่ในรายการส่วนประกอบเช่นกัน คุณสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ ว่าอาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่นั้นทำจากโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดหรือไม่ แค่มองหาแถบสีเขียว พร้อมเครื่องหมายถูกยืนยันว่ามีโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดด้านบนกล่อง

  ฉันได้ยินมาว่าอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ จริงหรือไม่?

  ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้แน่ชัด เนื่องจากข้อมูลวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาค้นคว้า อย่างไรก็ดี มีหลักฐานระบุว่าอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำนั้นจะใช้เวลาย่อยนานกว่าและช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มได้นานกว่า หากแต่ยังไม่มีหลักฐานใดๆ ที่บ่งบอกว่าคุณจะทานแคลอรี่น้อยลงในมื้อถัดไป

  แสดงคำถามที่พบบ่อยทั้งหมดPress to see all FAQs

  ทางบริษัทฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่ กรุณาส่งความคิดเห็นมาหาเรา เรายินดีรับฟังข้อติชมของคุณเสมอ

  ที่อยู่ส่งกลับ

  หากคุณไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์ โปรดส่งคืนที่:

  สำนักงานใหญ่ เนสท์เล่
  อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิร์ล ชั้น 38-43
  เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  ศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่

  ติดต่อศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่

  +66-2-657-8601

  ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

  Facebook

  คุณสามารถติดต่อเราผ่าน Facebook :

  Nestlé Cereals TH