JÁTÉKSZABÁLYZAT
A Nestlé Gabonapelyhek „MONOPOLY” nyereményjátékának hivatalos részvételi és adatkezelési szabályzata

1. A Nestlé Hungária Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.; Cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-267926; adószáma: 10571086-2-44) (továbbiakban Szervező) által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon bejelentett, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki vásárol Magyarország területén belül legalább egy darab, „MONOPOLY” promóciós csomagolású Nestlé gabonapelyhet vagy gabonapehely-szeletet, és a Játék időtartama alatt feltölti legalább 1 db a nyereményjátékban résztvevő terméket/termékeket tartalmazó vásárlást igazoló nyugta adatait és a nyugta képét a www.nestle-cereals.com/monopoly weboldalon. A játékban való részvételhez internetelérés szükséges.

A Játékban való részvétel további feltétele, hogy a Játékos kifejezetten elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot.

A nyeremény átvételéhez a nyertes vásárlást igazoló bizonylat megőrzése szükséges.
2. A Játékból ki vannak zárva a Nestlé Hungária Kft., az R-Polita Group Kft. dolgozói és alvállalkozói és

ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3. Játék időtartama: 2023. 08. 14. 06:00 - 2023. 09. 24. 23:59:59
A Játékban a 2023. 08. 14. 06:00 óra előtti és a 2023. 09. 24. 23:59:59 óra utáni kódfeltöltések nem vesznek részt.

4. A Játékban részt vevő termékek:
A játékban kizárólag az alábbi, MONOPOLYpromóciós csomagolású Nestlé gabonapelyhek vesznek

részt:

 • -  NESQUIK 225g; cikkszám: 5900020016065
 • -  NESQUIK 375g; cikkszám: 5900020013668
 • -  CINI MINIS 250g; cikkszám: 3387390122473
 • -  CINI MINIS 370g; cikkszám: 5900020022769
 • -  CHOCAPIC 250g; cikkszám: 5900020027467
 • -  CHOCAPIC 375g; cikkszám: 5900020013927
 • -  LION 400g; cikkszám: 5900020019530
 • -  COOKIE CRISP 375g; cikkszám: 5900020011886

  5. Játék menete:

  A Játékos vásárol a játék ideje alatt legalább egy darab, „MONOPOLY” promóciós csomagolású Nestlé gabonapelyhet vagy gabonapehely-szeletet. Játékos a www.nestle-cereals.com/monopoly weboldalon (továbbiakban „Weboldal”) lépjen a főoldalra, majd kattintson a „Játszom!” területre. Ezt követően a nyereményjátékban való részvételhez szükséges regisztrációs felület következik, ahol meg kell adnia nevét, e-mail címét, a vásárlást igazoló nyugtán található nyugtaszámot és a vásárlás pontos időpontját (év, hónap, nap, óra, perc), és fel kell töltenie a pályázatban résztvevő, vásárlást igazoló nyugta képét (JPEG/PNG formátumban, max. 5 MB méretben), valamint az oldal alján található captcha boxot megfelelően ki kell töltenie, opcionálisan megadhatja telefonszámát is. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a felületen megadja következő személyes adatait:

Vezetéknév, Keresztnév, E-mail cím és elfogadja az oldal cookie szabályzatát, valamint jelen Adatkezelési- és részvételi szabályzatot és kitölti a captcha boxot.
A feltöltött nyugta képen található és leolvasható adatoknak meg kell felelnie a pályázat feltöltésekor megadott nyugtaadatokkal, valamint tartalmaznia kell legalább 1 db a promócióban résztvevő terméket! Hiányos vagy nem olvasható kép feltöltése érvénytelen pályázatnak minősül.

A „Küldés” gomb megnyomásával pályázata feltöltésre kerül, továbbá a „Küldés” gombra kattintva kiderül, hogy pályázatával napi nyereményre jogosult vagy sem. Nyertesség esetén kövesse az oldal utasításait! Az oldalon azonnal értesítést kap arról, hogy jogosult-e a nyeremények egyikére. Amennyiben Ön nyert, úgy feltöltött pályázata ellenőrzésre kerül. Érvényes pályázat esetén Lebonyolító 15 munkanapon belül kiküldi Önnek a nyereményét az adategyeztetést követően. Érvénytelen pályázat esetén Ön nem jogosult a nyeremény átvételére!

Egy e-mail címmel adott órán belül csak egy pályázat tölthető fel, függetlenül attól, hogy hány darab a promócióban résztvevő Nestlé terméket vásárolt, továbbá egy nyugta csak 1 (egy) darab nyerési esélyt biztosít a nyereményjátékban függetlenül attól, hogy hány darab a promócióban résztvevő Nestlé termék szerepel a vásárlást igazoló nyugtán. Tehát egy adott nyugtaszám csak egyszer vehet részt a nyereményjátékban.

Amennyiben ugyanazon böngészőből szeretne a játékra regisztrálni két külön játékos külön e-mail címmel és eltérő pályázattal (eltérő e-mail cím és eltérő nyugtaadatok), úgy szükséges a webböngésző beállításainál a ”süti” (cookie-k és egyéb webhelyadatok) előzményeket törölnie.
A játékban résztvevő, vásárlást igazoló bizonylatot őrizze meg a promóció végét követő 60 napig, mert az nyertes pályázat esetén a nyeremény átvételének feltétele!

Nyugta minta:

I. Előre sorsolt nyerő időpontokhoz tartozó nyeremények: A Játék során a Szervező összesen 100 db előre sorsolt nyerő időpontot határoz meg. A pályázatok feltöltésére a játékosoknak a promóció ideje alatt minden nap 00:01-23:59-ig van lehetőségük, ezen az időintervallumon kívül a kódfeltöltések ideiglenesen szünetelnek a weboldalon a következő napi nyitásig. Ettől csak a nyereményjáték első napja tér el, amikor a feltöltés 06:00:00-kor kezdődhet. A nyerő időpontok eloszlása a játék időtartama alatt nem egyenletes, illetve az adott játéknap folyamán is véletlenszerű. Azon Játékos, akinek kódfeltöltése az előre sorsolt időpontban vagy azt követően ahhoz legközelebb történik, megnyeri az ahhoz az időponthoz tartozó nyereményt. Időpont egyezés esetén (ha két vagy több játékos század másodpercre pontosan ugyanazzal az időponttal nyer) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt külön sorsolással kisorsolja azon játékosok között, akik ugyanazon időpontban töltöttek fel kódot.

II. A nyerő időpontokkal megnyerhető ajándékok az alábbiak: összesen 100 db Monopoly klasszik társasjáték (Forgalmazó: Hasbro). Az előre sorsolt időpontokhoz kötődő, Játékban megnyerhető nyeremények száma összesen: 100 darab (azaz száz db). Az előre sorsolt nyerő időpontok kisorsolása véletlenszerűség elvét lehetővé tevő számítógépes sorsolóprogram útján történik Szervező által a nyereményjátékot megelőzően, a sorsolás nem nyilvános. Az előre sorsolt nyerő időpontok a Játékosok számára titkosak. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet a Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg.

Szervező nyereményenként egy fő pótnyertest határoz meg. Pótnyertes azon játékos, aki a nyertest követő legközelebbi időpontban töltötte fel pályázatát. Egy játékos legfeljebb 3 db nyeremény átvételére jogosult.

A promócióban megnyerhető bármelyik nyeremény feltétele az eredeti vásárlást igazoló nyugta bemutatása, így a vásárlást igazoló nyugtát kérjük, őrizze meg, mert az a nyeremény átvételének feltétele!

Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos a jelen részvételi szabályzatban meghatározott azon kötelezettsége miatt, hogy a vásárlást igazoló blokk eredeti példányát köteles megőrizni, más nyereményjátékban való részvételében korlátozottá válik.

6. Nyeremények:

I. Napi nyeremények:

A promóció ideje alatt 100 db (azaz száz darab) Monopoly klasszik társasjáték nyerhető meg, nyertes pályázatonként 1 db készlet. A nyeremény 15 napon belül kiszállításra kerül a kiszállítási cím megerősítését követően.

A napi nyereményről a képernyőn azonnali értesítést kap, amennyiben a nyertes időpontban vagy azt követő legközelebb eső időpontban érvényes pályázatot töltött fel.
A nyeremény meghatározott, és nem átruházható. Sem a nyeremény egésze, sem egy része készpénzre nem váltható. A Szervező fenntartja a változtatás jogát, azonos, vagy magasabb értékben. A Szervező beleegyezése nélkül a nyertes nem ruházhatja át másra a nyeremény átvételének jogát.

7. Az azonnali nyeremények értesítésének menete:

A Monopoly társasjáték készlet nyereményre jogosult Játékos azonnali, képernyőn megjelenő értesítést kap a Weboldal felületén a nyereményéről, amikor feltölti pályázatát. A nyertesek csak hiánytalanul kitöltött és érvényes pályázattal nyerhetnek (ügyfélszolgálattal történő ellenőrzést követően), valamint a pályázat során érvényes nyertes vásárlást igazoló nyugta feltöltésével kapják kézhez nyereményüket, melyről Emailen keresztül kap tájékoztatást Szervező részéről. A nyerteseknek az első az adatok visszaigazolását követően 15 munkanapon belül küldi ki az ügyfélszolgálat nyereményét érvényes pályázat esetén.

Amennyiben a nyereményt az arra jogosult Játékos nem fogadja el, úgy helyébe a pótnyertes lép. A hiánytalan, helyes E-mail cím, adatok, átvételi cím - melyre a nyereményt küldjük - megadása a Játékos felelőssége. Az ügyfélszolgálat nestle-monopoly@unitedcallcenters.hu Email címről küldi ki a nyereményekkel kapcsolatos értesítőket a jogosultak számára.

A nyertesnek az E-mail megérkezésének időpontjától számított 5 munkanapon belül visszajelzést kell adnia a jogosultságáról, átvételi címével együtt, azaz a vásárlást igazoló nyugtát be kell mutatnia Szervezőnek a Szervező által kért formában (amely lehet fotó e-mail útján vagy a Szervező Játékossal közölt döntése alapján postai úton történő beküldés), mert ez a nyeremény átvételének feltétele, illetve nyilatkozniuk kell a nyeremény elfogadásáról. Amennyiben a nyertes az e-mail kézbesítésétől számított 5 munkanapon belül nem elérhető, vagy a visszajelzési kötelezettségének nem tesz eleget a megadott határidőt figyelembe véve, a Szervezőnek jogában áll a soron következő jogosultra átruházni a nyereményt. Szervező a nyeremény tekintetében amennyiben első nyertes felé történő átadása meghiúsul Nyertes fél miatt, úgy nyereményenként 1 pótnyertest, értesít. Amennyiben az első pótnyertes nem jogosult a nyereményre, vagy nem tett eleget a nyeremény elfogadásával kapcsolatos visszajelzési kötelezettségének, úgy ezt követően Szervező további nyerteseket nem értesít a nyeremény vonatkozásában és az adott nyereményt visszavonja.

A nyeremények futárszolgálat útján kerülnek kézbesítésre a Szervező által megbízott Lebonyolítón keresztül. R-Polita Group Kft., mint Lebonyolító egyszer kísérli meg a kézbesítést. Amennyiben a kézbesítés Szervezőnek és Lebonyolítónak nem felróható okokból nem kerül átvételre és/vagy visszaérkezik Lebonyolítóhoz (pl. Nyertes által megadott hibás cím adatok, stb.), úgy a nyeremény átvétele meghiúsul.

8. A Játékban való részvétel egyéb feltételei:

A jelen nyereményjátékban a jelen promócióban való részvételre alkalmas és a bevitt vásárlást igazoló nyugta adatokkal teljesen megegyező pályázat fogadható el, a megadott nyugtaadatokkal megegyező nyugtakép feltöltésével egyidejűleg! A nyereményjátékban céges számlák és gyűjtőblokkok nem vehetnek részt, amelyeken a megvásárolt termék nem beazonosítható.

Egy e-mail címmel adott órán belül csak egy pályázat tölthető fel függetlenül attól, hogy hány darab a promócióban résztvevő Nestlé terméket vásárolt, továbbá egy nyugta csak 1 (egy) darab nyerési esélyt biztosít a nyereményjátékban függetlenül attól, hogy hány darab a promócióban résztvevő Nestlé termék szerepel a vásárlást igazoló nyugtán.

Fogyasztói szolgálatunknak a játékos helyett adatkezelési nyilatkozatot nem áll módjában elfogadni (online regisztráció csakis személyesen kivitelezhető, az Adatkezelési és részvételi szabályzat megismerésével egyidejűleg).

Azaz a nyereményjátékban egy adott E-mail címről több pályázatot feltölteni ugyanazon órán belül nem lehetséges, továbbá egy adott nyugtaszám csak egyszer vehet részt a nyereményjátékban!
A játékban résztvevő vásárlást igazoló bizonylatot őrizze meg jelen promóció lezártát követő 60 napig, mert az nyertes pályázat esetén a nyeremény átvételének feltétele!

Fentieknek megfelelően amennyiben ugyanazt a vásárlási adatot több játékos is feltölti, nyertesség esetén a nyeremény átvételére azon személy jogosult, aki a nyertes (promócióban résztvevő terméknek kell a nyugtán is szerepelnie!) és eredeti nyugtát a Szervező részére bemutatja.

Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játékos a jelen részvételi szabályzatban meghatározott azon kötelezettsége miatt, hogy a vásárlást igazoló blokk eredeti példányát köteles megőrizni, más nyereményjátékban való részvételében korlátozottá válik.

Nyertesség esetén a játékban való részvételkor feltöltött blokk képe a weboldalon www.nestle- cereals.com/monopoly ellenőrzésre kerül. A fényképes hitelesítési mód feltétele, hogy a fényképen a nyertes vásárlási nyugta valamennyi karaktere jól olvasható legyen, visszaélés gyanúja tekintetében megkérdőjelezhetetlen minőségben érkezzen. Egyéb esetben Szervező felkérheti a nyertest egy második fotó készítésére. Amennyiben a Játékos a Szervező ezirányú második megkeresését követően sem tud a jelen pontban meghatározott feltételeknek megfelelő fényképet küldeni, a Szervező kizárólag az eredeti blokkot tudja bizonyító erejűnek elfogadni. A fényképek minőségének megítélése tekintetében a Szervező döntése az irányadó. Amennyiben postai beküldésre kerül sor, javasoljuk, hogy a Játékos ebben az esetben is készítsen fotót a nyertes vásárlási nyugtáról, amit szükség esetén be tud mutatni a Szervezőnek. Amennyiben az előző feltételek 10 munkanapon belül nem teljesülnek, a nyertes Játékos pályázata kizárásra kerül a nyeremények tekintetében.

9. A Résztvevő tudomásul veszi:

 • -  hogy a „MONOPOLY” nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.
 • -  hogy Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, így különösen az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a Pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

  Ha a Játékos a pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

  A Szervező az e pontban írtakból fakadó, játékkal kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja.

  10. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű. A Szervező kizárja a játékra regisztráló résztvevők, Szervezővel és a Játék lebonyolításában részt vevő, fent megnevezett társaságokkal szembeni igény érvényesítésének lehetőségét, a Szervező bármely a Játékban hozott döntésével kapcsolatban. Szervező továbbá kizárja a beküldés során a játékba regisztráló személy által szolgáltatott hibás, illetve hamis adatokból eredő minden felelősségét. A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

  11. Szervező jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.
  Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá esetlegesen megtegye a szükséges jogi lépéseket azzal a Játékossal szemben, aki

a) a nyereményjáték internetoldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
b) visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. Email címmel).

12. A Szervező nem vállal felelősséget a nyeremények kézbesítésének késedelméből, elmaradásából eredő problémákért. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért Szervező nem vállal felelősséget. A nyeremények másra át nem ruházhatók, készpénzre át nem válthatók. A nyeremények utáni Szja fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb, esetlegesen felmerülő költségek a Játékost terhelik (pl. utazási vagy postaköltség a blokk bemutatása miatt, átváltási költségek). A Játékos pályázata elküldésével tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával/szolgáltatójával szemben érvényesítheti.

13. A Szervező a nyertesek névsorát a promóciós weboldalon hozza nyilvánosságra a nyereményjáték lezártát követően, illetőleg a Nestlé Fogyasztói Szolgálat 06-80-442-881-es, ingyenesen hívható telefonszámán teszi elérhetővé. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Játékos(ok) neve és lakcíme (csak a település megjelölésével) jelenik meg.

14. A Játékos a Játékban való részvétellel:

 • -  tudomásul veszi, hogy adatai valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartozik. A téves adatközlésből származó esetleges értesítési, kézbesítési késedelmekért és lehetetlenülésükért a Szervező nem vállal felelősséget.
 • -  feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, e-mail címét, továbbá nyertessége esetén nevét és lakóhelyét (kizárólag a településnév feltüntetésével) a nyerteslista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és a nyereményjáték lebonyolításában részt vevő személyek a nyereményjáték lebonyolítása céljából a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezeljék;
 • -  tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek jelen nyereményjátékhoz, továbbá későbbi reklám/promócióhoz történő felhasználásához, idő-, területi- és alkalom béli korlátozás és külön díjazás nélkül;
 • -  feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során a jelen szabályzatban meghatározott célból felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa szolgáltatott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa;
 • -  tudomásul veszi és hozzájárul, hogy nyertesség esetén neve, elérhetősége Szervező részére átadásra kerüljön
 • -  kijelenti és szavatol azért, hogy amennyiben a nyereményt felajánlja közeli hozzátartozója részére, nyilatkozni arról, hogy a közeli hozzátartozó személyes (kapcsolattartási) adatait a Szervező rendelkezésére bocsátani jogosult
 • -  tudomásul veszi, hogy Szervező a Játékosok adatait a jelen 16. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel. Szervező tájékoztatja a játékban résztvevőket, hogy Szervező adatfeldolgozót jogosult igénybe venni.
 • -  Adatfeldolgozó: R-Polita Group Kft. (adószám: 24979528-2-13)

  A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Szervező vonatkozó érvényű adatkezelési nyilatkozata elolvasható a

https://www.nestle.hu/info/yourdata weboldalon. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címeken: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7. címen vagy az info@hu.nestle.com Email címen.

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a korábban direktmarketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos).

A játékosnak promóció lebonyolítása céljából felvett személyes adatait a Szervező, Lebonyolító a promóció lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. A Szervező adó-nyilvántartási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges adatokat 8 évig őrzi meg.
Játékos, mint a személyes adatok kezelésével érintett írásban az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőtől, adatfeldolgozótól:

a) tájékoztatást személyes adatai kezeléséről (feldolgozásáról), b) személyes adatai helyesbítését, és
c) személyes adatai törlését (zárolását).

Játékos az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységgel kapcsolatos kérelmeivel, nyilatkozataival a fentiekben meghatározott elérhetőségeken fordulhat az adatkezelőhöz (illetve az adatfeldolgozóhoz). Amennyiben a Játékos kizárólag a Szervező hírleveléről kíván leiratkozni és kéri az adatai törlését, akkor a Játék adatai a Jelen játék vonatkozásában nem törlődnek. Játékos kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az adatkezelő által kezelt személyes adataira, valamint a kapcsolódó jogokra vonatkozó kérdéseit

kérjük, küldje a következő címekre: David Campos Pavon részére Nestlé S.A. Avenue Nestlé 55 1800

Vevey Svájc vagy e-mailen a DataProtectionOffice@nestle.com címre.

Az adatvédelmi felelős elérhetősége: e-mail: DataProtectionOffice@nestle.com., telefon: +41 21 924 1111

Az adatvédelmi tisztviselő az érintettek hatékony tájékoztatása és a felügyeleti hatóságokkal való hatékony együttműködés érdekében feladatát egy erre a célra létrehozott – a Nestlé vállalkozáscsoport működésével érintett piacokon elérhető ún. Data Protection Championokból álló – kapcsolattartó csoport segítségével látja el.

Az adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 napon belül írásban köteles választ adni az Ön számára. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve – választása szerint a Szervező székhelye, vagy a Játékos lakóhelye szerint bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: Postacím: 1363 Budapest, Pf.:9
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon:+36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu honlap:www.naih.hu

15. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a „MONOPOLY” promócióban való részvétele előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat, és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen részt vevő bármely más személy terhére.

16. A Játékról információk találhatóak promóciós weboldalon www.nestle-cereals.com/monopoly. A részletes szabályzat a Játék ideje alatt a Nestlé Fogyasztói Szolgálat számán (06-80-442-881) és a www.nestle-cereals.com/monopoly weboldalon érhető el.

17. A Játékos a Játékban való részvétellel tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi részvételi és adatkezelési feltételt.

18. Szervező a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat, illetve a nyeremények változtatásának jogát fenntartja.

Budapest, 2023. július 22.

Nestlé Hungária Kft. Szervező