Better planet
OUR PROMISES - BETTER PLANET
Nestlé Céréales / ПО-ДОБРО ЗА ПЛАНЕТАТА

Обещаваме да създаваме закуски, като същевременно оказваме и положително въздействие върху света около нас.

Споделете го с приятелите си

Устойчивостта не се отнася само за околната среда. Става дума за промяна на начина, по който работим - от снабдяването с нашите съставки до производството и доставката на нашите продукти, следователно, и за постигане на трайна промяна за хората и местата, където живеем. 

„Преглеждаме всичко, което правим, и търсим начини за въвеждане на иновации и подобрения, за да намалим въглеродния ни отпечатък."

Вече си поставихме някои трудни цели:

Нулеви нетни

емисии на парникови газове до 2050 г. - даваме своя принос за постигането на целите на Парижкото споразумение за климата.

ДА НАМАЛИМ

излишните опаковъчни материали, където е възможно.

ДА ПРОДЪЛЖИМ

 да премахваме твърдите отпадъци, предназначени за изхвърляне, от всички наши обекти. 

ДА НАМАЛИМ

потреблението на вода на годишна база в нашите фабрики и дистрибуторски центрове. От 2018 г. до сега сме намалили потреблението на вода с 21% във всички наши обекти. 

До 2025 г.

да направим 100% от нашите опаковки предназначени за рециклиране (при 85% широко рециклируеми, 13% предназначени за рециклиране и 2% нерециклируеми в момента). Понастоящем 98% от нашите опаковки са годни за рециклиране.

Бележкa