Better planet
OUR PROMISES - BETTER PLANET
Nestlé Cereals / Perjanjian Planet Yang Lebih Baik

Kami berjanji untuk membuat sarapan pagi lebih baik sambil memberikan impak positif kepada dunia di sekeliling kita

Share it with your friends

Kemampanan bukan hanya tentang alam sekitar. Ini tentang mengubahkan cara kami bekerja - daripada penyumberan bahan kami, kepada pembuatan dan penghantaran produk kami - dan dengan itu menyampaikan perubahan yang berkekalan kepada orang dan tempat di sekeliling kami.

"Kami melihat semua yang kami lakukan dan melihat cara kami boleh berinovasi dan menambahbaik untuk mengurangkan jejak karbon kami."

Kami telah menetapkan beberapa sasaran yang mencabar kami:

Pelepasan sifar bersih

gas rumah hijau menjelang tahun 2050 – memainkan peranan kami dalam memenuhi matlamat Perjanjian Iklim Paris. Kami telah menetapkan garis dasar untuk jejak karbon korporat kami dan mengutamakan inisiatif dalam peta hala tuju kami yang akan mengurangkan jejak karbon bagi tempoh beberapa tahun akan datang. .

KURANGKAN

penggunaan bahan pek berlebihan di mana bol

TERUSKAN

untuk menghapuskan sisa pepejal untuk dilupuskan dari semua tapak kami. 

KURANGKAN

pengeluaran air (penggunaan) dari tahun ke tahun di kilang dan pusat pengedaran kami. Sejak tahun 2018 kami telah mengurangkan pengeluaran air kami sebanyak 21% di semua tapak.

Menjelang tahun 2025

memastikan 100% bahan pek kami direka untuk dikitar semula. Pada masa ini, 98% pek kami direka untuk dikitar semula.