REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE "Danseaza cu Fitness”

Perioada de desfasurare: 20 Mai 2024, ora   - 31 Iulie 2024, ora 23:59:59

 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL CAMPANIEI

1.1. Campania promoțională "Danseaza cu Fitness si Stefania” ("Campania”) este organizata si desfasurata de catre NESTLE ROMANIA S.R.L. ("Organizatorul"/"Nestle"), (denumita in continuare ”0rganizatorul”), o societate comerciala din Romania, cu sediul in Bucuresti, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postal 020339, cu numar in Registrul Comertului J40/10813/2010, CUI 8184502, avand INFOLINE Nestle Romania: 0800.863.785 (linie telefonica gratuita, apelabila din orice retea nationala fixa sau mobila).

1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului regulament oficial al Campaniei ("Regulamentul Oficial" sau "Regulamentul”), care este disponibil public si gratuit accesand link-ul din descrierea contului de Instagram @NestleFitnessRo https://www.nestlecereals.com/ro/campanie-fitness sau poate fi pus la dispozitie (i) in baza unui apel telefonic gratuit la Infoline Nestle Romania, (ii) prin e-mail la contact@ro.nestle.com, sau (iii) pe baza unei solicitari scrise in atentia Organizatorului, la sediul social mai sus indicat.

1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntarea in mod public a modificarilor respective prin intermediul acelorasi canale de comunicare prin care Regulamentul a fost facut public anterior.

1.4. Consolidarea bazelor de date ale participantilor la campanie, respectiv exportul comentariilor din postarea Co-organizatorului, extragerea castigatorului si a rezervelor, validarea castigatorului si livrarea premiului vor fi realizate de catre Nestle Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod postai 020339, cu numar in Registrul Comertului J40/10813/2010, CUI 8184502.

1.5. Publicarea Regulamentului, dezvoltarea mecanismului de inscriere, informarea castigatorului prin intermediul paginii https://www.instagram.com/nestlefitnessro/ cu privire la procedura de validare si publicarea numelui castigatorului pe website vor fi realizata de Field Star cu sediul in Bucuresti, Strada Dionisie Lupu Nr. 70-72, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J/40/9824/2003, Cod unic de inregistrare ROI 5600992, in calitate de Imputernicit, denumita in continuare "Agentia”.

1.6. Desfasurarea Campaniei va fi realizata pe platforma de socializare Instagram, in colaborare cu Cristina Stefania creator de continut, in calitate de Co-organizator, pe pagina: https://www.instagram.com/cristinaa.stefaniaa/ denumita in continuare "Domeniu de inscriere”.

2. LOCUL DESFASURARII CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara in colaborare cu Cristina Ştefania, creator de continut, pe platforma de socializare Instagram, pe pagina publica: https://www.instagram.com/cristinaa.stefaniaa/?hl=ro si pe platforma TikTok, pe pagina https://www.tiktok.com/@cristinaa.stefaniaa .

3. DURATA CAMPANIEI

Campania se va desfasura in perioada: 15 Mai 2024, 00:00:00 – 31 Iulie 2024, ora 23:59:59, (denumita in continuare “Perioada Campaniei”).

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Pot participa in Campanie persoanele fizice cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, care indeplinesc conditiile prevazute la art. 5.2 (in continuare “Participantii”).

4.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala a prevederilor prezentului Regulament.

4.3 La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

a) Creatorul de continut implicat in campanie;

b) membrii familiilor prepusilor mentionati la punctul a. de mai sus (insemnand copii, parinti, sot/sotie, frate/sora);

c) Persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani impliniti la data inceperii Campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta minima acceptata conform prezentului regulament.

5. MECANISMUL CAMPANIEI. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

5.1 Pentru a participa la Campanie din platforma Instagram, Participantii trebuie:

a) Sa se inregistreze/conecteze in aplicatia mobila de socializare Instagram instagram.com , unde persoanele detin un cont;

b) Sa se filmeze replicând dansul publicat pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/nestlefitnessro, la postarea concurs, împreună cu batonul de cereale Fitness preferat

c) Să publice filmulețul pe profilul său de Instagram în format de reel, etichetând paginile de Instagram @NestleFitnessRo și @cristinaa.stefaniaa, și să utilizeze hashtagul #DanseazaCuFitness

d) Contul de Instragram cu care Participantul se inscrie in Campanie trebuie sa fie public si sa pastreze aceasta setare activa pe toata perioada validarii pana la anuntarea castigatorilor ;

e) O participare in Campanie este considerata valida daca:

   - S-a asigurat ca are contul public, pentru ca inscrierea sa fie valida.

   - A publicat filmuletul tip reel pe profilul de Instagram respectand etichetarea paginilor @NestleFitnessRo și @cristinaa.stefaniaa, și au utilizat hashtagul #DanseazaCuFitness

f) Un Participant poate avea mai multe inscrieri valide in Campanie, dar nu mai mult decât una în 24 de ore.

Pentru a participa la Campanie din platforma TikTok, Participantii trebuie:

a) Sa se inregistreze/conecteze in aplicatia mobila de TikTok sau pe website-ul https://www.tiktok.com/ unde persoanele detin un cont;

b) Sa se filmeze împreună cu batonul de cereale Fitness preferat, replicând dansul publicat pe pagina de TikTok https://www.tiktok.com/@cristinaa.stefaniaa la postarea concurs

c) Să publice filmulețul pe profilul său de TikTok, etichetând pagina de TikTok @cristinaa.stefaniaa și să utilizeze hashtagul #DanseazaCuFitness

d) Contul de TikTok cu, care Participantul se inscrie in Campanie trebuie sa fie public si sa pastreze aceasta setare activa pe toata perioada validarii pana la anuntarea castigatorilor ;

e) O participare in Campanie este considerata valida daca:

  - S-a asigurat ca are contul public, pentru ca inscrierea sa fie valida.

  - A publicat filmuletul pe profilul de TikTok respectand etichetarea paginii @cristinaa.stefaniaa și au utilizat hashtagul #DanseazaCuFitness

f) Un Participant poate avea mai multe inscrieri valide in Campanie, dar nu mai mult decât una în 24 de ore.

5.2 In maxim 5 zile lucratoare de la incheierea Campaniei, Organizatorul, prin imputernicit Agentia Field Star, va realiza, in prezenta unui notar public, o tragere la sorti cu ajutorul aplicatiei https://www.random.org/. In aceasta tragere la sorti vor intra toti participantii care se califica, in conformitate cu prevederile art. 5.1 de mai sus. Se vor extrage 10 ( zece ) potentiali castigatori, 5 potentiali castigatori de pe platforma Instagram si alti 5 potentiali castigatori de pe platformaTikTok si cate 10 (zece) rezerve pentru fiecare premiu.

5.3 Dupa realizarea extragerii, Agentia va verifica daca Potentialii Castigatori indeplinesc conditiile de inscriere de la punctul 5.1. Daca acestia indeplinesc conditiile de mai sus, numele castigatorilor /alias-urile (ID-ul) de Instagram si de TikTok vor fi facute publice, pe pagina de Instagram: https://www.instagram.com/nestlefitnessro/, in postarea de concurs, pana la data de 5 August 2024, precum și pe site-ul oficial al campaniei https://www.nestle-cereals.com/ro/campanie-fitness .

5.4 Dupa verificarea de la pct. 5.3., potentialii castigatori vor fi contactati pe Instagram, printr-un mesaj privat trimis de pagina de Instagram NestleFitnessRo de catre Agentia Online, pentru a li se solicita datele de contact in vederea inceperii procedurii de validare. Daca, in termen de 3 zile lucratoare, potentialii castigatori nu vor raspunde la mesajul primit pe paginile personale de Instagram, trimis de catre https://www.instagram.com/nestlefitnessro/ se va trece la contactarea rezervelor. In cazul in care prima rezerva nu raspunde în termen de 3 zile lucratoare, va fi contactata urmatoarea rezerva. Daca nici rezervele nu vor putea fi contactate, premiile vor ramane la dispozitia Organizatorului.

5.5 Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru cazurile in care potentialii castigatori nu pot fi contactati pentru a parcurge procedura de validare si acordare a Premiilor, respectiv acestia nu-si revendica premiul in termenele stabilite din Regulament sau nu raspund mesajului de anunt al castigului de pe pagina de Instagramhttps://www.instagram.com/nestlefitnessro/. În aceasta situatie, Premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

5.6 La predarea Premiului se va completa de catre Organizator, prin Agentie, un proces-verbal de predare primire a Premiului care va cuprinde, pe langa datele de identificare ale castigatorului, Premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului in sensul in care indeplineste conditiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predarii Premiului si semnatura acestuia.

5.7 Participantul la Concurs, desemnat castigator în urma tragerii la sorti, care refuza Premiul sau care nu indeplineste conditiile prevazute de prezentul Regulament, pierde automat calitatea de castigator si nu poate intra în posesia Premiului.

Premiul acordat nu poate fi inlocuit cu alt premiu si nici nu se poate acorda contravaloarea acestuia in bani.

5.8 In cazul refuzului castigatorului, exprimat in scris, printr-un e-mail trimis pe adresa de e-mail de concurs, de a beneficia de Premiu (prin refuzul unui castigator insemnand ca respectivul castigator nu doreste sa intre in posesia Premiului) sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a Premiului. In cazul in care castigatorul refuza intrarea in posesia premiului, se va trece la contactarea rezervelor, in ordinea extragerii Daca procedura de validare nu poate fi indeplinita cu niciuna dintre rezerve, atunci premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

5.9 Organizatorul, prin Agentie, isi rezerva dreptul de a verifica conditia varstei minime obligatorii (18 ani).

6. PREMIILE SI VALOAREA ACESTORA

6.1 In cadrul prezentei Campanii se vor acorda, prin intermediul Agentiei, prin tragere la sorti organizata in prezenta unui notar public, urmatoarele premii:

Tip premiu

Numar premii

Valoare neta comerciala individuala (lei, cu TVA inclusa)

Valoarea neta comerciala totala   (lei, cu TVA inclusa)

invitații VIP la festivalul de dans Anturaj

10

1780

17800

TOTAL

10

1780

17800

6.2 Valoarea totala a remiiilor oferite in cadrul campaniei promotionale este de 17800lei/3560€/, TVA inclus

6.3 Descriere Premii acordate in Campanie:

- 10 invitații VIP la festivalul de dans Anturaj

- Perioada de desfasurare 27-30 septembrie în București

- Invitațiile acoperă intrarea în cadrul festivalului timp de 3 zile.

7. PROCEDURA DE ACORDARE A PREMIILOR DIN CADRUL CAMPANIEI

7.1 Premiile Campaniei vor fi acordate printr-o tragere la sorti ce se va efectua de catre Agentie, in prezenta unui notar public, in termen de 5 zile lucratoare de la incheierea Campaniei, prin utilizarea platformei de extragere https://www.random.org/ . Tragerea la sorti va avea loc la sediul Agentiei, in prezenta unui reprezentant al Agentiei, un reprezentant al Organizatorului si al unui notar public

7.2 Baza de date utilizata la tragerile la sorti va fi formata din toate inscrierile valide de pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/nestlefitnessro/ si pagina de TikTok https://www.tiktok.com/@cristinaa.stefaniaa , impreuna cu etichetele si hashtagurile inregistrate in perioada campaniei.

7.3 Pentru premiile acordate in cadrul acestei Campanii se vor extrage 10 (zece) potentiali castigatori si cate 10 (zece) rezerve pentru fiecare premiu. In cadrul tragerii la sorti vor fi luate in considerare toate conturile de Instagram si de TikTok, de pe care se reposteaza clipul video la postarea de Concurs, cu respectarea cerintelor enumerate la pct. 5.1., in vederea inscrierii valide in Campanie.

Revendicarea premiului:

i. Dupa tragerea la sorti, Agentia va contacta potentialul castigator prin intermediul platformei de înscriere – Instagram sau TikTok, de pe pagina Nestle Fitness Ro, oferindu-i informatii despre premiul castigat si despre modul in care se realizeaza procedura de validare iar ulterior, despre modul in care va putea intra in posesia premiului.

ii. Pentru a parcurge pasii de revendicare ai Premiului si validare, Potentialul Castigator va trebui sa furnizeze, la adresa de concurs a campaniei: concurs@fieldstar.ro, numele complet, CNP, adresa completa si numarul de telefon, in termen de 3 zile lucratoare de la informarea primita pe pagina personala de Instagram sau TikTok.

iii. Premiile vor fi livrate la adresele mentionate de castigatori, acestia avand obligatia de a semna procesele verbale de predare-primire a premiilor si a documentatiei aferente acestora.

iv. Agentia este direct responsabila pentru punerea in posesie a premiilor. Predarea-primirea premiilor se va face nu mai tarziu de 30 de zile de la data validarii castigatorilor .

8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR . INTRAREA IN POSESIA PREMIILOR

8.1 Ulterior extragerii castigatorilor , va incepe procesul de validare al acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea in Campanie, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

8.2 Dupa verificarea conditiilor de inscriere in campanie, Agentia va informa potentialul castigator prin intermediul unui mesaj privat trimis de pe pagina de Instagram Fitness https://www.instagram.com/nestlefitnessro/ . In acest mesaj, i se va comunica potentialului castigator, ca are la dispozitie un termen de 3 zile lucratoare pentru furnizarea datelor necesare intrarii in posesia premiului. Participanții înscriși prin intermediul TikTok vor fi contactați de pe pagina https://www.tiktok.com/@cristinaa.stefaniaa .

8.3 Datele vor fi trimise de potentialul castigator prin email la adresa concurs@fieldstar.ro.

8.4 Castigatorul potential trebuie sa furnizeze urmatoarele date necesare, prin email, conform mesajului primit de pe pagina de Instagram Peroni: nume complet, CNP (necesar pentru calcularea, retinerea, plata si declararea impozitului datorat pentru venitul provenit din premii), numar de telefon si adresa de livrare.

8.5 Castigatorul potential care nu trimite datele necesare in termenul de 3 zile lucratoare, va fi invalidat si se va trece la rezerve, care vor urma aceeasi procedura.

8.6 Anuntarea castigatorilor (validati conform punctului 8.1) se va face și live pe contul de IG @NestleFitnessRo prin publicarea numelor acestora /alias-urilor (ID-ului) de Instagram pe pagina de Instagram, dar si pe website-ul https://www.nestle.ro/ , pana la data de 5 August 2024. Trimiterea premiilor se va face de catre Agentie, la adresa de livrare comunicata in timpul procesului de validare, in termen de maximum 15 zile lucratoare, de la data validarii finale a castigatorilor.

8.7 Premiul va fi predat catre castigatori pe baza unui proces verbal, in doua exemplare, semnat si

completat de castigatori, care va cuprinde, pe langa datele de identificare ale castigatorilor, descrierea Premiului castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorilor in sensul in care indeplinesc conditiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predarii Premiului si semnatura acestuia. Refuzul de a semna orice document ce atesta atribuirea efectiva a premiului de catre castigatori, conduce la pierderea dreptului castigatorilor de a intra in posesia premiului.

8.8 In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati (nu raspund mesajului primit pe pagina personala de Instagram in termenul specificat din Regulamentul Campaniei) /refuza ( transmit prin mesaj scris pe e-mail ca nu doresc sa intre in posesia premiului) /se afla in incapacitate de a intra in posesia premiului, atribuirea premiului se va face catre rezerve, in ordinea extragerii lor.

8.9 In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori, acestea vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea, in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

9. TAXE SI IMPOZITE

9.1 In cazul premiului acordat in cadrul acestei campanii, Agentia in calitate de platitor de venituri obtinute de castigatori se obliga sa calculeze, sa retina si sa plateasca si sa declare impozitul datorat pentru aceste veniturii, in conformitate cu dispozitiile Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

9.2 Prezenta Campanie este organizata in scopul promovarii si reclamei brandului Nestle Fitness Romania si implicit in scopul stimularii vanzarii produselor Fitness.

10. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Informatiile privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt prevazute in Anexa 1 a prezentului Regulament.

11. INCETAREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

11.1 Prezenta Campanie poate inceta inainte de termen numai in cazuri temeinic justificate, precum in caz de forta majora definita conform Sectiunii 13, sau a imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

11.2 Incetarea Campaniei inainte de termen va fi facuta publica, prin aceeasi modalitati in care a fost facut public si prezentul Regulament.

12. SESIZARI SI LITIGII

12.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Bucuresti.

12.2 In vederea sesizarilor de orice natura, Participantii la Campanie pot depune reclamatii in scris la adresa de e-mail concurs@fieldstar.ro, pe intreaga durata a Campaniei si cel tarziu, la 30 zile dupa publicarea numelui castigatorului.

13. FORTA MAJORA

13.1 In scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin prezentul Regulament.

13.2 Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Daca va invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice acest aspect Participantilor in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, prin mijloace de comunicare disponibile.

13.3 In intelesul prezentului Regulament constituie cazuri de forta majora urmatoarele evenimente, dar fara a se limita la acestea:

 • Pierderea bazelor de date care contin inscrierile in Campanie din motive ne-imputabile Organizatorului;
 • Avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si alocare a premiului;
 • Tentative de frauda a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace; orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

14. REGULAMENTUL CAMPANIEI

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002 si a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public intr-un exemplar original si mai multe copii duplicat.

Prezentul regulament se autentifica intr-un exemplar original semnat de parte, care ramane in arhiva biroului notarial si in 3 duplicate, din care 1 duplicat ramane in arhiva biroului notarial impreuna cu originalul, iar 2 exemplare se elibereaza partii.

FIELD STAR SRL

Anexa 1 la Regulamentul Campaniei „Danseaza cu Fitness”

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1.1  Prezenta sectiune expune modul in care Nestle Fitness Romania prelucreaza datele personale ale participantilor la Campania “Danseaza cu Fitness”

1.2 Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei promotionale:

((a) pentru participantii in campanie: ID-ul de Instagram si ID-ul de TikTok Scopurile colectarii si prelucrarii bazei de date sunt: inscrierea in campanie, desemnarea castigatorului campaniei, centralizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori. Aceste date sunt prelucrate in vederea selectionarii castigatorilor campaniei.

(b) pentru castigator: nume si prenume, CNP, numar de telefon mobil, ID-ul de Instagram, ID-ul de TikTok, adresa de e-mail, adresa de livrare premiu, semnatura. Aceste date sunt prelucrate in vederea acordarii si livrarii premiului si plata impozitului pentru premiu.

(c) Datele referitoare la persoanele care nu au castigat un premiu sunt stocate de Nestle timp de 2 ani, iar datele referitoare la castigatori sunt stocate timp de 7 ani, incepand cu anul urmator incheierii campaniei promotionale.

(d) Pentru participanti se prelucreaza, prin intermediul site-ului, o serie de date aditionale prin intermediul cookie-urilor, pe baza carora se inregistreaza si contorizeaza interactiunile fiecarui participant cu site-ul https://www.nestle-cereals.com/ro/campanie-fitness si supusa unei note de informare distincte disponibile in site.

Datele sunt furnizate in mod direct de participanti. Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea inscrierii la campania promotionala si/sau de intrare in posesia premiului.

1.3. Temeiul prelucrarii

Operatorul prelucreaza datele participantilor, respectiv ale castigatorilor in temeiul executarii contractului reprezentat de regulamentul campaniei, pe durata desfasurarii campaniei promotionale si iar ale castigatorilor si in temeiul legii, avand in vedere obligatiile sale pentru indeplinirea prevederilor legale fiscale.

1.4 Destinatarii datelor prelucrate

1.4.1 Societatile comerciale implicate in organizarea Campaniei “Danseaza cu Fitness”, descrise individual la Sectiunea 1, articolele 1.5 si 1.6 sunt, potrivit legii privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date Imputernicitii Operatorului pentru a prelucra datele personale colectate in cadrul acestei campanii, in scopurile mai sus declarate, in numele Operatorului NESTLE FITNESS ROMANIA

1.4.2 In afara acestora, Nestle Fitness Romania mai poate dezvalui datele (in masura strict necesara) catre alti imputerniciti care furnizeaza servicii catre Nestle Fitness Romania. Aceasta dezvaluire are loc numai in masura necesara, si cu instructiuni clare. Datele nu pot fi folosite de imputerniciti pentru niciun alt scop (in special pentru scopuri proprii de marketing ale imputernicitilor). Furnizorii de servicii Fitness sunt obligati contractual sa pastreze confidentialitatea si sa asigure securitatea datelor primite.

1.4.3 Datele mai pot de asemenea sa fie dezvaluite catre societati din acelasi grup in masura in care acest lucru este necesar pentru stocarea datelor, analiza performantei si imbunatatirea produselor si serviciilor, fara ca acest lucru sa determine un transfer in afara Zonei Economice Europene (ZEE). In acest scop societatile din grupul Nestle au incheiat un acord intragrup de prelucrare de date.

1.4.4 In afara celor de mai sus datele personale ale participantilor pot fi dezvaluite autoritatilor publice sau instantelor de judecata, daca acest lucru este cerut de lege (de exemplu, raportari de premii). De asemenea, in temeiul obligatiei legale anumite date sunt facute publice, dupa cum este explicat mai sus.

1.4.5 Datele colectate nu sunt dezvaluite altor entitati.

1.4.6 Datele participantilor nu sunt folosite pentru a lua decizii automate despre ei.

1.5 Participantii la campania promotionala „Danseaza cu Fitness”, au anumite drepturi in legatura cu prelucrarea datelor personale:

(a) Acolo unde prelucrarea este bazata pe consimtamantul participantului, cum este cazul comunicarilor comerciale, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul la orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii anterioare.

(b) Dreptul de acces: puteti cere informatii despre datele personale pe care le detinem despre dvs., inclusiv informatii despre categoriile de date cu caracter personal pe care le avem in posesia sau controlul nostru, scopul in care sunt prelucrate, sursa in cazul in care nu le-am obtinut direct, categorii de destinatari daca este cazul. Puteti obtine de la noi o copie gratuita a datelor personale pe care le detinem despre dumneavoastra. Daca solicitati mai multe copii ale datelor dumneavoastra personale, va putem percepe o taxa rezonabila bazata pe costurile administrative. Aveti dreptul la informare privind masurile noastre de protectie pentru transferul datelor dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si ZEE daca ne solicitati sa confirmam daca prelucram sau nu datele dumneavoastra personale, iar noi transferam datele dumneavoastra personale intr-o tara din afara UE si ZEE;

(c) Dreptul la rectificare: Puteti obtine rectificarea datelor personale referitoare la dvs, prin cerere adresata la datele de contact mentionate mai jos;

 (d) Dreptul la restrictionare: Puteti obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale, in cazul in care:

 • contestati corectitudinea datelor dumneavoastra personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,
 • prelucrarea este nelegala daca solicitati restrictionarea prelucrarii in locul stergerii datelor dumneavoastra personale,
 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastra personale, dar dumneavoastra le solicitati pentru stabilirea, exercitarea sau apararea pretentiilor legale, sau
 • aveti obiectii legate de prelucrare in timp ce noi verificam daca motivele noastre intemeiate prevaleaza.

(e) Dreptul la portabilitate: aveti dreptul de a primi datele dumneavoastra personale pe care ni le-ati furnizat, iar in cazul in care este fezabil din punct de vedere tehnic, sa solicitati ca noi sa transmitem datele dumneavoastra personale (pe care ni le-ati furnizat) unei alte organizatii. Aceste doua drepturi sunt drepturi pe care le aveti daca, in mod cumulativ:

Va prelucram datele personale cu mijloace automate;

 • Ne bazam, in prelucrarea datelor dumneavoastra personale, pe consimtamantul dumneavoastra sau prelucrarea de catre noi a datelor dumneavoastra personale este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract la care sunteti parte;
 • datele dumneavoastra personale ne sunt furnizate de dumneavoastra, si
 • transmiterea datelor dumneavoastra personale nu are un efect negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane. Aveti dreptul sa primiti datele dumneavoastra personale intr-un format structurat, folosit in mod curent si care poate fi citit automat. Dreptul dumneavoastra de a primi datele dumneavoastra personale nu trebuie sa aiba un efect negativ asupra drepturilor si libertatilor altor persoane. Acest lucru s-ar putea intampla daca o transmitere a datelor dumneavoastra personale unei alte organizatii implica, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu isi dau consimtamantul pentru acest transfer). Dreptul ca datele dumneavoastra personale sa fie transmise de catre noi unei alte organizatii este un drept pe care il aveti daca aceasta transmitere este fezabila din punct de vedere tehnic.

 (f) Dreptul la stergere: Aveti dreptul sa solicitati sa stergem datele personale pe care le prelucram despre dumneavoastra. Trebuie sa ne conformam acestei cereri daca prelucram datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care datele sunt necesare:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie si informare;
 • pentru a ne conforma unei obligatii legale pe care o avem;
 • in scopuri de arhivare in interes public, stiintific sau pentru studii istorice sau in scopuri statistice; sau
 • pentru a determina, exercita sau apara pretentii legale.

(g) Dreptul la obiectie: Puteti obiecta – in orice moment la prelucrarea datelor dumneavoastra personale din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, cu conditia ca prelucrarea sa nu se bazeze pe consimtamantul dumneavoastra ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terte parti. In acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastra personale, cu exceptia cazului in care (i) putem dovedi motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra sau (ii) sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Daca obiectati la prelucrare, va rugam sa specificati daca doriti, de asemenea, ca datele dumneavoastra personale sa fie sterse, in caz contrar noi doar le vom restrictiona. Puteti obiecta intotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastra personale in scop de ing direct intemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastra. Daca ingul s-a bazat pe consimtamantul dumneavoastra, va puteti retrage consimtamantul .

(h) Dreptul de a depune o plangere: In cazul in care considerati ca a avut loc a incalcare a reglementarilor aplicabile protectiei datelor personale sau nu sunteti multumit(a) de raspunsul primit, puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal:

Nume:Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania Telefon: +40.308.059.211, +40.308.059.212 Fax: +40.308.059.602

Email:anspdcp@dataprotection.ro.

Va rugam sa retineti:

 • Perioada de timp: Vom incerca sa va indeplinim cererea in termen de 15 zile. Incepand cu data de 15 mai 2024, aceasta perioada este de 30 de zile si poate fi prelungita din cauza unor motive specifice legate de dreptul legal specific sau de complexitatea cererii dumneavoastra. In orice caz, daca aceasta perioada este prelungita, va vom informa in privinta termenului de prelungire si a motivelor care au dus la aceasta prelungire.
 • Restrictionarea accesului: In anumite situatii, s-ar putea sa nu va putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastra personale din cauza unor restrictii legale. Daca va refuzam cererea de acces, va vom comunica motivul acestui refuz.
 • Imposibilitatea identificarii: In anumite cazuri, s-ar putea sa nu va putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizati in cerere. In astfel de cazuri, daca nu va putem identifica drept persoana vizata, nu putem da curs cererii dumneavoastra in conformitate cu aceasta sectiune, cu exceptia cazului in care ne oferiti informatii suplimentare care sa ne permita sa va identificam. Va vom informa si va vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

Aceste drepturi pot fi exercitate la cererea participantilor, adresata in scris, la urmatoarele coordonate:................................................................................................................... Operatorul va raspunde in cadrul termenului prevazut de lege, putand inclusiv sa solicite prezentarea dovezilor cu privire la identitatea solicitantului.

FIELD STAR SRL