REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„Nestlé Cereals – Jucați-vă în familie” Perioada campaniei: 06.02.2023 – 31.01.2024

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania promoțională “ Nestlé Cereals – Jucați-vă în familie” (denumită în continuare “Campania”) este organizată de NESTLÉ ROMÂNIA S.R.L. (“Organizatorul”/“Nestlé”), cu sediul în București, Str. George Constantinescu nr. 3, scara A, etaj 7, sector 2, cod poștal 020339, cu număr în Registrul Comerțului J40/10813/2010, CUI 8184502, având INFOLINE Nestlé România: 0800.863.785 (linie telefonică gratuită, apelabilă din orice rețea națională fixă sau mobilă).

1.2. Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului regulament oficial al Campaniei (“Regulamentul Oficial” sau “Regulamentul”), care este disponibil public și gratuit pe www.nestle-cereals.com, sau poate fi pus la dispozitie (i) în baza unui apel telefonic gratuit la Infoline Nestlé Romania 0800.863.785, (ii) prin e-mail la contact@ro.nestle.com, sau (iii) pe baza unei solicitări scrise in atenția Organizatorului, la sediul social mai sus indicat.

1.3. Redactarea și autentificarea Regulamentului Oficial, contactarea castigatorilor in vederea obtinerii extrasului de cont si plata premiilor vor fi realizate și operate prin intermediul societății MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L., societate comerciala cu sediul în Romania, București, Str. Gara Herăstrău nr. 2, Equilibrium Building, Etaj 6, 020334, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/12388/1998, C.U.I. RO11295365, denumită în continuare „Agenția”.

1.4. Coordonarea mecanismului și înscrierilor, extragerilor momentelor câștigătoare, gestiunea bazei de date aferente derulării Campaniei și desemnarea electronică a câștigătorilor, revendicarea, validarea câștigătorilor, precum și tragerile la sorți vor fi realizate și operate prin intermediul societății Qualifio, cu sediul în Place de l'Université, 16 in 1348 Louvain-La-Neuve, BELGIA , înscrisă în Camera Comerțului, cu numărul 0822741924, număr de identificare fiscală BE0822.741.924 denumită în continuare „Agenția Online”.

1.5. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial prin întocmirea unui act adițional, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțarea în mod public a modificărilor respective prin intermediul acelorași canale de comunicare prin care Regulamentul Oficial a fost făcut public anterior.

 

SECTIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA CAMPANIEI

2.1 Campania este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Romaniei, inclusiv achiziții online, în conformitate cu prezentul Regulament.

2.2 Campania se va desfășura în perioada 06.02.2023, ora 00:00:00 – 31.01.2024 inclusiv, ora 23:59:59 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”). Participanții se pot înscrie în Campanie exclusiv pe Perioada Campaniei.

SECTIUNEA 3. PRODUSELE PARTICIPANTE (MĂRCI ȘI PRODUSE PARTICIPANTE)

3.1 Produsele Nestlé participante la Campanie (în continuare “Produse Participante”), sunt oricare produse din gama de batoane și cereale Nestlé Cereale, cu sau fără ambalaj promoțional, anume:

 • CHEERIOS Cereale pentru mic dejun 250g
 • CHEERIOS Cereale pentru mic dejun 450g (cu sau fara ambalaj promo)
 • CHEERIOS Cereale pentru mic dejun 500g 
 • CHOCAPIC Cereale pentru mic dejun 250g
 • CHOCAPIC Cereale pentru mic dejun 450g (cu sau fara ambalaj promo)
 • CHOCAPIC baton de cereale pentru mic dejun 25g
 • CHOCAPIC Cereale pentru mic dejun 500g 
 • CINI MINIS Cereale pentru mic dejun 250g
 • STRAWBERRY MINIS cereale pentru mic dejun 250g
 • Cini Minis Churros cereale pentru mic dejun 400g
 • CINI-MINIS Cereale pentru mic dejun 450g (cu sau fara ambalaj promo)
 • CINI-MINIS Cereale pentru mic dejun 500g
 • Cini Minis Churros cereale pentru mic dejun 400g
 • STRAWBERRY MINIS Cereale pentru mic dejun 450g
 • STRAWBERRY MINIS Cereale pentru mic dejun 500g
 • CINI-MINIS baton de cereale pentru mic dejun 25g
 • COOKIE CRISP Cereale pentru mic dejun 250g
 • COOKIE CRISP Cereale pentru mic dejun 450g (cu sau fara ambalaj promo)
 • COOKIE CRISP Cereale pentru mic dejun 500g 
 • LION Cereale pentru mic dejun 250g
 • LION WILDCRUSH Cereale pentru mic dejun 350g
 • LION Cereale pentru mic dejun 450g (cu sau fara ambalaj promo)
 • LION Cereale pentru mic dejun 500g 
 • NESQUIK Cereale pentru mic dejun 250g
 • NESQUIK MIX Cereale pentru mic dejun 225g
 • NESQUIK BANANA CRUSH Cereale pentru mic dejun 350g
 • NESQUIK MIX Cereale pentru mic dejun 400g
 • NESQUIK MIX Cereale pentru mic dejun 460g
 • NESQUIK ABC Cereale pentru mic dejun 400g
 • NESQUIK ABC Cereale pentru mic dejun 460g
 • NESQUIK Cereale pentru mic dejun 450g (cu sau fara ambalaj promo)
 • NESQUIK Cereale pentru mic dejun 500g 
 • NESQUIK Maxi Choco baton de cereale pentru mic dejun 25g
 • NESQUIK baton de cereale pentru mic dejun 25g
 • NESQUIK DELICE baton de cereale pentru mic dejun 23g

3.2 Orice alte produse comercializate sub marca Nestlé, care nu sunt menționate la art. 3.1., nu pot fi utilizate pentru înscrierea în prezenta Campanie.

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Pot participa în Campanie persoanele fizice cu vârsta de peste 18 ani împliniți la data începerii Campaniei, cu domiciliul sau resedința, chiar temporară, în România, care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5.1 (în continuare “Participanții”).Castigatorul premiului in bani va intra in posesia acestuia prin transfer bancar intr-un cont bancar valabil si al carui titular este castigatorul (nu se vor vira premiile in conturile bancare ale altor persoane).

4.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare următoarele persoane:

a) prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajații) Organizatorului și/sau ai Agențiilor;

b) prepușii (inclusiv, însă fără a se limita la angajați) oricăror societăți implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Promoției, colaboratori ai Organizatorului, Agențiilor și/sau, dacă e cazul, magazinelor participante;

c) membrii familiilor prepușilor menționați la punctele a) – b) de mai sus (însemnând copii, parinți, soț/soție, frate/soră).

d) persoanele a căror vârstă este mai mică de 18 (optsprezece) ani împliniți până la data începerii prezentei

4.3 Daca vor fi declarati potentiali castigatori, participantii trebuie sa faca dovada detinerii unui cont bancar activ, pe numele lor, in care vor putea incasa premiile in bani. Premiul nu poate fi acordat in alta forma decat prin transfer bancar, astfel ca, nerespectarea prezentului paragraf determina invalidarea castigatorului.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1 Pentru a participa la Campanie, Participanții trebuie:

5.1.1 Să achiziționeze, în perioada de desfășurare a Campaniei (conform Secțiunii 2 a prezentului Regulament), cel puțin 1 (un) Produs Participant Nestlé și să păstreze documentul fiscal in original.

5.1.2 Să acceseze de pe orice dispozitiv cu acces la internet website-https://www.nestle-cereals.com/golden-cereal(în continuare ”Website-ul”) în vederea parcurgerii procedurii de înscriere, după cum urmează:

a) Să selecteze țara, respectiv România.

b) Să-și exprime consimțământul cu privire la politica de utilizare cookies. Pentru implementarea campaniei și verificarea înscrierilor, website-ul are implementat aplicații tehnice specifice (inclusiv aplicații cookie) pentru a monitoriza înscrierile participanților, cât și/sau datele cu caracter personal ale fiecărui participant, prelucrate în scopul implementării campaniei.

c) Să acceseze butonul ”PARTICIPĂ” din ecranul principal al website-ului Campaniei.

d) Să-și completeze datele personale în câmpurile formularului de participare disponibil pe website (prenume, nume, număr de telefon, adresă de email) și să-și exprime acordul asupra Regulamentului Oficial, asupra Notei de Informare și prelucrare a datelor cu caracter personal și consimțământul asupra vârstei de peste 18 ani.

e) Să înscrie numărul și data documentului fiscal care atestă condiția de participare descrisă la articolul 5.1, prin încărcarea imaginii documentului fiscal cu indeplinirea conditiilor de la art. 5.3..

f) Să acceseze butonul ”TRIMITE”, în vederea finalizării înscrierii.

5.2 În contextul prezentei Campanii, noțiunea de document fiscal reprezintă înscrisul justificativ, atât juridic cât și fiscal, al achiziției (bon fiscal, chitanță fiscală/factură fiscală in regim special care circulă fără chitanță la încasare emisă exclusiv pe numele unei persoane fizice) emis de o societate din România (comerciant), la data efectuării achiziției, prin care Participantul poate face dovada achiziționării, în calitate de persoană fizică (consumator), a minimum un (1) Produs Participant. Documentul fiscal trebuie să aibă o dată de emitere în perioada de desfășurare a Campaniei, iar data și ora acestora trebuie să fie anterioare celor la care s-a efectuat înscrierea în Campanie.

5.3 Pentru a putea fi considerata valida, fotografia documentului fiscal trebuie să respecte cumulativ următoarele condiții:

5.3.1 să fie clară, lizibilă, neechivocă;

5.3.2 să se poată identifica entitatea emitentă, numarul si data emiterii documentului fiscal și denumirea completă a Produsului Participant;

5.4 Pe lângă Produsul/ Produsele Participant/e, este permis să apară și alte produse pe documentul fiscal participant.

5.5 În cazul în care participantul identifică produsul participant cu sau fără ambalaj promoțional și îl achizitionează înainte de perioada campaniei, acesta poate fi înregistrat în campanie dacă documentul fiscal este emis cu cel mult 14 zile calendaristice înainte de data de începerea Campaniei, respectiv 24.01.2023. Un participant unic (definit prin adresa IP a dispozitivului prin intermediul căruia a efectuat înscrierea) are dreptul la o (1) singură înscriere pe saptamana. Pentru înscrieri multiple (din saptamani diferite), Participantii trebuie sa utilizeze documente fiscale distincte (un document fiscal care atesta achiziția a mai multor Produse Participante, nu permite înscrieri multiple) Website-ul limitează participarea la o singură participare 7 zile calendaristice folosind adresa IP, numarul de telefon, email, nume si prenume aspect determinat prin aplicații tehnice de tip cookie specifice. Un document fiscal poate fi înscris o singură dată în cadrul prezentei campanii. Organizatorul își rezervă dreptul sa investigheze, putând cere date suplimentare în cazul în care suspectează tentative de fraudare. Pentru evitarea oricărui dubiu, situațiile/participările concluzionate de către Organizator ca tentative de fraudă vor putea fi invalidate iar participantul nu va putea intra în posesia unui eventual premiu.

5.6 Necompletarea oricăruia dintre câmpurile obligatorii duce la imposibilitatea efectuării de înscrieri în Campanie. Completarea câmpurilor obligatorii cu informații incorecte poate conduce la imposibilitatea identificarii si/sau contactării consumatorului și astfel, în acest caz, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul respectiv participantului, prin invalidare.

5.7 Fiecare participare unică în campanie (care se identifică prin adresa IP a dispozitivului prin intermediul căruia s-a efectuat înscrierea) trebuie să aibă la bază un document fiscal, identificat după numărul documentului fiscal, data acestuia și/sau unitatea comercială emitentă a acestuia. Același document fiscal nu poate fi folosit mai mult de o data de către aceeași persoană fizică căreia si dacă îi este solicitat pentru verificări anti-fraudare, se poate identifica în mod unic prin datele personale , indiferent de combinarea între ele a datelor personale utilizate la înscriere.

5.8 Organizatorul își rezervă dreptul de a investiga și a interpreta înscrierile în Campanie; orice neregulă ce poate fi considerata ca încercare de fraudare si se soldează cu blocarea și eliminarea definitivă a Participantului în cauză și/sau anunțarea acestuia, la latitudinea Organizatorului. Dacă se constată că un Participant a efectuat înscrieri folosind date personale ale altui titular și este suspect de fraudă, Organizatorul își rezervă dreptul să (i) solicite lămuriri și orice documente relevante, (ii) invalideze toate înscrierile cu care Participantul suspect de fraudă s-a înscris în Campanie, (iii) blocheze, pe toată Perioada Campaniei, participările (identificate prin datele sale personale) care Participantul suspect de fraudă s-a înscris în Campanie. Organizatorul își rezervă dreptul de a invalida și de a nu livra premii acelor Participanți care încearcă fraudarea Campaniei, indiferent dacă numele acestora au fost făcute publice sau nu.

5.9 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul mesajelor de răspuns/informare pe parcursul derulării prezentei Campanii promoționale, fără o notificare prealabilă și fără întocmirea vreunui document aferent prezentului Regulament Oficial.

5.10 Desemnarea câștigătorilor se va realiza atat prin mecanismul momentelor câștigătoare, conform procedurii stabilite in art. 6.1 pct. I din prezentul Regulament in cazul premiului Mouse wireless Logitech - G502 X Plus, cat si prin tragere la sorti in cazul premiului cel mare in valoare de 10,000 RON, care va fi acordat conform procedurii stabilite la art 6.1 pct. II.

5.11 Toți participantii ale căror înscrieri sunt declarate câștigătoare ale unor premii desemnate instant prin intermediul momentelor norocoase (premiului Mouse wireless Logitech - G502 X Plus), vor primi un e-mail automat pe adresa de e-mail furnizată în pasul descris la art. 1.2., lit. d, prin care vor primi detalii despre premiul câștigat în cadrul Campaniei, după cum urmează:

Câștigător Premiu Mouse wireless Logitech - G502 X Plus

Felicitări! Ai câștigat un premiu: Mouse wireless Logitec

Vei fi contactat telefonic in maximum 15 zile lucrătoare, pentru validarea documentului fiscal și pentru colectarea adresei de livrare.

FELICITĂRI! EȘTI CÂȘTIGĂTOR!

Ai câștigat. Vei primi un alt email cu toate informațiile necesare pentru a putea intra în posesia premiului!

Vei fi contactat în maxim 15 zile lucratoare. Păstează documentul fiscal, în original, pentru validare.

Necâștigător

NE PARE RAU, NU AI CÂȘTIGAT DE DATA ACEASTA.

ÎNCEARCĂ DATA VIITOARE SI POATE VEI REUSI!

NE PARERE RĂU! NU AI CÂȘTIGAT DE ACEASTĂ DATĂ

TE RUGĂM SĂ REVII PESTE O SĂPTĂMÂNĂ SĂ ÎNCERCI DIN NOU.

Depășirea limitei zilnice - săptămânale

NE PARE RAU! AI PARTICIPAT DEJA ASTAZI.

Te asteptam maine pentru a participa din nou.

NE PARE RĂU! DEJA TE-AI ÎNSCRIS O DATĂ ÎN ULTIMA SĂPTĂMÂNĂ

TE RUGĂM SĂ REVII SĂ ÎNCERCI DIN NOU.

5.12 Organizatorul va publica pe website-ul https://www.nestle-cereals.com/golden-cereal numele si prenumele castigatorilor, precum și premiile câștigate de aceștia, în conformitate cu obligația impusă de lege privind campaniile publicitare, în termen 30 de zile lucrătoare de la validarea câștigătorilor, fiind astfel o etapă obligatorie pentru implementarea prezentei Campanii.

SECTIUNEA 6. PREMIILE ȘI VALOAREA ACESTORA. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

6. În cadrul Campaniei, Nestlé va acorda, prin intermediul Agenției Online, următoarele premii:

Denumirea premiilor

 

Mod

acordare

Număr premii

Valoare unitară
(lei) inclusiv TVA

Valoare totală
(lei) inclusiv TVA

Valoare unitara impozit

Valoare totala impozit

Mouse wireless Logitech - G502 X Plus

Momente câștigătoare predefinite aleatoriu

75

734,00

55.050,00

15,00

1.125,00

Premiu 10.000 RON

Tragere la sorti

1

10.000

10.000

1.045

1.045,00

Total

76

 

65.050

 

2.170,00

 

Valoarea totala a celor 76 de premii este de 050 lei, inclusiv TVA, dupa retinerea impozitelor datorate de Organizator pentru premiile impozabile.

Descrierea premiilor:

 • Premiu Mouse wireless Logitech - G502 X Plus:
  • SPECIFICATII PRINCIPALE/PRIMARE
   • Incarcare prin port USB-C
   • 106 grame
   • Picioare antiaderente din PTFE
 • SPECIFICATII FIZICE
  • Greutate: 160g
  •  Inaltime: 131.4mm
  • Latime: 41.1mm
  • Adancime: 79.2mm
 • SPECIFICATII TEHNICE
  • Tehnologie wireless LIGHTSPEED
  • Memorie cu pana la 5 profile
  • Picioare PTFE
  • 13 butoane programabile
  • Iluminat RGB pe 8 zone
  •  Port de incare USB-C
  • Durata de viata a bateriei (poate varia in functie de conditiile de utilizare)
  • Miscare constanta 130 de ore (37 de ore cu functia RGB pornita)
 • URMARIRE (TRACKING)
  • Senzor: HERO 25K
  • Rezolutie: 100 - 25600 dpi
  • Acceleratie maxima: >40G
  • Viteza maxima: >400 IPS (inch pe secunda) (Testat pe un mouse pad Logitech G240)
  • Zero intreruperi in acceleratie si filtrare

- Premiu 10.000 RON: premiu in bani in valoare de 10.000 de lei

I. Premiile ce constau in Mouse wireless Logitech - G502 X Plus vor fi acordate prin intermediul Agenției Online, în baza momentelor norocoase stabilite într-un mod aleatoriu, pe toată durata Campaniei, conform procedurii detaliate mai jos:

a) Momentele norocoase (definite sub formă: dată, oră, minut, secundă) vor fi stabilite înainte de începerea Campaniei, prin alocare aleatorie printr-un program computerizat de extragere aleatorie automată. Un Participant poate câștiga un singur moment norocos.

b) Dacă un moment câștigător este ora 15 (oră): 01 (minute): 25 (secunde), câștigător este primul participant care face o înscriere validă, a urmat cu succes toți pașii de înscriere așa cum sunt descriși în prezentul Regulament Oficial, imediat după momentul câștigător definit mai sus.

II. Marele Premiu ce consta in suma de 10.000 RON va fi extras prin tragere la sorti pe data de 14.02.2023 utilizand un program computerizat specializat de extragere aleatorie, in prezenta unui reprezentant al Agentiei, in calitate de reprezentant al Organizatorului, si a unui notar public sau avocat.

In extragerea pentru Marele Premiu vor intra si castigatorii Momentelor norocoase.

6.2 Dacă un participant va efectua o înscriere în timpul sau cel mai repede după un moment câștigător desemnat (definit dată, oră, minut, secundă), conform art. 6.1 pct. I, va primi prin e-mail (pe adresa introdusă în formularul de înscriere) un mesaj câștigător (în funcție de premiul câștigat, conform art. 5.12), respectiv va primi informatii despre procedura de validare în vederea acordării premiului. Procedura de validare a potențialului câștigător și procedura de acordare a premiului sunt detaliate în Secțiunea 7 a prezentului Regulament Oficial.

6.3 Pentru a intra în posesia premiilor, participanții sunt obligați să păstreze documentele fiscale care au atesta achiziția Produselor Participante. Pentru a fi validat și/sau a intra în posesia premiului, în caz de câștig, participantul este obligat să păstreze documentul fiscal, în original, conform prezentului Regulament Oficial. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica documentul fiscal al cărui imagine a fost înscrisă în Campanie, dacă va constata eventuale neconcordanțe, tentative de fraudă sau dacă imaginea nu respectă prevederile prezentului Regulament (art. 5.3). Participantul isi asuma ca documentul fiscal este emis in perioada prevazuta de prezentul regulament, sau cu maxim 14 zile inainte de inceperea campanei, și prezintă informații clare despre numele produselor participante. Participantul este responsabil să păstreze documentul fiscal în condiții optime de lizibilitate până la validarea premiului, pentru eventuale verificări solicitate de Organizator, dacă e cazul (in acest caz, Participantul va trebui sa prezinte in termen de 2 (două) zile lucrătoarede la solicitarea Organizatorului documentul fiscal).

* Pentru îndeplinirea criteriilor de validare, este obligatoriu ca documentul fiscal să conțină denumirea Produsului Participant/ Produselor Participante. Nu vor fi luate în considerare documentele fiscale care nu justifică achiziția de Produse Participante la Campanie.

6.4 Premiile din această Campanie nu sunt transmisibille și nu pot fi înlocuite. În mod special, Organizatorul nu este responsabil pentru imposibilitatea revendicării și a utilizării premiilor.

6.5 Premiile acordate în cadrul prezentei Campanii pot fi revendicate si expediate doar pe teritoriul României.

6.6 Dacă pe Perioada Campaniei nu se inscrie/nu participa niciun Participant sau se înscriu mai puțini Participanți decât numărul premiilor, atunci premiile Campaniei rămân la dispoziția Organizatorului.

6.7 Organizatorul nu are nicio obligație, sub nici o formă sau aspect, de a suplimenta numărul premiilor sau de a le înlocui.

6.8 Pentru a intra in posesia premiului, Participanții sunt obligați să permită verificarea în original a documentului fiscal de către Organizator/ de către reprezentanții acestuia (spre exemplu, curierul care este trimis pentru a ridica documentul fiscal sau când livrează premiul) și/sau să accepte transmiterea electronică a unei noi imagini a documentului fiscal câștigător, la adresa de email indicată de Organizator.

6.9 Dacă sunt identificate cazuri de fraudare ale Campaniei, Organizatorul are dreptul de a solicita restituirea premiilor astfel câștigate și de a solicita organelor competente deschiderea procedurilor de urmărire juridicară pentru recuperarea prejudiciilor cauzate.

6.10 Orice material comunicat de către Participanți în cadrul prezentei Campanii, sub orice formă (video, audio, text), în orice mediu (online, offline) trebuie să respecte condițiile prezentului Regulament, reglementările legale și bunele moravuri, să aibă un conținut decent, licit, nediscriminatoriu și relevant pentru prezenta Campanie și să nu încalce orice drepturi, inclusiv de autor si/sau de proprietate intelectuală, a unor terțe părți. Participantul este în integralitate răspunzător pentru materialele comunicate și prejudiciile cauzate prin utilizarea și/sau diseminarea ilegală/în dauna unor terți a acestora, garantează că deține drepturi depline și nelimitate vizând materialele participante. În cazuri contrare, Organizatorul, la libera sa alegere, poate dispune măsuri de remediere necesare precum, fără a se limita la, eliminarea din Campanie și până la solicitarea acoperirii prejudiciilor cauzate.

SECTIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU REVENDICAREA, VALIDAREA ȘI PRIMIREA PREMIILOR

7.1 Până la validarea finală, un Participant ce a fost desemnat drept câștigător va fi numit “Potențial Câștigător” și trebuie să îndeplinească următorii pași pentru a fi declarat câștigător final. Neîndeplinirea sau îndeplinirea parțială a oricărei din cele două etape de către un potențial câștigător, conduce la invalidarea acestuia.

A. Prevalidare electronică:

7.2 Câștigătorii premiilor constând in Mouse wireless Logitech - G502 X Plus vor fi contactati telefonic in maximum 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la data castigului pentru a confirma datele din formularul de inscriere in Campanie si pentru a transmite numele, prenumele, numar de telefon (pentru verificarea concordanței între datele înscrise pe website), CNP-ul pentru platirea obligatiilor fiscale si adresa de livrare a premiului. Acestia vor fi validați de către Agenția Online, dacă se constată că documentul fiscal utilizat la înscriere respectă condițiile prezentului Regulament Oficial. Până la finalizarea verificărilor, aceștia vor fi numiți “Potențiali Câștigători”. Dacă documentul fiscal înscris pe website respectă prevederile Regulamentului Campaniei și Organizatorul nu solicită verificarea concordanței între documentul fiscal pe care potențialul câștigător are obligația să-l dețină în original, atunci potențialii câștigători vor deveni Câștigători.

7.3 Câștigătorul premiului ce consta în 10.000 va fi contactat telefonic, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la tragerea la sorti, pe numarul de telefon înregistrat în formular la momentul participării, oferindu-se informații despre modalitatea de revendicare a premiului câștigat. Pentru revendicarea premiului, acestuia i se va solicita să transmită numele, prenumele și numărul de telefon (pentru verificarea concordanței între datele înscrise pe website) și, în plus, in cazul premiilor în bani mai mari de 600 de lei, extras de cont bancar (in care sa se vada clar numele titularului - titularul contului trebuie sa coincida cu potentialul castigator, contul bancar si valuta contului) pentru plata premiului si copie CI pentru a putea achita obligatiile fiscale aferente castigului (dupa ce toate celelelate conditii de validare au fost verificate de catre Organizator/ Agentie). Dacă documentul fiscal înscris pe website respectă prevederile Regulamentului Campaniei și Organizatorul nu solicită verificarea concordanței între documentul fiscal pe care potențialul câștigător are obligația să-l dețină în original, atunci potențialul câștigător va deveni Câștigător.

7.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita Participanților în original documentul fiscal de achiziție înscris, dacă e cazul, în vederea intrării în posesia câștigului. Neîndeplinirea acestei condiții va duce la invalidarea premiului, decizia de invalidare fiind la liberă alegere a Organizatorului.

7.5 Pentru a fi considerat valid, documentul fiscal trebuie să respecte următoarele condiții:

7.5.1 să fie lizibil, nedeteriorat, original

7.5.2 să conțină în mod vizibil, lizibil si nefalsificat informațiile privind numele magazinului emitent, numărul documentului fiscal, data documentului fiscal, denumirea Produselor Participante achizționate.

7.5.3 data documentului fiscal să fie în Perioada Campaniei (sau cu cel mult 14 zile calendaristice înainte de data de începerea Campaniei, respectiv 24.01.2023 (conform art. 5.5). Validarea finală:

7.6 În cazul în care pașii de prevalidare au decurs corespunzător și se constată că potențialul câștigător a înscris un document fiscal valid si face dovada deținerii în original a documentului fiscal de achiziție în baza căruia s-a efectuat înscrierea, în perioada și în termenul condiționate de Regulament (dacă este cazul), potențialul câștigător devine câștigător și are dreptul de a intra în posesia premiului.

7.7 Odată cu livrarea premiului, Organizatorul este eliberat față de câștigător de orice obligație născută în temeiul prezentului Regulament Oficial.

7.8 În oricare din situațiile de mai jos se găsește un potențial câștigător, premiul acestuia va fi invalidat:

a) Un potențial câștigător nu prezintă și/sau nu deține documentul fiscal în original;

b) un potențial câștigător furnizează la revendicare informații incomplete sau eronate; sau

c) un potențial câștigător nu revendică premiul în termenul acordat; sau

d) un potențial câștigător nu prezintă documentația solicitată de către Organizator în termenele acordate conform prezentului Regulament Oficial; sau

e) un potențial câștigător nu a achiziționat pe documentul fiscal trimis la revendicare, Produse Participante, in Perioada Campaniei sau cu cel mult 14 zile calendaristice înainte de data de începerea Campaniei, respectiv 24.01.2023 (conform art. 5.5).

f) un potential castigator nu detine si nu poate furniza un cont IBAN valid,pe numele lui.

7.9 Pentru acuratețea informațiilor și în scopul unor ulterioare verificări, comunicarea prin email ce se va derula între Agenție și participanți sau Organizator și participanți se vor stoca conform prevederilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

7.10 Revendicarea premiilor Campaniei nu implică automat obligativitatea participanților de a-și exprima acordul pentru utilizarea datelor personale în activități ulterioare de marketing direct.

7.11 n cazul refuzului unui participant de a beneficia de premiul revendicat, așa cum este acesta descris în Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Premiul respectiv va rămâne la dispoziția Organizatorului.

SECTIUNEA 8. ERORI ȘI DOCUMENTE FISCALE NECORESPUNZATOARE

8.1 Înscrierile în Campanie sau revendicările făcute pe baza unui document fiscal care sunt degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate, care conțin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzând fără limitare orice alt tip de modificări ale documentelor fiscale sau ale elementelor componente datorate manevrării acestora, vor fi nule și nu vor fi luate în considerare de Organizator.

8.2 Organizatorul, Agenția și vânzătorii cu amănuntul ai Produselor Participante sau afiliații acestora nu vor fi răspunzători pentru erori de imprimare sau alte erori privind documentele fiscale precum și pentru elemente componente necorespunzătoare.

SECTIUNEA 9. RESPONSABILITATE/LIMITAREA RĂSPUNDERII

9.1 Organizatorul și Agențiile implicate în organizarea prezentei Campanii nu își asumă nicio răspundere si nu vor fi parte în litigiile referitoare la disputarea dreptului de proprietate asupra documentelor fiscale. Existența vreunui litigiu referitor la dreptul de proprietate nu va influența acordarea premiului de către Organizator.

9.2 Organizatorul și Agențiile implicate în organizarea prezentei Campanii, nu au nicio obligație de a întretine corespondența cu solicitanții unor revendicări de premii neconforme cu prezentul Regulament, sau care apar după termenele prevăzute în prezentul Regulament Oficial.

9.3 Organizatorul Campaniei și Agențiile implicate in organizarea prezentei Campanii, nu își asumă răspunderea, incluzând dar fără a se limita la, pentru:

a) Documentele fiscale care au făcut subiectul unor încercări în afara perioadei de desfășurare a Campaniei sau la un alt număr decat cel comunicat;

b) Revendicările ce conțin date incomplete, inexacte sau incorecte;

c) Situațiile în care numarul de telefon sau adresa de email cu care s-a înscris un Participant nu pot fi identificate (cont email inactiv, blocat, numărul de telefon este incorect, dezactivat, blocat, nu se află în aria de acoperire etc.) și/sau nu se corelează cu celelalte date ale Participantului unic și ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie în timpul precizat în Regulament conform regulilor prevazute in Regulament;

d) Situațiile în care mai multe persoane revendică cu acelasi document fiscal care a stat la baza alocării unui premiu. În aceste cazuri va fi admis cu document fiscal valid acel Participant care face dovada cumulativă că:

- deține documentul fiscal în original ce conține numărul de document fiscal care a stat la baza alocării premiului; și

- este titularul și beneficiarul unic al datelor cu caracter personal comunicate la revendicarea premiului.

e) Eventualele dispute legate de drepturile asupra mijloacelor de comunicare folosite la înscriere;

f) Situațiile în care consumatorii achiziționează în perioada Campaniei alte produse ale Organizatorului decât Produsele Participante.

g) Daca castigatorul nu poate/ nu detine si nu deschide un cont bancar pe numele sau in termen de cel mult 2 zile lucratoare de la solicitarea Organizatorului sau Agentiei.

9.4 Ordinea recepționării înscrierilor este reprezentată de data calendaristică și ora (ora, minute) la care sunt recepționate, indiferent de data și ora trimiterii înscrierilor.

9.5 Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica și monitoriza modul în care se desfășoară înscrierile în Campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, inclusiv cu privire la datele cu caracter personal folosite, înscrierile respective vor fi anulate.

9.6 Prin înscrierea în Campanie, Participantul declară pe propria răspundere că a luat la cunostință și este de acord cu, urmatoarele:

a) Participantul este singurul raspunzător pentru orice declarație neconformă cu realitatea;

b) Participantul declară că nu suferă de afecțiuni fizice sau psihice care să facă imposibilă utilizarea premiului și că este conștient de condițiile normale de utilizare a premiilor și Participantul poate face uz de acestea fără a constitui o amenințare la adresa sănătății și integrității sale corporale, și/sau a celor din jur;

9.7 Organizatorul și Agențiile implicate în Campanie:

a) nu sunt răspunzători pentru deteriorarea, dispariția sau sustragerea premiilor după momentul predării premiilor;

b) sunt exonerați de către Participanți, acordul de voință al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice răspundere pentru toate prejudiciile suferite de către aceștia în legătură cu premiile, ulterior momentului preluării acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzănd, dar fără a se limita la, vătămări corporale și/sau vătămări ale sănătății, respectiv vătămări sau daune aduse patrimoniilor;

c) nu sunt răspunzători de eventualele prejudicii sau daune cauzate de către Participanți unor terți în legatură cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii.

SECTIUNEA 10. TAXE ȘI IMPOZITE

10.1 Cu privire la premiile acordate, Organizatorul se obligă să calculeze și să vireze impozitul datorat pentru veniturile obținute de către câștigători, în conformitate cu Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Orice obligații de natură fiscală sau de altă natură în legătură cu premiile câștigate sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor, cu excepția acelora care trebuie reținute la sursă conform prevederilor legale în vigoare, dacă acestea vor fi datorate.

10.2 Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (cheltuieli legate de achiziția Produsului Participant/ Produselor Participante, accesul la Internet în vederea înscrierii în Campanie pe website, cheltuieli postale etc.).

SECTIUNEA 11. ASPECTE LEGALE CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Pentru implementarea prezentei Campanii, in scopurile specifice indicate mai jos, Organizatorul prelucrează date cu caracter personal indicate în tabelul de mai jos:

Persoană vizată

Date cu caracter personal

Scop

Participant

Nume, Prenume, Număr de telefon, Adresă de e-mail

Înscriere

Potențial Câștigător

(premiile de la art. 6.1. pct. I)

Nume, Prenume, Număr de telefon, Adresa de e-mail, adresa de livrare, CNP

Prevalidare electronica

Validare finala

Potențial Câștigător

(Premiul cel mare de la art. 6.1. pct. II)

Nume, Prenume, Număr de telefon, Adresa de e-mail, IBAN, copie CI

Prevalidare electronică

Validare finală – premiu impozabil

Câștigător (premiile de la art. 6.1. pct. I)

Nume, Prenume, Număr de telefon, Adresa de e-mail, adresa de livrare, CNP

Acordare premii

Câștigător

(Premiul cel mare de la art. 6.1. pct. II)

Nume, Prenume, Număr de telefon, Adresa de e-mail, IBAN, copie CI

Acordare premiu impozabil

 

11.2 Prin simpla participare la aceasta Campanie, Participanții înteleg că, în acest scop, datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate de Organizator, inclusiv prin intermediul Agențiilor, în vederea organizării Campaniei, deliberării, validării, anunțării câștigătorilor, atribuirii premiilor, precum si pentru îndeplinirea obligațiilor financiar-contabile și fiscale, în conformitate cu Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 (in continuare “RGPD”) și Nota de informare Nestlé privind prelucrarea datelor cu caracter personal care se găsește pe website-ul Organizatorului la link-ul https://www.nestle.ro/info/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal.

11.3 Participanții înteleg că prelucrarea datelor sale personale în condițiile și în scopul declarat prin acest Regulament Oficial este indispensabilă derulării Campaniei.

11.4 Baza de date realizată că urmare a derulării prezentei Campanii reprezintă proprietatea Organizatorului, care oferă drept de acces corespunzător sarcinilor Agențiilor, în calitate de împuterniciți privind prelucrarea datelor cu caracter personal, pentru a-și îndeplini obligațiile în privința derulării prezentei Campanii.

11.5 Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, își pot exercita următoarele drepturi, conform legii aplicabile în domeniul protecției datelor, anume: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare , dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, dreptul de a se adresa justiției sau Autorității de supraveghere competente, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a își retrage consimțământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acest Regulament.

11.6 Datele personale ale Participanților sunt prelucrate de către Organizator în temeiul relației contractuale ce este stabilită prin acceptarea Regulamentului Campaniei, în scopul desfășurării Campaniei, validării, atribuirii premiilor, anunțării publice a câștigătorilor. De asemenea, datele cu caracter personal colectate în cadrul Campaniei sunt prelucrate și în scopul respectării prevederilor legislației financiar-contabile și fiscale, precum și de arhivare.

11.7 Pentru acuratețea informațiilor și ulterioare verificări, toate convorbirile telefonice și/sau comunicarea prin email ce se vor derula între Agenție si Participanți sau Organizator si Participanți, pot fi înregistrate.

11.8 În situația în care unul sau mai mulți Participanți își vor exprima dezacordul cu privire la înregistrarea convorbirilor telefonice, aceștia vor primi un număr de fax sau adresa de e-mail, prin intermediul cărora pot comunica în formă scrisă. La rândul lor, aceștia au obligația de a pune la dispoziția Organizatorului un număr de fax sau o adresă de e-mail unde pot primi corespondența, în caz contrar situația adusă la cunostință Organizatorului nu va putea fi rezolvată iar acesta își declină competența.

11.9 Fiecare participant confirmă că a înțeles că prezenta Campanie se desfășoară prin intermediul unor platforme și/sau aplicații digitale offline și online (precum, fără a se limită la, formulare și conturi deținute de website-uri, rețele de socializare, messagerie instant, programe computerizate de extragere aleatorie automată, aplicatii de monitorizare de tip cookie etc). Aceste platforme și/sau aplicații online publică și folosesc propriile politici cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Participanții având obligația de a se informă cu privire la acestea, Organizatorul și/sau Agențiile neavând nicio responsabilitate în acest sens față de Participanții înscriși în prezența Campanie.

11.10 Revendicare premiilor Campaniei, nu implică obligativitatea Participanților de a-și exprimă acordul pentru utilizarea datelor personale în activități ulterioare de marketing direct. În măsura în care Participantul ar consimți la primirea de la Organizator, în viitor, a informațiilor privind produsele și inițiativele Organizatorului sau membrilor grupului Organizatorului, exprimându-și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru comunicări ulterioare de marketing, aceste date vor fi prelucrate de Organizator până la exercitarea dreptului de opoziție de către aceștia sau la retragerea acordului exprimat anterior. Retragerea consimțământului conform prezentului paragraf va produce efecte pentru viitor.

11.11 Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii promoționale vor putea fi dezvăluite de Organizator către partenerii contractuali ai acestuia (acestea urmând să fie utilizate strict în limitele și conform instrucțiunilor stabilite de Organizator), companiilor din același grup cu Organizatorul, autorităților competențe în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, precum și publicului (în cazul câștigătorilor). Organizatorul si CPW pot transfera datele cu caracter personal în alte state din cadrul sau din afara Uniunii Europene (de ex., altor companii din același grup).

11.12 Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modaliățile indicate în mod expres prin Regulament participanții la campanie înțeleg că datele lor personale vor intra în baza de date a Organizatorului, în scopul derulării Campaniei, pentru validarea și atribuirea premiilor acordate în cadrul Campaniei, dar și pentru îndeplinirea obligațiilor impuse de lege Organizatorului.

11.13 Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD, Participanții vor trimite Organizatorului cererile formulate cu privire la datele lor cu caracter personal, în scris, datate și semnate, la adresa din București, Str. George Constantinescu nr. 3, sc A, etaj 7, sector 2, cod poștal 020339 sau la adresa de e-mail dataprotection@ro.nestle.com.

11.14 După soluționarea eventualelor cereri, reclamații privind prelucrări nejustificate, în măsura în care acestea sunt întemeiate, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi procesate în niciun mod, cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de obligațiile legale ce revin Organizatorului sau atunci când există un interes legitim.

11.15 Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal și să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea acestor date împotriva pierderii, distrugerii accidentale sau ilegale, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei forme de prelucrare ilegală. Participanții la această promoție declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament, pe care le-au citit și le-au înțeles integral.

11.16 Organizatorul și Agenția iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada necesară pentru scopurile stabilite în prezentul Regulament. Pentru îndeplinirea de către Organizator și/sau de către Agenție, a obligațiilor legale, juridice și fiscale, datele de înregistrare ale Participanților vor fi colectate și reținute, după cum urmează: a) Datele câștigătorilor premiilor, indiferent de valoarea premiului, vor fi prelucrate și/sau păstrate de Organizator și/sau Agenție pe durata și după încetarea campaniei, pe o durată de minimum 7 ani; b) Datele Participanților necâștigători vor fi prelucrate și/sau păstrate de către Organizator și/sau Agenție pe durata campaniei și pe o durată de 90 de zile calendaristice de la sfârșitul perioadei campaniei. La expirarea termenului de 90 de zile anterior menționat, Organizatorul si Agenția vor șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare. Dacă termenul de 90 de zile calendaristice se împlineste intr-o zi nelucrătoare, acesta se va împlini în prima zi lucrătoare ulterioară acestuia.

SECTIUNEA 12. ÎNCETAREA CAMPANIEI îNAINTE DE TERMEN

12.1 Prezenta Campanie poate înceta înainte de termen numai în cazuri temeinic justificate, precum în caz de forță majoră definit conform Secțiunii 14, sau al imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta Campanie.

12.2 Încetarea Campaniei înainte de termen va fi facută publică, prin aceeași modalitate în care a fost făcut public și prezentul Regulament Oficial.

SECTIUNEA 13. SESIZĂRI ȘI LITIGII

13.1 În vederea solutionării sesizărilor de orice natură, participanții la Campanie pot adresa Organizatorului, în termen de maximum 15 zile calendaristice de la închiderea Campaniei, o solicitare telefonică, la numărul de infoline 0800.863.785 (linie telefonică gratuită) sau o cerere scrisă prin e-mail la adresa de e-mail contact@ro.nestle.com sau prin poștă la adresa sediului social menționat la punctul 1.1., cu indicarea numelui Campaniei.

13.2 Eventualele litigii apărute între Organizator și participanți se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

SECTIUNEA 14. FORȚA MAJORĂ

14.1 În scopul acestui Regulament Oficial, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, a carui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin prezentul Regulament Oficial.

14.2 Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi impiedicată sau întârziată. Dacă va invoca forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice acest aspect Participanților în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră, prin mijloace de comunicare disponibile.

14.3 În înțelesul prezentului Regulament Oficial constituie cazuri de forță majoră urmaătoarele evenimente, dar fără a se limita la acestea:

a) pierderea bazelor de date care conțin înscrierile în Campanie;

b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor și alocare a premiilor;

c) tentative de fraudă a mecanismului Campaniei prin mijloace electronice sau alte mijloace;

d) orice reglementare care poate apărea ulterior intrării în vigoare a Regulamentului Oficial și care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

Prezentul Regulament Oficial, împreună cu Anexele sale, a fost redactat de către Agentie în numele Organizatorului cu respectarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, modif., fiind autentificat de un notar public.

Organizator,

NESTLÉ ROMANIA S.R.L.