Better planet
OUR PROMISES - BETTER PLANET
Nestlé Céréales / Краща планета

Ми прагнемо готувати сніданки й позитивно впливати на навколишній світ

Поділіться з друзями

Сталий розвиток стосується не лише навколишнього середовища. Це трансформація методів нашої роботи — від пошуку інгредієнтів до виробництва й доставки нашої продукції — усе для забезпечення довготривалих змін для людей і довкілля.

«Ми дивимося на все, що ми робимо, і бачимо, як ми можемо впроваджувати інновації та вдосконалюватися, щоб зменшити наш вуглецевий слід».

Ми вже поставили перед собою серйозні цілі:

НУЛЬОВІ

викиди парникових газів до 2050 року* — наш внесок у досягнення цілей Паризької кліматичної угоди.

ДОСТАВКА

вивозити тверді відходи на утилізацію з усіх наших об'єктів. 

ЗМЕНШЕННЯ

надлишку пакувальних матеріалів, де це можливо

ЗМЕНШЕННЯ

забору (використання) води на наших заводах і в розподільчих центрах у порівнянні з попереднім роком. З 2018 року ми скоротили забір води на 21% на всіх об'єктах. 

ДО 2025 РОКУ

зробити 100% нашого пакування придатним для вторинного перероблення (з 85% широко перероблюваного, 13% призначеного для вторинного перероблення та 2% непридатного для перероблення). Наразі 98% нашого пакування призначено для вторинного перероблення.

Примітка