Lietošanas noteikumi

Esiet sveicināti mūsu tīmekļa vietnē! Ceram, ka Jums patiks izmantot mūsu piedāvātās tiešsaistes iespējas.Nestlé ir apņēmusies saglabāt mūsu tīmekļa vietnes lietotāju uzticību. Tālāk sniegti noteikumi, kas Jums jāievēro, izmantojot mūsu tīmekļa vietni.

1. Pieļaujamā izmantošana

Lūdzu, droši iepazīstieties ar mūsu tīmekļa vietni un, ja iespējams, sniedziet savu ieguldījumu tās pilnveidošanā, piemēram, uzdodot jautājumus, publicējot ziņas, vērtējumus un apskatus, kā arī ievietojot tajā dažādu multivides saturu (piemēram, attēlus, video).

Tomēr tīmekļa vietnes izmantošana un tajā ievietotie materiāli nekādā ziņā nedrīkst būt nelikumīgi vai aizskaroši. Jums jāraugās, lai Jūs:

(a) nepārkāptu citas personas tiesības uz privātumu;

(b) nepārkāptu nekādas intelektuālā īpašuma tiesības;

(c) nesniegtu paziņojumus vai neizteiktu apgalvojumus, kas ir apmelojoši un neslavu ceļoši (tajā skaitā attiecībā uz Nestlé), saistīti ar pornogrāfiju, pēc sava rakstura ir rasistiski vai ksenofobiski, kurina naidu vai mudina uz vardarbību vai nekārtībām;

(d) neaugšupielādētu datnes, kas satur vīrusus vai var radīt datu drošības apdraudējumus; vai

(e) citādi neapdraudētu tīmekļa vietnes integritāti.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Nestlé var dzēst jebkuru saturu no savas tīmekļa vietnes, ja tā uzskata, ka tas var būt nelikumīgs vai aizskarošs. Nestlé patur tiesības, bet ne pienākumu, uzraudzīt vai pārbaudīt Jūsu sniegto saturu, ka arī rediģēt, dzēst vai atteikties publicēt jebkādu saturu, ko Nestlé pēc saviem ieskatiem uzskata par nepiemērotu.

2. Datu aizsardzība

Mūsu Paziņojums par personas datu aizsardzību attiecas uz visiem personas datiem vai materiāliem, kas nodoti šai tīmekļa vietnē. Vairāk par to varat uzzināt.

3. Intelektuālais īpašums

3.1. Nestlé sniegtais saturs

Visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā autortiesības un preču zīmes, kas attiecas uz materiāliem (piemēram, tekstiem un attēliem), ko Nestlé publicējusi tīmekļa vietnē, pieder Nestlé vai tās licences devējiem.

Jūs drīkstat reproducēt izrakstus no tīmekļa vietnes savām privātajām vajadzībām (proti, nekomerciālā nolūkā) ar nosacījumu, ka Jūs nepārkāpjat un ievērojat visas intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā jebkādas norādes par autortiesībām, kas var parādīties pie šāda satura (piemēram, © 2014 Nestlé).

3.2. Jūsu sniegtais saturs

Jūs apliecināt Nestlé, ka Jūs vai nu esat tā satura (piemēram, attēlu, video, mūzikas) autors, kuru ievietojat šajā tīmekļa vietnē, vai arī Jums ir tiesības (proti, tiesību turētāja dota atļauja) un Jūs drīkstat ievietot minēto saturu šajā tīmekļa vietnē.

Jūs piekrītat, ka šāds saturs netiks uzskatīts par konfidenciālu, un Jūs piešķirat Nestlé bezatlīdzības, beztermiņa un visā pasaulē derīgu licenci, kas dod tiesības izmantot (tajā skaitā, izpaust, reproducēt, nodot, publicēt, pielāgot vai pārraidīt) saturu, ko Jūs esat sniedzis ar Nestlé uzņēmējdarbību saistītā nolūkā.

Nestlé drīkst izmantot šādu saturu pārdošanas veicināšanas, reklāmas un citos nolūkos, un Jums nebūs tiesību ne uz kādu kompensāciju par šādu satura izmantošanu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka Nestlé var brīvi izvēlēties izmantot vai neizmantot šo saturu un ka Nestlé var būt jau radījusi līdzīgu saturu vai ieguvusi šādu satur no citiem avotiem. Šādā gadījumā visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz šo saturu paliek Nestlé un tās licences devēju īpašumā.

3.3. Noteikumi, kas regulē klientu vērtējumu un atsauksmju sniegšanu

Papildus šiem noteikumiem, vērtējumu un atsauksmju sniegšanai piemērojami vēl citi noteikumi. Lai iesniegtu jebkādu saturu (piemēram, tekstu, fotogrāfiju, video, attēlu līdzības vai kādus citus materiālus vai informāciju), izmantojot tīmekļa vietnē pieejamo vērtējumu un atsauksmju sniegšanas pakalpojumu, Jums jābūt vismaz 18 gadu vecam vai jābūt saņēmušam vecāku / vecāku pienākumu pildošu personu atļauju. Ja esat saņēmis priekšapmaksu vai solījumu veikt maksājumu par Jūsu piedāvāto saturu vai ja esat saņēmis kādu citu stimulu, piemēram, bezmaksas produktu, atlaides, dāvanas, iespēju piedalīties loterijā, Jums par to jāziņo, iesniedzot savu saturu. Ja esat Nestlé darbinieks vai strādājat uzņēmumā vai aģentūrā, ar kuru Nestlé ir noslēgusi līgumu par pakalpojumu sniegšanu, Jums šīs attiecības ir jāatklāj.

Viss Jūsu sniegtais saturs ir pareizs un sagatavots, pamatojoties uz Jūsu pieredzi, izmantojot produktu, par kuru sniedzat vērtējumu vai atsauksmi. Saturā nedrīkst būt iekļauta nekāda informācija, kurā minētas atsauces uz citām tīmekļa vietnēm, adresēm, e-pasta adresēm, kontaktinformācju vai tālruņa numuriem. Par iesniegto materiālu saturu esat atbildīgi Jūs, nevis Nestlé.

4. Atbildiba

Lai gan Nestlé veic visus pamatoti iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu mūsu tīmekļa vietnē publicēto materiālu pareizību un novērstu jebkādus darbības traucējumus, mēs neesam atbildīgi par neprecīzu informāciju, darbības traucējumiem vai pārtraukšanu vai citiem apstākļiem, kas vārētu Jums nodarīt kaitējumu, vai nu tiešu (piemēra, datora darbības traucējumi), vai netiešu (piemēram, peļņas zaudējumi). Jebkura paļaušanās uz šajā tīmekļa vietnē ievietotajiem materiāliem ir uz Jūs pašu atbildības.

Šajā tīmekļa vietnē var būt saites uz citām tīmekļa vietnēm ārpus Nestlé. Nestlé nevar ietekmēt šādu trešo personu tīmekļa vietnes, tai nav arī obligāti jāapstiprina šādas saites un tā neuzņemas nekādu atbildību par norādītajām tīmekļa vietnēm, tajā skaitā par to saturu, pareizību vai darbību. Tāpēc mēs aicinām Jūs rūpīgi iepazīties ar šādu trešo personu tīmekļu vietņu juridiskajiem paziņojumiem, kā arī būt informētiem par jebkādām tajos veiktām izmaiņām.

Jums varētu būt sava tīmekļa vietne, kuru Jūs vēlētos saistīt ar šo tīmekļa vietni, izveidojot attiecīgu saiti. Šādā gadījumā Nestlé neiebilst pret šādu saiti ar nosacījumu, ka Jūs nekādā veidā neliekat manīt, ka Jūs varētu būt jebkādā veidā saistīts ar Nestlé vai ka Nestlé būtu to apstiprinājusi. Jūs nedrīkstat izmantot “kadrēšanu” vai līdzīgas prakses, un Jums jānodrošina, ka saite uz šo tīmekļa vietni atveras jaunā logā.

5. Sazinieties ar mums

Ja Jums ir kādi jautājumi vai komentāri par šo tīmekļa vietni, lūdzu, droši sazinieties ar mums pa (i) e-pastu info@lv.nestle.com, (ii) tālruni +371 67 508 056.

6. Izmaiņas

Nestlé patur tiesības mainīt šīs tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus. Lūdzu, laiku pa laikam atveriet šo lapu, lai iepazītos ar šiem lietošanas noteikumiem un uzzinātu jaunumus.

7. Piemērojamie tiesību akti un jurisdikcija

Šī tīmekļa vietne paredzēta tikai Latvijas lietotājiem. Nestlé nesniedz nekādus apliecinājums tam, ka šajā tīmekļa vietnē minētie produkti un tās saturs atbilst vai ir pieejami citviet, izņemot Latvijā.

Jūs un Nestlé piekrītat, ka jebkādas prasības vai strīdi saistībā ar šo tīmekļa vietni tiks izskatīti Latvija tiesās saskaņā ar Latvias likumiem.

 

Copyright © August 2015

brokastu pārslu zīmoli un produkti

Picture1.png

NESTLE GRAUDAUGU PĀRSLAS | MINIS

Picture1.png

KitKat®

musli.png

Musli®

Bars logo

NESTLÉ Brokastu Pārslu Batoniņi

5900020013668 Nesquik 375.png

NESQUIK®

Fitness

FITNESS®

Cheerios Oat

CHEERIOS®

Corn Flakes

CORN FLAKES®

Chocapic

CHOCAPIC®

44312517 Carton SoBad

CINI MINIS®

Uzraksti mums