Better planet
OUR PROMISES - BETTER PLANET
Nestlé Pārslas / Labāka planēta

Mēs apņemamies gatavot brokastis, vienlaikus pozitīvi ietekmējot apkārtējo pasauli.

Pastāsti saviem draugiem!

Ilgtspējība nav saistīta tikai ar vidi vien. Tā ir par pārmaiņām veidā, kā strādājam – no sastāvdaļu iegūšanas līdz produktu ražošanai un piegādei, nodrošinot paliekošas pārmaiņas cilvēkiem un vietām mums apkārt. 

“Mēs skatāmies uz visu, ko darām, un redzam, kā varam ieviest jauninājumus un uzlabojumus, lai mazinātu savu oglekļa dioksīda pēdu.”

Mēs jau esam izvirzījuši sev dažus izaicinošus mērķus:

Nulles neto

siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz 2050. gadam* – mēs veicam savu ieguldījumu Parīzes klimata nolīguma mērķu sasniegšanā.

SAMAZINĀT

liekos iepakojuma materiālus, kur iespējams

TURPINĀT

 likvidēt cietos atkritumus no visiem mūsu poligoniem. 

SAMAZINĀT

ūdens ieguvi (izmantošanu) gadu pret gadu mūsu rūpnīcās un izplatīšanas centros. Kopš 2018. gada mēs esam samazinājuši ūdens ieguvi par 21 % visās struktūrvienībās. 

Līdz 2025. gadam

padarīt 100 % no mūsu iepakojuma otrreizēji pārstrādājamu (virzoties no 85 % plaši pārstrādājama, 13 % paredzēta pārstrādei un 2 % nepārstradājama). Pašreiz 98 % no mūsu iepakojuma ir paredzēti otrreizējai pārstrādei.

Zemsvītras piezīme