Konkurransevilkår

 

1. Gjeldende kampanje er tilgjengelig for innbyggere over 18 år i Norge. Ansatte i Nestlé og deres nærmeste familie, og ansatte som på noen måte er tilknyttet Nestlé er ekskludert fra å delta.

2. Kampanje-periode: 2/5 2022 til 31/7 2022.

3. For å delta: For å kunne delta må man kjøpe en kampanje-pakke. Kampanje-pakker er: Nesquik Alphabet 325g. og Nesquik 375g. Kampanje-pakken er laget i et begrenset antall og er kun tilgjengelig så lenge lageret holder. For å delta, gå inn på
nestle-cereals.com/NesquikBikes, fyll ut personlig informasjon og svar på spørsmål for å være med på kampanjen.

4. Tilgang til internett er nødvendig for å kunne delta.

5. Mer informasjon om deltakelse: Kjøp en kampanje-pakke i kampanje-perioden og skann QR-koden på pakningen/gå inn på linken som står på pakningen(nestle-cereals.com/NesquikBikes. Svar på spørsmål og fyll ut personlig informasjon som navn, e-post og telefonnummer. Når du er blitt med vår Yellow Summer kampanje er du automatisk med og konkurrerer om konkurranse premiene.

6. Premier: I Norge har vi 3 vinnere. Hver premie i konkurransen er et digital gavekort hos Bikeshop, bikeshop.no, til en verdi av 1000 Euro. Gavekortet utstedes i NOK, tilsvarende vekslingskurset på tidspunktet Nestle kjøper inn gavekortene. verdien på gavekortet er i lokal valuta og beregnet etter aktuelt vekslingskurs. Det er vinnerens ansvar å melde inn denne gevinsten til skattemyndighetene. Premien som er et digitalt gavekort sendes på mail til vinneren, og kan brukes på Bikeshop sin hjemmeside www.bikeshop.no og er gyldig 1 år etter innkjøp.

7. Det er ikke mulig å bytte eller forhandle premien med annen premie.

8. Valg av vinnere: Arrangøren trekker ut vinnere av premiene basert på konkurranse spørsmålene. Ved å delta i konkurransen aksepterer du at vi kontakter deg via din e-post adresse eller telefon dersom du vinner. Hvis den første vinneren ikke kan motta sin premie, uansett hva årsaken er, tilbyr arrangøren premien til en reserve, som også er valgt ut med de samme betingelsene og under samme vilkår beskrevet ovenfor.

9. Vinnernes navn og hvilket land de kommer fra offentliggjøres på nestle-cereals.com/NesquikBikes 14 dager etter kampanjeperioden er over, senest 14/8 2022. For å delta i konkurransen samtykker du til at dette offentliggjøres. Alle personlige opplysninger om vinnerne eller de andre deltagere brukes i hehold til gjeldende lov om behandling av personopplysninger og vil ikke bli gitt til tredje part uten samtykke fra deltakerne.

10. AS Nestlé Norge samler inn og behandler dine personlige data i forbindelse med konkurransen om å vinne 1,000€ Dine personlige data vil ikke videreformidles. Du har rett til innsyn i dine innhentede data samt rett til å kreve å få uriktige opplysninger endret eller slettet. Dette kan løses ved å kontakte oss på forbrukerkontakt@no.nestle.com. AS Nestlé Norge vil bruke dine personlige data (som navn, telefonnummer og epostadresse) i henhold til Nestlé privatlivspolitikk, les mer på: https://www.nestle.no/info/nestle-forbrukervenerklring

11. Deltagare kan delta så manga ganger de ønskar men kun en gang hver 24 timer.
 

12.Arrangøren forbeholder seg retten til å øyeblikkelig diskvalifisere ethvert forsøk på å manipulere bruk av retten til erstatning for uleselige koder, manipulasjon med kampanjens øvrige forløp, eller oppfører seg på måter arrangøren vurderer fremviser oppførsel som går på kompromiss med disse vilkårene og betingelsene eller på annen måte er forstyrrende for kampanjens forløp.

13. Bidrag som er ufullstendige, ulovlige, levert for sent eller som på annen måte ikke lever opp til disse vilkår og betingelser vil ikke bli godkjent. Arrangøren påtar seg intet ansvar for at bidrag kan være forsinket, ufullstendige eller forsvunnet på grunn av tekniske, eller andre relaterte, årsaker. Deltageren er selv ansvarlig for at de personlige opplysningene de oppgir er fullstendige og korrekte.

Ansvar:

14. Arrangøren påtar seg ikke ansvaret for skade, tap eller ødeleggelse deltagerne opplever som følge av bidraget deres i konkurransen eller som resultat av å ha akseptert en av premiene, bortsett fra ansvar som ved lov ikke kan fraskrives (herunder personlig skade, død og svindel), og i disse tilfellene strekker ansvaret seg til minimum tillatt ved lov. Arrangøren er ikke ansvarlig for feil vedrørende innbetaling av premien på vinnerens konto som følge av feil i informasjonen i forhold til vinnerens konto-opplysninger, som opplyst av vinneren.

15. I følge loven er ikke arrangøren av konkurransen ansvarlig for:

a) Noen som helst form for uriktig eller unøyaktig bidrag til konkurransen, eller for defekte, mislykkede eller feil i elektroniske dataoverførsler.

b) Noen som helst form for uautorisert tilgang til, tyveri, destruksjon eller endring av kampanje-koder på noe som helst tidspunkt i kampanjen.

c) Feil i kommunikasjon med siden, uavhengig av årsak og med tanke på alle typer utstyr, systemer, nettverk, satellitter, servere, maskiner eller leverandører brukt på noe tidspunkt i konkurransen.

d) Problemer med internettforbindelse eller tekniske problemer med hjemmesiden eller en kombinasjon av de to.

16. Hvis en handling, utelatelse, hendelse eller omstendighet oppstår som er utenfor arrangørens rimelige kontroll eller hvor svindel/misbruk og feil (av personlig eller teknisk karakter) ellers påvirker normal utførelse av denne kampanje eller premie oppstår, forbeholder arrangøren seg retten til å avlyse eller endre kampanjen. Arrangøren vil alltid gjøre sitt aller beste for å hindre at deltagerne i konkurransen får en negativ opplevelse eller føler skuffelse som følge av dette.

17. Deltagere i konkurransen godtar å være bundet av disse vilkårene og betingelsene når de sender inn bidraget sitt.

18. Vilkårene i denne kampanjen er underlagt norsk lov.

Arrangør:

Nestlé Norge A/S; Fornebuveien 7-9, 1366 Lysaker, Norge (Det er ikke mulig å delta ved å sende bidrag til konkurransen til denne adressen)

Tlf: 800 80 730

Mail: forbrukerkontakt@no.nestle.com