Better CPW
VÅRE LØFTER − BEDRE CPW
Nestlé Cereals / BEDRE CPW

Vi lover å utvikle mangfoldet, ha målfokuserte teams og skape et godt miljø der hver enkelt utvikles

Hvis vi skal oppnå målet om å gjøre frokost bedre, må vi være et selskap som omfavner og lærer om mangfold, tar kalkulert risiko og drar nytte av vår kunnskap og ferdigheter.

 

«For oss som arbeidsgiver er det ikke nok å bare øke omsetningen. Vi må også sørge for et bra miljø der medarbeiderne trives. Uten å rekruttere og ansette de beste medarbeidere, kan vi tross alt ikke oppnå våre mål eller utvikle virksomheten.»