Better planet
VÅRE LØFTER − BEDRE PLANET
Nestlé Cereals / BEDRE PLANET

Vi lover å lage frokost som har en positiv påvirkning på verden rundt oss

Bærekraft handler ikke bare om miljøet. Det handler om å endre måten vi jobber på − fra ingrediensene vi velger til produksjon og levering av produktene våre, for så å tilby varig endring til menneskene og stedene rundt oss.

«Vi ser på alt vi gjør og kartlegger hvor vi kan foreta endringer og forbedringer som reduserer vårt karbonavtrykk.»

Vi har allerede satt oss noen tøffe mål:

Nullutslipp

av klimagasser innen 2050 og på denne måten tar vi vårt ansvar med å oppfylle målene i Parisavtalen (den nye internasjonale klimaavtalen). Vi har lagt grunnlaget for karbonavtrykket vårt og prioriterer initiativer på veikartet vårt for å redusere karbonavtrykket i løpet av de neste par årene.

REDUSERE

overflødig emballasjematerialer der det er mulig

FORTSETTE

å redusere avfall, som skal deponeres, fra alle produksjonsanleggene våre.

REDUSERE

forbruket av vann år for år på fabrikker og distribusjonssentre. Siden 2018 er forbruket av vann redusert med 21 % totalt for alle anlegg.​

Innen 2025

skal 100 % av emballasjen vår være designet for resirkulering. For tiden er 98 % av emballasjen vår designet for resirkulering.