Vilkår og betingelser

 

Vilkår og betingelser

1. Gjeldende kampanje er tilgjengelig for innbyggere over 18 år, i Norge, Finland, Sverige og Danmark. Ansatte i Nestlé og deres nærmeste familie, og ansatte som på noen måte er tilknyttet Nestlé er ekskludert fra å delta.

2. Kampanje-periode: : 13/2 2023 till 30/4 2023.

3. For å delta: Å kjøpe en kampanje-pakke er et krav for å kunne delta. Kampanje-pakkene er: Cheerios Multigrain 375g, Cheerios Oat 375g, Fitness Original 375g. Kampanje-pakkene er laget i et begrenset antall og kun tilgjengelig så lenge lageret holder. For å delta, må du skanne QR-koden på pakningen eller gå inn på nestle-cereals.com/nordicgoldengrain, skriv inn din personlig informasjon (kun til bruk for å kontakte eventuelle vinnere) og svar på spørsmålet.

4. Tilgang til internett er nødvendig for å kunne delta.

5. Mer informasjon om deltakelse: Kjøp en kampanje-pakke i kampanje-perioden og skann QR-koden på pakningen, eller besøk URL-lenken som står på pakningen (nestle-cereals.com/nordicgoldengrain). Så skal man svare på spørsmålet og fylle inn personlige opplysninger. De personlige opplysninger som trengs for å delta er navn, e-post og telefonnummer. Når du har fullført registreringen deltar du i konkurransen om premier. Deltakere kan delta så mange ganger de ønsker gjennom kjøp av et antall kampanje-pakker men maks en gang hver 24 time.

6. Premier: Det deles ut i alt tolv premier til sammen for deltagere i Norge, Finland, Sverige og Danmark, til en samlet verdi av 15 500 EUR. Premiene er inndelt i en hovedpremie på 10.000 EUR som deles ut en gang og 11 ukentlige premier på 500 EUR hver. Premiene utbetales ved bankoverføring til vinnerens konto innenfor 60 dager etter at konkurransen er avsluttet og vinneren er verifisert av kampanjearrangøren og har oppgitt sine bankopplysninger til arrangøren. Begge disse krav skal være innfridd før premien kan utbetales. Premien utbetales til vinneren i NOK i forhold til den gjeldende valutaen på dagen overførselen skjer. For å kunne motta pengene skal vinneren ha en gyldiga bankkonto i Norge, Danmark, Finland eller Sverige og vedkommende vil bli bedt om å vise legitimasjon som bevis på alder og identitet for at arrangøren skal kunne verifisere vinneren før premien blir utbetalt. Vinneren har personlig ansvaret for å ta kontakt med skatteetaten for å registrere og betale skatt av premien i overenstemmelse med skatteetatens frister.

7. Premiene kan hverken forhandles eller overføres til andre.

8. Valg av vinnere: Vinneren av både hovedpremien og de 11 ukentlige premiene blir valgt av arrangøren på grunnlag av svaret deltagerne gir på spørsmålet de blir stilt når man deltar i konkurransen. Den ukentlige vinneren av 500 EUR vil bli valgt innenfor 7 arbeidsdager etter utgangen av hver uke i perioden kampanjen er aktiv. Hvis du vinner premien på 500 EUR vil du fortsatt være med i konkurransen om 10 000 EUR automatisk. Vinneren av hovedpremien på 10.000 EUR vil bli valgt innenfor 7 arbeidsdager etter at kampanjen er avsluttet og det ikke lenger er mulig å delta. Alle vinnerne vil motta en e-mail eller en telefon innenfor 3 dager etter at vinneren er valgt og har deretter 14 arbeidsdager til å bekrefte, på skrift, at de vil motta premien. Ved å delta i konkurransen aksepterer du at vi kontakter deg via den oppgitte epostadresse eller telefonnummer hvis du vinner. Hvis de ikke gjør det vil premien bli trukket tilbake og kan gis videre til den neste verdige vinneren i rekken av de som deltok i konkurransen før fristen (før kampanjen ble avsluttet). Hvis vinneren som var førstevalget av en eller annen grunn ikke kan motta premien vil arrangøren gi premien videre til maksimalt to andre på listen, under de samme omstendighetene for frist for å svare og skriftlig tilbakemelding, som tidligere beskrevet.

9. AS Nestlé Norge samler inn og behandler dine personlige data i forbindelse med konkurransen om å vinne 1x 10.000 EUR og 11x 500 EUR. Dine personlige data vil ikke videreformidles. Du har rett til innsyn i dine innhentede data samt rett til å kreve å få uriktige opplysninger endret eller slettet. Dette kan løses ved å kontakte oss på forbrukerkontakt@no.nestle.com. AS Nestlé Norge vil bruke dine personlige data (som navn, telefonnummer og epostadresse) i henhold til Nestlé privatlivspolitikk, les mer på: https://www.nestle.no/info/nestle-forbrukervenerklring

10 Arrangøren forbeholder seg retten til å øyeblikkelig diskvalifisere ethvert forsøk på å manipulere kampanjens øvrige forløp, eller oppfører seg på måter arrangøren vurderer fremviser oppførsel som går på kompromiss med disse vilkårene og betingelsene eller på annen måte er forstyrrende for kampanjens forløp.

11. Bidrag som er ufullstendige, ulovlige, levert for sent eller som på annen måte ikke lever opp til disse vilkår og betingelser vil ikke bli godkjent. Arrangøren påtar seg intet ansvar for at bidrag kan være forsinket, ufullstendige eller forsvunnet på grunn av tekniske, eller andre relaterte, årsaker. Deltageren er selv ansvarlig for at de personlige opplysningene de oppgir er fullstendige og korrekte.

Ansvar:

12. Arrangøren påtar seg ikke ansvaret for skade, tap eller ødeleggelse deltagerne opplever som følge av bidraget deres i konkurransen eller som resultat av å ha akseptert en av premiene, bortsett fra ansvar som ved lov ikke kan fraskrives (herunder personlig skade, død og svindel), og i disse tilfellene strekker ansvaret seg til minimum tillatt ved lov. Arrangøren er ikke ansvarlig for feil vedrørende innbetaling av premien på vinnerens konto som følge av feil i informasjonen i forhold til vinnerens konto-opplysninger, som opplyst av vinneren.

I følge loven er ikke arrangøren av konkurransen ansvarlig for:

a) Noen som helst form for uriktig eller unøyaktig bidrag til konkurransen, eller for defekte, mislykkede eller feil i elektroniske dataoverførsler.

b) Feil i kommunikasjon med siden, uavhengig av årsak og med tanke på alle typer utstyr, systemer, nettverk, satellitter, servere, maskiner eller leverandører brukt på noe tidspunkt i konkurransen.

c) Problemer med internettforbindelse eller tekniske problemer med hjemmesiden eller en kombinasjon av de to.

14. Hvis en handling, utelatelse, hendelse eller omstendighet oppstår som er utenfor arrangørens rimelige kontroll eller hvor svindel/misbruk og feil (av personlig eller teknisk karakter) ellers påvirker normal utførelse av denne kampanje eller premie oppstår, forbeholder arrangøren seg retten til å avlyse eller endre kampanjen. Arrangøren vil alltid gjøre sitt aller beste for å hindre at deltagerne i konkurransen får en negativ opplevelse eller føler skuffelse som følge av dette.

15. Deltagere i konkurransen godtar å være bundet av disse vilkårene og betingelsene når de sender inn bidraget sitt.

16. Vilkårene i denne kampanjen er underlagt norsk lov.

Arrangør:

Nestlé Norge A/S; Fornebuveien 7-9, 1366 Lysaker, Norge (Det er ikke mulig å delta ved å sende bidrag til konkurransen til denne adressen)

Tlf: 800 80 730

Mail: forbrukerkontakt@no.nestle.com