Better planet
OUR PROMISES - BETTER PLANET
Nestlé cereálie / Lepší planeta

Slibujeme, že budeme vyrábět snídaně a zároveň vytvářet pozitivní vliv na svět okolo nás.

Sdílejte s přáteli!

Udržitelnost není jen o životním prostředí Je o transformaci způsobu naší práce – od získávání našich složek po výrobu a distribuci našich produktů, a proto trvale pracujeme na pozitivních změnách pro lidi a místa okolo nás. 

„Díváme se na všechno, co děláme, a zjišťujeme, jak můžeme inovovat a zlepšovat, abychom snížili svou uhlíkovou stopu.“

Již jsme si stanovili několik náročných cílů:

Zcela nulové

emise skleníkových plynů do roku 2050* – hrajeme svou roli v cílech naplnění Pařížské dohody o změně klimatu.

SNIŽUJEME

nadměrné používání obalových materiálů všude, kde je to možné.

POKRAČUJEME

 v eliminaci pevného odpadu určeného k likvidaci ve všech našich provozech. 

SNIŽUJEME

meziročně odběr vody (spotřebu) v našich výrobních závodech a distribučních centrech. Od roku 2018 jsme snížili odběr vody ve všech našich provozech o 21 %. 

Do roku 2025

dosáhneme toho, aby 100 % našich obalů bylo určeno k recyklaci (vycházíme z 85 % běžně recyklovatelných, 13 % určených k recyklaci a 2 % nerecyklovatelných). V současné době je 98 % našich obalových materiálů určeno k recyklaci.

Poznámka pod čarou