Zásady ochrany osobních údajů

Aktualizováno: 30.03.2023

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Nestlé Česko s.r.o., se sídlem Praha 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 20, IČ 457 99 504, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10481 (dále jen „Nestlé Česko s.r.o.“ nebo „Nestlé“)

Nestlé respektuje Vaše právo na soukromí, pokud navštívíte naše Webové stránky a pokud s námi budete komunikovat elektronickou cestou. Používáme všechna nutná opatření a děláme maximum pro to, abychom zabezpečili veškeré osobní údaje, které nám předáte. Vždy usilujeme o to, aby naše jednání bylo v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jako „ZOOÚ“) a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

Pro Nestlé je maximálně důležité, abyste byli informováni o tom, že Nestlé Česko s.r.o. je správcem Vašich osobních údajů.

Tato politika ochrany soukromí stanovuje postupy zpracování informací, které provádí Nestlé při používání Internetu a jakýchkoliv jiných elektronických komunikačních sítí.

Konkrétní informace a podrobnosti k jednotlivému zpracování Vašich osobních údajů poskytujeme vždy při konkrétním sběru Vašich osobních informací, pokud to zákon vyžaduje. V případě, že se tyto konkrétní informace anebo podrobnosti liší od informací v tomto dokumentu, mají tyto konkrétní informace anebo podrobnosti přednost před těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

 1. Rozsah a souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů
 2. Osobní údaje sbírané společností Nestlé
 3. Osobní údaje osob mladších 18ti let
 4. Pro jaké účely a jak používáme osobní údaje
 5. Komu sdělujeme vaše osobní údaje a proč
 6. Vaše práva
 7. Bezpečnost a uchování dat
 8. Jak nás kontaktovat

1 Rozsah a souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů

Tato politika ochrany soukromí se vztahuje na údaje, které o Vás sbíráme zejména za účelem nabízení výrobků a služeb. Použitím Webových stránek (viz níže), souhlasíte   se shromažďováním a zpracováním Vašich údajů dle níže uvedených podmínek. V případě napřímo poskytnutých údajů je vždy vyžadován Váš samostatný souhlas.

Použitím Webové stránky souhlasíte s podmínkami užití, které jsou uvedeny v tomto dokumentu.. Znění tohoto dokumentu může být kdykoli změněno a platnost změn je od termínu jejich zveřejnění. O provedených změnách souvisejících s pravidly zpracování Vašich osobních údajů Vás Nestlé bude informovat prostřednictvím Vámi poskytnuté e-mailové adresy.

2 Osobní údaje sbírané společností Nestlé

Nestlé může sbírat Vaše údaje z různých zdrojů, včetně:

 • Online a elektronických interakcí, včetně Webových stránek, mobilních aplikací, textových zpráv nebo aplikací na soc.sítích třetích stran (např. Facebook) (dále „Nestlé stránky“)
 • Offline interakce, včetně přímých marketingových kampaní, tištěných registračních karet, vstupů do soutěží a kontaktování přes Servis pro spotřebitele; a
 • Vaší interakce s cíleným online obsahem (např. online reklama), který Nestlé nebo poskytovatelé služeb v zastoupení Nestlé poskytují skrze stránky třetích stran nebo aplikací.

2.1. Údaje poskytnuté napřímo

Tyto údaje nám poskytujete za určitým cílem:

 • Osobní adresní údaje včetně informací umožňující Nestlé osobně Vás kontaktovat (tj. jméno, poštovní nebo emailová adresa a telefonní číslo).
 • Demografické informace včetně data narození, věku, pohlaví, lokace (např. PSČ, město, stát), oblíbených výrobků, zájmů, zálib a informací o domácnosti nebo životním stylu.
 • Platební informace včetně těch potřebných k nákupu (tj. číslo platební karty, expirace karty, fakturační adresa).
 • Přihlašovací údaje k profilu včetně informací k založení profilu (přihlašovací jméno/email, uživatelské jméno, heslo a bezpečnostní otázky/odpovědi).
 • Odpověď na dotaz včetně informace, kterou s Nestlé sdílíte o Vaší zkušenosti s používáním výrobků a služeb Nestlé (komentáře, návrhy, prohlášení nebo jiná reakce ve vztahu k výrobkům Nestlé).
 • Obsah vytvořený uživateli (např. videa, fotografie a osobní příběhy, který vytvoříte a sdílíte s Nestlé vložením na jeho stránky).

A to vždy za podmínky Vašeho výslovného souhlasu.

2.2. Údaje, které sbíráme během návštěvy Webové stránky

Více detailů o těchto datech najdete v Politice cookies.

2.3. Údaje z jiných zdrojů

Můžeme sbírat údaje z jiných legitimních zdrojů za účelem poskytnutí našich výrobků nebo služeb.

3 Osobní údaje osob mladších 18ti let

Webové stránky nejsou zaměřeny na děti a vědomě nepožadují ani neshromažďují osobní údaje od osob mladších 18 let. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali údaje dítěte, resp. od osob mladších 18let, údaje bezodkladně odstraníme z našich záznamů. Avšak Nestlé může sbírat osobní údaje týkající se dětí, resp. od osob mladších 18 let, a to od rodičů nebo zákonného zástupce na základě jejich výslovného souhlasu.

4 Pro jaké účely a jak používáme osobní údaje

Nestlé shromažďuje údaje pouze v nezbytných případech. Nestlé použije Vaše údaje pouze pro sjednané účely. Uvádíme následující příklady:

 • Online objednávky – zpracování a poslání Vaší objednávky, předání informace o stavu objednávky.  Pozor na internetové obchody třetích stran, které prodávají výrobky Nestlé – tyto nejsou kontrolované ani provozované společností Nestlé. Doporučujeme, abyste si před poskytnutím jakýchkoli osobních údajů, jako je třeba číslo Vaší kreditní karty, přečetli zásady ochrany osobních údajů daného online obchodu.
 • Spravování profilu – vytvoření a správa profilu (účtu), včetně administrativy loajálních programů, které jsou propojený s Vaším profilem (účtem).
 • Servis pro spotřebitele – poskytnutí spotřebitelských služeb, včetně reakcí na Vaše dotazy, stížnosti a všeobecné informace k našim výrobkům. Servis pro spotřebitele může využívat různé formy komunikace jako emailu, dopisu, telefonu nebo online chatů.
 • Spojení se spotřebiteli – větší a aktivnější zapojení s našimi výrobky a službami. Může zahrnovat zveřejňování obsahu pro spotřebitele.

Personalizace – Nestlé může kombinovat údaje z různých zdrojů (např. Webových stránek a offline aktivit). Toto propojení poskytuje Nestlé kompletní obrázek spotřebitele a na druhou stranu umožňuje Nestlé poskytnout lepší služby a personalizaci, včetně:Webových stránek – zlepšení a personalizace zkušeností na stránkách použitím údajů z přihlašovacích informací, informací o počítači a/nebo informací o předchozím použití stránek.

Výrobků – vylepšení výrobků Nestlé, aby uspokojili potřeby spotřebitelů, s použitím demografických informací, profilování spotřebitele a zpětné informace od spotřebitele.

Cílená reklama – nabízení reklamy podle zájmů. Na jedné straně Nestlé využívá informace shromážděné na svých stránkách a stránkách třetích stran. Tento druh reklamy se nazývá „online behaviorální reklama“ nebo „cílená reklama“. Typicky je prováděna pomocí cookies nebo podobných technologiích.

 • Marketingová komunikace – poskytnutí marketingových informací, pokud jste souhlasili s jejich posíláním. Tyto mohou být sdíleny přes SMS, emaily nebo online reklamu) a přes komentáře. Pokud jste souhlasili s obdržením SMS, budou doručovány v souladu s podmínkami poskytovatele služeb, které mohou být zpoplatněny.
 • Sociální sítě – poskytování sociální komunikace včetně:

Nástroje komunity Webových stránek  – při návštěvě Webové stránky přes komunitní nástroj a vložíte recept, obrázek nebo jiný obsah, Nestlé může použít a zobrazit údaje, které sdílíte na těchto stránkách.

Virální nástroje – např. pozvání přítele, kde můžete sdílet zprávy, informace o výrobku, soutěži nebo jiné s rodinou nebo přáteli. Typicky vyžaduje sběr a použití kontaktních údajů (jméno, email) pro doručení jednorázové zprávy/obsahu adresátovi.

Soc.sítě třetích stran – pokud použijete „Facebook Connect“ nebo „Facebook Like“, může Nestlé použít osobní údaje. Tyto nástroje Nestlé integruje na stránky za účelem pořádání soutěží a umožnění sdílení obsahu s přáteli. Použitím nástroje Nestlé může získat určité údaje ze sociální sítě. Více o této problematice najdete v podmínkách užití poskytovatele sociálních sítí.Jiné – údaje může Nestlé používat pro jiné specifické účely včetně denní údržby a zabezpečení stránek, k vyhodnocování demografických studií a auditů a pro spotřebitelské průzkumy.

5 Komu sdělujeme Vaše osobní údaje a proč

 1. Komu sdělujeme Vaše osobní údaje a proč

Kromě subjektů Nestlé uvedených v sekci správců osobních údajů a kontakt (část 8) sdílíme vaše osobní údaje s následujícími třetími stranami:

Poskytovatelé služeb. Jedná se o externí společnosti, které nám pomáhají v našem podnikání např. vyřizování objednávek, zpracování plateb, odhalování podvodů a ověřování identity, provoz webových stránek, společnosti zabývající se průzkumem trhu, podpůrné služby, propagace, vývoj webových stránek, analýza údajů, CRC atd.). Poskytovatelé služeb a jejich vybraní zaměstnanci mohou přistupovat k vašim osobním údajům a používat je pouze našim jménem pro konkrétní úkoly, o jejichž provedení byli požádáni na základě našich pokynů, a jsou povinni uchovávat vaše osobní údaje v tajnosti a bezpečnosti. [Pokud to vyžadují platné zákony, můžete získat seznam poskytovatelů, kteří zpracovávají vaše osobní údaje (kontaktujte nás v části 12).]

Úvěrové agentury/exekutoři. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy jsou úvěrové agentury a exekutoři externí společnosti, které nám pomáhají ověřit vaši bonitu (zejména při objednávkách s fakturou) nebo vymáhat neuhrazené faktury.

Společnosti třetích stran používající osobní údaje pro vlastní marketingové účely. Kromě situací, kdy jste udělili svůj souhlas, neposkytujeme licenci ani neprodáváme vaše osobní údaje společnostem třetích stran pro jejich vlastní marketingové účely. Jejich identita bude zveřejněna v době vyžádání vašeho souhlasu.

Se společností Meta Platforms Ireland Limited (dále jen „Meta“) můžeme například sdílet určité osobní údaje týkající se akcí, které provádíte na našich webových stránkách, jako jsou vaše návštěvy našich webových stránek, vaše interakce na našich webových stránkách, používání služby Facebook Connect a informace shromážděné ze souborů cookie nebo podobné technologie včetně Facebook pixelu. To nám umožňuje měřit efektivitu naší reklamy, zlepšovat naše marketingové postupy a pomáhá nám to poskytovat vám a lidem, jako jste vy, relevantnější reklamu (včetně sociálních médií, jako je Facebook). Pro toto zpracování jsme společným provozovatelem osobních údajů se společností Meta. Tato smlouva znamená, že vám musíme poskytnout toto oznámení, ale pokud chcete uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, měli byste kontaktovat společnost Meta. Další informace včetně toho, jak vám Meta umožňuje vykonávat vaše práva na ochranu osobních údajů a následně zpracovávat vaše informace jako nezávislý kontrolor osobních údajů, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Meta, které jsou dostupné na https://www.facebook.com/about/ privacy.

Třetí příjemci používající osobní údaje z právních důvodů nebo z důvodu sloučení/akvizice. Vaše osobní údaje zpřístupníme třetím stranám z právních důvodů nebo v souvislosti s akvizicí nebo fúzí (podrobnosti naleznete v části 5).

6 Vaše práva

6.1. Právo odhlášení z marketingové komunikace

Máte právo Opt-out, nepovolení marketingové komunikace; to můžete provést takto:

(a)    Následováním pokynů dané marketingové komunikace

(b)    Pokud máte účet v Nestlé, máte možnost změnit podmínky udělení souhlasu v části nastavení profilu

(c)    Kontaktováním nás na emailové adrese: info@nestle.cz

Pokud se odhlásíte z marketingové komunikace, stále můžete dostávat administrativní komunikaci z Nestlé, jako potvrzení objednávky a oznámení o aktivitách účtu /potvrzení účtu, změny hesla).

6.2. Přístup a oprava

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Vždy můžete zkontrolovat nebo aktualizovat osobní údaje, které jsme shromáždili v rámci Vaší registrace na Webové stránce. Pokud tak chcete učinit, otevřete prosím odpovídající sekci na Webových stránkách (pokud je dostupná). Případně nás kontaktujte.

6.3. Právo na výmaz osobních údajů

V případě, že účel zpracování osobních údajů pominul, máte právo využít svého práva na výmaz osobních údajů ve smyslu § 20 ZOOÚ. Nestlé následně bez zbytečného odkladu Vaše osobní údaje vymaže. Stejně tak máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, a to v případě, že odvoláte poskytnutý souhlas, vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, osobní údaje jsou zpracovány nezákonně, důvodem pro výmaz je splnění povinností podle tohoto zákona, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo osobní údaje byly získány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

6.4. Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, aby Nestlé omezilo zpracování osobních údajů v případě, že namítáte nesprávnost osobních údajů, zpracování osobních údajů je nezákonné, Nestlé už nepotřebuje poskytnuté osobní údaje, ale potřebujete jich na uplatnění právního nároku nebo vznášíte námitku proti zpracování osobních údajů.

6.5. Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste poskytli Nestlé, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo přenést tyto osobní údaje dalšímu správci, pokud je to technicky možné a pokud jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s  ZOOÚ a zpracování osobních údajů se provádí automatizovanými prostředky.

6.6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu týkajícího se Vaší konkrétní situace –  vykonáváte činnost ve veřejném zájmu, nebo zpracování je dané na základě oprávněných zájmů Nestlé, nebo v případě profilování založeného na ustanoveních ZOOÚ. Současně máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, za účelem přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, ve kterém s přímým marketingem souvisí.

6.7. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo na to, aby se na Vás nevztahovalo rozhodnutí, které je založené výlučně na automatizovaném zpracování osobních údajů včetně profilování, a které má právní účinky, které se Vás dotýkají anebo Vás podobně významně ovlivňují. Toto se však neuplatní v případě, že takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy, plnění smlouvy mezi Vámi a Nestlé, anebo v případě, že zpracování bylo provedeno dle zvláštního předpisu anebo mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázaná, anebo jestli jste k tomuto zpracování udělili výslovný souhlas.

7 Bezpečnost a uchování dat

7.1. Bezpečnost údajů

Nestlé je ve smyslu ZOOÚ povinno přijmout vhodná technická a organizační opatření na zabezpečení a prokázání toho, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu se ZOOÚ. Uvedená opatření je Nestlé povinno podle potřeby aktualizovat. Nestlé má nastaveno několik bezpečnostních opatření pro udržení Vašich osobních údajů v bezpečí:

 • Zabezpečení operačního prostředí – Nestlé shromažďuje Vaše osobní údaje v zabezpečeném prostředí, které je přístupné pouze pro zaměstnance Nestlé, agentury a smluvní partnery na principu „nutnosti“. Nestlé dodržuje v tomto smyslu všeobecně uznávané průmyslové standardy.
 • Šifrování informací o platebním styku – Nestlé používá standardizované šifrování k zabezpečení citlivých finančních informací (informace o platební kartě).
 • Povolení přístupu na účet – Nestlé vyžaduje, aby registrovaní uživatelé potvrdili platnost svojí identity (přihlašovací údaje, heslo) před vstupem na stránky nebo při změnách na účtu. Toto opatření zamezuje neautorizovanému přístupu.

Tato zabezpečení se nevztahují na údaje, které veřejně sdílíte např. na komunitních stránkách.

 

7.2. Uchování dat

Nestlé bude uchovávat osobní údaje pouze pro nezbytně nutnou dobu pro uvedené účely, pro zodpovězení Vašeho dotazu nebo vyřešení problému, poskytnutí lepších a nových služeb a za podmínky dodržení všech zákonných nařízení.

8 Jak nás kontaktovat

Nestlé je správce údajů a zpracovává je v rozsahu těchto Zásad. Pokud máte jakékoliv dotazy, stížnosti, či komentáře týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo našich postupů při zpracování informací, kontaktujte nás prosím dopisem na Nestlé Česko s.r.o., Servis pro spotřebitele, Mezi Vodami 2035/31, 143 20 Praha 4, anebo pošlete elektronickou zprávu na consumer.service@cz.nestle.com nebo zavolejte 800 135 135 v pracovních dnech v době 8-11.30 a 13-16.

 

Copyright © Nestlé, 2018

značky cereálií a produkty

NQ Minis 300g.png

NESTLÉ CEREÁLIE MINIS

Kit Kat 330g 3D.png

KitKat cereálie

Cini Minis 375g 3D.png

Cini Minis®

Nesquik 375g 3D.png

Cereálie NESQUIK®

Find_fitness

Fitness®

cheerios honey

Cheerios®

CORN FLAKES

Corn Flakes

Chocapic_choco

Chocapic®

Lion 400g 3D.png

CEREÁLIE LION®

hub_MUSLI_tycinky.png

NESTLÉ MUSLI

Kontaktujte nás