FAQ - CzekoPoranki

JAKI JEST CEL AKCJI PROMOCYJNEJ „CZEKOPORANKI – PYSZNY CZEKOLADOWY SMAK LUB ZWROT PIENIĘDZY”?

Celem Akcji Promocyjnej jest weryfikacja satysfakcji konsumentów z użycia Produktów Promocyjnych, określonych w § 3 ust. 2 Regulaminu. W związku z tym, Uczestnik, który pomimo prawidłowego stosowania Produktu Promocyjnego, nie uzyskał satysfakcji z jego zastosowania, ma prawo zgłosić się do Akcji Promocyjnej.

 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W AKCJI PROMOCYJNEJ?

Udział w Akcji Promocyjnej mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające określone w Regulaminie Produkty Promocyjne, jako konsumenci w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360), w oparciu o Dowody Zakupu określone w Regulaminie, § 3 ust. 3 lit. b).

 

W JAKIM TERMINIE MOGĘ DOKONAĆ ZGŁOSZENIA DO AKCJI PROMOCYJNEJ?

Okres przyjmowania zgłoszeń rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia 2024 r. i trwa do 31 maja 2024 r. lub do wyczerpania puli zwrotów.

 

JAKIE PRODUKTY BIORĄ UDZIAŁ W AKCJI PROMOCYJNEJ?

W Akcji Promocyjnej biorą udział następujące płatki śniadaniowe marki Nestlé:

- NESQUIK 250g, NESQUIK 375g, NESQUIK 450g, NESQUIK 700g

- NESQUIK MIX 225g, NESQUIK MIX 400g

- NESQUIK ALPHABET 275g, NESQUIK ALPHABET 460g

- CHOCAPIC 250g, CHOCAPIC 450g, CHOCAPIC 700g

- CHOCAPIC BROWNIE 210g, CHOCAPIC BROWNIE 400g

- COOKIE CRISP 250g, COOKIE CRISP 450g, COOKIE CRISP 700g

 

KUPIŁEM PŁATKI ŚNIADANIOWE CHOCAPIC 450G W DNIU 1.03.2024 R. CZY MOGĘ ZGŁOSIĆ SIĘ DO AKCJI PROMOCYJNEJ?

Niestety nie. Okres sprzedaży promocyjnej rozpoczyna się w dniu 18 marca 2024 r. i trwa do 31 maja 2024 r. Poza Okresem sprzedaży promocyjnej Produkty Promocyjne dostępne są w sprzedaży, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w Akcji Promocyjnej.

 

JAK MOGĘ ZGŁOSIĆ SIĘ DO AKCJI PROMOCYJNEJ?

W celu dokonania zgłoszenia do Akcji Promocyjnej należy dokonać w Okresie Promocyjnym zakupu jednego Produktu Promocyjnego, zachować oryginalny paragon fiskalny lub potwierdzenie zakupu z aplikacji sieci sklepów oraz dokonać poprawnego i kompletnego zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej: www.nestle-cereals.com/pl/czekoporanki-formularz

 

GDZIE ZNAJDUJE SIĘ NUMER Z DOWODU ZAKUPU, KTÓRY POWINNO SIĘ ZGŁOSIĆ DO AKCJI PROMOCYJNEJ?

Numer z Dowodu Zakupu umieszczony jest u góry, po prawej stronie Dowodu Zakupu, naprzeciwko daty zakupu.

 

PODCZAS WYPEŁNIENIA FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO WYŚWIETLIŁ SIĘ KOMUNIKAT, ŻE DANY DOWÓD ZAKUPU ZOSTAŁ JUŻ ZGŁOSZONY. CO MOGĘ ZROBIĆ W TEJ SYTUACJI?

Do Akcji Promocyjnej dany Dowód Zakupu można zgłosić tylko raz. Jeśli jesteś pewien, że nie dokonałeś jeszcze zgłoszenia danego Dowodu Zakupu, możesz skontaktować się z Organizatorem poprzez skrzynkę e-mail czekoporanki@uniqueone.pl.

 

NA CZYM POLEGA ANKIETA DOTYCZĄCA PRODUKTU PROMOCYJNEGO?

Ankieta dotycząca Produktu Promocyjnego to zestaw kilku pytań związanych z zakupem płatków śniadaniowych marki Nestlé o smaku czekoladowym. Udzielenie odpowiedzi na pytania w ankiecie dotyczącej Produktu Promocyjnego, stanowiącej element Zgłoszenia jest obligatoryjne, a treści zamieszczane przez Uczestnika muszą odnosić się bezpośrednio do cech, właściwości lub sposobu korzystania z zakupionego Produktu Promocyjnego.

 

SKĄD BĘDĘ WIEDZIAŁ, CZY MOJE ZGŁOSZENIE DO AKCJI PROMOCYJNEJ ZOSTAŁO PRZYJĘTE DO WERYFIKACJI?

Zgłoszenia kwalifikowane są zgodnie z kolejnością ich wpływu. Organizator dokonuje weryfikacji Zgłoszenia w terminie 14 dni roboczych od momentu jego wpływu na serwer dedykowany obsłudze Akcji Promocyjnej. O rozpoczęciu procesu weryfikacji Organizator informuje Uczestnika wiadomością e-mail wysłaną na adres e-mail podany w Zgłoszeniu.

 

ILE RAZY MOGĘ WZIĄĆ UDZIAŁ W AKCJI PROMOCYJNEJ?

Uczestnik może wziąć udział w Akcji Promocyjnej tylko jeden raz tj. zgłosić jeden Dowód Zakupu i otrzymać zwrot środków pieniężnych za zakup maksymalnie jednego Produktu Promocyjnego.

 

JAKIEJ WYSOKOŚCI ZWROT MOGĘ OTRZYMAĆ?

Wartość zwrotu pieniężnego uzależniona jest od kwoty brutto wydanej na zakup Produktu Promocyjnego, wynikającej z Dowodu Zakupu. Maksymalna wartość jednego zwrotu środków pieniężnych wynosi 25,00 zł brutto.

 

ZAKUPIŁEM JEDNORAZOWO DWA OPAKOWANIA PŁATKÓW ŚNIADANIOWYCH NESQUIK 450G W KWOCIE 14,99 ZŁ/SZT I ZGŁOSIŁEM DOWÓD ZAKUPU DO AKCJI PROMOCYJNEJ. JAKIEJ WYSOKOŚCI ZWROT ŚRODKÓW OTRZYMAM?

Jeśli Uczestnik zapłacił za Produkt Promocyjny 14,99 zł brutto (i taka kwota wynika z Dowodu Zakupu) - taki zwrot będzie przysługiwał Uczestnikowi. Jeśli Uczestnik zakupił dwa Produkty Promocyjne i zapłacił za nie łącznie 29,98 zł brutto, otrzyma zwrot za jeden z nich, tj. 14,99 zł brutto.

 

ZAKUPIŁEM JEDNORAZOWO DWA OPAKOWANIA PŁATKÓW ŚNIADANIOWYCH, JEDNE CHOCAPIC 250G W KWOCIE 7,99 ZŁ I DRUGIE COOKIE CRISP 700G W KWOCIE 19,99 ZŁ I ZGŁOSIŁEM DOWÓD ZAKUPU DO AKCJI PROMOCYJNEJ. JAKIEJ WYSOKOŚCI ZWROT ŚRODKÓW OTRZYMAM?

Jeżeli na Dowodzie Zakupu figuruje więcej niż jeden Produkt Promocyjny, Uczestnik otrzyma zwrot środków za zakup najdroższego Produktu Promocyjnego, który widnieje na Dowodzie Zakupu, tj. otrzyma zwrot w wysokości 19,99 zł brutto.

 

ZAPŁACIŁEM ZA PRODUKT PROMOCYJNY 27,99 ZŁ. JAKIEJ WYSOKOŚCI ZWROT ŚRODKÓW OTRZYMAM?

Maksymalna wartość jednego zwrotu środków pieniężnych wynosi 25,00 zł brutto. Jeśli Uczestnik zapłacił za Produkt Promocyjny 27,99 zł brutto, otrzyma zwrot w wysokości 25,00 zł brutto.

 

ILE WYNOSI CAŁKOWITA WARTOŚĆ PULI ZWROTÓW?

Całkowita wartość puli zwrotów środków pieniężnych przewidzianych przez Organizatora w Akcji Promocyjnej wynosi: 50 000,00 zł brutto.

 

GDZIE MOGĘ SPRAWDZIĆ DOSTĘPNĄ PULĘ ZWROTÓW?

Wskaźnik dostępnych zwrotów środków pieniężnych dostępny jest na stronie internetowej www.uniqueone.pl/regulaminy.

 

KIEDY OTRZYMAM ZWROT ŚRODKÓW ZA ZGŁOSZENIE DO AKCJI PROMOCYJNEJ?

Jeżeli Uczestnik spełnia warunki opisane w Regulaminie i nie została wyczerpana pula zwrotów, otrzymuje on zwrot środków. Informacja o wyniku weryfikacji wysłana jest Uczestnikowi na adres e-mail podany w Zgłoszeniu wraz z prośbą o uzupełnienie informacji w zakresie danych osobowych i podanie nazwiska zwycięzcy celem dokonania przelewu.

Wydanie środków pieniężnych następuje w terminie 14 dni roboczych licząc od dnia poinformowania Uczestnika o pozytywnej weryfikacji, nie później niż 19 lipca 2024 r.

 

W JAKI SPOSÓB OTRZYMAM ZWROT ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH?

Zwrot środków pieniężnych nastąpi za pośrednictwem przelewu środków na rachunek bankowy podany podczas dokonywania Zgłoszenia. Organizator dokonuje zwrotów środków pieniężnych wyłącznie na numery kont w bankach prowadzących działalność operacyjną się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

CZY BĘDĘ ZOBOWIĄZANY ODPROWADZIĆ PODATEK OD OTRZYMANEGO ZWROTU ŚRODKÓW?

Nie. Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128) zwrot środków będzie stanowił po stronie Uczestnika dochód zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

CZY MOGĘ ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ DOTYCZĄCĄ AKCJI PROMOCYJNEJ?

Tak. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 9 sierpnia 2024. Szczegóły dotyczące sposobu składania reklamacji znajdują się w z § 7 Regulaminu Akcji Promocyjnej.

 

GDZIE ZNAJDĘ INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe Uczestników Akcji Promocyjnej będą przetwarzane do celów przeprowadzenia Akcji Promocyjnej. Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w z § 6 Regulaminu Akcji Promocyjnej.