FAQ

Jak długo trwa loteria?

Loteria trwa od dnia 02.01.2024 roku do dnia 11.07.2024 roku, w tym okres sprzedaży produktów promocyjnych trwa od dnia 02.01.2024 roku do dnia 28.03.2024 roku. Zgłoszenia do loterii są przyjmowane od dnia 15.01.2024 roku do dnia 28.03.2024 roku.
Loteria podzielona jest na etapy:

Etap I - 15.01.2024 r. - 02.02.2024 r.

Etap II - 03.02.2024 r. - 20.02.2024 r.

Etap III - 21.02.2024 r. - 10.03.2024 r.

Etap IV - 11.03.2024 r. - 28.03.2024 r.

Na czym polega loteria?

Każde zakupione opakowanie płatków śniadaniowych Nestlé, to szansa na wygranie nagród Xbox.

Ile jest nagród w wygrania?

W loterii są do wygrania:

Nagrody główne - konsole Xbox Series S - 8 szt.

Nagrody I stopnia - słuchawki Xbox Stereo (przewodowe) - 16 szt.

Nagrody natychmiastowe - kody na 1 miesiąc dostępu do Xbox Game Pass Ultimate - 5000 szt.

Jakie produkty są objęte loterią?

Loterią objęte są wszystkie płatki śniadaniowe Nestlé następujących marek: Nestlé CINI MINIS, Nestlé NESQUIK, Nestlé CHOCAPIC, Nestlé NAT, Nestlé CHEERIOS, Nestlé COOKIE CRISP, Nestlé LION, Nestlé CHOKELLA, Nestlé CORN FLAKES, Nestlé FITNESS, Nestlé FRUTINA, Nestlé KANGUS, Nestlé MUSLI, Nestlé KITKAT - wszystkie dostępne gramatury, smaki i rodzaje. 

W loterii biorą udział produkty z aktualnym oznaczeniem promocyjnym, jak i bez oznaczenia promocyjnego.

Jak wziąć udział w loterii?

Aby wziąć udział w loterii należy w dniach 02.01.2024 r. – 28.03.2024 r. zakupić co najmniej jedno opakowanie płatków śniadaniowych Nestlé oraz zachować fizyczny oryginał dowodu zakupu. W dniach 15.01.2024 r. – 28.03.2024 r. dokonać rejestracji zgłoszenia do loterii na stronie www.nestle-cereals.com/xbox. W zgłoszeniu należy podać adres e-mail, numer telefonu, dane z dowodu zakupu oraz wgrać skan/zdjęcie dowodu zakupu.

Od razu po rejestracji zgłoszenia dowiesz się, czy udało Ci się wygrać nagrodę natychmiastową w postaci kodu na 1 miesiąc dostępu do Xbox Game Pass Ultimate. Dodatkowo każde przesłane, prawidłowe zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagród głównych oraz nagród I stopnia. 

Czy muszę dokonać zakupu, aby wziąć udział w loterii? 

Tak, aby wziąć udział w loterii musisz kupić opakowanie płatków śniadaniowych Nestlé, w okresie od dnia 02.01.2024 r. do dnia 28.03.2024 r. 

Skąd będę widział, że wygrałem?

W przypadku wygrania nagrody natychmiastowej, po wysłaniu formularza zgłoszeniowego do loterii, na stronie pojawi się informacja o treści: "Gratulacje! Wygrałeś kod Xbox Game Pass Ultimate: dostęp na 1 miesiąc. Informację o wygranej nagrodzie oraz weryfikacji zwycięskiego zgłoszenia dostaniesz w wiadomości e-mail. Dodatkowo bierzesz udział w losowaniu nagród I stopnia oraz losowaniu nagród głównych. Zachowaj dowód zakupu do zakończenia Loterii." – oznacza to, iż Uczestnik wygrał nagrodę natychmiastową oraz jego zgłoszenie bierze udział w losowaniu nagrody głównej oraz nagrody I stopnia.

W przypadku wygranej nagrody głównej oraz nagrody I stopnia najpóźniej drugiego dnia roboczego od losowania nagród głównych lub nagród I stopnia, podejmowane będą próby nawiązania połączenia telefonicznego z wylosowanym laureatem. Połączenie telefoniczne jest dokonywane na numer telefonu laureata, który wpisał w formularzu. W trakcie rozmowy poprosimy Cię o przesłanie na adres loteria@avanti.waw.pl, w ciągu 5 dni roboczych dokumentów: wypełnionego i własnoręcznie podpisanego oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).

 

Ile muszę mieć lat, aby wziąć udział w loterii? 

Aby wziąć udział w loterii, musisz mieć skończone 18 lat.

Czy mogę wziąć udział, jeśli nie mieszkam w kraju, w którym odbywa się promocja?

Loteria urządzana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikiem loterii, może być jedynie osoba zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Mam pytanie dotyczące produktów z gamy płatków śniadaniowych Nestlé.

Jeśli masz pytanie dotyczące naszych produktów, możesz dowiedzieć się o nich więcej tutaj. Jeśli nie uzyskasz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy do kontaktu.

Czy muszę zachować dowód zakupu?

Tak, musisz zachować dowód zakupu, w postaci fizycznego oryginału paragonu fiskalnego albo faktury imiennej. Dowód zakupu będzie niezbędny do przesłania zgłoszenia oraz może być potrzebny do weryfikacji przez Organizatora w przypadku wygrania nagrody.
Jeden dowód zakupu można zgłosić do loterii tylko raz. Zachowaj dowód zakupu do zakończenia loterii.

Mam problemy techniczne z witryną internetową…

Przykro nam, że masz problemy z naszą witryną. Spróbuj odświeżyć stronę, na której jesteś. Jeśli to nie zadziała, wypróbuj inną przeglądarkę. Jeśli to również nie pomoże, skontaktuj się z nami i koniecznie prześlij nam zrzut ekranu, żebyśmy mogli zapoznać się z występującym błędem.

Co obejmuje nagroda?

W loterii są do wygrania:

Nagrody główne - konsole Xbox Series S - 8 szt.

Nagrody I stopnia - słuchawki Xbox Stereo (przewodowe) - 16 szt.

Nagrody natychmiastowe - kody na 1 miesiąc dostępu do Xbox Game Pass Ultimate - 5000 szt.

Czy mogę wymienić nagrodę na coś innego?

Nagrody nie podlegają wymianie na wartości pieniężne lub zamianie na inną nagrodę. Prawo do nagrody w loterii nie może być przeniesione na osoby trzecie wskazane przez laureata. 

Kiedy odbędą się losowania nagród I stopnia?

Losowania nagród I stopnia odbędą się:

W dniu 06.02.2024 r. odbędzie się losowanie spośród wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w Etapie I, czyli od dnia 15.01.2024 r. do dnia 02.02.2024 r.

W dniu 22.02.2024 r. odbędzie się losowanie spośród wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w Etapie II, czyli od dnia 03.02.2024 r. do dnia 20.02.2024 r. 

W dniu 12.03.2024 r. odbędzie się losowanie spośród wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w Etapie III, czyli od dnia 21.02.2024 r. do dnia 10.03.2024 r. 

W dniu 03.04.2024 r. odbędzie się losowanie spośród wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w Etapie IV, czyli od dnia 11.03.2024 r. do dnia 28.03.2024 r. 

Podczas każdego losowania losowane są 4 nagrody I stopnia. Po wylosowaniu laureatów nagród I stopnia, do każdego laureata wylosowane zostaną dwie osoby rezerwowe.

Kiedy odbędzie się losowanie nagród głównych?

Losowanie nagród głównych odbędzie się w dniu 03.04.2024 spośród wszystkich zgłoszeń zarejestrowanych w loterii (we wszystkich etapach). Wylosowanych zostanie 8 laureatów nagród głównych oraz do każdego laureata zostaną wylosowane dwie osoby rezerwowe. 

Skąd dowiem się o wygraniu nagrody głównej oraz nagrody I stopnia?

W przypadku wygranej nagrody głównej oraz nagrody I stopnia najpóźniej drugiego dnia roboczego od losowania, podejmowane będą próby nawiązania połączenia telefonicznego z wylosowanym laureatem. Połączenie telefoniczne jest dokonywane na numer telefonu laureata, który wpisał w formularzu. W trakcie rozmowy poprosimy Cię o przesłanie na adres loteria@avanti.waw.pl, w ciągu 5 dni roboczych dokumentów: wypełnionego i własnoręcznie podpisanego oświadczenia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu).

Udało mi się wygrać nagrodę natychmiastową. Co teraz?

W przypadku wygrania nagrody natychmiastowej, po pojawieniu się komunikatu o wygranej, otrzymasz informację e-mail ze szczegółami.

Nagrody natychmiastowe wysyłane są po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia wiadomością SMS na numer telefonu podany przez laureata w formularzu. Nagrody natychmiastowe wysyłane są wyłącznie na numer telefonu podany w zgłoszeniu maksymalnie do dnia 14.06.2024 roku.

Kiedy otrzymam wygrana nagrodę?

Nagrody natychmiastowe wysyłane są w trakcie trwania loterii po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia wiadomością SMS na numer telefonu wpisany przez laureata w formularzu maksymalnie do dnia 14.06.2024 roku. 

Nagrody główne oraz nagrody I stopnia wysyłane są po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia przesyłką pocztową lub kurierską na adres wskazany przez laureata w oświadczeniu maksymalnie do dnia 14.06.2024 roku. 

Jak mogę się skontaktować z organizatorem?

Informacje dotyczące Loterii można uzyskać pod adresem e-mail: loteria@avanti.waw.pl

Ile nagród mogę wygrać w loterii?

Jeden Uczestnik może wygrać maksymalnie:
- jedną nagrodę natychmiastową w trakcie trwania Loterii, 
- jedną nagrodę I stopnia w trakcie trwania Loterii, z zastrzeżeniem, iż jedną nagrodę I stopnia może wygrać maksymalnie jeden Uczestnik z jednego adresu zamieszkania, 
- jedną nagrodę główną w trakcie trwania Loterii, z zastrzeżeniem, iż jedną nagrodę główną może wygrać maksymalnie jeden Uczestnik z jednego adresu zamieszkania.