Kampanjvillkor

Kampanjvillkor

1. Kampanjen är öppen för invånare som bor i Sverige, Norge, Finland och Danmark som har fyllt 18 år, med undantag för medarbetare hos tävlingsarrangören och deras närmaste familjemedlemmar samt tävlingsarrangörens representanter, samarbetspartners och professionella konsulter involverade i kampanjen.

2. Kampanjperiod: 1/2 2022 och 31/5 2022 eller så länge lagret räcker.

3. Registrera dig så här: Köp av ett kampanjpaket är nödvändigt för att registrera dig. Kampanjpaketer: Cheerios Oat 375g., Cheerios Multigrain 375g., och Cheerios Multigrain 600g., Cheerios Honey 375g. Kampanjpaketen finns att köpa i en begränsad mängd och bara så länge lagret räcker. För att registrera dig, gå in på nestle-cereals.com/CheeriosBees, skriv in koden från förpackningen och delge personuppgifter (namn, adress, e-post och telefonnummer).

4. Internetuppkoppling är nödvändig för att registrera sig.

5. Mer information om registrering: Köp ett kampanjpaket under kampanjperiod och hitta koden (kampanjkod) på baksidan. Gå in på webbsidan nestle-cereals.com/CheeriosBees och ange kod. De personliga uppgifterna är namn, adress, e-post och telefonnummer. Kampanjkoder måste matas in i kampanj formulär exakt som de står på paketet. Kampanjkoden är identisk på samtliga kampanjpaket. Försök till användning av koder från paket som inte är med i kampanjen eller användning av en kod som inte är avsedd för att användas i denna kampanj kan resultera i diskvalificering, och alla relaterade inmatningar kommer att ogiltigförklaras. Deltagarna kan registrera sig en gång varje dag med samma e-postadress. Om du inte kan läsa din kampanjkod på grund av ett rent tryckfel kan du kontakta vår kundtjänst konsumentforum@se.nestle.com för att få en ersättningskod. Alla förfrågningar rörande ersättning ska ha mottagits av vår kundtjänst senast den 20/5 2022. Om tryckfelet är äkta kommer en ersättningskod att skickas till dig.

6. Förpackningar med solrosfrön: Det finns totalt 33 000 förpackningar med solrosfrön för Sverige, Danmark, Finland och Norge. Du kan registrera dig för att motta en förpackning till och med 31/5 2022 eller så länge lagret räcker.

7. Arrangören skickar förpackningen med frön utan extra kostnader till deltagaren, detta skickas till adressen som angetts vid registreringen.
 

Nestlé Sverige AB samlar in och behandlar dina personuppgifter i samband med registreringen till kampanjen Cheerios Breakfast for Bees. Dina personuppgifter kommer inte att förmedlas vidare. Du har rätt till insyn om dina insamlade uppgifter samt rätt att få tillgång till den insamlade informationen och rätt att invända mot behandlingen av informationen. Du har ockå rätt att få felaktig information korrigerad eller raderad. Detta kan du göra genom att kontakta oss på konsumentforum@se.nestle.com. Din organisatör kommer att använda din personliga information (så som namn, telefonnummer och e-postadress), i enlighet med integritetsvillkoren på hemsidan https://www.nestle-cereals.com/se/se/content/dataskydd-och-integritet

9. Kampanjarrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera registrerade deltagare som bedöms manipulera processen för inlösning av kampanjkoder eller andra delar av kampanjprocessen; eller som agerar på ett vilket som helst sätt som av tävlingsarrangören bedöms vara i strid med reglerna och villkoren; eller som agerar på ett vilket som helst sätt som av kampanjarrangören bedöms störa administrationen av kampanjen.
 

10. Ofullständiga, ogiltiga, missriktade eller för sena försök på att delta eller inmatningar som inte sker i enlighet med dessa regler och villkor kommer inte att accepteras. Deltagaren är ansvarig för att kontaktuppgifterna som matas in är korrekta och i tid.

Ansvarsskyldighet:

11. Kampanjarrangören tar inte något ansvar för förstörelse, förlust eller skada som deltagare i kampanjen upplevt under kampanjens gång eller som resultat av att acceptera ett kampanjförpackning, med undantag för ansvarsskyldighet som inte kan avvisas enligt gällande rätt (däribland personskador, död och bedrägeri) och som i sådana fall är begränsat till lagens lägsta ansvarsnivå. Kampanjarrangören är inte ansvarsskyldig för någon typ av misslyckande i att motta en kampanjförpackning som registrerats för som har att göra med felaktigheter i deltagarens uppgifter inlämnade av deltagaren.

12. Enligt lag är arrangören av kampanjen inte ansvarig för:

a) Felaktiga eller oriktiga kampanjssvar eller för bristfälliga, misslyckade eller felaktiga elektroniska dataöverföringar.

b) Icke auktoriserad åtkomst till eller stöld, förstörelse eller ändring av kampanjkoder vid vilken som helst tidpunkt under administrationen av denna tävling.

c) Bristfälliga kommunikationslinjer, oavsett orsaken, gällande alla utrustningar, system, nätverk, linjer, satelliter, servrar, datorer eller leverantörer som använts i någon aspekt av denna tävling.

d) Förbindelse saknas eller kan inte nås: Internet eller webbsidan eller någon kombination därav.

13. Om en handling, försummelse, händelse eller omständighet inträffar som är bortom tävlingsarrangörens rimliga kontroll, eller där bedrägeri, missbruk och/eller fel (av mänsklig eller teknologisk natur) annars påverkar det riktiga utförandet av denna kampanj eller kampanjförpackning och endast om omständigheter gör det oundvikligt, så reserverar sig kampanjarrangören rätten att ställa in eller ändra kampanjen eller villkoren. Arrangören kommer under sådana omständigheter alltid att sträva efter att minimera effekten för deltagarna för att undvika onödig besvikelse.

14. Deltagare accepterar att vara bundna av dessa regler och villkor.

15. Alla frågor rörande den juridiska tolkningen av reglerna ska baseras på Svensk lagstiftning och svenska domstolar skall ha exklusiv domsrätt.

Kampanjarrangör:

Nestlé Sverige AB; Grenadjärgatan 6 SE-254 53 Helsingborg, Sverige (Skicka vänligen inte tävlingssvar till denna adress)

Tlf: 020 29 92 00

Mail: konsumentforum@se.nestle.com