Better planet
VÅRA LÖFTEN – EN BÄTTRE PLANET
Nestlé Cereals / LÖFTE OM EN BÄTTRE PLANET

Vi lovar att göra näringsrika frukostalternativ, samtidigt som vi skapar en positiv inverkan på världen omkring oss.

Share it with your friends

Hållbarhet handlar inte bara om miljön. Det handlar om att förändra vårt arbetssätt – från våra ingrediensers ursprung, till produktion och leverans av våra produkter – och därmed bidra till en varaktig förändring för människorna och miljön omkring oss.

”Vi granskar allt som vi gör och hur vi kan förnya och förbättra vårt arbete för att minska vårt koldioxidavtryck.”

Vi har redan satt upp några tuffa mål:

Nettonollutsläpp

Nettonollutsläpp av växhusgaser till 205 - Vi har fastställt baslinjen för vårt koldoxidavtryck och prioriterar initiativ som minskar vårt koldoxidavtryck.

MINSKA

onödigt förpackningsmaterial där det är möjligt

FORTSÄTTA

att eliminera engångsavfall från alla våra anläggningar.

MINSKA

förbrukningen av vatten år från år i våra fabriker och distributionsanläggningar. Sedan 2018 har vi minskat förbrukningen av vatten med 21 % på alla anläggningar.

Till 2025

ska 100 % av våra förpackningar vara återvinningsbara (från 85 % i stort återvinningsbara, 13 % återvinningsbara och 2 % inte återvinningsbara). För närvarande är 98 % av våra förpackningar återvinningsbara.