Tävlingsvillkor

1. Tävlingen är öppen för invånare i Sverige som har fyllt 18 år, med undantag för medarbetare hos tävlingsarrangören och deras närmaste familjemedlemmar samt tävlingsarrangörens representanter, samarbetspartners och professionella konsulter involverade i kampanjen.

2. Tävlingsperiod: 2/5 2022 till 31/7 2022.

3. Delta så här: Ett köp av ett kampanjpaket är nödvändigt för att delta. Kampanjpaket: Nesquik 375g., Nesquik ABC 325g., Nesquik DUO 375g, och Nesquik Cocoacrush 360g. Kampanjpaketen finns att köpa i ett begränsat antal och bara så länge lagret räcker. För att delta, scanna qr-koden på förpackningen, eller gå in på www.nestle-cereals.com/se/NesquikBikes, delge personuppgifter och svara på tävlingsfrågan för att vara med och tävla.

4. Internetuppkoppling är nödvändig för att delta.

5. Mer information om deltagande: Köp ett kampanjpaket under tävlingsperioden och skanna QR-koden på paketet, eller besök URL-länken som anges på paketet (nestle-cereals.com/se/NesquikBikes). Besvara tävlingsfrågan och fyll i dina personliga uppgifter. De personliga uppgifterna som behövs för att deltaga är namn, e-post och telefonnummer. När du har gått med i vår Yellow Summer-tävling är du automatiskt med och tävlar om tävlingens priser. Deltagare kan delta så många gånger de önskar men endast en gång varje 24 timmar.

6. Vinster: I Sverige finns tre vinster. Varje vinst i tävlingen är ett digitalt-presentkort hos Stålhästen, stalhasten.se, till ett värde av 1000€. Presentkortet kommer utfärdas i SEK och kommer motsvara 1,000€ vid tidspunkt av Nestlés inköp. Det är vinnarens ansvar att registera vinstens värde hos Skatteverket i deklarationen, då vinsten totala värde överstiger ett värde av 1,400 SEK. Vinsten är ett digitals presentkort som skickas via mejl till vinnaren. Presentkortet kan användas både på Stålhästens websida, www.stalhasten.se, eller i någon av deras fysiska butiker. Presentkortet har en giltighet på 2 år från nestlés inköp av presentkorten.

7. Vinsterna är inte förhandlingsbara och går inte att byta.

8. Val av vinnare: Vinnarna av priserna kommer att väljas baserat på tävlingsfrågan av tävlingsarrangören. Vid deltagande i tävlingen accepterar du att vi kontaktar dig via den uppgivna emailadressen eller telefon, om du vinner. Om den först valda vinnaren inte kan motta sitt pris, oavsett vad skälet är, inom 14 dagar från första kontakten från Nestlé, kommer tävlingsarrangören att erbjuda priset till en reserv, som blir kontaktad på ovanstående beskrivna sätt och med samma villkor för att svara.

9. Publicering av vinnare: Vinnarnas namn och land offentliggörs på nestle-cereals.com/se/NesquikBikes 14 dagar efter kampanjperioden slutar, senast 14/08 2022. För att delta i tävlingen samtycker du till detta offentliggörande. Alla personuppgifter som rör vinnaren eller andra deltagare kommer enbart att användas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och avslöjas inte för tredje part utan deltagarens medgivande

10. Nestlé Sverige AB samlar in och behandlar dina personuppgifter i samband med tävlingen om vinst av ett presentkort på ett värde av 1000€. Dina personuppgifter kommer inte att förmedlas vidare. Du har rätt till insyn om dina insamlade uppgifter samt rätt att få tillgång till den insamlade informationen och rätt att invända mot behandlingen av informationen. Du har ockå rätt att få felaktig information korrigerad eller raderad. Detta kan du göra genom att kontakta oss på konsumentforum@se.nestle.com. Din organisatör kommer att använda din personliga information (så som namn, telefonnummer och e-postadress), i enlighet med integritetsvillkoren på hemsidan https://www.nestle-cereals.com/se/content/dataskydd-och-integritet.

11. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera deltagare som bedöms manipulera processen av deltagande i tävlingen eller andra delar av tävlingsprocessen; eller som agerar på ett vilket som helst sätt som av tävlingsarrangören bedöms vara i strid med reglerna och villkoren; eller som agerar på ett vilket som helst sätt som av tävlingsarrangören bedöms störa administrationen av tävlingen.

12. Ofullständiga, ogiltiga, missriktade eller försena försök på att delta eller inmatningar som inte sker i enlighet med dessa regler och villkor kommer inte att accepteras. Deltagaren är ansvarig för att kontaktuppgifterna som matas in är korrekta och i tid.

Ansvarsskyldighet:

13. Tävlingsarrangören tar inte något ansvar för förstörelse, förlust eller skada som deltagare i tävlingen upplevt under tävlingens gång eller som resultat av att acceptera ett pris, med undantag för ansvarsskyldighet som inte kan avvisas enligt gällande rätt (däribland personskador, död och bedrägeri) och som i sådana fall är begränsat till lagens lägsta ansvarsnivå. Tävlingsarrangören är inte ansvarsskyldig för någon typ av misslyckande i att motta ett pris som vunnits som har att göra med felaktigheter i vinnarens bankuppgifter inlämnade av vinnaren.

14. Enligt lag är arrangören av tävlingen inte ansvarig för:

a) Felaktiga eller oriktiga tävlingssvar eller för bristfälliga, misslyckade eller felaktiga elektroniska dataöverföringar.

b) Icke auktoriserad åtkomst till eller stöld, förstörelse eller ändring av kampanjkoder vid vilken som helst tidpunkt under administrationen av denna tävling.

c) Bristfälliga kommunikationslinjer, oavsett orsaken, gällande alla utrustningar, system, nätverk, linjer, satelliter, servrar, datorer eller leverantörer som använts i någon aspekt av denna tävling.

d) Förbindelse saknas eller kan inte nås: Internet eller webbsidan eller någon kombination därav.

15. Om en handling, försummelse, händelse eller omständighet inträffar som är bortom tävlingsarrangörens rimliga kontroll, eller där bedrägeri, missbruk och/eller fel (av mänsklig eller teknologisk natur) annars påverkar det riktiga utförandet of denna kampanj eller pris och endast om omständigheter gör det oundvikligt, så reserverar sig tävlingsarrangören rätten att ställa in eller ändra kampanjen eller villkoren. Arrangören kommer under sådana omständigheter alltid att sträva efter att minimera effekten för deltagarna för att undvika onödig besvikelse.

16. Deltagare accepterar att vara bundna av dessa regler och villkor.

17. Alla frågor rörande den juridiska tolkningen av reglerna ska baseras på Svensk lagstiftning och svenska domstolar skall ha exklusiv domsrätt.

Tävlingsarrangör:

Nestlé Sverige AB; Grenadjärgatan 6 SE-254 53 Helsingborg, Sverige (Skicka vänligen inte tävlingssvar till denna adress)

Tlf: 020 29 92 00

Mail: konsumentforum@se.nestle.com