Untitled-1.png

Tävlingvillkor

1. Tävlingen är öppen för invånare i Sverige som har fyllt 18 år, med undantag för medarbetare hos tävlingsarrangören och deras närmaste familjemedlemmar samt tävlingsarrangörens representanter, samarbetspartners och professionella konsulter involverade i kampanjen.

2. Tävlingsperiod: 8/12 2023 – 14/12 2023

3. Delta så här: Deltagaren ska svara på tävlingsfrågan ”Vad är ditt bästa tips för att komma i julstämning?” på inlägget hos en av de influencer-profiler som marknadsför tävlingen via sin TikTok-kanal.

Det är endast tillåtet att delta en gång i tävlingen per influencer-profil. Vid flera inlämnade bidrag för eller på uppdrag av samma person kommer alla bidrag från den personen att diskvalificeras. Bidrag från byråer, tredje parter, organiserade grupper eller genererade automatiskt av datorer kommer inte att accepteras.

Bidrag som är vulgära, stötande, oanständiga, förtalande, olämpliga för allmän kommunikation eller som skildrar eller uppmuntrar till olagliga aktiviteter kommer automatiskt att diskvalificeras.

4. Internetuppkoppling är nödvändig för att delta.

5. Vinster: I Sverige finns 3vinst per influencer som marknadsför kampanjen. Vinsten är en tröja med CiniMinis-design med jultema, till ett värde av 407 SEK/tröja. Vinnaren är ansvarig för att deklarera och betala eventuell skatt för vinsten i denna tävling. Vinsten kommer att skickas hem till vinnaren.\

6. Priserna är föremål för tillgänglighet och arrangören förbehåller sig rätten att när som helst byta ut priserna mot likvärdiga eller högre värde.

7. Vinsterna är inte förhandlingsbara och går inte att byta.

8. Val av vinnare: Vid slutet av kampanjperioden kommer vinnarna att väljas av tävlingsarrangören baserat på deltagarnas svar på tävlingsfrågan, där tävlingsarrangören kommer att välja vinnarna med de svar de anser vara bäst på frågan ”Vad är ditt bästa tips för att komma i julstämning?”.

9. Alla beslut från arrangören är slutgiltiga, bindande och kan inte diskuteras eller överklagas.

10. Vinnaren kommer att meddelas av arrangören @ciniminisnordics genom att arrangören svarar på vinnarens kommentar på influencerns tävlingsinlägg. Vinnaren kommer bli ombedd att kontakta arrangören via direktmeddelande på TikTok (profil: @ciniminisnordics). Namnen på vinnarna kommer att publiceras på @ciniminisnordics TikTok efter godkännande från vinnarna. Arrangören kommer att meddela var och när priset kommer att levereras till varje enskild vinnare.

11. Om en potentiell vinnare av någon anledning inte kan kontaktas inom 14 dagar från det att arrangören tar kontakt, eller om de inte kan eller inte vill ta emot priset, kan arrangören välja en annan vinnare och erbjuda priset utan något ansvar gentemot den första potentiella vinnaren. Den potentiella nya vinnaren blir kontaktad på ovanstående beskrivna sätt och med samma villkor för att svara.


12. Personlig data: Publicering av vinnare: Vinnaren av tävlingen kommer att bli kontakta av Nestlé senast 14 dagar efter avslutad tävling. Namnen på vinnarna kommer att publiceras på @ciniminisnordics TikTok efter godkännande från vinnarna. Alla personuppgifter som rör vinnaren eller andra deltagare kommer enbart att användas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och avslöjas inte för tredje part utan deltagarens medgivande.

13. Arrangören kan kräva att deltagare lämnar personuppgifter som en förutsättning för att delta i kampanjen. Detta kan exempelvis inkludera: fullständigt namn, fullständig adress, land, e-postadress, telefonnummer, ålder (eller bekräftelse på att man är över 18 år). Annan information kan också komma att begäras.

14. Nestlé Sverige AB samlar in och behandlar dina personuppgifter i samband med tävlingen om vinst av en tröja, till ett värde av 407 SEK. Dina personuppgifter kommer inte att förmedlas vidare. Du har rätt till insyn om dina insamlade uppgifter samt rätt att få tillgång till den insamlade informationen och rätt att invända mot behandlingen av informationen. Du har ockå rätt att få felaktig information korrigerad eller raderad. Detta kan du göra genom att kontakta oss på konsumentforum@se.nestle.com. Din organisatör kommer att använda din personliga information (så som namn, telefonnummer och e-postadress), i enlighet med integritetsvillkoren på hemsidan https://www.nestle-cereals.com/se/se/content/dataskydd-och-integritet

15. Tävlingsarrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera deltagare som bedöms manipulera processen av deltagande i tävlingen eller andra delar av tävlingsprocessen; eller som agerar på ett vilket som helst sätt som av tävlingsarrangören bedöms vara i strid med reglerna och villkoren; eller som agerar på ett vilket som helst sätt som av tävlingsarrangören bedöms störa administrationen av tävlingen.

16. Ofullständiga, ogiltiga, missriktade eller försena försök på att delta eller inmatningar som inte sker i enlighet med dessa regler och villkor kommer inte att accepteras. Deltagaren är ansvarig för att kontaktuppgifterna som matas in är korrekta och i tid.

17. Ansvarsskyldighet:Tävlingsarrangören tar inte något ansvar för förstörelse, förlust eller skada som deltagare i tävlingen upplevt under tävlingens gång eller som resultat av att acceptera ett pris, med undantag för ansvarsskyldighet som inte kan avvisas enligt gällande rätt (däribland personskador, död och bedrägeri) och som i sådana fall är begränsat till lagens lägsta ansvarsnivå. Tävlingsarrangören är inte ansvarsskyldig för någon typ av misslyckande i att motta ett pris som vunnits som har att göra med felaktigheter i vinnarens uppgifter inlämnade av vinnaren.

19. Enligt lag är arrangören av tävlingen inte ansvarig för:

a) Felaktiga eller oriktiga tävlingssvar eller för bristfälliga, misslyckade eller felaktiga elektroniska dataöverföringar.

b) Icke auktoriserad åtkomst till eller stöld, förstörelse eller ändring av kampanjkoder vid vilken som helst tidpunkt under administrationen av denna tävling.

c) Bristfälliga kommunikationslinjer, oavsett orsaken, gällande alla utrustningar, system, nätverk, linjer, satelliter, servrar, datorer eller leverantörer som använts i någon aspekt av denna tävling.

d) Förbindelse saknas eller kan inte nås: Internet eller webbsidan eller någon kombination därav.

20. Om en handling, försummelse, händelse eller omständighet inträffar som är bortom tävlingsarrangörens rimliga kontroll, eller där bedrägeri, missbruk och/eller fel (av mänsklig eller teknologisk natur) annars påverkar det riktiga utförandet of denna kampanj eller pris och endast om omständigheter gör det oundvikligt, så reserverar sig tävlingsarrangören rätten att ställa in eller ändra kampanjen eller villkoren. Arrangören kommer under sådana omständigheter alltid att sträva efter att minimera effekten för deltagarna för att undvika onödig besvikelse.

21. Deltagare accepterar att vara bundna av dessa regler och villkor.

22. Alla frågor rörande den juridiska tolkningen av reglerna ska baseras på Svensk lagstiftning och svenska domstolar skall ha exklusiv domsrätt.

23. Generellt: Om av någon anledning någon del av denna kampanj inte kan genomföras enligt planerna kan arrangören ensidigt välja att avbryta, avsluta, ändra eller suspendera kampanjen, eller ogiltigförklara eventuellt påverkade bidrag.

24. Arrangören förbehåller sig rätten att korrigera fel som uppstår på grund av tryck- och/eller publiceringsfel i dessa villkor eller annan kommunikation i samband med kampanjen.

25. Genom att delta i denna kampanj samtycker deltagarna till att vara bundna av dessa villkor och bestämmelser, och samtycker till att vara bundna av arrangörens beslut som är slutgiltiga och bindande i frågor som rör kampanjen. Att inte följa dessa officiella regler kan leda till diskvalificering.

26. Arrangören ger ingen garanti avseende priset.

Tävlingsarrangör:

Nestlé Sverige AB; Grenadjärgatan 6 SE-254 53 Helsingborg, Sverige (Skicka vänligen inte tävlingssvar till denna adress)

Tlf: 020 29 92 00

Mail: konsumentforum@se.nestle.com