Better planet
OUR PROMISES - BETTER PLANET
Nestlé Cereals / BETER VOOR DE PLANEET

We beloven ontbijt te maken terwijl we een positieve impact hebben op onze planeet.

Deel het met je vrienden!

Duurzaamheid gaat niet alleen over het milieu. Het draait om de transformatie van onze manier van werken (van de inkoop van onze ingrediënten tot het maken en leveren van onze producten) die een blijvende verbetering kan teweegbrengen voor de mensen en plaatsen om ons heen. 

"Wij evalueren alles wat we doen en kijken hoe we kunnen innoveren en verbeteren om onze koolstofvoetafdruk te verkleinen."

"We hebben onszelf al een aantal harde doelen opgelegd:

Netto nul

uitstoot van broeikasgassen tegen 2050* - ons aandeel in de verwezenlijking van de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs.

VERMINDEREN

overtollig verpakkingsmateriaal waar mogelijk

VOORTZETTEN

 om verwerking van vast afval op al onze locaties te elimineren. 

VERMINDEREN

van wateronttrekking (verbruik) van jaar tot jaar in onze fabrieken en distributiecentra. Sinds 2018 hebben we onze wateronttrekking op alle locaties met 21% verminderd. 

Tegen 2025

100% van onze verpakkingen geschikt maken voor recycling (in plaats van 85% algemeen recyclebaar, 13% ontworpen voor recycling en 2% niet recyclebaar). Momenteel is 98% van onze verpakking ontworpen voor recycling.

Voetnoot