Beoordelingen en recensies:

Beoordelingen en recensies: 

We verwelkomen uw eerlijke en oprechte mening over uw eigen ervaring met onze producten en diensten. Als ons platform u in staat stelt een recensie in te dienen (die beoordelingen, getuigenissen of opmerkingen kan bevatten):

(a) moet u daadwerkelijk het betreffende product of de betreffende dienst hebben gebruikt en uw oprechte mening geven over uw persoonlijke ervaring;

(b) uw opmerkingen moeten nuttig, respectvol en acceptabel zijn zoals beschreven in deze voorwaarden (zie hierboven, Acceptabel Materiaal);

(c) u moet duidelijk en zichtbaar vermelden of u een relatie heeft met Nestlé. Bijvoorbeeld, als u enige compensatie of beloning heeft ontvangen; als u voor Nestlé werkt of voor een ander bedrijf dat met Nestlé samenwerkt of een commerciële relatie heeft; als u heeft deelgenomen aan een promotie of enige compensatie, beloning of stimulans (geld, kortingen, gratis producten, geschenken, etc.) heeft ontvangen in verband met uw gebruikersinhoud (zelfs als deze ongevraagd was);

(d) u mag geen valse of verzonnen recensies indienen (inclusief als u een betaling of andere stimulans heeft aangeboden gekregen om die recensie te schrijven); of valse verklaringen afleggen of suggereren dat uw gebruikersinhoud wordt gesponsord of goedgekeurd door dit platform of Nestlé.

Door uw e-mailadres in te dienen in verband met uw mening, stemt u ermee in dat Nestlé en haar dienstverleners uw e-mailadres mogen gebruiken om contact met u op te nemen over de status van uw mening en andere administratieve doeleinden.

We kunnen handmatige of geautomatiseerde systemen gebruiken om uw gebruikersinhoud te analyseren om valse of verdachte recensies of inhoud die in strijd is met deze voorwaarden te detecteren. We kunnen uw gebruikersinhoud modereren en verwijderen als er enige aanwijzing of twijfel is dat uw recensie vals of verdacht is, of anderszins in strijd is met deze voorwaarden.

We kunnen beoordelingen en recensies gebruiken in marketingcommunicatie in overeenstemming met wettelijke vereisten, inclusief het bekendmaken van hoe we beoordelingen selecteren en berekenen en het verkrijgen van uw toestemming indien van toepassing.

Feedback:

We horen graag van u en verwelkomen uw feedback over onze bestaande producten en bedrijfsvoering. Om uw feedback te sturen, raadpleegt u de sectie Hoe u contact met ons kunt opnemen hieronder. Alle feedback wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. Nestlé is vrij om dergelijke informatie onbeperkt te gebruiken. Voeg alstublieft geen ongevraagd idee toe aan uw feedback.