Δήλωση Ιδιωτικότητας

Ζητήματα ιδιωτικότητας.

Γνωρίζουμε ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί μείζον ζήτημα στις μέρες μας και θέλουμε να απολαμβάνετε κάθε αλληλεπίδρασή σας με εμάς γνωρίζοντας ότι σεβόμαστε και προστατεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Παρακάτω θα βρείτε μια επισκόπηση των τρόπων με τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, των σκοπών για τους οποίους τα επεξεργαζόμαστε και τα οφέλη που αποκομίζετε. Θα ενημερωθείτε επίσης για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Φυσικά, αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στο πλήρες κείμενο της Δήλωσης Ιδιωτικότητας εδώ.

Επικαιροποίηση της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας

Λόγω των επιχειρηματικών και τεχνολογικών εξελίξεων, ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας. Σας καλούμε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας, ώστε να είστε διαρκώς ενημερωμένοι για τους τρόπους με τους οποίους η CPWχρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα σας.

Άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών

Εάν είστε κάτω των δεκαέξι ετών, σας συνιστούμε να περιμένετε μερικά χρόνια ακόμα πριν από οποιαδήποτε απευθείας αλληλεπίδραση μαζί μας ή να ζητήσετε από τους γονείς ή τον κηδεμόνα σας να επικοινωνήσουν αυτοί μαζί μας! Δεν μπορούμε να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε;

 • Τα Προσωπικά Δεδομένα που μας παρέχετε, π.χ. όταν δημιουργείτε λογαριασμούς, πραγματοποιείτε αγορές, συνδέεστε στους ιστοτόπους μας, επικοινωνείτε μαζί μας, μοιράζεστε σχόλια, συμπληρώνετε φόρμες, αποστέλλετε email, επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά, μοιράζεστε περιεχόμενο σε ιστότοπο της CPW ή δημοσιοποιείτε πληροφορίες σχετικά με τη CPW σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Τα δεδομένα που δημιουργούμε (π.χ. όταν πραγματοποιείτε αγορές) και τα δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα όταν εισέρχεστε σε κάποιον από τους ιστοτόπους ή τις εφαρμογές μας, π.χ. διεύθυνση IP, αναγνωριστικό συσκευής, πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή πώς αλληλεπιδράτε με τους  ιστοτόπους της CPW πριν ή μετά τη δημιουργία λογαριασμού στη CPW. Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις εν λόγω τεχνολογίες, μπορείτε να ανατρέξετε στη Δήλωση για τα Cookies της CPW.
 • Δεδομένα που συλλέγουμε από άλλες νόμιμες πηγές, όπως συνεργάτες της CPWγια την πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών, δημόσια προσβάσιμες πηγές, δεδομένα από τις αλληλεπιδράσεις σας με τις διαφημίσεις μας ή Προσωπικά Δεδομένα τα οποία αποτελούν μέρος του προφίλ σας σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τα οποία έχετε καταστήσει διαθέσιμα σε εμάς.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα

Γιατί επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για να επικοινωνούμε μαζί σας, να διεκπεραιώνουμε τις παραγγελίες σας, να απαντάμε στα αιτήματά σας και να σας αποστέλλουμε επικοινωνίες σχετικά με τη CPWκαι τα προϊόντα μας. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για σκοπούς συμμόρφωσής μας με τη νομοθεσία, πώλησης ή μεταβίβασης οποιουδήποτε σχετικού τμήματος της εταιρείας μας, διαχείρισης των συστημάτων και των οικονομικών μας, διενέργειας ερευνών και άσκησης των νόμιμων δικαιωμάτων μας. Συνδυάζουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που σας αφορούν, τα οποία συλλέγονται από όλες τις πηγές, ούτως ώστε να αποκτήσουμε πληρέστερη εικόνα για εσάς με στόχο τη βελτίωση και την εξατομίκευση της εμπειρίας σας κατά τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα 

 

Ποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα σας και γιατί;

Παρότι περιορίζουμε την γνωστοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε τρίτους, σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται να κοινοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, κυρίως στους ακόλουθους αποδέκτες:

 • εταιρείες εντός του Ομίλου Nestlé, όπου απαιτείται στο πλαίσιο των έννομων  συμφερόντων μας ή με τη συγκατάθεσή σας·
 • τρίτους στους οποίους έχουμε αναθέσει την παροχή υπηρεσιών, όπως τη διαχείριση των ιστοτόπων, εφαρμογών και υπηρεσιών της CPW (π.χ. λειτουργίες, προγράμματα και προωθητικές ενέργειες) που διατίθενται σε εσάς, με την επιφύλαξη της λήψης των κατάλληλων μέσων προστασίας·
 • Γραφεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας/ γραφεία είσπραξης απαιτήσεων, όπου επιτρέπεται από τον νόμο, και σε περίπτωση που χρειάζεται να εξακριβώσουμε την πιστοληπτική ικανότητά σας  (π.χ. αν επιλέξετε την έκδοση τιμολογίου κατά την παραγγελία σας) ή να εισπράξουμε τυχόν ανεξόφλητα τιμολόγια· και
 • αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, εάν υποχρεούμαστε βάσει νόμου ή στο πλαίσιο των νομίμων επιχειρηματικών συμφερόντων μας.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα 

 

Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας

Ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας εκτός της χώρας εγκατάστασής σας, συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα δήλωση. Όταν διαβιβάζουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε άλλες χώρες, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Κάθε φορά που σας ζητάμε να μας παρέχετε  οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα, θα ενημερώνεστε σχετικά με τους λόγους για τους οποίους τα χρειαζόμαστε και τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν. Τα Προσωπικά Δεδομένα σας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στη Δήλωση Ιδιωτικότητας ή για οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που θα σας γνωστοποιούνται πριν από την έναρξη της επεξεργασίας. Αν επιλέξετε να μην μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα σας όταν σας τα ζητήσουμε, το γεγονός αυτό ενδέχεται να περιορίσει τις υπηρεσίες που μπορούμε να σας παρέχουμε. Για παράδειγμα, αν δεν μας παρέχετε τη διεύθυνσή σας, δεν μπορούμε να παραδώσουμε την παραγγελία σας.

Σε περίπτωση που μας κοινοποιήσετε Προσωπικά Δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα (i) να ζητήσετε πρόσβαση σε αυτά (ήτοι να μάθετε τι είδους δεδομένα διαθέτουμε για εσάς και να λάβετε σχετικό αντίγραφο), (ii) να ζητήσετε την τροποποίησή τους ή (iii) να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω του λογαριασμού σας ή επικοινωνώντας μαζί μας στο data.protection@gr.nestle.com .

 • Έχετε επίσης το δικαίωμα να εξαιρεθείτε από τη λίστα παραληπτών επικοινωνιών προωθητικού περιεχομένου (i) κάνοντας κλικ στον σχετικό σύνδεσμο διαγραφής (unsubscribe) που περιέχεται σε κάθε email/SMS που μπορεί να λαμβάνετε· (ii) αλλάζοντας τις σχετικές προτιμήσεις σας μέσω του λογαριασμού σας ή επικοινωνώντας μαζί μας στο data.protection@gr.nestle.com .
 • Όσον αφορά τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας μέσω του Εργαλείου Συγκατάθεσης για χρήση Cookies και να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην Πολιτική για τα Cookies  της CPW.
 • Μπορείτε να ζητήσετε τη διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε άλλη εταιρεία.
 • Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία

 • Αν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία σχετικά με πιθανή παρέμβαση στην ιδιωτική σας ζωή ή κακή χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας εκ μέρους μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο data.protection@gr.nestle.com   για να υποβάλετε καταγγελία. Ευελπιστούμε ότι μπορούμε να επιλύσουμε οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Ωστόσο, αν υπάρχουν ανεπίλυτα ζητήματα που σας προβληματίζουν, έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στις αρμόδιες αρχές προστασίας δεδομένων.

Κάντε κλικ εδ] για να μάθετε περισσότερα

Ασφάλεια και διατήρηση δεδομένων

Για να διατηρούνται τα Προσωπικά Δεδομένα σας εμπιστευτικά και ασφαλή, χρησιμοποιούμε διάφορα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων του περιορισμού της πρόσβασης στα Προσωπικά Δεδομένα σας στο μέτρο που είναι απαραίτητο και της εφαρμογής κατάλληλων προτύπων ασφαλείας για την προστασία των δεδομένων σας.

Λαμβάνουμε κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται σε σχέση με: (i) τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας· (ii) οποιουσδήποτε άλλους σκοπούς που σας γνωστοποιούνται κατά τον χρόνο ή πριν από τη συλλογή των σχετικών Προσωπικών Δεδομένων ή την έναρξη της σχετικής επεξεργασίας· ή (iii) όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία· και, στη συνέχεια, για τη διάρκεια οποιουδήποτε ισχύοντος χρόνου παραγραφής. Εν ολίγοις, όταν τα Προσωπικά Δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα, τα καταστρέφουμε ή τα διαγράφουμε με ασφαλή τρόπο.

Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Η CPWΕλλάς Α.Ε  είναι «υπεύθυνη επεξεργασίας» των Προσωπικών Δεδομένων σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας ή σε σχέση με αυτή. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση ή σχόλια αναφορικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας ή για τις πρακτικές συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων που εφαρμόζει η CPW, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας:

 • τηλεφωνικά στο 210 6884111
 • μέσω email στο  data.protection@gr.nestle.com 
 • ταχυδρομικώς στη διεύθυνση CPW Ελλάς Α.Ε  Πατρόκλου 4, Μαρούσι, Τ.Κ 151 25

Ας μιλήσουμε