โกลด์ คอร์นเฟลกส์ คิทแคท ทวิล

Share
Preparation time
0 min.
Cooking time
20 min.
Cooling time
0 min.
Skill level
ง่าย

Ingredients

ุ60 g เนสท์เล่ โกลด์ คอร์นเฟลกส์ บดหยาบ
ุ60 g เนสท์เล่ โกลด์ คอร์นเฟลกส์ สำหรับตกแต่ง
270 g คิทแคทสเปรด
150 g ไข่ไก่ เบอร์ เบอร์ 3
ุ60 g น้ำตาลทราย
150 g แป้งสาลีเอนกประสงค์
21 g ผงโกโก้
30 g อัลมอนด์ไลด์ สำหรับตกแต่ง

Preparation