คำมั่นสัญญาของเรา

CPW มีเป้าหมายที่ชัดเจนมาก นั่นคือ เราพร้อมทุ่มเทเพื่ออาหารเช้าที่ดียิ่งขึ้นในทุกคำ

นับตั้งแต่ที่เราก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 30 ปีที่แล้ว นั่นคือคำมั่นสัญญาของเราต่อผู้บริโภค ผู้ค้าปลีก ซัพพลายเออร์ พนักงาน และชุมชนที่เราทำงานและอาศัยอยู่

เราผลิตซีเรียลที่หลากหลายกว่า 100 ชนิดเพื่อให้ทุกคนมีทางเลือกสำหรับเริ่มต้นวันใหม่ด้วยมื้อเช้ารสชาติดีที่ทั้งสะดวก และอุดมไปด้วยคุณประโยชน์

 

เราต้องการทำให้อาหารเช้าดียิ่งขึ้น พร้อมกับสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่โลกของเรา ซึ่งนั่นก็หมายความว่า เราจะต้องคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ และยกระดับทุกสิ่งที่เราทำให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น เริ่มตั้งแต่วิธีที่เราจัดหาส่วนประกอบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงวิธีการทำงานของพวกเรา

การขับเคลื่อนธุรกิจของเราให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนั้น เราต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่แข็งแรง เราต้องมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนทิศทางในการทำงาน และกำหนดพันธสัญญาและค่านิยมของพวกเราในแบบที่จับต้องได้ มองการณ์ไกล และก้าวไปข้างหน้าควบคู่กับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งนั่นก็คือที่มาของคำมั่นสัญญาของเราที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของบริษัทแม่ และเป็นไปตามข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals)

ยังมีอะไรอีกมากมายที่เราสามารถทำได้ทั้งในฐานะแบรนด์ และในฐานะองค์กรธุรกิจเพื่อทำให้อาหารเช้าดียิ่งขึ้นในแบบที่ดีต่อโลก ดีต่อผู้บริโภค และดีต่อธุรกิจของเรา

ทั้งนี้ ทิศทางการทำงานของเรานั้นยึดหลักตามคำมั่นสัญญาหลัก 4 ประการของเรา ดังต่อไปนี้

 

คำมั่นสัญญาในส่วนของ Better Food
คำมั่นสัญญาในส่วนของ Better Food

เราสัญญาที่จะไม่หยุดพัฒนาคุณค่าทางด้านโภชนาการ สำหรับสูตรอาหารเช้าของเรา

คำมั่นสัญญาในส่วนของ BETTER LIVES
คำมั่นสัญญาในส่วนของ BETTER LIVES

เราสัญญาที่จะให้การสนับสนุนชุมชนของเราด้วยอาหารเช้าที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์

Better planet
คำมั่นสัญญาในส่วนของ Better Planet

เราสัญญาที่จะทำให้อาหารเช้าดียิ่งขึ้น พร้อมกับสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่โลกของเรา

คำมั่นสัญญาในส่วนของ Better CPW
คำมั่นสัญญาในส่วนของ Better CPW

เราสัญญาที่จะจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับทีมงานที่มีความหลากหลายและมีศักยภาพสูง พร้อมสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของแต่ละบุคคล