Better planet
คำมั่นสัญญาในส่วนของ Better Planet
Nestlé Cereals / คำมั่นสัญญาในส่วนของ Better Planet

เราสัญญาที่จะทำให้อาหารเช้าดียิ่งขึ้น พร้อมกับสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่โลกของเรา

แชร์ให้กับเพื่อนๆ ของคุณ

ความยั่งยืนในมุมมองของเราไม่ได้เป็นเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของเรา ตั้งแต่การจัดหาส่วนประกอบ ไปจนถึงกระบวนการผลิต และการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของเรา เราจึงจะสามารถส่งมอบการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้แก่ผู้คนและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราได้

"เรากำลังตรวจสอบในทุกสิ่งที่เราทำ และค้นหาว่าเราจะคิดค้นสิ่งใหม่ๆ และปรับปรุงการทำงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของเราได้อย่างไรบ้าง"

เราได้ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายให้กับทีมงานของเราเอง ดังต่อไปนี้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

สำหรับปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2593 โดยการรับผิดชอบในส่วนของเราเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความตกลงเรื่องสภาพภูมิอากาศปารีส เราได้กำหนดบรรทัดฐานสำหรับรอยเท้าคาร์บอนขององค์กร และกำลังจัดลำดับความสำคัญของความคิดริเริ่มในแผนงานที่จะลดรอยเท้าคาร์บอนของเราในอีกสองถึงสามปีข้างหน้า

ลด

วัสดุส่วนเกินจากบรรจุภัณฑ์เท่าที่จะเป็นไปได้

ทำอย่างต่อเนื่อง

เพื่อกำจัดขยะมูลฝอยที่ต้องกำจัดทิ้งจากทุกไซต์งานของเรา

ลด

ปริมาณการดึงน้ำ (การใช้) แบบปีต่อปีในโรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าของเรา โดยตั้งแต่ปี 2561 เราได้ลดการดึงน้ำของเราลงได้ถึงร้อยละ 21 ในทุกไซต์งาน

ภายในปี 2568

ทำให้บรรจุภัณฑ์ของเราออกแบบมาเพื่อการรีไซเคิล 100% (เปลี่ยนจาก 85% รีไซเคิลได้เป็นส่วนใหญ่, 13% ออกแบบมาเพื่อการรีไซเคิล และ 2% รีไซเคิลไม่ได้) โดยในปัจจุบัน 98% ของบรรจุภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อการรีไซเคิลแล้ว