ติดต่อเรา

หากมีคำถามหรือข้อเสนอแนะ เรายินดีรับฟัง
ไฟล์เดียวเท่านั้น
2 MB จำกัด
ประเภทที่อนุญาต: xps, pdf, doc, docx, rtf, txt, xls, xlsx, csv, bmp, png, jpeg, jpg.
CAPTCHA

ศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่

ติดต่อศูนย์ผู้บริโภคเนสท์เล่

+66-2-657-8601.

ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

FACEBOOK

คุณสามารถติดต่อเราผ่าน Facebook :

Nestlé Cereals TH

ที่อยู่ส่งกลับ

หากคุณไม่พึงพอใจผลิตภัณฑ์ โปรดส่งคืนที่:

สำนักงานใหญ่ เนสท์เล่อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิร์ล ชั้น 38-43เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

แบรนด์ซีเรียล และผลิตภัณฑ์

มา คุยกัน