คำถามที่พบบ่อย

  "น้ำมันพืช" กับ "น้ำมันปาล์ม” เหมือนกันหรือไม่?

  เพราะมาตรฐานทางอุตสาหกรรมกำหนดให้แสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์ว่าใช้ "น้ำมันตามฤดูกาล" (เพราะน้ำมันไม่ได้มีอยู่สมำเสมอตลอดทั้งปี) ในยุโรป มีกฎบังคับให้แสดงรายละเอียดชนิดของน้ำมันพืชที่ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนั้นคำที่มีความหมายทั่วไปอย่าง "น้ำมันพืช" จึงไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อีกต่อไปแล้ว

  กลูเตนคืออะไร?

  กลูเตนเป็นชื่อของโปรตีนที่พบในเมล็ดธัญพืช เช่น ข้าวสาลี ทำหน้าที่คล้าย "กาว" ที่ยึดเหนี่ยวส่วนประกอบของอาหารเอาไว้ด้วยกัน

  การรับประทานผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนควบคู่กับมื้ออาหารของคุณ สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจได้หรือไม่?

  ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนเรื่องนี้

  การรับประทานผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนนั้น ช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักหรือไม่?

  ไม่ ผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตนนั้นไม่มีผลต่อการลดน้ำหนัก บางคนเลือกที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เนื่องจากมีความไวต่อกลูเตนหรือป่วยเป็นโรคแพ้กลูเตน

  การลดปริมาณน้ำตาลในอาหารเช้าซีเรียลจะช่วยลดค่าดัชนีน้ำตาลด้วยหรือไม่?

  ความเชื่อที่ว่าการลดปริมาณน้ำตาลในอาหารนั้นจะช่วยลดค่าดัชนีน้ำตาล (GI) ลงไปด้วยเป็นความเชื่อที่ผิด คุณไม่สามารถคาดเดาค่าดัชนีน้ำตาลในอาหารเช้าซีเรียลจากปริมาณน้ำตาลที่ปรากฏได้ เพราะซีเรียลบางชนิดที่มีปริมาณน้ำตาลสูง อาจมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ ส่วนซีเรียลที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำ อาจมีค่า GI สูงก็ได้ ตัวอย่างเช่น คอร์นเฟลกส์มี GI สูงถึง 77 แต่ฟรอสตี้ส์มีอยู่ในระดับต่ำที่ 55

  ควรจะเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ชนิดใด ระหว่างผลิตภัณฑ์ปราศจากกลูเตน หรือมีกลูเตน เช่น ข้าวสาลี?

  ผู้ป่วยโรคแพ้กลูเตนหรือผู้ที่มีความไวต่อกลูเตนควรหลีกเลี่ยงการบริโภคกลูเตน ส่วนบุคคลอื่นๆ นั้นอาจจะเลือกรับประทานอาหารที่ปราศจากกลูเตนบ้างในบางคราว อาหารที่ทำจากโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดอาจจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับทุกคน (ยกเว้นผู้ที่มีจำเป็นต้องได้รับอาหารชนิดพิเศษ) เนื่องจากธัญพืชโฮลเกรนประกอบด้วยสารอาหารต่างๆ ตามธรรมชาติที่พบในธัญพืชทั้ง 3 ส่วน ข้อแนะนำเรื่องโภชนาการในหลายๆ ประเทศสนับสนุนให้บริโภคอาหารที่ทำจากโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดเป็นส่วนหนึ่งของการบริโภคธัญพืชในแต่ละวัน

  ความไวต่อกลูเตนคืออะไร?

  ผู้ที่มีความไวต่อกลูเตน คือผู้ที่ไม่สามารถรับประทานกลูเตน คนกลุ่มนี้จะมีอาการคล้ายๆ กับผู้ที่เป็นโรคแพ้กลูเตน แต่จะไม่มีอาการลำไส้อักเสบแบบเดียวกับผู้ป่วยที่แพ้กลูเตน

  ค่าดัชนีน้ำตาล (GI) ที่สูงๆ ในอาหารเช้าซีเรียลนั้น จะทำให้คุณประโยชน์ของโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดลดลงหรือไม่?

  ไม่เลย เพราะถึงแม้อาหารที่ทำมาจากโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดบางชนิดจะมีค่าดัชนีน้ำตาลสูง แต่คุณก็ยังได้รับประโยชน์ของโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดอย่างครบถ้วน ด้วยการนำมาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่สมดุลและมีประโยชน์ การรับประทานโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดมากๆ นั้นส่งผลดีต่อหัวใจ ถึงแม้ว่าอาหารชนิดนั้นจะมีค่าดัชนีน้ำตาลสูงก็ตาม ประชากรโลกจะได้ประโยชน์จากการรับประทานโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดมากขึ้น อย่างไรก็ตามยังไม่มีการสรุปอย่างชัดเจนถึงผลของอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ

  ค่าดัชนีน้ำตาลของอาหารเช้าซีเรียลคือเท่าใด?

  อาหารเช้าซีเรียลมักจะมีค่า GI ในระดับปานกลางถึงระดับสูง ซึ่งค่าดัชนีน้ำตาลนี้สามารถลดระดับลงได้หากรับประทานควบคู่กับนม และอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ความร้อน และกรรมวิธีในการผลิตเพื่อให้ธัญพืชนั้นปลอดภัยต่อการบริโภค และมีรสชาติอร่อย ซีเรียลโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดบางชนิด เช่น ข้าวโอ๊ต และมูสลี่ อาจจะมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ แต่ก็อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป ค่าดัชนีน้ำตาลนั้นไม่สามารถคำนวณได้จากการอ่านข้อมูลโภชนาการ แต่จำเป็นต้องคำนวณโดยอาศัยการทดสอบผลิตภัณฑ์นั้นๆ กับร่างกายมนุษย์จริงๆ ค่าดัชนีน้ำตาลของซีเรียลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระหว่างขั้นตอนการผลิต ดังนั้นซีเรียลชนิดเดียวกันที่ผลิตคนละประเทศอาจจะมีค่าดัชนีน้ำตาลไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขั้นตอนการผลิตที่แตกต่างกัน คอร์นเฟลกส์ที่ผ่านกระบวนการทำให้สุกในปริมาณมากๆ (batch cooking) มีค่าดัชนีน้ำตาลอยู่ที่ 132 ซึ่งต่างจากคอร์นเฟลกส์ที่ใช้กระบวนการอบแบบเอ็กซ์ทรูชัน ซึ่งมีค่าดัชนีน้ำตาล เพียง 72 ฉะนั้น ไม่เพียงแค่ค่าดัชนีน้ำตาลของผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่สำคัญ สิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือ ผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดของมื้ออาหารทั้งมื้อ เนื่องจากอาหารแต่ละชนิดล้วนจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ยกตัวอย่างเช่น ค่าดัชนีน้ำตาลของอาหารเช้าซีเรียลจะลดลงอย่างมากเมื่อรับประทานควบคู่กับนม

  ค่าดัชนีน้ำตาลคืออะไร?

  หลายๆ คนคงทราบว่าระดับน้ำตาลในเลือดที่เหมาะสมนั้นช่วยรักษาระดับพลังงานและน้ำหนักตัว ค่าดัชนีน้ำตาล (GI) คือ ค่าที่บ่งบอกว่าอาหารหรือเครื่องดื่มที่รับประทานนั้น มีผลต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดอย่างไร ซึ่งเป็นผลมาจากชนิดและปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่มีในอาหารและเครื่องดื่มนั้นๆ พูดง่ายๆ ก็คือ ค่า GI จะบ่งบอกว่าคาร์โบไฮเดรตนั้นถูกปล่อยเข้าไปในกระแสเลือดอย่างช้าๆ หรือรวดเร็ว

  ค่าดัชนีน้ำตาลช่วยในการจำแนกอาหารแต่ละชนิดอย่างไร?

  อาหารแต่ละชนิดจะมีค่าดัชนีน้ำตาลเพื่อบ่งบอกว่าระดับน้ำตาลในเลือดของคุณจะเพิ่มสูงขึ้นตามปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่บริโภคอย่างรวดเร็วเพียงใด ยิ่งค่าดัชนีน้ำตาลสูงมากเท่าไหร่ ระดับน้ำตาลในเลือดก็จะเพิ่มสูงเร็วมากขึ้นเท่านั้น ค่าดัชนีน้ำตาลตั้งแต่ 70 ขึ้นไปนั้น จัดว่าอยู่ในระดับสูง ถ้ามีค่าอยู่ระหว่าง 56-69 จัดว่าอยู่ในระดับปานกลาง และถ้าต่ำกว่า 55 ก็ถือว่าอยู่ในระดับต่ำ ยิ่งค่าดัชนีน้ำตาลต่ำมากเท่าไหร่ อัตราการดูดซึมคาร์โบไฮเดรตของร่างกายก็จะยิ่งช้าลงตามไปด้วย ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นน้อยกว่า

  จมูกข้าวคืออะไร?

  จมูกข้าวคือส่วนที่ต้นข้าวจะงอกออกมาเป็นต้นอ่อน ซึ่งนำไปใช้ในการผลิตแป้งโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ด ไม่ใช่แป้งสีขาว

  จะทราบได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่มีปริมาณน้ำตาลเท่าใด?

  เรามุ่งมั่นที่จะแจ้งข้อมูลด้านโภชนาการที่ชัดเจนและถูกต้องให้ผู้บริโภครับทราบ ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถนำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาหารที่รับประทานได้ เรามีการระบุปริมาณที่แนะนำต่อวัน (Guideline Daily Amounts หรือ GDA) บนกล่องผลิตภัณฑ์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ผู้บริโภคเข้าใจข้อมูลด้านโภชนาการได้ง่ายๆ และสามารถตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่เหมาะกับความต้องการของตนเองได้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและตรงไปตรงมา ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นระบบการให้ข้อมูลที่ถือว่าเป็นกลางและให้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์มากที่สุดในปัจจุบัน นอกเหนือจากการแสดงฉลากอาหารตามที่กฎหมายแต่ละประเทศกำหนดแล้ว ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าเกือบทั้งหมดของเนสท์เล่ยังมีสัญลักษณ์เข็มทิศโภชนาการ (Nestlé Nutritional Compass) ซึ่งให้ข้อมูลทางด้านโภชนาการที่ชัดเจน โปร่งใส และเข้าใจง่าย พร้อมบอกข้อมูลด้านโภชนาการ ปริมาณสารอาหารโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และน้ำตาลที่มีในผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

  ฉันควรรับประทานโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดในปริมาณเท่าไรต่อวัน?

  คุณสามารถทำได้ง่ายๆ โดยการเลือกรับประทานธัญพืชเป็นอาหารหลัก และเลือกรับประทานโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดแทนที่ธัญพืชขัดสีทุกครั้งที่ทำได้ จากคำแนะนำการบริโภคอาหารของประเทศสหรัฐอเมริกา แนะนำให้บริโภคโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดวันละ 3 หน่วยบริโภค หรือ 48 กรัม ฉะนั้นเมื่อคุณเลือกซื้ออาหารเช้าซีเรียล ขนมปัง พาสต้า ข้าว หรือแป้งสำหรับทำอาหารทานเองที่บ้าน ให้มองหาคำว่า "โฮล" ที่อยู่ในลำดับแรกๆ ของรายการส่วนประกอบ

  ฉันจะสามารถหาข้อมูลเรื่องค่าดัชนีน้ำตาลเพิ่มเติมได้จากที่ใด?

  ข้อมูลเรื่องค่าดัชนีน้ำตาลสามารถหาได้จากเว็บไซต์ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)

  ฉันจะหาอาหารที่ทำจากโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดได้จากที่ใดบ้าง?

  สองสิ่งที่ควรคำนึงถึง • มองหาคำว่า "โฮล" บนฉลาก ที่ปรากฏอยู่ก่อนหน้าชื่อของธัญพืช เช่น "โฮลวีท" หรือ "ขนมปังโฮลมีล" • สำหรับอาหารที่มีส่วนประกอบมากกว่าหนึ่งอย่าง ให้ดูว่ามีโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดอยู่อันดับต้นๆ ในรายการส่วนประกอบ ยิ่งโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดอยู่ในอันดับต้นๆ ปริมาณของโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ ก็จะสูงตามขึ้นไปด้วย อย่าลืมดูปริมาณร้อยละของโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดด้วย ซึ่งข้อมูลนี้จะปรากฏอยู่ในรายการส่วนประกอบเช่นกัน คุณสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ ว่าอาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่นั้นทำจากโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดหรือไม่ แค่มองหาแถบสีเขียว พร้อมเครื่องหมายถูกยืนยันว่ามีโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดด้านบนกล่อง

  ฉันจะหาอาหารที่ทำจากโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดได้จากที่ใดบ้าง?

  สองสิ่งที่ควรคำนึงถึง • มองหาคำว่า "โฮล" บนฉลาก ที่ปรากฏอยู่ก่อนหน้าชื่อของธัญพืช เช่น "โฮลวีท" หรือ "ขนมปังโฮลมีล" • สำหรับอาหารที่มีส่วนประกอบมากกว่าหนึ่งอย่าง ให้ดูว่ามีโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดอยู่อันดับต้นๆ ในรายการส่วนประกอบ ยิ่งโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดอยู่ในอันดับต้นๆ ปริมาณของโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดในผลิตภัณฑ์อาหารนั้นๆ ก็จะสูงตามขึ้นไปด้วย อย่าลืมดูปริมาณร้อยละของโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดด้วย ซึ่งข้อมูลนี้จะปรากฏอยู่ในรายการส่วนประกอบเช่นกัน คุณสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ ว่าอาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่นั้นทำจากโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดหรือไม่ แค่มองหาแถบสีเขียว พร้อมเครื่องหมายถูกยืนยันว่ามีโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดด้านบนกล่อง

  ฉันได้ยินมาว่าอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ จริงหรือไม่?

  ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้แน่ชัด เนื่องจากข้อมูลวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาค้นคว้า อย่างไรก็ดี มีหลักฐานระบุว่าอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำนั้นจะใช้เวลาย่อยนานกว่าและช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มได้นานกว่า หากแต่ยังไม่มีหลักฐานใดๆ ที่บ่งบอกว่าคุณจะทานแคลอรี่น้อยลงในมื้อถัดไป

  ฉันได้ยินมาว่าอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำสามารถช่วยลดน้ำหนักได้ จริงหรือไม่?

  ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้แน่ชัด เนื่องจากข้อมูลวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาค้นคว้า อย่างไรก็ดี มีหลักฐานระบุว่าอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำนั้นจะใช้เวลาย่อยนานกว่าและช่วยให้คุณรู้สึกอิ่มได้นานกว่า หากแต่ยังไม่มีหลักฐานใดๆ ที่บ่งบอกว่าคุณจะทานแคลอรี่น้อยลงในมื้อถัดไป

  ทำไมจึงต้องเติมเกลือลงในซีเรียล?

  ปัจจุบันมีการเติมเกลือลงในอาหารมากมายหลายชนิด ไม่เพียงเฉพาะแค่ในซีเรียลเท่านั้น เราเติมเกลือลงในผลิตภัณฑ์ซีเรียลของเราเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติและเนื้อสัมผัส ทั้งยังเป็นการถนอมอาหารอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้เกลือยังช่วยปรุงแต่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพราะโดยธรรมชาติแล้วธัญพืชอาจจะมีรสดิบเฝื่อนและจืดชืดเกินไป ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลแต่ละชนิดของเรามาจากสูตรที่ได้รับการพัฒนาและคิดค้นขึ้นโดยเฉพาะจากการทดสอบกับผู้บริโภคจำนวนมาก เราจึงมั่นใจว่าจะสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์แสนอร่อยที่คุณโปรดปราน และยังสามารถเก็บไว้รับประทานได้นานอีกด้วย

  ทำไมต้องเติมน้ำตาลลงในซีเรียล?

  เพื่อให้ธัญพืชมีรสหวาน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มรสชาติ ความกรุบกรอบ เนื้อสัมผัส และสีสันให้กับซีเรียลอีกด้วย ปริมาณน้ำตาลในอาหารเช้าซีเรียลนั้นไม่ได้มีมากกว่าอาหารเช้าอื่นๆ (ส่วนใหญ่น้อยกว่าซะด้วยซ้ำ) ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ โยเกิร์ต น้ำผลไม้ หรือขนมปังทาแยม อาหารเช้าซีเรียลส่วนใหญ่ทำจากโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดที่อุดมไปด้วยสารอาหาร และยังเป็นแหล่งของใยอาหาร พร้อมวิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญอื่นๆ หนึ่งหน่วยบริโภค 30 ก. มีปริมาณน้ำตาลประมาณ 8% ของปริมาณน้ำตาลและพลังงานทั้งหมดที่ควรได้รับต่อวันของเราเท่านั้น

  ทำไมผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่จึงต้องมีการเติมวิตามิน และแร่ธาตุเพิ่มเติม?

  เพื่อรับวันใหม่อย่างสดใส อาหารเช้าควรประกอบไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุอย่างเพียงพอ ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ นั่นคือเหตุผลที่เราเติมสารอาหารลงในอาหารเช้าซีเรียลของเรา นอกจากนั้นบางคนเพียงแค่มีอาการไวต่อกลูเตน แต่ไม่มีอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคแพ้กลูเตน ฉะนั้นเมื่อรับประทานอาหารที่ปราศจากกลูเตน ก็สามารถช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้ เราเติมวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ ที่เหมาะสำหรับผู้หญิง เช่น แคลเซียม เหล็ก และกรดโฟลิคในผลิตภัณฑ์ซีเรียลเนสท์เล่

  ทำไมอาหารปราศจากกลูเตนถึงเหมาะกับผู้ป่วยโรคแพ้กลูเตน?

  เพราะอาหารปราศจากกลูเตนเป็นวิธีเดียวที่จะรักษาโรคแพ้กลูเตนได้

  ทำไมอาหารเช้าซีเรียลบางชนิดถึงระบุขนาดหน่วยบริโภคบนฉลากแตกต่างกันออกไป?

  หน่วยบริโภคที่ระบุบนกล่องอาหารเช้าซีเรียลอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์นั้นๆ นอกจากความหนาแน่นของสารอาหารแล้ว ขนาดบริโภคยังจะต้องพอเหมาะกับชามซีเรียลโดยทั่วไปอีกด้วย อาหารเช้าซีเรียลบางชนิด เช่น มูสลี่หรือกราโนล่า มักจะมีความหนาแน่นมากกว่าซีเรียลทั่วไป ทำให้หนึ่งหน่วยบริโภค 30 กรัม อาจจะมีปริมาณน้อยไป ดังนั้นเราจึงใช้ 45 กรัมในการอ้างอิง หน่วยบริโภคที่แตกต่างกันออกไปนี้ได้รับการกำหนดโดยสมาคมการค้าซีเรียลยุโรป และถือเป็นหลักปฏิบัติมาตรฐานของประเทศในแถบยุโรปทุกประเทศ

  ทำไมเนสท์เล่จึงมีการผลิตคอร์นเฟลกส์แบบปราศจากกลูเตน?

  ในปี 2557 เราได้เปิดตัวคอร์นเฟลกส์แบบปราศจากกลูเตน เพื่อตอบสนองความต้องการของอาหารเช้าแบบทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้น เราเป็นผู้ผลิตรายแรกที่จัดจำหน่ายซีเรียลแบบปราศจากกลูเตนในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปในราคาที่หาซื้อได้ คอร์นเฟลกส์แบบปราศจากกลูเตนของเราเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานอาหารเช้าซีเรียลแสนอร่อยแต่ปราศจากกลูเตน เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคแพ้กลูเตนหรือไวต่อกลูเตน

  ทำไมเนสท์เล่จึงเสริมธาตุเหล็กในผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียล?

  เพราะเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าธาตุเหล็กนั้นเป็นแร่ธาตุที่สำคัญชนิดหนึ่ง ที่ประชากรทั่วโลกจำนวนมากยังได้รับไม่เพียงพอ โดยปกติแล้ว ซีเรียลของเรามีธาตุเหล็ก 15% ของปริมาณธาตุเหล็กที่แนะนำให้ได้รับต่อวัน อ่านฉลากเพื่อดูปริมาณธาตุเหล็กในซีเรียลของคุณ

  ทำไมเนสท์เล่จึงแสดงน้ำมันพืชไว้บนฉลาก?

  ไม่จำเป็นเสมอไป น้ำมันพืชไม่ได้เป็นน้ำมันปาล์มเสมอไป มีการใช้น้ำมันพืชมากมายหลากหลายชนิดในผลิตภัณฑ์อาหาร บางชนิดใช้น้ำมันปาล์ม แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมด บางครั้งก็อาจใช้น้ำมันชนิดอื่นๆ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ํามันดอกทานตะวัน หรือน้ํามันเรพซีด

  น้ำตาลที่อยู่ในซีเรียล ทำให้ซีเรียลเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพหรือไม่?

  ไม่เลย ปริมาณน้ำตาลในอาหารเช้าซีเรียลนั้นไม่ได้มีมากกว่าอาหารเช้าอื่นๆ (ส่วนใหญ่น้อยกว่าซะด้วยซ้ำ) ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ โยเกิร์ต น้ำผลไม้ หรือขนมปังทาแยม

  น้ำมันปาล์มมีความสำคัญอย่างไรในอาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่?

  น้ำมันปาล์มมีบทบาทสำคัญต่อผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่ เพราะช่วยเพิ่มเนื้อสัมผัสที่กรุบกรอบแสนอร่อยที่หลายคนโปรดปราน

  น้ำมันปาล์มมีไขมันอิ่มตัวปริมาณเท่าไหร่?

  มีไขมันอิ่มตัวประมาณ 50% ซึ่งเป็นจำนวนเท่าๆ กับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไขมันอื่นๆ เช่น เนย อย่างไรก็ตาม ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลส่วนใหญ่ของเราใช้น้ำมันปาล์มในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่ส่งผลต่อปริมาณไขมันอิ่มตัวในผลิตภัณฑ์ของเรามากนัก ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลของเรามีไขมันอิ่มตัวไม่ถึง 5%

  ประโยชน์ทางด้านสุขภาพและคุณค่าสารอาหารของอาหารเช้าเนสท์เล่คอร์นเฟลกส์แบบปราศจากกลูเตนนั้นมีอะไรบ้าง?

  คอร์นเฟลกส์แบบปราศจากกลูเตนของเราเสริมคุณค่าด้วยวิตามินบี กรดโฟลิก และธาตุเหล็ก จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานอาหารเช้าซีเรียลแสนอร่อยที่ปราศจากกลูเตน เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคแพ้กลูเตน

  ประโยชน์ทางด้านสุขภาพและคุณค่าสารอาหารของอาหารเช้าเนสท์เล่คอร์นเฟลกส์แบบปราศจากกลูเตนนั้นมีอะไรบ้าง?

  คอร์นเฟลกส์แบบปราศจากกลูเตนของเราเสริมคุณค่าด้วยวิตามินบี กรดโฟลิก และธาตุเหล็ก จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานอาหารเช้าซีเรียลแสนอร่อยที่ปราศจากกลูเตน เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคแพ้กลูเตน

  ผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ในประเทศตลาดเกิดใหม่นั้นมีเกลือมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือกำลังพัฒนาหรือไม่?

  ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา เราได้คิดค้นหาวิธีการที่จะลดระดับโซเดียม (ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในเกลือ)ในผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่ทั่วโลกอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเราต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีคุณประโยชน์ยิ่งขึ้น แต่การลดโซเดียมให้ครบทุกผลิตภัณฑ์ในทุกประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด อาจจะต้องใช้เวลานาน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ซีเรียลบางชนิดของเราจึงยังมีโซเดียมมากกว่าซีเรียลชนิดอื่น เป้าหมายของเราคือการลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์ซีเรียลสุดโปรดของเด็กๆ ให้เหลือน้อยกว่า 135 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

  ผลิตภัณฑ์ของเนสท์เล่ในประเทศตลาดเกิดใหม่นั้นมีเกลือมากกว่าผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือกำลังพัฒนาหรือไม่?

  ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา เราได้คิดค้นหาวิธีการที่จะลดระดับโซเดียม (ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักในเกลือ)ในผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่ทั่วโลกอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเราต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีคุณประโยชน์ยิ่งขึ้น แต่การลดโซเดียมให้ครบทุกผลิตภัณฑ์ในทุกประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด อาจจะต้องใช้เวลานาน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ซีเรียลบางชนิดของเราจึงยังมีโซเดียมมากกว่าซีเรียลชนิดอื่น เป้าหมายของเราคือการลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์ซีเรียลสุดโปรดของเด็กๆ ให้เหลือน้อยกว่า 135 มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

  ผลิตภัณฑ์ซีเรียลเนสท์เล่มีการเติมวิตามินและแร่ธาตุเพิ่มเติมหรือไม่?

  ใช่ เรา "เติมสารอาหาร" ซึ่งประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุลงในผลิตภัณฑ์ซีเรียลส่วนใหญ่ของเรา แต่ปริมาณนั้นจะขึ้นอยู่กับภูมิภาคและข้อกำหนดของประเทศนั้นๆ ว่าสามารถเติมสารอาหารได้หรือไม่ ในผลิตภัณฑ์ซีเรียลเนสท์เล่ที่มีการเติมวิตามินและแร่ธาตุลงไป จะมีวิตามินและแร่ธาตุอย่างน้อย 15% ของปริมาณที่แนะนำให้ได้รับต่อวัน (RDA)

  ผลิตภัณฑ์นี้ทำจากโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดหรือไม่?

  คอร์นเฟลกส์ปราศจากกลูเตนของเราไม่ได้ทำจากโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดเสมอไป ลองมองหาแถบสีเขียวของเนสท์เล่บนกล่องเพื่อรับประกันว่ามีโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดเป็นส่วนประกอบ

  ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่ทั่วโลกมีปริมาณน้ำตาลเท่ากันหรือไม่ และถ้าไม่เท่ากัน เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น?

  ไม่เท่ากัน เพราะแต่ละประเทศชื่นชอบรสชาติที่แตกต่างกัน ปริมาณน้ำตาลที่เราใส่ในผลิตภัณฑ์ซีเรียลของเราจึงขึ้นอยู่กับว่าซีเรียลชนิดนั้นจำหน่ายที่ใด อย่างไรก็ตาม เรามุ่งมั่นให้ผลิตภัณฑ์ซีเรียลสุดโปรดของเด็กๆ และวัยรุ่นทุกชนิดของเรามีปริมาณน้ำตาลไม่เกิน 9 ก. (ประมาณ 2 ช้อนชา) ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 30 ก. นับตั้งแต่ปลายปี 2558 เป็นต้นมา และเราก็ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาวิธีที่จะช่วยลดปริมาณน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ซีเรียลของเราทั่วโลกให้ได้มากยิ่งขึ้นไปอีก

  ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลหรือไม่?

  เราไม่ได้ใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลในผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่ เราแทนที่น้ำตาลที่ลดออกจากซีเรียลของเราด้วยการเพิ่มปริมาณโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ด เช่น ข้าวสาลี และข้าว 

  ผลิตภัณฑ์เนสท์เล่มีใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้หรือชนิดที่ละลายน้ำไม่ได้?

  ขึ้นอยู่กับธัญพืชที่เราใช้ ธัญพืชแต่ละชนิดล้วนมีใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำได้ และชนิดที่ละลายน้ำไม่ได้ ในสัดส่วนที่แตกต่างกันออกไป ตัวอย่างเช่น ข้าวสาลีมีใยอาหารชนิดที่ละลายน้ำไม่ได้ในปริมาณสูง ส่วนข้าวบาร์เล่ย์และข้าวโอ๊ตมีใยอาหารชนิดละลายน้ำได้ในปริมาณสูง (สังเกตได้ง่ายๆ จากข้าวโอ๊ตต้ม ซึ่งจะมีลักษณะข้นและเหนียวเมื่อสุกแล้ว)

  มีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างสารอาหารที่เติมลงไปในซีเรียลหรือไม่?

  เป็นที่ทราบและยอมรับกันดีว่า วิตามินดีนั้นช่วยในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมในลำไส้ อย่างไรก็ตาม จากที่มีการกล่าวอ้างถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างธาตุเหล็กและแคลเซียม ข้อมูลล่าสุดระบุว่าไม่มีผลกระทบระยะยาวจากแคลเซียมต่อการดูดซึมหรือสถานะของธาตุเหล็กในร่างกายแต่อย่างใด (SCAN, 2553)

  มีผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่ชนิดใดบ้างที่ทำจากโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ด?

  ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่ทุกชนิดที่มีแถบสีเขียวล้วนทำมาจากโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ด ซึ่งเป็นการรับประกันว่าคุณจะได้รับคุณค่าจากโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดอย่างแท้จริง โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้ทำมาจากโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดอย่างน้อย 8 กรัม ต่อหน่วยบริโภค 30 กรัม รายการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์จะมีระบุอยู่บนกล่องทุกกล่อง พร้อมแสดงปริมาณที่ชัดเจน ภายในปี 2558 ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่สุดโปรดของเด็กๆ ทั้งหมดจะมีโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดเป็นส่วนประกอบหลัก

  มื้อเช้าที่ครบถ้วนควรจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

  มื้อเช้าที่ครบถ้วนควรประกอบไปด้วยสารอาหารจากกลุ่มอาหารต่างๆ อย่างสมดุลกัน ลองดูแนวทางต่อไปนี้ • อาหารจำพวกแป้งที่ทำจากธัญพืช 1 ชนิด • ผลิตภัณฑ์นม 1 แก้ว • ผลไม้ 1 ส่วน • น้ำ 1 แก้ว • อาจจะมีการเพิ่มแหล่งโปรตีนด้วยก็ได้ อาหารเช้าซีเรียลนั้นเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับอาหารเช้าที่เปี่ยมคุณค่าเนื่องจาก • เป็นแหล่งของใยอาหารและโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ด • มีไขมันต่ำ (เกือบทุกชนิดมีไขมันทุกประเภทในระดับต่ำ ซึ่งรวมถึงไขมันอิ่มตัวด้วย) • เสริมด้วยวิตามินและแร่ธาตุ เช่น วิตามินบี แคลเซียม และธาตุเหล็ก • มีปริมาณแคลอรี่ ไขมัน และน้ำตาล น้อยกว่าอาหารเช้าชนิดอื่นๆ

  ร่างกายคนเราสามารถดูดซึมแคลเซียมจากอาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่ไปใช้ได้หรือไม่?

  จากการวิจัยพบว่าแคลเซียมในอาหารเช้าซีเรียลถูกดูดซึมและนำไปใช้ได้ ในอัตราที่เกือบเท่ากันกับแคลเซียมที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์นม เช่น นมสด

  หน่วยบริโภคที่แนะนำสำหรับอาหารเช้าซีเรียลคือเท่าไร

  ปริมาณหน่วยบริโภคที่เราระบุบนกล่องผลิตภัณฑ์นั้นอ้างอิงจากประวัติการบริโภค ความหนาแน่นของผลิตภัณฑ์ และข้อมูลปริมาณที่รับประทานโดยเฉลี่ยในแต่ละครั้งของคนทั่วไป (คนทั่วไปมักจะทานในปริมาณ 30 ถึง 45 ก.) หน่วยบริโภคที่แนะนำสำหรับอาหารเช้าซีเรียลนั้นขึ้นอยู่กับอายุ เพศ และระดับของกิจกรรมที่ทำ เราแสดงข้อมูลหน้ากล่องผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะรับประทานอะไรเป็นอาหารเช้า เราเป็นผู้ริเริ่มในการแสดงฉลากแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts หรือ GDA) เพื่อแสดงข้อมูลโภชนาการ

  หากอาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูง นั่นแปลว่าไม่ดีต่อสุขภาพใช่หรือไม่?

  ไม่เลย การตัดสินว่าอาหารแต่ละชนิดนั้นมีประโยชน์หรือไม่ด้วยปัจจัยเพียงประการเดียว ไม่ว่าจะเป็นค่าดัชนีน้ำตาล (GI) ปริมาณน้ำตาล หรือใยอาหารนั้นไม่ถูกต้องนัก กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเองยังไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่นอนว่าค่าดัชนีน้ำตาลนั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง ค่าดัชนีน้ำตาลไม่สามารถบ่งชี้ว่าอาหารนั้นๆ มีคุณค่าทางสารอาหารมากน้อยเพียงใด มันบ่งบอกเพียงแค่ปริมาณคาร์โบไฮเดรตที่ร่างกายจะต้องย่อย ตัวอย่างเช่น ข้าวโอ๊ต ซึ่งมีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลาง แต่เป็นโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ด 100% ซึ่งมีใยอาหารสูง เป็นแหล่งของโปรตีน และไม่มีโซเดียม และถึงแม้ว่าอาหารเช้าซีเรียลของเรานั้นมีค่าดัชนีน้ำตาลในระดับปานกลางถึงระดับสูง แต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะรับประทานควบคู่กันกับนม (ซึ่งมีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ) ดังนั้นจึงช่วยลดค่าดัชนีน้ำตาล (GL) ของทั้งมื้อได้ ค่า GI อาจจะมีประโยชน์ต่อผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานสนับสนุนในเรื่องนี้อย่างแน่ชัด นอกจากนี้องค์การความปลอดภัยของอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) ยังไม่มีการรับรองคำกล่าวอ้างสรรพคุณด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงกับค่าดัชนีน้ำตาลแต่อย่างใด ส่วนหลักฐานอื่นๆ ที่บ่งบอกว่าค่าดัชนีน้ำตาลและค่าปริมาณน้ำตาลที่บริโภคนั้นมีผลกระทบต่อสุขภาพก็ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชัดแต่อย่างใด

  อาหารปราศจากกลูเตนนั้นเป็นเพียงแค่กระแสความนิยมใช่หรือไม่?

  ไม่เลย เพราะโรคแพ้กลูเตนคือโรคแพ้ภูมิตัวเอง เกิดจากการที่ร่างกายไม่สามารถย่อยกลูเตนได้ และวิธีรักษาที่ได้ผลเพียงอย่างเดียวคือการหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลูเตน นอกจากนั้นบางคนเพียงแค่มีอาการไวต่อกลูเตน แต่ไม่มีอาการของผู้ป่วยที่เป็นโรคแพ้กลูเตน ฉะนั้นเมื่อรับประทานอาหารที่ปราศจากกลูเตน ก็สามารถช่วยให้รู้สึกดีขึ้นได้

  อาหารเช้าซีเรียลช่วยให้ได้รับวิตามินและแร่ธาตุเพิ่มขึ้นมากจริงหรือไม่?

  รายงานการวิจัยระบุว่าผู้ใหญ่และเด็กที่บริโภคอาหารเช้าซีเรียลที่มีการเติมสารอาหารนั้น มีแนวโน้มที่จะได้รับวิตามินและแร่ธาตุ รวมถึงวิตามินบีและธาตุเหล็กอย่างครบถ้วนตามปริมาณที่แนะนำให้ได้รับต่อวัน การรับประทานอาหารเช้าซีเรียลโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดกับนม เป็นการเริ่มต้นวันใหม่ที่คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับอาหารที่สมดุลและมีประโยชน์

  อาหารเช้าซีเรียลมีปริมาณโคเลสเตอรอลสูงใช่หรือไม่?

  ไม่ใช่ อาหารเช้าซีเรียลนั้นไม่ได้ทำให้ปริมาณการได้รับโคเลสเตอรอลเพิ่มมากขึ้น

  อาหารเช้าซีเรียลมีปริมาณไขมันอิ่มตัวสูงมากเกินไปใช่หรือไม่?

  ไม่เลย อาหารเช้าซีเรียลไม่ใช่แหล่งอาหารที่มีปริมาณไขมันอิ่มตัวสูง และยังไม่มีการเติมไขมันทรานส์อีกด้วย ธัญพืชบางชนิด เช่น ข้าวโอ๊ตอาจมีปริมาณไขมันที่สูงกว่า แต่เป็นไขมันที่พบในธัญพืชตามธรรมชาติ และเป็นไขมันชนิดดี ไม่ใช่ไขมันอิ่มตัว

  อาหารเช้าซีเรียลอุดมไปด้วยไขมันจริงหรือไม่?

  ไม่เลย อาหารเช้าซีเรียลเป็นทางเลือกมื้อเช้าที่มีไขมันต่ำ อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่สุดโปรดของเด็กๆ ส่วนใหญ่มีปริมาณไขมันโดยเฉลี่ย 4-7% คือน้อยกว่า 2 ก. ต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 30 ก.

  อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่ทุกชนิดมีการเติมเกลือหรือไม่?

  ไม่ เรามีอาหารเช้าซีเรียลให้เลือกรับประทานมากมายหลายชนิด ซึ่งบางชนิดมีการเติมเกลือเพิ่ม และบางชนิดก็ไม่มีการเติมเกลือ ข้อมูลปริมาณเกลือหรือโซเดียมจะแสดงอยู่ที่ฉลากโภชนาการบนกล่องผลิตภัณฑ์ของเรา ในบางประเทศ เรามีการระบุปริมาณสารอาหารที่แนะนำต่อวัน (Guideline Daily Amount หรือ GDA) บนกล่องผลิตภัณฑ์ซีเรียล เพื่อให้ผู้บริโภคทราบว่าจะได้รับปริมาณสารอาหารในสัดส่วนเท่าใดต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

  อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่มีการเสริมวิตามินและแร่ธาตุชนิดใดบ้าง?

  อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่มักจะได้รับการเสริมสารอาหารด้วยวิตามินอย่างน้อย 5 ชนิด (คือ วิตามิน B2, B6, ไนอะซิน (B3) กรดแพนโทธินิค (B5) กรดโฟลิค (B9) รวมถึงวิตามินดีในผลิตภัณฑ์บางชนิด) และแร่ธาตุ 2 ชนิด (แคลเซียม และเหล็ก [หรืออาจเป็นสังกะสีในบางประเทศ])

  อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่มีน้ำตาลในปริมาณมากใช่หรือไม่?

  ซีเรียลของเรามีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ แต่นั่นไม่ใช่ส่วนประกอบหลัก ผลิตภัณฑ์ซีเรียลทำจากธัญพืชเป็นหลัก จึงเป็นแหล่งของใยอาหาร วิตามินและแร่ธาตุ หนึ่งหน่วยบริโภคของอาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่สำหรับเด็กเล็กและวัยรุ่นประกอบด้วยน้ำตาลโดยเฉลี่ยเพียง 2 ช้อนชาเท่านั้น และเราก็กำลังพยายามลดปริมาณน้ำตาลลงอีก ภายในปี 2558 ผลิตภัณฑ์ซีเรียลสำหรับเด็กของเรา* จะมีน้ำตาลโดยรวมลดลงประมาณ 30%** แต่ยังคงมีรสชาติที่เอร็ดอร่อยเช่นเดิม

  อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่มีน้ำมันปาล์มหรือไม่?

  มี อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่บางชนิดมีน้ำมันปาล์มเป็นส่วนประกอบเล็กน้อย และเมื่อคำนวณออกมาแล้วมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวน้อยมาก ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลของเราทุกชนิดมีไขมันอิ่มตัวไม่ถึง 5% ของปริมาณที่แนะนำให้ได้รับต่อวัน

  อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่มีโซเดียมเท่าไร?

  ปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์ซีเรียลของเราจะแสดงอยู่บนกล่อง อาหารเช้าซีเรียลส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีโซเดียมในปริมาณมาก   โกโก้ครั้นช์ 1 หน่วยบริโภคหรือ30 กรัม มีโซเดียมเพียง 35 มิลลิกรัม ซึ่งคิดเป็นเพียง 1% ของปริมาณที่แนะนำให้ได้รับต่อวัน ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา เราได้คิดค้นพัฒนากระบวนการผลิตอันทันสมัย เพื่อช่วยลดปริมาณเกลือและโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่ทั่วโลก เพราะเราต้องการให้มีประโยชน์ต่อร่างกายยิ่งขึ้น

  อาหารเช้าซีเรียลเนสท์เล่เสริมธาตุเหล็กในรูปแบบใด?

  ธาตุเหล็กบางรูปแบบอาจส่งผลกระทบต่อรสชาติของผลิตภัณฑ์ เราจึงเลือกใช้รูปแบบที่มีการดัดแปลง ซึ่งร่างกายยังคงสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ง่าย ปริมาณของธาตุเหล็กที่ร่างกายดูดซึมนั้นขึ้นอยู่กับว่าร่างกายของคุณขาดธาตุเหล็กมากเท่าไร หากร่างกายของคุณต้องการมาก ก็จะมีการดูดซึมมากตามไปด้วย

  อาหารแปรรูปทำมาจากโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดได้หรือไม่?

  ได้ หากผลิตภัณฑ์อาหารมีคำว่า "โฮล" อยู่ในรายการส่วนประกอบ เช่น พาสต้าโฮลวีท หรือขนมปังโฮลมีล นั่นก็หมายความว่าอาหารนั้นทำมาจากแป้งโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ด แม้ว่าจะมีส่วนประกอบอื่นๆ ที่ผ่านการแปรรูปรวมอยู่ด้วยก็ตาม หรือแม้แต่โฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดเองก็ยังต้องผ่านขบวนการแปรรูปเช่นกัน โดยการกระเทาะเปลือกนอกของเมล็ดที่ไม่สามารถรับประทานได้ออกไป แต่จะมีขั้นตอนการแปรรูปที่น้อยกว่าธัญพืชขัดสี ซึ่งจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนอื่นๆ เพื่อสีเอารำข้าวและจมูกข้าวออกไป

  เด็กและผู้ใหญ่ควรรับประทานในปริมาณที่เท่ากันหรือไม่?

  เพราะเด็กและวัยรุ่นมีความต้องการทางด้านพลังงานในแต่ละวันที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ พวกเขาจึงต้องการอาหารในสัดส่วนที่แตกต่างออกไป เพื่อช่วยให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามที่แนะนำต่อวัน (RDA) โดยตามปกติแล้ว มื้อเช้านั้นควรจะให้พลังงานประมาณ 20% ของพลังงานทั้งหมดที่ควรได้รับในแต่ละวัน สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 4-8 ขวบ เราแนะนำให้รับประทานอาหารเช้าซีเรียลในปริมาณ 25-30 ก. ต่อครั้งเพื่อมื้อเช้าที่สมดุล และในผู้ใหญ่ ควรรับประทานในปริมาณโดยเฉลี่ย 30-45 ก. ต่อครั้ง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยบริโภค

  เนสท์เล่มีแผนที่จะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซีเรียลที่ปราศจากกลูเตนหรือไม่?

  ตอนนี้ยังไม่มีแผน แต่เรายินดีรับฟังความคิดเห็นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ

  เนสท์เล่ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกหรือไม่?

  ใช่แล้ว เนสท์เล่ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ซีเรียลที่มีคุณภาพระดับเดียวกันที่ผู้บริโภควางใจได้ และเรายังมุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคอีกด้วย ตัวอย่างเช่น เราเติมแร่ธาตุสังกะสีลงไปในผลิตภัณฑ์ซีเรียลที่จำหน่ายในแถบละตินอเมริกา เนื่องจากภูมิภาคดังกล่าวมีความต้องการแร่ธาตุสังกะสีเป็นพิเศษ

  เนสท์เล่ได้เติมอะไรลงในคอร์นเฟลกส์แบบปราศจากกลูเตน เพื่อให้มีรสชาติและเนื้อสัมผัสเหมือนกับคอร์นเฟลกส์รสดั้งเดิมหรือไม่?

  ไม่เลย เราเพียงแทนที่มอลต์จากข้าวบาร์เล่ย์ด้วยน้ำตาลทรายแดง

  เยื้อหุ้มเมล็ดคืออะไร?

  เยื่อหุมเมล็ด คือเปลือกนอกสุดของเมล็ดธัญพืช มีหน้าที่ปกป้องเมล็ด และอุดมไปด้วยใยอาหาร ซึ่งนำไปใช้ในการผลิตแป้งโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ด ไม่ใช่แป้งสีขาว

  เอ็นโดสเปิร์มคืออะไร?

  เนื้อเมล็ดหรือเอ็นโดสเปิร์มเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดของเมล็ดธัญพืช ซึ่งอุดมไปด้วยคาร์โบไฮเดรต เป็นแหล่งพลังงานหลักของต้นกล้า จนกว่าต้นกล้านั้นจะมีรากงอกออกมา เอ็นโดสเปิร์มถูกนำไปขัดสีเพื่อผลิตเป็นแป้งสีขาว

  โรคแพ้กลูเตนคืออะไร?

  โรคแพ้กลูเตน (Coeliac Disease) เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองที่ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมีปฏิกิริยาต่อต้านกลูเตน ซึ่งเชื่อกันว่าในจำนวนคน 100 คน จะมีคนที่เป็นโรคแพ้กลูเตน 1 คน

  โฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดคืออะไร?

  "โฮลเกรน" คือธัญพืชเต็มเมล็ดที่มีทุกส่วนอยู่ครบสมบูรณ์อยู่ ไม่ว่าจะเป็น เยื่อหุ้มเมล็ด จมูกข้าว และเนื้อเมล็ดหรือเอ็นโดสเปิร์ม ทั้ง 3 ส่วนของธัญพืชนั้น ประกอบไปด้วยสารอาหารที่แตกต่างกัน ซึ่งล้วนแต่มีหน้าที่สำคัญที่ช่วยให้พืชเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรง

  โฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดและธัญพืชขัดสีแตกต่างกันอย่างไร?

  "โฮลเกรน" หรือธัญพืชเต็มเมล็ดมีสารอาหารมากกว่าธัญพืชขัดสี เนื่องจากทุกส่วนของธัญพืชยังคงอยู่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเมล็ด เยื่อหุ้มเมล็ด และจมูกข้าว รวมถึงใยอาหาร วิตามิน แร่ธาตุ และไฟโตนิวเทรียนท์ แต่การขัดสีธัญพืชจะทำให้เยื่อหุ้มเมล็ดและจมูกข้าวหายไป โฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดนจึงมีคุณค่าสารอาหารมากกว่าธัญพืชขัดสี ดูเพิ่มเติม

  ในผลิตภัณฑ์ซีเรียลแต่ละชนิดมีโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดมากน้อยเพียงใด?

  ปริมาณโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดที่เราใช้ในการผลิตอาหารเช้าซีเรียลของเรานั้น จะขึ้นอยู่กับชนิดของซีเรียลที่ใช้ ตามหลักการแล้ว ซีเรียลบางชนิดอาจเติมโฮลเกรนลงไปได้ง่ายกว่าอีกชนิดหนึ่ง เช่น หากอาหารเช้าซีเรียลมีส่วนประกอบอื่นๆ อยู่ด้วย เช่น ผลไม้ ถั่ว หรือช็อกโกแลต ส่วนประกอบที่เป็นซีเรียลก็จะน้อยกว่า ดังนั้นปริมาณโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดที่ต้องใส่ก็จะลดลงตามไปด้วย หากต้องการทราบเกี่ยวกับปริมาณโฮลเกรนธัญพืชเต็มเมล็ดในอาหารเช้าซีเรียลของคุณ ให้ดูที่ฉลากหรือเข้าไปที่ "ซีเรียลของเรา"